FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ
Indir 95.28 Kb.
TitleFİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ
Page1/3
Date conversion21.12.2012
Size95.28 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1076/file/Ftr Dersler ve icerikler.doc
  1   2   3
FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ


BİRİNCİ SINIF 1.YARIYIL


Anatomi-I (3-5-4)

Dersin İçeriği: Kas iskelet sistemi anatomisi, nöroanatomi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi

Dersin Amacı: Başta kas-iskelet sistemi ve nöroanatomi olmak üzere bütün vücut sistemlerinin teorik olarak öğretilmesi ve laboratuarda klinik çalışmalara zemin hazırlayacak pratik eğitimin verilmesi


Fizyoloji-I (4-0-4)

Dersin İçeriği: Tıbbi Fizyoloji: Hücre fizyolojisi, kan, sinir- kas- dolaşım- solunum-boşaltım- sindirim- endokrin sistem fizyolojisi.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı bütün tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp ders, seminer, makale hazırlama, araştırma planlama, hazırlama becerilerini kazandırmaktır. Bu dersi alan öğrenciden tıbbi fizyoloji konusunda araştırma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazanmış olması beklenir.


Fizik I (2-0-2)

Dersin İçeriği: Ölçme, vektörler, bir ve iki boyutta hareket, newton yasaları, iş , güç ve enerji, enerjinin korunumu, momentumun korunumu, katı cisimler ve kütle merkezi, çarpışmalar, dönme kinematiği ve dinamiği, dalgalar

Dersin Amacı: Hareket yasaları ve uygulamaları konusunda temel bilgiler verilmesi ve temel fizik yasaları değerlendirebilme olanağını ögrencilere kazandırmaktır.


Isı Işık (1-2-2)

Dersin İçeriği: Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcaklık ajanlarının gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilere ısı ışık modalitelerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra endikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Isı Işık dersini alan öğrenciden klinik koşullarda, uygun tedavi modalitesinin seçimi, uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanmış olması beklenir.


Normal Motor Gelişim (1-0-1)

Dersin İçeriği : Normal gelişim terminolojisi, dersin kapsamı, embriyonik gelişim,hareket gelişimini etkileyen faktörler, musküloskeletal faktörler, kardiyopulmoner faktörler, oromotor faktörler, hareketin komponentleri, postüral reaksiyonlar, hareket gelişiminde temel taşlar, neonatal, infant ve toddler.

Dersin Amacı : Dersin amacı öğrenciye, normal hareketin gelişimi, gelişimsel biomekanik, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algının gelişimi, kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin gelişimi, oromotor gelişim, düzeltici, koruyucu ve denge reaksiyonları, hareket disfonksiyonları.


Rehabilitasyon ve Etik Prensipler (1-0-1)

Dersin İçeriği: Fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları, fizyoterapist, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, fizyoterapi ve rehabilitasyonda ekip çalışması, etik kavramı, sağlık bilimlerinde etik, sağlık personeli hasta ilişkisinde etik öğeler, hasta hakları, klinik ve araştırma etiği.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilere fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında fizyoterapist ve diğer sağlık personelinin görev ve sorumluluklarının öğretilmesi ve etik prensiplerin tıp alanındaki durum ve ilişkilerdeki önemi örnekler ile sunulup tartışılması sağlanmasıdır. Dersi alan öğrenciden, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ekip çalışması ve sağlık bilimlerinde etik konular konusunda teorik bilgi ve kavramların kazanılmış olması beklenir.


Yabancı Dil I (2-0-2)

Dersin İçeriği: Ders kitabı, alıştırma kitabı, sesli ve görsel materyaller kullanılarak öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi. Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce dilbilgisi, ses bilgisi (fonetik) ve anlam bilgisi (semantik) analizi; Meslekte kullanılan terimlerin öğrenilmesi ve iki dil (Türkçe-İngilizce) arasında karşılıklı çeviri teknikleri.

Dersin Amacı: Dersi alan öğrencilere eleştirel düşünme ilkesi de göz önüne alınarak akademik düzeyde İngilizce okuma becerilerini kazandırılmaktadır.


Psikolojiye Giriş (3-0-3)

Dersin içeriği: Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, bilimsel metod ve istatistik. Psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları

Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, bilimsel metod ve istatistik, psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları konusunda teorik bilgi kazandırmaktır.


