BURDON DİKKAT TESTİ
Indir 13.25 Kb.
TitleBURDON DİKKAT TESTİ
Date conversion25.06.2013
Size13.25 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://umraniyeram.k12.tr/yonetim/resimupl/burdondikkattesti-20090623-112857.doc
BURDON DİKKAT TESTİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI ? Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.


KİMLERE, NASIL UYGULANIR ? Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.Uygulama sırasında öğrencilerin testi yapmaya istekli olmaları ve motivasyon sağlayabilmeleri çok önemlidir, isteksiz yapıldığında dikkat güçleri de doğal olarak azalacaktır. Her bölüm için İlköğretimin ikinci kademesinde (3) Lisede (2) dakika süre verilir. Öğrencilere bir sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her satırda (407) harf bulunur. Her sayfada da (20) satır vardır. Bu yapraktaki her harfin sayısı bilinir. Deneme için hazırlanan yaprakta 150 tane (a), 75 tane (g) 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi vardır.Öğrencilere şu şekilde yönerge verilir: “Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çizeceksiniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyemeyeceksiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g lerin altını çizeceksiniz.’’

Öğrencilerin ne yapacaklarını çok iyi kavramaları gerekir,anlamalarını kolaylaştırmak için tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte deneme yapılabilir.


NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR ? Öğrencilerin testleri bireysel olarak değerlendirilerek, yorumlanır. Bir çocuğun deneme kağıdında, ilk satırlarda hata çok az iken sayfanın ortasından sonra hata aşağıya indikçe artmaktadır. Bunun için bu çocuğun “Dikkati çabuk bozuluyor, uzun süre dikkatini bir yerde, bir çalışmada tutamıyor” denilir. Bir başka çocuğun deneme kağıdında ise ilk iki satırda hata çok iken gittikçe azalmış ve aşağılara doğru çok, iyileşmiştir. Bu çocuk için de “Çalışmaya ilk başlamada uyum güçlüğü gösteriyor, fakat bir süre sonra çalışmaya uyarak çok verimli yola girebiliyor. İlk anlarda yardım edilmelidir” denilir.

Bir deneğin kağıdındaki çizgiler genellikle çok az ise bunun için de “Dikkati zayıftır, bir yerde dikkatini toplayamamaktadır...”denilir.

Öğrencilerin öğrenmedeki başarılarının artması için dikkatlerini toplamaları gereklidir.Öğrencilerin dikkat güçleri ölçüldüğünde dikkat toplamada güçlük çeken öğrenciler için dikkat toplama çalışmaları yapılarak öğrenmenin verimi arttırılabilir.


BURDON DİKKAT TESTİ


Cinsiyet :

Adı, Soyadı : Yaş :

Okul : Sınıf :

Harf : Zaman :

Nitelik : Nicelik :

Çizilmemiş : Yanlış çizilmiş :


a e p z n z s u a h v k l a s i b i o u o e

r v b p m i b i r b s m n t d a u f c f k a

c k a h s e y p h b p s d g y z d v r i f g

y d v c o y e r z h e z s e g m k f z d a y

f s d y i b t d h m l r i e m t g t b d f u

k c i c k o k o s t l u z u g m a f 1 v u t

i z r f o u d V h y p n b p m v h n n g r y

p v k 1 n t y o r z n c p h t e m z i o i m

r a 1 y g s o i v a i n a r c h o d b f p h

k u b s y g u e m k 1 t c g v g r i p c t e


c i t e l r n z f u d t m s h d k u f d s m

s i v e t c p l r g v g c t l r m e u g y e

b o k e h b u k o p f ı d o h o r a n i a v

i o s g y 1 a r m i f b z m e l h p z n z r

o y t n a k v p y k g v n h v m p b n p y h

v d u o f r h i t u v l u a m f a c u 1 t s

o k o k c i c k u f s b t g t m e i n i z h

d t b i y a s f y n d z f k m g e s z e h z

r e n o c v d y f f l r v d z v g d z p b e

p y c a a s c g c a h t n m p b r i b i k p


a f n p v d m t o y m i l g d e o t o c n t

l u p z n k r h p u c b o y g u d v y a o l

s z o a p f f t c v k i r b p m n e r g e s

b a h v i h s c k z r f d r a c g y n m h y

t d ş v c g z y f m p t r o g e u u b b y h

i u a n y a d u m f a p y z e b k d b o l z

e l z h e a d z t c l p r y f m s n v i c v

s b i v m z g p s m r k b k r e h c u v n s

f 1 s l e i o l g l k t h z o k t d e a r h

f m i u c f t i b s g k m k n p h v b g u i

Add document to your blog or website

Similar:

BURDON DİKKAT TESTİ iconBURDON DİKKAT TESTİ

BURDON DİKKAT TESTİ iconBURDON DİKKAT TESTİ UYGULAMASI

BURDON DİKKAT TESTİ iconOral Glukoz Tolerans Testi (Şeker Yükleme Testi)

BURDON DİKKAT TESTİ iconH iperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuklarda okul çağından önce ve okul çağında hareketlilik ve dikkat eksikliği belirgin olarak göze çarpar. Bu dikkat

BURDON DİKKAT TESTİ iconBİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ BAŞARI TESTİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ARAŞTIRMASI

BURDON DİKKAT TESTİ iconZEKA TESTİ Bu zeka testi Almanya'daki daimler firması tarafından geliştirilmiş

BURDON DİKKAT TESTİ iconGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL BİRİM KÖK TESTİ VE PANEL KOENTEGRASYON TESTİ UYGULAMASI

BURDON DİKKAT TESTİ iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

BURDON DİKKAT TESTİ iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

BURDON DİKKAT TESTİ iconOkuması için seçilecek çocuk kitaplarının bu becerileri geliştirecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çocuklar için seçilecek kitaplarda aşağıda verilen özelliklere de dikkat edilmelidir. Eğitim Yönünden Özellikler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page