TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ
Indir 424.11 Kb.
TitleTÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ
Page5/6
Date conversion25.06.2013
Size424.11 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yg21.com/attachments/article/358/engellisorunu.doc
1   2   3   4   5   6
YÜZDE 80 engelli Cemal Yücel, kapatılan DTP’nin Urfa’daki yerel seçim mitingine katıldıktan sonra “bakım ücreti” kesildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gerekçesini “Yücel’e bakan ve bakım ücretini üç yıl kesintisiz alan üvey annesinin birinci dereceden akrabası olmadığına” bağladı.

Ağır engelli” statüsündeki engelli yurttaşların faydalanabileceği bakım ücretlerini düzenleyen ve 2007 yılında çıkarılan kanunun 4’üncü maddesinde, bakım ücretini engelli yurttaşa bakmak amacı ile alabilecek kişinin, “Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası...” şeklinde belirtilmesine rağmen 3 yıl boyunca söz konusu ücreti alan Cemal Yücel (32), 2009 yılında kapatılan DTP’nin Urfa’daki yerel seçim mitingine katılınca bakıcısının “üvey anne” olduğu gerekçesiyle verilen ücretten oldu.”118

4.16. Habilitasyon ve Rehabilitasyon

Sözleşmenin 26. maddesi, engellilerin hayata tam katılımlarının sağlanmasında akran desteği de dahil olmak üzere fiziksel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin geliştirilmesini/kazandırılmasını düzenler ve bu hizmetlerin engellinin rızası, kırsal alanlar da dahil olmak üzere engellinin yaşadığı yere mümkün olduğunca yakın bir yerde, erişilebilir teknoloji ve bilgi sağlanarak ve uygun eğitimli personelle sunulması gerektiğini belirtir.

Türkiye’de rehabilitasyon hizmetleri kamu ve özel kuruluşlar tarafından verilmektedir. Mevzuat gereğince, bakıma ihtiyaç duyan engelliler için ödenen bakım ücretleri ve özel bakım merkezlerinin ücretlerinin devlet tarafından karşılanması uygulamasının, verilen bakım hizmetinin, bakımı gerçekleştiren kişi veya personelin uygunluğu açısından periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bakım hizmetinin aile bireyleri tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ilgili kişilere temel bakım eğitimi verilmelidir.


Raporlama döneminde tespit edilebilen vakalar;


Gaziantep’li Atmaca ailesi, 2 yıl önce zihinsel engelli olan 2 çocukları 23 yaşındaki Yunus ile 22 yaşındaki Bayram'ı, memleketlerinde yer olmadığı için bakım ve rehabilitasyon için Şanlıurfa'daki 80. Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi. Zaman zaman Şanlıurfa'ya gelerek çocuklarını ziyaret eden Atmaca ailesini arayan yetkililer, zihinsel engelli çocuklardan Yunus Atmaca'nın 9 Temmuz'da ortadan kaybolduğunu söyledi.

....

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile kapı kapı dolaşan Atmaca çifti, "Oğlumuz zihinsel engelli. Evde bakamadığımız için başvurduk ve devlet en yakın kent olduğu için Yunus ve kardeşi Bayram'ı Şanlıurfa'ya yerleştirdi. 2 yıla yakın zamandır burada kalıyorlardı. 9 Temmuz'da Yunus merkezden kaçıyor ve ondan sonra kendisini bir türlü bulamadık" dedi.”119

Kapalı kurumlarda rehabilitasyon hizmeti verilen kişilerin güvenliklerinin sağlanması da dahil olmak üzere tüm hakları devletin sorumluluğu altındadır.

4.17. Çalışma ve İstihdam


Engellilerin çalışma hakkı ilgili düzenlemeler BMEHS’nin 27 maddesinde yapılmıştır. Maddede istihdam sürecinin bütün aşamalarında ayrımcılık yasağı ile işe alım, çalışma koşulları, kariyer gelişimi, sendikal hakların kullanılması, eşit fırsatlar ve eşit işe eşit ücret, serbest çalışma, mesleki eğitime erişim, işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılması, kamu istihdamı ve olumlu eylem politikalarının desteklenmesi konularında engellilerin haklarının korunması düzenlenmektedir.