Türk Dili-I (2-0-2)

Dersin İçeriği: Türk Dil Bilgisi ile ilgili olarak verilen açıklama ve uygulamalar; kompozisyon çalışmaları

Dersin Amacı: Öğrencilerin dil bilgisi üzerindeki bilgilerini pekiştirerek doğru telaffuz, konuşma ve yazma becerilerinin artırılması


BİRİNCİ SINIF 2.YARIYIL


Anatomi-II (3-5-4)

Dersin İçeriği: Kas iskelet sistemi anatomisi, nöroanatomi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi

Dersin Amacı: Başta kas-iskelet sistemi ve nöroanatomi olmak üzere bütün vücut sistemlerinin teorik olarak öğretilmesi ve laboratuarda klinik çalışmalara zemin hazırlayacak pratik eğitimin verilmesi


Fizyoloji-II (4-0-4)

Dersin İçeriği: Tıbbi Fizyoloji:Hücre fizyolojisi, kan, sinir- kas- dolaşım- solunum-boşaltım- sindirim- endokrin sistem fizyolojisi.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı bütün tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp ders, seminer, makale hazırlama, araştırma planlama, hazırlama becerilerini kazandırmaktır. Bu dersi alan öğrenciden tıbbi fizyoloji konusunda araştırma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazanmış olması beklenir.


Fizik-II (2-0-2)

Dersin İçeriği: Yükler ve korunumu, coulomb yasası, elektrik alan ve potansiyel, akım ve dirençler, elektrik devreleri, manyetik alan, amper yasası, alternatif akımlar

Dersin Amacı: Elektrik ve Manyetik alanlar konusunda temel bilgiler verilmesi , bu tür olayları temel fizik yasaları çerçevesinde değerlendirebilme olanağını ögrencilere kazandırmaktır.


Psikososyal Rehabilitasyon (2-0-2)

Dersin İçeriği: Psikososyal rehabilitasyona giriş, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres, post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları, görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon,fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon konularının teorik anlatımını içerir.

Dersin amacı: Dersin temel amacı fizyoterapi öğrencilerinin klinik çalışmada karşılaşacağı özürlülerdeki psikososyal durumu göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirmeleridir.


Yabancı Dil II (2-0-2)

Dersin İçeriği: Tıbbi İngilizceye giriş ve tıbbi metinlerin çözümlenmesi; meslekte kullanılan terimlerin öğrenilmesi ve iki dil (Türkçe-İngilizce) arasında karşılıklı çeviri teknikleri; dolaşım, solunum ve boşaltım sistemlerinin İngilizce dilinde öğrenilmesi ve ilgili alıştırmalar; sunum ve özgeçmiş hazırlama tekniklerinin öğretilmesi ve öğrencilerin mesleki sunumları. Genel İngilizce: ders kitabı, alıştırma kitabı, sesli ve görsel materyaller kullanılarak öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi; karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce dilbilgisi, ses bilgisi (fonetik) ve anlam bilgisi (semantik) analizi.

Dersin Amacı: Dersi alan öğrencilere eleştirel düşünme ilkesi de göz önüne alınarak akademik düzeyde İngilizce okuma becerilerini kazandırılmaktadır.


Patoloji I (2-0-2)

Dersin İçeriği: Kas hastalıkları, yumuşak doku tümörleri, periferik sinir sistemi hastalıkları, kemik tümörleri, kemiğin enfeksiyöz hastalıkları ve kırıklar, kıkırdak tümörleri ve artritik hastalıkların patolojisi.

Dersin Amacı: (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler):Dersin temel amacı, öğrencilere patolojinin temel kavramlarını öğretmek.


Sosyolojiye Giriş (3-0-3)

Dersin İçeriği: Ders günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra ikinci kısımda; kültür, birey ve sosyal etkileşim üzerine odaklanılmaktadır. Burada yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları üzerine vurgu yapılmaktadır. Üçüncü kısımda; grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma üzerine yoğunlaşılmaktadır. Son kısımda ise; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumları daha geniş bir bütün içinde değerlendirerek ele alınmaktadır.

Dersin Amaçları: Bu dersin amacı; öğrencilere sosyolojinin temel kavramlarını anlatmak ve anlatılan sosyal süreçler, kurumlar, organizasyon ve sosyal ilişkilerin temel formları ile kendi yaşam tecrübelerini anlamlandırmalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.


