Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler
Indir 330.75 Kb.
TitleKazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler
Page4/6
Date conversion27.06.2013
Size330.75 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.hayrettinbayraktar.com/FileUpload/op185379/File/okil_heyecanim_hepsi.doc
1   2   3   4   5   6

2) Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir?

A) İstediğimiz giysiyi almak.

B) Gereksiz atıkları atmak.

C) Gereksiz akan suyun musluğunu kapatmak.

D) İhtiyacımızdan fazlasını almak.


3) Kutup yıldızı hangi yönü gösterir?

A) Kuzey B) Batı C) Kuzeydoğu D) Güney


4) Konulduğu kabın şeklini alan madde hangisidir?

A) Soğan B) Fındık C) Zeytinyağı D) Kalem


5) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?

A) Beslenme B) Giyinme

C) Spor yapma D) Barınma

6) Aşağıdaki anlatımlardan kaç tanesi doğru bir davranıştır?

-Arkadaş seçerken hoşgörülü olmasına dikkat ederim.

-İnsanlara saygılı olurum.

-Hata yaparsam özür dilemem.

-Arkadaşlarımın duygu ve düşüncelerine değer veririm.

A)1 B)2 C)3 D)4

7)“Bir yerin ölçü kullanılmadan kuş bakışı çizimine…………. denir.”

Yukarıdaki boşluğa ne gelebilir?

A) Harita B) Ölçek C) Kroki D) Plan

8) Aşağıdakilerden hangisi kanı vücudumuza pompalar?

A) Akciğer B) Mide C) Kalp D) Karaciğer

9) İhtiyaçlarımızı karşılarken nelere dikkat etmeliyiz?

A) Alışveriş yaptığımız yere

B) En ucuz olanına

C) İhtiyaçlarımızın önem sırasına ve bütçemize uygunluğuna

D) En güzel reklamı olana

10) Yüzümü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimde sol kolum hangi yönü gösterir?

A) Kuzeyi B) Güneyi

C) Batıyı D) Doğuyu

11) Aşağıdakilerden hangisi okulda bize düşen görevlerden değildir?

A) Kaloriferi yakmak.

B) Yerlere çöp atmamak

C) Derslere zamanında girmek.

D) Sınıf nöbeti tutmak


12) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ay, ısı ve ışık kaynağıdır.

B) Ay, Dünya’mızın uydusudur.

C) Ay, Güneş’in uydusudur.

D) Ay, Dünya dan büyüktür.


13) Mustafa Kemal niçin Samsun’a gitmiştir?

A) Okul arkadaşlarıyla buluşmak için

B) Annesini ziyaret için

C) Kurtuluş savaşını başlatmak için

D) Samsun’u sevdiği için


14) Aile bütçesini kim hazırlar?

A) Anne B) Baba C) Çocuk D) Aile bireyleri


15) Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?

A) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

B) 30 Ağustos Zafer bayramı

C) Kurban Bayramı

D) 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı

16) Yangın anında hangi numaraya telefon ederiz?

A) 112 B) 110 C) 156 D) 155


17) Canlılar ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A) Canlılar doğarlar, büyürler.

B) Canlılar beslenirler.

C) Ağaç bir canlıdır.

D) Canlılar sonusuza dek yaşar.


18) Trafik ışıklarını anlamları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

A) Yeşil---Geç B) Kırmızı--Dur

Sarı­­—Dur Yeşil--Geç

Kırmızı-Hazır ol Sarı—Hazır ol

C) Sarı—Hazır ol D) Yeşil—Hazır ol

Kırmızı—Geç Kırmızı—Dur

Yeşil—Dur Sarı--Geç

19) Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi ‘’Güzel konuşma’’ ile ilgilidir?

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

B) Sakla samanı gelir zamanı

C) Birlikten kuvvet doğar.

D) Ağaç yaş iken eğilir.

20) Zeynep, oturduğu sıranın çok yıpranmış olduğunu gördü. Bu Zeynep’ten önce bu sırada oturan öğrencilerin hangi özelliğini gösterir?

A) Temiz ve düzenli öğrenci olduklarını

B) Onların çalışkan olduklarını

C) Bilinçli bir tüketici olduklarını

D) Sınıf eşyalarını özenli kullanmadıklarını

1.Ayşe tahtada bir konu hakkında konuşuyor. Arkadaşları onu hiç dinlemiyor. Ayşe ne hisseder?

A. Güler B. Üzülür C. Sevinir

2.Engelli bir arkadaşımıza karşı doğru davranış hangisidir?

A.Onunla ilgilenmemek

B.Onunla oyun oynamamak.

C.Hiç bir engeli yokmuş gibi ilişkilerimizi sürdürmek.

3. Aşağıdakilerden hangisi kişisel farklılıklarımızdan biridir?

A.Sesimizin güzel olması.

B.Beslenme ihtiyacı duymamız.

C.Giyinme ihtiyacı duymamız.

4.Aşağıdakilerden hangisi ortak özelliklerimizden biridir?

A.Dinlenme ihtiyacı duymak.

B.Kısa boylu olmak

C.Siyah saçlı olmak.