Türkiye’de engellilerin istihdama katılımı konusunda yapılan araştırma sonuçlarına göre engelli nüfusun %78.9’u çalışma hayatına dahil olamamaktadır.

Türkiye’de engellilerin istahdama katılımına ilişkin politikanın temel aracı kota uygulamasıdır. Kota uygulamasına ilişkin düzenlemeler DMK ve İK’nda yer almaktadır. Kota düzenlemelerine göre, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde %3, kamu işyerlerinde %4 oranında işçi ve kamu kurumlarının %3 oranında engelli memur çalıştırmaları gerekmektedir.

Kadın engelliler aleyhine durum istihdam alanında görülmektedir. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ‘nin Ağustos 2011120 verilerine göre kamuda istihdam edilen 20.829 engelli memurun 4.232'si kadın, 16.597'si erkektir.

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in yanıtlaması istemiyle verdiği 15.11.2011 tarihli yazılı soru önergesinde kamudaki bu cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek "Özürlü istihdamındaki bu cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik bir çalışma yapmayı düşünüyormusunuz"121 sorusu Fatma Şahin tarafından "objektif kriterlere göre sınavlar yapılmakta, cinsiyet ayrımcılığı uygulanmamaktadır"122 şeklinde yanıtlanmıştır.

Engelli kadın istihdamı rakamları bilinmesine rağmen 2011 yılında çıkarılan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile 
Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik'te123 engelli kadınlar için pozitif ayrımcı bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yine DPB‘nin Ağustos 2011124 verilerine göre kamu kurumlarında toplam 44.189 engelli memurun istihdam edilmesi gerekmekte iken 20.829 engelli memur istihdam edilmekte 23.360 engelli memur kadrosu boş bulunmaktadır. Durum DMK'nun kamu kuruluşları tarafından ihlal edildiğini göstermektedir. DPB verilerine göre DMK'nu ihlal eden ilk 5 kurum, Milli Eğitim Bakanlığı (-12.672), Sağlık Bakanlığı (-3.725), Diyanet İşleri Başkanlığı (-1.748), Adalet Bakanlığı (-1.618) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (-810)'dır.

Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın Başbakan R. Tayyip Erdogan'ın yanıtlaması istemiyle 14.11.2011 tarihinde verdiği yazılı soru önergesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından verilen cevapta "Kamu sektöründe istihdam edilmesi gereken engelli işçi sayısının 13.186, istihdam edilen engelli işçi sayısının ise 12.221 olduğu ve 965 engelli işçi kadrosunun boş olduğu belirtilmiştir.125

Özel sektörde engelli istihdamına ilişkin veriler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yazılı soru önergesine verdiği cevaba göre " 2011 yılı Eylül ayı sonu itibariyle elli veya daha fazla sigortalı bulunan işyerlerinin sayısı 18.004 olup bu işyerlerinde çalışan işçi sayısı 3.417.745 ve çalışan özürlü sayısı 87.519'dur. ...

2011 Eylül ayı sonu itibariyle özürlü kontenjan açığı bulunan özel sektör işyeri sayısı 4.272'dir. Bu işyerlerinden 156'sına idari para cezası kesilmiş olup, kesilen idari para cezası miktarı 36.801.398.00 TL'dir."126 şeklindedir.

Kanunlardaki kota uygulamasının çalışma yaşamındaki yansıması bu şekildedir. Gerek kamu sektörü gerekse özel sektör işverenleri engelli kotalarını (bu kotalar alt sınır olarak belirlenmiş olmasına karşın) doldurmakta isteksiz davranmaktadır.

