Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama…
Indir 101.63 Kb.
TitleÇocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama…
Date conversion05.12.2012
Size101.63 Kb.
TypeSözleşmesi
Sourcehttp://www.batikoleji.com.tr/yukleme/dokuman/Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri ve Proje Konula

SOSYAL BİLGİLER-5 PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

Performans Görevi Konuları

Proje Görevi Konuları

“Haklarım” Broşürü hazırlama

“Haklarım” Panosu Hazırlama

“Rollerim” kartları hazırlama

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama…

“Haklarımızı Nasıl Koruruz?” konulu bir kamu görevlisiyle röportaj yapma.

Alçıdan Kabartma “Bölgeler” Haritası hazırlama…

Atatürk’ten Önce-Atatürk’ten Sonara Toplumsal hayat resimli karşılaştırma tablosu hazırlama.

Bölgeler Haritası çizimi.

Atatürk İnkılapları Resimli Tarih şeridi hazırlama.

Bölgelerimiz Foto Albümü hazırlama…

Ülkemizde Mevsimler Konulu bir foto albümü hazırlama.

Yöremizin Doğal ve Tarihi Yerleri ile ilgili kısa bir film çekme…

Ülkemizde İklimler Haritası Çizme.

“Yöremizi Tanıtıyorum” Konulu Bir Facebook beğeni sayfası tasarlama ve aktif olarak kullanma.

Doğal Afetler ile ilgili ilgili kurumlarla bir röportaj yapma.

Atatürk ilkeleri- Soru-cevap kartları hazırlama.

Doğal Afetlerden Korunma Yolları konulu kitapçık Hazırlama.

Alçıdan kabartma Türkiye Haritası…

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Konulu foto albümü hazırlama.

Doğal Afetler Konulu Kısa Film Çekme

Buluşlar Tarih şeridi Hazırlama.

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Haritası Hazırlama.

Toplum İçin Çalışan bir Vakıf ve faaliyetler alanlarıyla ilgili yetkili biriyle röportaj yapma.

Seçilen bir Meslek erbabıyla röportaj.

“Ülkemiz Nasıl Yönetilir?” konulu bir tablo hazırlama.

Meslekler konulu foto albümü hazırla.

Bir Merkez veya Yerel Yönetici ile röportaj.

Bilim Adamları kitapçığı hazırlama.

“Toplumsal Kurallar” konulu 5 tane afiş hazırlama.

Toplum İçin Çalışanlar konulu kısa film çekme

“Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem” kitapçığı hazırlama

Ülkemizdeki Doğal ve Tarih Mirası Eserleri Foto Albümü hazırlama…
SOSYAL BİLGİLER-6 PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

Performans Görevi Konuları

Proje Görevi Konuları


TTK Tarihi


TDK Tarihi


Ölçek Çeşitleri


Türk Destanları


Göktürk Kitabeleri


Hz. Muhammed (S.A.V) Hayatı


Alparslanın Hayatı


Melikşah Hayatı


Tuğrul Bey Hayatı


Nizamülmülk Hayatı


Demokrasinin Tarihi


Doku Bağışının FaydalarıBir sinema afişi tasarlama

Çevre Kirliliği ile ilgili bir gazete tasarlama

Kütüphane kartı hazırlama

Kabartma Harita Yapma

Dünya İklim Haritası Yapma

Türkiye İklim Haritası Çizme

Bir Tarih Şeridi Hazırlama

İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartları

Türkiye Maden Haritası Hazırlama

Türkiye Tarım Ürünleri Haritası Hazırlama

Türkiye Hayvancılık Haritası Hazırlama

Türkiye Turizm Haritası Hazırlama

Türkiye Sanayi Haritası Hazırlama

Türkiye Ulaşım Haritası Hazırlama

Vergi Vermekle İlgili Bir Afiş Tasarlama

Ülkemizin İhraç ve İthal Ürünleri İle İlgili Tablo Hazırlama

Turistik Bir Bölgeyi Tanıtan Bir Reklam Hazırlama

İpek Yolu Haritası Çizme

İslamiyetin Doğuşu filmini izleme ve film eleştirisi yazma

Gazneli Mahmut Biyogrofisi Hazırlama

Divan-ı Lügatit Türk’ten Seçmeler Yapma

Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitapçığı Hazırlama

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Kitapçığı Hazırlama

Türk-İslam Büyükleri posteri hazırlama

Selçuklu Devletleri haritası çizme

Göktürk Kitabeleri posteri hazırlama

İslam Tarihi posteri hazırlama

Tarihte imzalanmış önemli demokrasi belgeleri posteri hazırlama


SOSYAL BİLGİLER-7 PERFORMANS VE PROJE KONULARI

Performans Görevi Konuları

Proje Görevi KonularıRTÜKün önemi ve görevleri

TVde yayımlanan çocuk programlarının listesini çıkarma ve bunların çocukların gelişimi açısından değerlendirilmesi…

Anadolu Selçuklu Devleti

Gevher Nesibe Şifahanesi

Kervansaraylar

Haçlı Seferleri

Osmanlı Kuruluş Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Dağılma Dönemi

Seçilecek örnek bir medrese incelemesi

Barbaros Hayrettin Paşa

Lale Devri

Evliya Çelebi

Ziraat Bankası Tarihi

Coğrafi Keşifler

Çocuk Hakları

Balkan Savaşları

Çanakkale savaşı

I. Dünya Savaşı

Uluslar arası İnsan Hakları KuruluşlarıToplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma…