Türk Dili-II (2-0-2)

Dersin İçeriği: Edebi türler ve bunlarla ilgili kompozisyon çalışmaları

Dersin Amacı: Edebi türlerin örnek alınarak bunlarla ilgili çalışmaların yapılabilmesine olanak sağlanması


İKİNCİ SINIF 1.YARIYIL


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0-2)

Dersin İçeriği : Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır.

Dersin Amacı : Osmanlı devletinin yıkılışı sonrası Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verilen ulusal kurtuluş savaşının genç nesillere anlatılması


Beslenme İlkeleri (1-0-1)

Dersin İçeriği: Besin grupları (süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, sebzeler ve meyveler; tahıllar ve ekmek, yağlar ve şekerler), besin öğeleri (karbonhidratlar, lipitler, proteinler, vitaminler, mineral,su) , kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve toksisiteleri, Energy metabolizması, özel durumlarda beslenme (gebe-emzikli beslenmesi; işçi beslenmesi; 0-1 yaş çocuk beslenmesi; adölesan beslenmesi; yaşlı beslenmesi)

Dersin Amacı: İnsanın büyüme, gelişme ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürmesi için gerekli olan besin grupları ve besin öğeleriyle farklı yaş gruplarına yönelik besin öğesi gereksinimlerinin tanımlanmasıdır.


Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme (2-3-3)

Dersin İçeriği: Dersin tanıtımı, hasta hikayesi ve değerlendirme, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral ve posterior postür analizleri), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik öçlümler (Çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin (NEH) değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri.

Dersin Amacı: Öğrenci yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerini kullanarak, hastanın tedavi programını planlamayı öğrenecektir.


Manipulatif Tedavi I (1-3-2)

Dersin İçeriği: Spesifik yumuşak doku masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri ve pratik uygulamaları

Dersin Amacı: Bu dersi amacı, öğrencilere,yumuşak doku masaj ve konnektif doku manipulasyonları hakkında temel teorik ve pratik bilgiler edindirmektir. Bu dersi tamamlayan öğrenci, tedavi masajını tanımlayabilir, masaj yöntemleri ve tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve klinik etkileri hakkında temel bilgiler edinir, masaja kontrendike olabilecek patolojileri öğrenir, öğretilen yöntem ve teknikleri kullanarak masaj ve konnektif doku manipulasyonunu uygulayabilir.


Nöroloji (1-0-1)

Dersin İçeriği: Nörolojik muayene, medulla spinalis hastalıkları, polinöropatiler, tuzak nöropatiler, kas hastalıkları, demyelizan hastalıklar, serebellar sistem hastalıkları, ekstrapiramidal sistem hastalıkları,serebrovasküler hastalıklar.

Dersin Amacı: Klinik çalışmalardaki pratik uygulamalar için, nörolojik hastalıklar hakkında teorik bilgilerin verilerek öğrencinin teorik alt yapısının oluşturulmasıdır.


Elektroterapi I (2-3-3)

Dersin İçeriği: Düz galvani akımının elde edilişi, iyontoforezis, tıbbi ve cerrahi galvanizm, modifiye galvani akımı, elektrodiagnoz, alçak frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, enterferansiyel akımlar, elektrik şoku, surger’lar, fonksiyonel elektrik stimülasyonu, Ultra- Reiz ve Russian akımları.

Dersin Amacı: Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek elektroterapatik ajanların belirlenmesi, uygulama şekillerinin ve problem çözümlerinin öğrenilmesi.


Romatoloji (1-0-1)

Dersin İçeriği: Romatolojik hastalıklar hakkındaki genel bilgiler ve özellikle bu hastalıklardaki fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları

Dersin amacı: Osteoartrit, romatoid artrit, seronegatif spondiloartropatiler, yumuşak doku romatizmaları, kristal artropatiler, inflamatuar konnektif doku hastalıkları, metabolik kemik hastalıkları gibi klinikte en çok karşılaşılan romatolojik sorunlar hakkında fizyoterapistlerin genel olarak bilgilendirilmesi ve bu hastalıklarda uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin öğretilmesi


Dahiliye (1-0-1)

Dersin İçeriği: Dahili hastalıkların en sık görülenlerinin temel özellikleri ve tedavi noktasında dikkat edilmesi gereken önemli başlıklar.