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Kayseri Milletvekili M. şevki Kulkuloğlu'nun yazılı soru önergesine verdiği cevaba göre "...2011 yılının özürlü memur alımının merkezi sınav ve kura sonuçlarına göre yapılmasına ilişkin mevzuat ve 2012 yılında yapılacak sınavlara hazırlık çalışmaları ile geçmesi sebebiyle, 2011 yılında kamu kurum ve kuruluşunca özürlü personel alımı yapılamamıştır.

2012 yılında merkezi sınav ve kura sonuçlarına göre yaklaşık 3500 civarında özürlü personel alımı yapılması beklenmektedir"127

Yukarıdaki tablo, kota uygulamasının düzenlendiği kanunlarda yeterli yaptırımların bulunmaması ve kota uygulamasının izlenmemesi nedeniyle oluşmuştur.

Genel olarak istihdama erişimde yaşanılan ayrımcılık yanında engelliler eğitimleri ve yetenekleri uygun olsa bile, belirli mesleklere atanmamaktadır.

Ayrımcılık içermeyen ve fırsat eşitliğine dayanan bir çalışma yaşamı için her mesleğin gerektirdiği özelliklerin günümüz koşullarına uygun nesnel kriterlere bağlanması gereklidir. Oysa mevzuatta “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.” yada “Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek” gibi genel ifadelere yer verilmiştir.

Türkiye’de bir çok meslekle ilgili kanunda bu genel ifadelere rastlamak olanaklıdır. Bu genel yaklaşımlar uygulamada keyfiliğin ve ayrımcı uygulamaların önünü açmaktadır

Örneğin;

Dışişleri Meslek Memurluğu ile yasal düzenlemelerin hiçbirinde engellilik ile ilgili bir düzenleme bulunmamasına rağmen MEB'nın okulweb.meb.gov.tr adlı internet sitesinde mesleklerin tanıtıldığı bölümde;

" MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru) olmak isteyenlerin; - Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip, - Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen, - Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, - Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen, - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, - Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu, - Sorumluluk duygusuna sahip, sır saklayabilen, - Düzgün bir fiziki yapıya sahip ve bedensel özürü bulunmayan, - İleri derecede İngilizce veya Fransızca ve Almanca bilen kimseler olmaları gerekmektedir." 128 denilmektedir.

MEB, Dışişleri Meslek Memurluğu ile ilgili olarak mevzuaatta yer almayan bir kriteri meslek için gereken özellikler arasında saymaktadır.

Yine Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Dışişleri Meslek Memurluğu ile ilgili olarak,

Aday Meslek Memurluğu Sınavına Katılma Şartları Nelerdir ?

Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olmak için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan devlet memuru olma koşullarına ilaveten aşağıdaki şartlar aranır:

...

e) Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazananlardan istenecektir.”129 şartlarına yer verilmiştir.

Günümüz koşullarında her türlü iklim koşullarına dayanıklılık nesnel bir kriter değildir.

Engelliler açısından istihdama erişimde yaşanan ayrımcılık yanında mesleğine uygun işte çalışma, işinde yükselme, işyerinde makul düzenleme isteme, engeline uygun güvenli bir ortamda çalışma konularında ihlaller yaşanmaktadır.

Raporlama döneminde tespit edilebilen vakalar;

"CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, biri engelli iki hanım memurunu asfalt şantiyesine gönderdi. Belediyeye bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nde memur kadrosunda çalışan bu kişiler, Bornova ilçesindeki Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Belkahve Şantiyesi’ne tayin edildi. Ortopedik engelli olan ve “Büro işinde çalışması uygun olur” şeklinde sağlık raporu bulunan Güleser Yener, yedi yıl hastane bahçesinde oturarak mesai doldurmuş"130

"Arkadaşlar bir kamu kurumunda engelli memur olarak çalışmaktayım % 50 Oranında engelliyim. Çalıştığım kurumda kurumun amiri engelli memur olarak beni yardımcı hizmetli olarak çalışan arkadaşların yanında çalıştırmaktadır. İşin ilginç tarafıda yardımcı hizmetler biriminde olan bir arkadaşıda benim çalışma koşullarıma uygun olan büroda çalıştırmaktadır. ...

ben kendi sınıfımda çalışmak için 2 tane bilgisayar işletmenliği belgesi aldım. amirden durumuma uygun büroda çalışamak istediğimi böyle kuruma daha verimli olacağımı söyledim kabül etmedi. başka bir kuruma gönderirim seni dedi.

