GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Indir 47.67 Kb.
TitleGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Date conversion22.06.2013
Size47.67 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://www.selpagumruk.com.tr/upresimler/haberler/gozetim_belgesi_basvuru_formu.doc
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA


Dilekçe ve Taahhütname


İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.


Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirilen toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...Son iki takvim yılında ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

200...

200...Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İthalatçı ile ihracatçı arasında ortaklık ilişkisi varsa ortaklığın yapısı ve oranları
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

 

 

 
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

G.T.İ.P.(12 li):

Tanımı:

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Miktarı :

Kg. (Brüt):

Kg. (Net):

Adet:

CIF/Adet:

Değeri :

FOB:

CIF:

CIF/Kg.:

Navlun:

Sigorta

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya fotokopisi. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve adet bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

4- İmalat sanayinde üretim yaptığını gösterir kapasite raporu (ithalatçı, kendisi üretim yapmıyorsa ithal ettiği ürünleri üretiminde kullanacak imalat sanayiinde üretim yapan firmaya ait kapasite raporu ile bu firma ile aralarında yapmış olduğu satış sözleşmesinin aslını ibraz etmek zorundadır)


EK III

Gözetim Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Durumunu Gösterir Tablo (İlk başvuruda İbraz edilmez.)

– Gözetim belgesi kapsamında olan eşyanın ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu.


Gözetim Belge No

Gözetim Belgesinde kayıtlı ürün

İthalatı gerçekleştirilen ürün

Yurt içi satışı yapılan ürün

Üretimde kullanılan ürün

Stoklardaki ürün

Adet

USD (CIF)

Adet

USD-TL (CIF)

TL

Adet

TL

Adet

TL

Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add document to your blog or website

Similar:

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconBaşvuru ve Kabul Formları Yaz Stajı Başvuru Formu İlgili okuldan referans mektubu (Öğrenci belgesi, transkrip belgesi) Başvuru Zamanı

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconGÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconInternet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconYETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconDENKLİK BELGESİ ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconUSTA ÖĞRETİCİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconGEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconYAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU iconONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ İÇİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME FORMU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page