Dersin Amacı: İç Hastalıkları temel konularının ve bu hastalıklara ait bilinmesi gerekli olan ana noktaların özellikle vurgulanarak dahili hastalıklara genel yaklaşım tarzının sunulması. Hastalıkların ortaya çıkışında, tanı konulmasında ve tedavide mutlaka bilinmesi gereken temel noktaların anlatılarak, hastaya doğru yaklaşabilme ve rehabilitasyon noktasında dahili olabilecek problemler ve bunların çözümleri hakkında doğru yönlendirmelerin yapılması. İç hastalıklarının en sık görülen ve rehabilitasyon uzmanının dikkatli olması gereken bilgilerin kazanılması.


Ortopedi (1-0-1)

Dersin İçeriği: Kas ve iskelet sistemini ilgilendiren travmatik, dejeneratif, kalıtsal, edinsel ve idiopatik hastalıklar, bu hastalıkların tedavi yöntemleri,uygun cerrahi yöntemlerin anlatılması ve örnek vakaların sunulması.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilere, klinikte sıkça karşılaşılan ortopedik hastalıklar, ortopedik cerrahi teknikler hakkında bilgi verilerek, bu bilgiler ışığında oluşturulacak rehabilitasyon programında dikkat edilecek konuların öğrenilmesi beklenir. Bir ortopedist gözüyle ortopedik vakaların tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilmekte, tartışma ve sorularla klinik uygulamalar hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir.


Pediatrik Nöroloji (1-0-1)

Dersin İçeriği: Çocuklarda nörolojik değerlendirme, mental ve motor gelişme gerilikleri, merkezi ve periferik sinir sistemini ilgilendiren hastalıklar.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, çocuklarda görülen merkezi ve periferik sinir istemi hastalıkları hakkında teorik bir temel oluşturmaktır. Bu dersi alan öğrencilerden, çocuklardaki nörolojik değerlendirme, mental ve motor gelişme gerilikleri, serebral palsi, hipotonik infant, sinir sistemi enfeksiyonları ve viral paralitik hastalıklar, epilepsi, hareket bozuklukları, merkezi sinir sisteminin dejeneratif hastalıkları, nöromusküler hastalıklar  ve periferik nöropatiler hakkında teorik bilgi kazanmış olmaları beklenir.


Biomekanik (1-0-1)

Dersin İçeriği: Biomekaninin tanımı, biomekanik prensiplerin uygulama alanlarının tanıtılması, yaygın olarak kullanılan çeşitli terim ve kavramların açıklanması, dinamik- friksiyon ve denge konularında kullanılan biomekanik prensiplerin açıklanması ve örneklenmesi.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, özellikle klinik alanlarda hem değerlendirme hem de tedavide değişik düzeylerde kullanılan temel biomekanik prensiplerin gözden geçirilmesi ve gravite, kuvvet, elastisite, basınç, kompresyon, sürtünme gibi kavramların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları sırasında nasıl kullanıldığının örneklenmesidir.


Fonksiyonel Nöroanatomi (2-0-2)

Dersin İçeriği: Periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi, beyin zarları, hemisferler ve beyin omurilik sıvısı dolaşımı, Serebral arter, ven ve patolojileri, beynin fonksiyonel sahaları, kranial sinirler ve patolojileri, çıkan ve inen yollar, diensephelon ve patolojileri, beyin sapı, serebellum ve patolojileri ve limbik sistemin teorik olarak öğretilmesi.

Dersin amacı: Dersin temel amacı, nöroanatomik yapıların kavranması ve patolojilerinin ve klinik belirtilerinin incelenmesi.


Patoloji II (2-0-2)

Dersin İçeriği: Merkezi sinir sistemi hastalıkları, çocukluk çağı hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, çevresel ve metabolik hastalıkların patolojisi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin temel amacı, öğrencilere normalden sapma gösteren organların ve dokuların makroskopik, mikroskopik özelliklerini inceleyip, ilgili temel ilkeleri öğretmek.