Mesaj Gönderim Zamanı: 04.01-2011 20:19"131

" Görme engelli gece bekçisi

ZONGULDAK’ın Çatalağzı Belde Belediyesi’nde mevsimlik işçi statüsünde işe alınan yüzde 85 görme engelli 37 yaşındaki Muhuttin Demirci, belediye garajında saat 16.00- 24.00 vardiyasında bekçi olarak görevlendirildi."132

"12-01-2011, 09:25:31

Merhabalar

iş yerinde 5 engelli arkadaşiz..her konuda ayrim yapilmakta maaşlar yarim dan daha az.

.....

ilaç firması amerikan yöneticiler türk sendikamız yok sözleşmemiz var sözleşmede mesai alamaz diyor...en az ücret 5 arkadaşın digerleri bizim yani sağlamlar 3 katımızı almakta..zam vermiyolar onlar %15 zam alırken biz %3 alıyoruz...5 yıldır böyle"133


25.08.2011

EYÜP KAYMAKAMI OSMAN KAYMAK KADINLARLA ÇALIŞMAK İSTEMİYORMUŞ

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü için görev bekleyen biri engelli 3 kadına ‘’Kadınlarla çalışmıyorum ‘’ diye İstanbul Eyüp Kaymakamı Osman Kaymak hakkında inceleme başlatıldı.

......

Bu Halinle Buralara:

Engelli olan A.İ. Kaymakam’ın durumuyla ilgili ‘Bu halinle , buralara kadar gelmişsin ama sen olsan isternisin’’? dediğini de idda etti.Yazı İşleri Müdürü adaylarından N.C de bu yönde ifade verdi.Kaymakam bu hafta ifade verecek.

İnşaatlar olduğu için Erkek istedim.!

Kaymakam Osman Kaymak iddialarla ilgili şunu söyledi.:

Kaymakam olarak erkeği tercih ederim. Daha önceki memurum da erkek ti. Kadınla çalışmada Doğum izni gibi sıkıntılar olabilir.Ayrıca etrafta inşaatlar olduğu için erkek olsun dedim.Üçünü de yetersiz buldum.Vali oluruyla bir erkek atadım.’Bu halinle derken de sen rahatsızsın demek istedim..Hanın arkadaşımız sakat,yürüyemiyor.benim sık sık yazı işleri müdürünü çağırmam lazım .Yazı işleri müdür kaymakam’ın eli ayağıdır.Bastonla yürüyor’ dedi.”134

Yukarıdaki örneklerde eşit işe işe eşit ücret ilkesi da dahil olmak üzere engellilerin istihdam alanında yaşadıkları ayrımcı uygulamalara ilişkin iddialar bulunmaktadır.


Türkiye’nin engellilerin iş hayatına katılımı ile ilgili temel politikası kota uygulamasına dayanmaktadır. Kadın engellilerin istihdama katılımının artırılması , işveren-engelli işçi iletişim eğitimi, engellilerin iş sürecine hazırlanması ve iş hayatında karşılaştığı olumsuzluklarla başedebilmeleri konusunda destek alabilmeleri konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.


Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, engelli sivil toplum örgütleri ve ticari işletmeler tarafından gerçekleştiren mesleki eğitim kursları ve istihdam projelerinin önemli kısmı engelli bireylerin evlerinden çıkmadan gelir elde etmesine yöneliktir. İyi niyetlerle yapılmasına rağmen, bu çalışmalar engellileri evlerine daha çok kapatan sonuçlara yol açmaktadır.

