EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101
Indir 32.14 Kb.
TitleEĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101
Date conversion21.12.2012
Size32.14 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://sbe.balikesir.edu.tr/yeni/dersicerik/EGITIMINSOSYALVEKULTURELTEMELLERI.doc

Dersin Adı-Kodu: EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ - EBB5101

Programın Adı: EĞİTİM BİLİMLERİ Y. LİSANS


Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması
Dönem Ödevi

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi
42

66

67

175

3

7

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar
Dersin

İçeriği

Eğitimin toplumsal boyutu, kültürün eğitim ilkeleri, farklı kültürlerde eğitim.

Dersin Amacı

Eğitimin toplumsal ve kültürel temelini bilir.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Eğitimin toplumsal temellerini bilir.

Eğitimin kültürel temellerini bilir.

Toplumsal sorunların çözümlenmesinde eğitimin önemini açıklar.

Farklı gelişmişlik düzeyi olan toplumlarda eğitimin yerini bilir.

Toplumsal kalkınma ve gelişmede eğitimin rolünü açıklar.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar


Armağan, İbrahim (1974). Toplum ve İnsan. Ankara: Turhan Kitapevi yayınları

Balamir, Nefise (1982). Kırsal Türkiye’de Eğitim ve Toplum Yapısı. Ankara: ODTÜ yayınları

Engil, Doğu (1984). Toplum ve İnsan. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları

Güvenç, Baykurt (1976). Sosyal ve Kültürel Değişme. Ankara: Hacettepe Üniv.

Jomeson, F (1994). Postmodernizim. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Değerlendirme ÖlçütleriVarsa (X) olarak işaretleyiniz


Yüzde

(%)

Ara Sınavlar


X

20

Kısa SınavlarÖdevlerProjelerDönem Ödevi

X

50

LaboratuvarDiğerDönem Sonu Sınavı

X

30

Ders Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Yalçın Ergüneş


Hafta


Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Eğitim ve toplum ilişkisi

Eğitim ve toplumsal kalkınma

Eğitimin ekonomik boyutu

Gelişme düzeyi farklı toplumlarda eğitim

Siyasal ve eğitim

İnsan ve toplum

Aile ve eğitim

Türkiye’nin toplum yapısı ve Türk Eğitim Sistemi

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin eğitimi

Kültür ve uygarlık

Eğitimin kültüre, kültürün eğitime etkisi

Toplumsal değerler ve eğitim

Türkiye’de ve dünyada eğitim sorunları

Çağdaş toplumsal sorunlarının çözülmesinde eğitim olgusu

Add document to your blog or website

Similar:

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEGB 505 EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ (303)

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Programı, i Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconUygun, S., “Eğitimin Tarihsel Temelleri”, Eğitim Bilimine Giriş (Editör: Figen Ereş), 153-195, Ankara, Maya Akademi Yayınları, (2007). EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Yüksek Lisans Programları Programın Adı

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconAhilik felsefesi, temelleri 12. yüzyılda Kırşehir’de atılmış, daha sonra tüm Anadolu’ya yayılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEğitimin Toplumsal Temelleri

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEğitimin Felsefi Temelleri

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEğitimin Tarihsel Temelleri

EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ EBB5101 iconEğitimin Toplumsal Temelleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page