İKİNCİ SINIF 2.YARIYIL


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0-2)

Dersin İçeriği: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde,e devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

Dersin Amacı: Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve üzerine oturduğu temel ilkeler ile onun çağdaşlaşma yolunda Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği devrimler ve Atatürkçü düşünmeyi genç nesillere öğretmek


Tedavi Hareketleri Prensipleri (3-3-4)

Dersin İçeriği: Egzersiz programının planlanması, hastaya etki eden faktörler ve egzersizlerin öğretilmesi, normal eklem hareketleri için egzersiz tipleri, egzersiz pozisyonları, lumbal vertebraların düzgünlüğünü bozan kaslara germe egzersizleri, pelvik bölge ve lumbal vertebraların düzgünlüğü için egzersizler, ön ve yan abdominalleri kuvvetlendirme egzersizleri, William’s fleksiyon egzersizleri, pektoral kaslar için germe egzersizleri, torakal ve servikal vertebralar ile omuz kuşağının düzgünlüğü için egzersizler, Codman egzersizleri, alt ekstremitelerin düzgünlüğünü bozan kaslara germe ve kuvvetlendirme egzersizleri, Burger-Allen egzersizleri, ilerleyici dirençli egzersizler, izometrik egzersizler, gevşeme egzersizleri, skolyoz, skolyozda üç boyutlu tedavi yönteminin prensipleri, traksiyon.

Dersin Amacı: Öğrenci, çeşitli bozukluklarda kullanılan egzersiz örneklerini ve bunlar içerisinden hasta için en uygun olanlarını seçerek tedavi programını planlamayı öğrenmiş olacaktır.


Hidroterapi (2-0-2)

Dersin İçeriği: Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan hidroterapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilere hidroterapi yöntemlerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra endikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Hidroterapi dersini alan öğrenciden klinik koşullarda, uygun tedavi modalitesinin seçimi, uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanmış olması beklenir.


Elektroterapi II (3-3-4)

Dersin İçeriği: Yüksek frekanslı akımların elde edilişi, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi, ultrason, transkutaneal elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback, magnetoterapi, yüksek voltaj stimülasyonu.

Dersin Amacı: Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek elektroterapatik ajanların belirlenmesi, uygulama şekillerinin ve problem çözümlerinin öğrenilmesi.


Manipulatif Tedavi II (2-3-3)

Dersin İçeriği: Derin friksiyon masajı ve spinal mobilizasyon ve manipulasyon yöntemleri.

Dersi Amacı: (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Kas-iskelet sistemine ait bazı bozukluklarda uygun değerlendirme ve manipulatif tedavi tekniklerini gerçekleştirme becerisini sağlamak.


Egzersiz Fizyolojisi 2-2-3)

Dersin İçeriği: Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesinin ölçülmesi, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi, sinaptik iletim, eksitasyon-inhibisyon nöral kontrol, pozisyon hissi ve kinestezi, kas kuvvetinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, egzersiz ve hormonal sistem, ergonomik yönelim termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi, vücut kompozisyonu

Dersin Amacı : Farklı şartlar altında egzersizin vücut sistemlerine olan etkisinin öğretilmesi.


Sporcu Sağlığı (1-1-2)

Dersin İçeriği: Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri,değişik cins ve yaş gruplarında spor,sporcunun değerlendirilmesi,fiziksel performans,performansı belirleyen testler,fiziksel uygunluk testleri,sporda beslenme,sporda psikoloji,özürlülerde spor yaklaşımlarının gözden geçirilmesi.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı öğrencilere egzersizin değişik yaş-cinsiyet grupları ve spor dallarında vücut sistemleri üzerine etkilerini öğretmek,sporcunun fiziksel performans,fiziksel uygunluk,beslenme ve psikoloji konusunda bilgilenmesini sağlamaktır.Sporcu sağlığı dersini alan öğrenciden sporcunun fiziksel performansını,fiziksel uygunluğunu değerlendirme becerisini kazanması beklenir.


Nöroşirurji (1-0-1)

Dersin İçeriği: İntrakranial tümörler-anevrizmalar-kanamalar, medulla spinalis patolojileri ve disk hernilerinin oluşumu ve meydana gelen semptomların incelenmesi

Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciden klinik koşullarda nöroşirurji kapsamına giren hastalıkları teorik olarak öğrenmesi ve böylece hastaya daha yararlı bir rehabilitasyon programı oluşturmasının sağlanması
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconProgramın Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconProgramın Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconProgramın Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconProgramın Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconProgramın Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconGeriatrik rehabilitasyon, gerçekte klasik rehabilitasyon uygulamalarından çok farklı değildir. Rehabilitasyon programı fonksiyonel durumun yanı sıra, hastanın

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconDers İçerikleri FTR 701 Pediatrik Rehabilitasyon I

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconZORUNLU DERSLER VE İÇERİKLERİ

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconDERS İÇERİKLERİ Zorunlu Dersler

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERSLER VE İÇERİKLERİ iconDERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page