4.18. Siyasal Ve Toplumsal Yaşama Katılım


Engellilerin siyasal ve toplumsal yaşama tam ve etkin katılım hakkı BMEHS’nin 29. maddesinde düzenlenmiştir. Madde engelli bireylerin diğerleri ile eşit bir biçimde seçme ve seçilme hakkı ve fırsatına sahip olabilmesi için yol göstericidir. Madde ile aday olma, oy kullanma usulleri, yerleri ve malzemelerinin erişilebilir, anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasını, seçmen olarak kendilerini serbestçe ifade edebilmelerini ve gerektiğinde kendi seçecekleri bir kişinin yardımı ile oy kullanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını düzenlemektedir.


Raporun kapsadığı dönemde 12 Haziran 2011 tarihinde 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yapılmıştır. İzleme Platformu 10 ilde dezavantajlı grupların seçme ve seçilme haklarına erişimini izlemiş ve raporlamıştır.135 Platform tarafından hazırlanan seçim izleme raporundaki bulgular;


Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’na engelli seçmen sayısı ve bu seçmenlerin engel gruplarına göre dağılımına ilişkin yapılan bilgi edinme başvurusuna verilen cevaba136 göre 2010 yılında ÖZİDA’dan alınan verilerle seçmen kütüklerinde 41.338 görme engelli, 56.169 ortopedik engelli 67.787 zihinsel engelli seçmen bulunmaktadır.

Yani, YSK verilerine göre, nüfusunun %12.29’u engelli olan Türkiye’de engellilerin seçmenler içindeki oranı %0.33’tür ve toplam 165.293 engelli seçmen bulunmaktadır. Bu veri YSK’nun engelli seçmenlerin bilgilerine ve engelli bireylerin seçimlere etkin katılımı için herhangi bir politikaya sahip olmadığını göstermektedir.


Yine siyasal partilere milletvekili adayı olmak için yaklaşık 400 engelli aday başvuruda bulunmuştur. TBMM’de temsil edilen siyasal partiler tarafından aday listelerine 21 engelli aday girebilmiş, bu adayların sadece dördü seçilebilecek sırada aday gösterilmiş ve milletvekili seçilmiştir.”137


2011 seçimlerinde engelli seçmenlerin oy kullanma işlemine çoğunlukla Sandık Kurulu Başkanı veya üyeleri refakat etmiştir.


....bulunan 86 yaşındaki felçli Ayşe Sarı, 12 Haziran'da yapılan 24. dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için yakınlarıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Ünye Meslek Yüksekokulunda 1001 No'lu sandığa gittiğini ancak oyunu kendisine yardımcı olacağını söyleyen sandık görevlisinin kullandığını öne sürdü. Sandık görevlisinin, “Sana oyunu ben kullandıracağım” diyerek oy pusulasına mührü vurduğunu ancak hangi partiye oy verdiğini kendisine göstermediğini ileri süren Sarı, “Sandık görevlisi benim adıma oy kullandı. Ancak hangi partiye oy verdiğini göstermedi. Bu nedenle suç duyurusunda bulundum”138


Seçimler için belirlenen oy verme yerlerinin büyük çoğunluğu da engellilerin erişimine uygun değildir. Seçimlerde oy kullanmaya giden engelli seçmenler seçim merkezlerinde birbirinden farklı uygulamalarla karşılaşmıştır. 12 Haziran seçimlerinde oylarını kullanamayan çok sayıda engelli seçmen bulunmaktadır.


İzmir’de yaşayan ve 12 Haziran seçimlerinde oy kullanamayan S.E davası;

OLAY : S.E. ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmaktadır. 12.06.2011 tarihli milletvekili genel seçimlerinden önce seçmen kütüğüne engelli olduğuna ilişkin bilgiyi işletmiştir. Oyunu kullanmak üzere Karşıyaka Hasan Pınarçalı İlköğretim Okuluna gittiğinde sandık atamasının 2.kattaki bir sandığa yapılması sebebiyle oy kullanamamış , bu durum bir tutanakla tespit edilmiştir.

