İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER
Indir 23.34 Kb.
TitleİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER
Date conversion25.06.2013
Size23.34 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.izzetbayraktar.com/dersler/buroyonetimi/yariyilbir/sekbilgisi.doc


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

MESLEK YÜKSEKOKULU


BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI
I. GENEL BİLGİLER

Ders Adı

SEB61 SEKRETERLİK BİLGİSİ

Zorunlu

DERS SAATİ: 2

Dönemi

Güz

Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

KREDİSİ: 3

Ders Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Ebru AYKAN

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 38039 Kayseri,

Tel:(352) 4374901 (43569),

E-mail: aykane@erciyes.edu.tr Çalışma saatleri: 8.00-17.00

II. DERS BİLGİLERİ

DERSİN İÇERİĞİ:

Meslek kavramı, meslek edinmenin nedenleri, meslek için gerekli olan unsurlar, Sekreterlik kavramı, Türkiye'de ve Dünya'da sekreterlik mesleğinin tarihi gelişimi, Klasik ve çağdaş sekreterlik kavramları, sekreterlik türleri: Hukuk sekreteri, tıp sekreteri vb., Sekreterlik mesleğinde görev ve sorumluluklar, Sekreterin iş yaşamındaki önemi, iş yaşamında başarılı yönetici -sekreter ilişkisi, İşletmelerin çevreleriyle ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama görevi

DERSİN ÖNKOŞULLARI:

Ön lisans öğrencileri (Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır).

DERSİN AMAÇLARI:

Bu dersin amacı, başarılı sekreter olabilmek için, sekreterlik mesleğinin temel bilgilerini öğrencilere tanıtmaktır.

DERSİN YÖNTEMİ:

Sınıf dersleri/öğrenci ödevleri.

DERS DÖKÜMANLARI:

1- TUTAR H. ve ALTINÖZ, M. Sekreterlik Bilgisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2002.

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

1- TUTAR H. ve ALTINÖZ, M. Sekreterlik Bilgisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2002.

2- TARHAN M.Ö. Sekreterlik Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006.


DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ:

Kapalı notlarla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı 100-70 arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı 69-60 arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır.

DİĞER BİLGİLER:

Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70’ine devam etmek zorundadır.

DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)

1. Hafta: Meslek kavramı, meslek edinmenin nedenleri, meslek için gerekli olan unsurlar

2. Hafta: Sekreterlik kavramı, Türkiye'de ve Dünya'da sekreterlik mesleğinin tarihi gelişimi

3. Hafta: Klasik ve çağdaş sekreterlik kavramları, sekreterlik türleri: Hukuk sekreteri, tıp sekreteri vb.

4. Hafta: Sekreterlik mesleğinde görev ve sorumluluklar

5. Hafta: Sekreterin iş yaşamındaki önemi, iş yaşamında başarılı yönetici -sekreter ilişkisi

6. Hafta: Sekreterin temel özellikleri: Kişisel özellikler, mesleki özellikler

7. Hafta: Sekreterlerin İş Etiği

8. Hafta: Sekreterlikte etkili iletişim yolları

9. Hafta: İşletmelerin çevreleriyle ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama görevi

10. Hafta: İşletmelerin çevreleriyle ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama görevi

11. Hafta: Toplantı ve seyahat düzenlemelerinde sekreterin görevleri

12. Hafta: Protokol kuralları ve sekreter: Yüz yüze ve telefonla iletişimde

13. Hafta: Sekreterin imajı, fiziksel görünümü, giyim, makyaj, temizlik, bakım

14. Hafta: Sekreterin imajı, fiziksel görünümü, giyim, makyaj, temizlik, bakım

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ:

Bu ders temel sekreterlik bilgi ve becerilerinin öğretimine yöneliktir.


Add document to your blog or website

Similar:

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER iconERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page