İletişim çatışmaları ile ilgili bir senaryo yazma ve sınıfta oynama

Dünden bugüne iletişim aletleri resimli kitapçık hazırlama

Herhangi bir kurumdan BİLGİ EDİNME

Türkiye Nüfus Haritası Çizimi

Ülkemizde bugüne kadar yapılan Nüfus sayımlarının grafik tablosu

Üstün Dökmen “Küçük Şeyler” kitap incelemesi

KURULUŞ film izleme ve eleştirisini yapma

Seçilecek bir olaydan tarih gazetesi yapma

Coğrafi Keşifler Haritası

Tarih boyunca önemli buluşlar kartpostal hazırlama

Çocuk Hakları ile ilgili bir afiş hazırlama

Buluş kartları hazırlama

Coğrafi Keşifler Posteri hazırlama

Rönesans posteri hazırlama

Reform posteri hazırlama

Sanayi İnkılabı posteri hazırlama

Divan teşkilatı posteri hazırlama

Ahilik-posteri hazırlama

Divan teşkilatı poster

Osmanlı ordusu poster

Seçilecek herhangi bir şehrin 1927-2000 arası nüfus grafiğini hazırlama

Türkiye’de bulunan dünya ortak miras eserleri poster hazırlama

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

Performans Görevi Konuları

Proje Görevi Konuları


Mondros Ateşkes Antlaşması


Sevr Barış Antlaşması


Sakarya Savaşı


İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi.


Sakarya Savaşı ve sonuçları


I. İnönü Savaşı ve Sonuçları


Sakarya Savaşı ve Sonuçları


Büyük Taarruz ve Sonuçları


Tekalif-i Milliye Emirleri


Misak-ı Milli


TBMM’nin açılışı.


Mudanya Ateşkes Antlaşması


Lozan Barış Antlaşması


Atatürk’ün Hayatı

Latife Hanım’ın hayatı.


Cumhuriyetin ilanı.


Halifeliğin kaldırılması


Medeni Kanunun Kabulü


Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik


Soyadı kanunu


Ankara’nın Başkent olması


Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri.


Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma.

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan önemli iki roman (Yaban, Ateşten Gömlek) ve özetleri.


İstiklal Marşı’nın kabul edilmesini anlatan bir öykü yazma.


Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı.

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir film ( Cumhuriyet ) ya da dizi (Kurtuluş) izleme ve tanıtımını yapma.

Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç kişinin ( Sütçü İmam, Hasan Tahsin ve Antepli Şahin) hayat hikâyeleri ve mücadeleleri.

Atatürk’ün en önemli eselerinden olan NUTUK incelemesi.

Kurtuluş Savaşı için karşılaştırmalı bir “Kurtuluş Savaşları” haritası hazırlama.

Antep’in “Gazi”; Urfa’nın “Şanlı”; Maraş’ın “Kahraman” ünvanı almalarının nedenleri.

Mustafa Kemal’in “Kurtuluş Savaşı’nda İzlediği Yol Haritası” çizimi.

En az yirmi fotoğraftan oluşacak bir “Kurtuluş Savaşı Albümü” hazırlama.

Kısa bir Sakarya Savaşı senaryosu yazma.

Kurtuluş Savaşında Cepheler haritası hazırlama.

Kurtuluş Savaşındaki askeri güçleri karşılaştıran bir tablo hazırlama.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar albümü hazırlama

Atatürk’ün hayatını kronolojik olarak anlatan fotoğraf albümü hazırlama

Atatürk’ün sosyal alanda yaptığı inkılaplar kartları hazırlama

Atatürk’ün siyasal alanda yaptığı inkılaplar kartları hazırlama

Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı inkılaplar kartları hazırlama

Herhangi bir savaş gazisi ile röportaj yapma

Kurtuluş Savaşında Şehrimiz başlıklı dört sayfalık bir gazete hazırlama

Atatürk ilkeleri kartları hazırlama

Kurtuluş Savaşı süreci önemli olaylar tarih şeridi hazırlama
Performans değerlendirmesinin ise aşağıdaki ölçeğe uygun olarak yapılması planlanmıştır.
SOSYAL BİLGİLER

PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

SIRA


SIAD-SOYAD

Farklı bilgi kaynakları kullanarak bilgi ve veri planlama (10)


Bilgilerin bir bütün haline getirilmesi(10)

Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama, anlatma(10)

Zamanı iyi kullanma(10)

Raporun düzeni, görünüşü, yazım kurallarına uygunluğu (15)

Kaynakçanın belirtilmesi (15)

Yaratıcılık (15)

Ortaya çıkan ürünün konunun amacına uygunluğu (15)


Aldığı toplam notPROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİGÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf

Kabul Edilebilir

Orta

İyi

Çok İyi

1

2

3

4

5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma (Grup çalışması ise)
Belirlenen konunun önemini ortaya koyma
Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ

Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme
Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme
Hazırlanan raporun, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Sorulara cevap verme
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma
TOPLAM
GENEL TOPLAM
Add document to your blog or website

Similar:

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconGünümüzde, çocukların erişkinler gibi uygar, siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik hakları olacaklarını gösteren Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 yılında

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ STÖ GRUBU

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconA. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ GELİŞİM RAPORU EK 1 MEVZUAT

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Çocuk Dostu Versiyonu)

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconBM Çocuk Hakları Komitesi Otuz ikinci oturum (2003) 3 No'lu Genel Yorum: HIV/AIDS ve çocuk hakları

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconÇocuk Haklarının belirlendiği Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirlenen hakları kullandığınızı düşünüyor musunuz?

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconÇocuk Haklarının belirlendiği Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirlenen hakları kullandığınızı düşünüyor musunuz?

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… iconBM Çocuk Hakları Komitesi Otuz birinci oturum (2002) 2 No'lu Genel Yorum: Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinde bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının rolü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page