Öncelikle Yüksek Seçim Kuruluna bir dilekçe ile başvuru yapılarak 10.000.- (Onbin) TL manevi tazminat talep edilmiş, 60 gün içinde kurumdan yanıt gelmemiştir.


DAVALAR :

İDARİ DAVA : 07.10.2011 tarihinde İzmir 1.İdare Mahkemesinde 10.000.-TL manevi tazminat istemli tam yargı davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.


CEZA DAVASI : İzmir İl Seçim Kurulu Başkanı , Karşıyaka İlçe Seçim Kurulu Başkanı , Karşıyaka Seçim Müdürü ve sandık atamasında görevli memurlar hakkında görevi kötüye kullanma ve ayrımcılıktan suç duyurusunda bulunulmuştur. İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim olduğu için soruşturma farklı usule tabi olduğundan henüz sonuçlanmamıştır.


Seçim Müdürü ve Bina sorumlusu hakkında takipsizlik kararı verilmiş, takipsizlik kararına itiraz reddedilmiştir. Sandık kurulu başkanı hakkında görevi kötüye kullanmaktan Karşıyaka 3.Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.”139


Türkiye’de oy kullanma pusulaları da dahil olmak üzere seçimlerde kullanılan tüm materyaller (seçmen bilgi kağıtlar, askı listesi, seçmen yönlendirme materyalleri vb. engelli seçmenler açısından ayrımcılığa yol açmakta ve engelliler seçme ve seçilme hakkını etkin olarak kullanamamaktadır.

4.19. İstatistikler ve Veri Toplama


BMEHS’nin 31 maddesi taraf devletlere sözleşmenin uygulanmasına yönelik politikalar geliştirilmesi için engellilere ilişkin, kişisel verilerin gizliliği ve özel hayata saygılı bir yöntemle ayrıştırılmış veri toplamayı önermektedir.


Oysa Türkiyede engellilere ilişkin veriler örneklem üzerinden hesaplanmaktadır. Türkiye’de halen kaç engellinin olduğu, bu kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımları, engel gruplarına ve yaşadıkları illere göre dağılımları, eğitim ve istihdam durumları gibi konularda kesin istatistiki veriler bulunmamaktadır.


Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek tarafından 26.07.2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde engellilerin sayısı, yaş grubuna gore dağılımı ve çalışma çağındaki engelli nüfusa ilişkin önergesi cevaplanmamıştır.140

Raporun hazırlanması sürecinde yapılan bilgi edinme başvurusuna141, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından,

1-Özür Grubuna Göre Dağılım

Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı, adresi, özür grubu bilgileri bilinen ve yaşayan özürlü bireylerin özür grubu bazında dağılımını gösterir. Bir kişi, birden fazla özür grubuna dâhil olabileceğinden, sütunlar toplamı toplam sütunundan fazla olabilir.

OZUR GRUBU

TOPLAM

Süreğen Hastalıklar

273748

Dil ve Konuşma

13443

Zihinsel

219491

İşitme

51767

Ortopedik

96314

Ruhsal ve Duygusal

70789

Görme

67448

Toplam

617057


İllere Göre Dağılım

Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı, adresi bilinen ve yaşayan özürlü bireylerin il bazında dağılımını göstermektedir.

