SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
Indir 110.7 Kb.
TitleSORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
Page2/3
Date conversion23.06.2013
Size110.7 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.srcmerkezi.com/sinavsorulari/src4.doc
1   2   3

SORU - Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?


SORU - Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?


SORU - Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?


SORU - Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?


SORU - Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol veya tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren kaç iş günü içinde öder?


SORU - Geçerli teminat tutarları üzerinden karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?


SORU - Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süre ile geri alınır?


SORU - Tehlikeli maddelerin sarnıçlara doldurulmasında aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?


SORU - Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç kilogramlık ve kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?


SORU - Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?


SORU - Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?


SORU - Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir ?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?


SORU - Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?


SORU - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


SORU - “ Bireyin yaşam biçimi ” olarak tanımlanan, ancak bu yaşam biçimi kavramı içinde kişinin yetenekleri, arkadaşlık ilişkileri, kişisel özellikleri ve zihinsel yönünü de içeren ifade aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Doğru ifadeyi seçiniz.


SORU - Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

SORU - Her yirmi dört saatlik süre içinde sürücü kesintisiz en az kaç saatlik günlük dinlenme süresi kullanır?


SORU - AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?


SORU - Sürücüler aşağıdaki durumlardan hangisinde hızlarını azaltmak zorundadırlar?


SORU - Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az …. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ………. ebatta engel işaretinin konulması  zorunludur.


Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.


SORU - Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?


SORU - Devamlı yol çizgisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


SORU - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

SORU - İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?


SORU - Kavşaklarda yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede şerit değiştirilmez?


SORU - Öndeki bir aracı sollayıp geçmek istendiğinde, aşağıdaki kurallardan hangisine uymak gerekir?


SORU - Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?


SORU - Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


SORU - Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?


SORU - Gece, karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında aşağıdaki ışıklardan hangisi yakılmalıdır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?


SORU - Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?


SORU - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

SORU - Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


SORU - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?


SORU - Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?


SORU - Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


SORU - Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?


SORU - Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?


SORU - Fasılalı (ara-ara) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?


SORU - Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?


SORU - Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?


SORU - İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?


SORU - Kontrollü bir kavşakta trafik polisi, trafik ışıkları ve işaret levhalarının birlikte bulunması halinde öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?


SORU - Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


SORU - Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?


SORU - “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?


SORU - Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


SORU - Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?


SORU - Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

SORU - I - Araçla ilgili bilgilere erişim.

II - Sürücü denetiminin sağlanması.

III - Personelin eğitilmesi.

IV - İnternetten araç izleme.


Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin kullanım alanlarındandır?


SORU - Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?


SORU -

Şekildeki tehlikeli madde etiketi hangi tür tehlikeyi ifade etmektedir?

SORU - Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?


SORU - ADR’ye göre esas tehlikesi “bulaşıcı hastalık” olan maddeler hangi sınıfta yer almaktadır?


SORU - ADR’ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?


SORU - Hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?


SORU - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?

SORU - Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?


SORU - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?


SORU - Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?


SORU - Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?


SORU - Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?


SORU - Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?


SORU - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Kırıkların tespit edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


SORU - Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?


SORU - Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır?


SORU - Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?


SORU - Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - M2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


SORU - M2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıt sayısının en fazla kaç katı oranında taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt kaydettirebilirler?


SORU - L2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlarının toplam istiap haddi en az kaç ton almalıdır?


SORU - Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır?


SORU - Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?


SORU - Hava frenli bir araçta hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtilerindendir?


SORU - Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


SORU - Taşıması yapılan eşyaların cinsi, eşya adedi, koli adedi veya diğer ambalaj miktarlarını belirten belge aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - Bulgaristan’la bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?


SORU - “Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için bazı ölçütler gerekir.”


Buna göre aşağıdakilerden hangisi haritaların özellikleri arasında yer almaz?


SORU - Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?


SORU - Sigortacı, zarar gören kişilerin kaza ve zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri içinde kalan miktarları hak sahiplerine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?


SORU - Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?


SORU - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?


SORU - Hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?


SORU - ADR’ye göre esas tehlikesi “bulaşıcı hastalık” olan maddeler hangi sınıfta yer almaktadır?


SORU - Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?


SORU -

Şekildeki tehlikeli madde etiketi hangi tür tehlikeyi ifade etmektedir?


SORU - I - Araçla ilgili bilgilere erişim.

II - Sürücü denetiminin sağlanması.

III - Personelin eğitilmesi.

IV - İnternetten araç izleme.


Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?

1   2   3

Similar:

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? iconAşağıdakilerden hangisi, Hıristiyan Misyonerliğin ilk temsilcisi olarak kabul edilir?

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? iconSORU-Direksiyonda boşluk varsa aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? iconNot — Gruplara ulaşım için araç temin edilir. ( 12 Kişilik ) — Haftalık Yemek Listesi Aşağıda sunulmuştur. — Malzeme tedarikine bağlı olarak listede değişiklikler yapılabilir. Haftalık Yemek Listesi

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? iconSORU. 21 KALİTE İLE İLGİLİ DIŞ İSTİHBARAT NASIL ANALİZ EDİLİR?

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 3 x 3 = 3 2 B. 52 = 5 x 5 C. 3 x 3 x 3 = 3 3 D. 32 = 2 x 2 x 2 2

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? iconAşağıdakilerden hangisi üst düzey dillerdendir?

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir?

SORU Haftalık bakımda aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal maldır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page