Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Indir 29.33 Kb.
TitleOkul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Date conversion26.06.2013
Size29.33 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://hedb.meb.gov.tr/net/_standart_program/Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu.d
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI


Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü


Mesleki Gelişim Programı


 1. ETKİNLİĞİN ADIOkul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu


 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARIBu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer:

 • Okul öncesi eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin tanımını yapar.

 • Okul öncesi eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin önemini kavrar.

 • Çocukların yaşlarına göre gelişim özelliklerini bilir.

 • Çocuğu tanıma ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususları bilir.

 • Çocuğu objektif değerlendirmenin önemini kavrar.

 • Çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılan teknikleri uygular.

 • Yıllık ve günlük planın programa göre değerlendirmesini yapar.

 • Öğretmen öz değerlendirme formlarını objektif değerlendirmenin önemini kavrar.

 • Öğretmen öz değerlendirme formlarını doldurur.
 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ


Faaliyetin süresi 30 saattir.


 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ


Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri


 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 • Bu eğitim, okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerini değerlendirirken, ölçme ve değerlendirme tekniklerini doğru kullanmaları amacıyla düzenlenmiştir.

 • Eğitim görevlisi olarak, okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında uzman akademisyenler yada bu konuda çalışmaları olan, eğitim veren uzman ve öğretmenler tercih edilecektir.

 • Derslikler grup etkileşimini sağlayabilecek oturma düzenine göre hazırlanacaktır.

 • Eğitim ortamında internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulundurulacaktır.

 • Faaliyette her sınıf için katılımcı sayısı kırk kişiyi aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Dağılım Tablosu

KONULAR

Süresi ( Saat)


Okul öncesi eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin tanımı

Okul öncesi eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi

2

Çocuğu tanıma ve değerlendirme

 • Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi

 • Çocuğu tanıma ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Yaşlara göre gelişim özellikleri

6

Çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılan teknikler ve tekniklerin uygulanması

 • Gözlem kayıtları

  • Oyun gözlem formu

  • Sistematik gözlem formu

 • Anekdot kayıtları

  • Anekdot kayıt formu

  • Kısa not örneği

 • Gelişim kontrol listeleri ve standart testler

 • Gelişim dosyaları ( Portfolyolar )

 • Kazanım değerlendirme formları ve gelişim raporları

12Okul Öncesi Eğitim Programlarını Değerlendirme Süreci

 • Çocuk açısından

 • Program açısından

 • Öğretmen açısından

6

Öğretmen Öz Değerlendirme Formları

2

Ölçme ve Değerlendirme ( Sınav )

2

Toplam

30
 1. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK ve STRATEJİLERİ
 • Eğitim programının etkili olarak uygulanabilmesi için anlatım , problem çözme yöntemleri ile soru-cevap ve örnek olay teknikleri ağırlıklı olarak kullanılacak etkinlik temelli bir eğitim uygulanacaktır.

 • Günlük okul öncesi eğitim etkinliklerinden örnek olaylar bilgisayar ve projeksiyon gibi görsel araçlar yoluyla izlenecektir.

 • Katılımcılara kurs sonunda kurs içeriği ile ilgili bilgi ve dökümanlar elektronik ortamda verilecektir.

 • Bu eğitim faaliyetinin uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri kullanılarak verilmesi durumunda;

 • Eğitimlerin planlaması, başvuru ve katılım işlemleri merkezi ve mahalli eğitim planlamaları kapsamında MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

 • Eğitimlerin Öğretim Yönetim Sistem (ÖYS/LMS) alt yapısı içersinde internet tabanlı olarak sunulması esas olacaktır.

 • ÖYS alt yapısı içerisinde görevlendirilmiş bir eğitim yöneticisi (admin) ve eğitim görevlisinin (danışman) olması esastır.

 • Bilgi teknolojilerinin verdiği imkânlar doğrultusunda çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalar (sesli, görüntülü ve etkileşimli uygulamalar, ödev, portfolyo uygulamaları, sohbet, forum, e-posta, sanal sınıf uygulamaları vb. teknolojiler) tek başlarına veya birlikte kullanılabilecektir.

 • Eğitime katılım ve devam takibi OYS alt yapısı içerinden kontrol edilecek ve katılımın en az %80 olması istenecektir.

 • Katılımın takip edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan kontrol soruları, konu değerlendirme soruları ve son değerlendirme sınavı sorularının toplam sayısı eğitimin ders saatinden az olamayacaktır.

 • Eğitim faaliyetinin internet tabanlı olarak yıl içerisinde 2 den daha fazla planlanması durumunda soruların deşifre olmaması ve eğitim faaliyetini olumsuz etkilememesi amacıyla, kontrol ve sınav sorularının bir kaynaktan farklı olarak seçilebilmesi, soru ve şıkların yerlerinin her eğitim faaliyetinde değişebilir olması sağlanmalıdır.

 • OYS alt yapısı içersinde çevrimdışı(asenkron) olarak sunulan eğitim içeriklerinin en az 2 hafta yayında kalacak ve izlenebilir olması sağlanacaktır. Katılım ve değerlendirme iş ve işlemleri bu süreler içersinde gerçekleştirilecektir..
 1. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla; faaliyet süresince öğrendikleri konuları içeren bir uygulama sınavı veya en az 50 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır.

 • Faaliyetin sonunda başarılı olanlara sertifika verilecektir.

 • Bu eğitim faaliyetinin uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri kullanılarak verilmesi durumunda;.

 • Eğitime katılımın ve değerlendirilmesi iş ve işlemleri OYS alt yapısı içersinden alınan raporlara göre gerçekleştirilecektir. Online değerlendirme sınavı kursiyerlerin tamamına bir defada uygulanacaktır ve tüm sınavlar içerisindeki ağırlığı en az %60 olacaktır. Katılımcının başarılı sayılması için derse katılım oranı en az %80, başarı puanı ise en az %70 olması istenecektir.

 • Katılımcıların katılım bilgileri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülüne işlenecektir. Ayrıca sertifika verilmeyecektir.

Add document to your blog or website

Similar:

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICI DRAMA, MÜZİK, DANS KURSU

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconÖZET: Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim lisans mezunlarından, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak atamaları yapılan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edileceklerine ilişkin (23. 06. 2006 /10834 )

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconOkul Öncesi Sınıf Yönetimi Kursu

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconOkul öncesi ve ilköğretim sürecindeki eğitimde bilişim teknolojilerinin önemi

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconKPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2000, 2001, 2002, 2003 Test Soruları

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR DERSLERİNİN GEREKLİLİĞİ VE BİLİŞİME İLK ADIM YAZILIMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu iconOKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ EV ORTAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page