IL ADI

SAYI

IL ADI2

SAYI3

IL ADI4

SAYI5

ADANA

37.700

EDIRNE

5.710

MALATYA

15.248

ADIYAMAN

14.193

ELAZIĞ

13.215

MANISA

25.864

AFYONKARAHISAR

11.633

ERZINCAN

5.749

MARDIN

12.197

AĞRI

5.358

ERZURUM

11.363

MERSIN

28.543

AKSARAY

7.724

ESKIŞEHIR

14.624

MUĞLA

11.128

AMASYA

7.061

GAZIANTEP

21.268

MUŞ

8.154

ANKARA

72.804

GIRESUN

11.093

NEVŞEHIR

6.370

ANTALYA

25.585

GÜMÜŞHANE

2.989

NIĞDE

9.406

ARDAHAN

2.477

HAKKARI

3.209

ORDU

19.245

ARTVIN

4.993

HATAY

28.612

OSMANIYE

7.210

AYDIN

20.389

IĞDIR

2.768

RIZE

7.594

BALIKESIR

17.927

ISPARTA

8.280

SAKARYA

14.096

BARTIN

5.649

İSTANBUL

142.954

SAMSUN

30.504

BATMAN

10.682

İZMIR

75.956

SIIRT

5.633

BAYBURT

1.340

KAHRAMANMARAŞ

25.539

SINOP

5.123

BILECIK

2.756

KARABÜK

4.846

SIVAS

12.218

BINGÖL

7.609

KARAMAN

4.590

ŞANLIURFA

32.298

BITLIS

7.822

KARS

3.224

ŞIRNAK

4.169

BOLU

4.932

KASTAMONU

9.725

TEKIRDAĞ

12.807

BURDUR

6.188

KAYSERI

23.214

TOKAT

10.447

BURSA

39.443

KILIS

2.018

TRABZON

13.768

ÇANAKKALE

5.343

KIRIKKALE

6.482

TUNCELI

2.559

ÇANKIRI

3.927

KIRKLARELI

4.833

UŞAK

7.722

ÇORUM

12.947

KIRŞEHIR

5.968

VAN

14.409

DENIZLI

17.886

KOCAELI

23.446

YALOVA

2.800

DIYARBAKIR

35.344

KONYA

31.198

YOZGAT

12.502

DÜZCE

5.244

KÜTAHYA

9.250

ZONGULDAK

12.723

TOPLAM 

1.241.816

 

3- Cinsiyete Göre Dağılım

Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı, adresi bilinen ve yaşayan özürlü bireylerin cinsiyet bazında dağılımını göstermektedir.

Cinsiyet

Sayı

KADIN

461.970

ERKEK

779.846

TOPLAM

1.241.816

Şeklinde cevaplanmıştır.

Tablolara göre Türkiye’de Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı diğer bir deyişle, kamu otoritesi tarafından yaşadığı il, engel grubu ve adresi bilinen engellilerin sayısı 1.241.816 kişidir. Bu rakam engellilerin yaklaşık 6/1’ni kapsamaktadır ve kamu otoritesi yaklaşık 7.300.000 engelliden habersiz durumdadır.

Engellilere ilişkin istatistiki verilerin yetersizliği ile ilgili haberler medyaya da yansımıştır.

Örneğin, “Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, aile hekimlerince engellilerin durumlarının ve sayılarının tespit edilmesi için çalışma başlatılacağını söyledi.”142

Oysa engelliler ile ilgili ayrıştırılmış ve sağlıklı toplanmış bilgiler kamu hizmetlerinin planlanması ve sunumu açısından yol göstericidir.

Türkiye’de kamu otoritesi yaşlarını, cinsiyetlerini, engellilik durumlarını ve yaşadıkları illeri kesin olarak bilmediği engelli yurttaşlar için başta eğitim ve sağlık olmak üzere ayrımcılık içermeyen kamu hizmetleri planma sorunu ile karşı karşıyadır.


5. ÖNERİLER


Türkiye mevzuatı BMEHS uygunluğu bakımından taranarak gerekli değişiklikler yapılmalıdır,

BMEHS Ek İhtiyari Protokolü onaylanmalıdır,

BMEHS gereğince belirlenmesi gereken ulusal uygulama ve koordinasyno birimi belirlenmelidir,

Yeni hazırlanacak anayasada engelliler de dahil olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar için kapsamlı ayrımcılık yasağı düzenlemesi yapılmalıdır,

TBMM’de bulunan, Ayrımcılıkla Mücadele Ve Eşitlik Kurumu Kanunu tasarısı geri çekilmeli, tasarı ayrımcılık temelleri ve paris ilkelerine uygunluk açısından yeniden sivil toplum ile müzakere edilmelidir,

Engelliler ile ilgili mevzuata kadın engellilerin özellikle eğitim ve isthdamını artıracak pozitif düzenlemeler eklenmelidir,

Engellilere hizmet sunulan tüm kapalı kurumlar bağımsız izlemeye açılmalıdır,

Kişisel verilerin gizliliği ve özel yaşama saygıyı zedelemeyecek yöntemlerle engelliler ile ilgili ayrıştırılmış veriler toplanmalıdır,

Engellilerin kendileri ilgili yasama süreçlerine katılımını sağlayacak etkili mekanizmalar kurulmalıdır,

Cumhuriyet Savcılıkları medyaya yansıyan engellilere yönelik ayrımcılık haberlerine ilişkin olarak resen soruşturma açma görev ve yetkilerini kullanmalıdır,

Usul hukuku düzenlemelerine engellilerin adelete erişimini kolaylaştırıcı maddeler eklenmelidir,

Engellilere yönelik eğitim, sağlık, bakım ve kişisel hareketliliğin sağlanmasına yönelik mevcut politika ve hizmetler engellilerin bireysel ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmelidir,

Bakım hizmetlerinin sunumunda engelli bireylerin durumları zorunlu kılmadıkça kapalı kurumlara yerleştirme uygulamasına son verilmeli, aile yanında sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilmelidir,


1   2   3   4   5   6

Similar:

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ icon“Türkiye’deki ayrimcilik, çogunlugun azinliga baskisidir dediniz. Oysa, ABD gibi azinlik emperyalist ülkeler, dünya çogunluguna misyoner yollayip ayrimcilik uyguluyor”

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ icon“Türkiye’ deki ayrımcılık, çoğunluğun azınlığa baskısıdır dediniz. Oysa, ABD gibi azınlı k emperyalist ülkeler, dünya çoğunluğuna misyoner yollayıp ayrımcılık uyguluyor”

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ iconENGELLİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ iconERİŞİLEBİLİRLİK VE ENGELLİLERE YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ iconÖZÜ: Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi tarafından İŞKUR destekli “Bilgisayarlı Ön Muhasebe Kursu” projesi kapsamında engellilere yönelik verilen mesleki eğitim kursu için ihtiyaç duyulan 10 adet bilgisayar alımı. K A R A R

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ iconENGELLİLERE YÖNELİK TEDBİRLERİ TAKİP VE DENETLEME FORMU

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ icon''TÜRKİYE'NİN 90 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ BU İKTİDAR DÖNEMİNDE, DEVLET KATINDA EĞİTİM YOLUYLA ETNİK AYRIMCILIK SOKULDU. BÖLÜCÜLÜĞÜ, AYRIMCILIĞI BİR POLİTİKAYA DÖNÜŞTÜRMEYE BAŞLARSAN ÇOK CİDDİ TEPKİYE MARUZ KALIRSIN. PKK'NIN AYRIMCILIK POLİTİKASINA HİZMET EDİYORSUN. BAŞBAKAN PKK'NIN TUZAĞINA DÜŞTÜ.”

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ iconKomşuları : Batıda Fas, Güney Batıda Moritanya ve Batı Sahra, Doğuda Tunus ve Libya, Güneyde Mali ve Nijer

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ iconİSLAM’IN ENGELLİLERE BAKIŞI VE ENGELLİLERE KARŞI GÖREVLERİ

TÜRKİYE’DE VE GÜNEY DOĞUDA ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK VE HAK İHLALLERİ iconAIHM’nin isaret ettigi ihlalleri Türkiye yapti mi?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page