5.Bize yanlış bir harekette bulunan birine karşı hangi davranışta bulunmalıyız?

A.Sinirlendiğimizi belli etmeliyiz.

B.Sakince onu uyarmalıyız.

C.Aynı şekilde karşılık vermeliyiz.

6.Arkadaşlarımızla fikir ayrılığına düştüğümüzde hangisini yapmamız gerekir?

A.Kendi fikrimizi kabul ettirmeliyiz.

B.Bir daha onunla konuşmamalıyız.

C.Arkadaşımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz.

7.Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A.Çöplerimizi çöp kutusuna atmak. B.Gereksiz yanan lambaları söndürmek. C. Musluğu açık bırakmak.

8.Sınıfımıza yeni gelen bir çocuğa nasıl davranmalıyız?

A.Onu hemen aramıza alırız.

B.Onunla hiç konuşmayız.

C.Ona kötü davranırız.

9.Aşağıdaki özelliklerden hangilerinin,bir arkadaşta bulunması istenir?

A.bencil-tembel-geçimsiz B.çalışkan-dürüst-yetenekli C.kavgacı-kırıcı-plansız

10.Aşağıdakilerden hangisi sorun çözmede en etkili yöntemdir?

A.Hakkını aramak. B.Kavga etmek. C.Konuşmak.

11.”Sınıfa yeni gelen Aslı’nın kıyafetleri eski püsküydü .Çocuklar,aralarında konuşup böyle giyinen birinin iyi bir arkadaş da olamayacağına karar verdiler.”

Yukarıdaki metne göre sınıftaki diğer çocukların Aslı’ya karşı davranışına ne ad verilebilir?

A. Sevgi B.Ön yargı C.İnceleme

12.”Her okulun geçmişinin yer aldığı bir………….vardır.”cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken kelimeyi bulunuz?

A. tarihi B. sınıfı C.kapısı

13.Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir davranştır?

A.Öfkelendiğimizde kırıcı sözler söylemek.

B.Bizimle aynı fikirde olmayanları dışlamak.

C.İnsanların farklı görüşlerine saygılı olmak.

14.Arkadaşlarımızda ilişkilerimizde hangisi doğru bir davranıştır?

A. Oyunu yalnızca çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla oynamalıyız.

B. En çok istenen hikaye kitabını sadece en sevdiğimiz arkadaşlarımıza vermeliyiz.

C. Yanlı davranmamalı tarafsız olmalıyız.

15.”Herhangi bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine kabataslak çizilmiş şekline --------------denir.”cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir?

A. kroki B.harita C.resim

16.Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki insanlarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlar?

A.Saygılı olmak. B.Umursamaz olmak. C.İlgisiz olmak.

17.Arkadaşımızla tartıştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

A.Tartışmamak için bir daha konuşmamalıyız.

B.Arkadaşımızın bizden özür dilemesini beklemeliyiz.

C.Sorunu çözmek için konuşmalıyız.


18.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranış değildir ?

A.Arkadaşımızla alay etmek.

B.Arkadaşlarımıza karşı hoşgörülü ve saygılı olmalıyız.

C.Birinin arkasından gülmek.


19.Ozan ile Oya iki kardeştir.Kardeş olmalarına rağmen aralarında bir çok farklılığın olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A. Annelerinin farklı olduğunu.

B. Kardeşlerin birbirine benzemediğini.

C. Kişiler arasında farklılıklar olabileceğini.

20.”Öğretmenleri, öğrencilerinden,kendilerinin en çok beğendikleri fiziksel özelliklerini yazmalarını ister. Gülsu hiçbir şey yazamaz.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A.Kendine güveni sonsuzdur.

B.Özgüveni gelişmemiştir.

C.Kendini çok beğeniyordur BAŞARILAR Her soru 5 puandır.


1-Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir ?

a-23 Nisan 1920 b-19 Mayıs 1919

c-29 Ekim 1923 d-10 Kasım 1938


2.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden değildir ?

a-Türk alfabesinin kabulü

b-Takvim , saat ve ölçülerde yenilik

c-Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi d-Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması


3.Aşağıdakilerden hangisi kişisel araç gereçlerimizdendir ?

a-Yazı tahtası b-Sıra c-Çanta d-Mevsim Şeridi


4.Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?

a-Beslenme b- Barınma c- Eğlenme d-Giyinme

5.Aşağıdakilerden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır?

a.Gezegen b. Ay

c. Güneş d. Uydu

6.İçerisinde gökcisimlerinin bulunduğu sonsuz ve karanlık boşluğa ne denir?

a.Gezegen b. Güneş sistemi

c.Boşluk d.Uzay


7.Dünya'nın kendi etrafında dönmesi ile ne oluşur?

a.Mevsimler b.Yıllar

c.Aylar d. Gece – gündüz

8.Kuzeyle batı arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?

a.Kuzeybatı b.Kuzeydoğu c.Güneybatı d.Güneydoğu

9.Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır?

a.beslenme b.eğlenme c.top oynama d.gezme


10.İhtiyaçlarımızı karşılarken nelere dikkat etmeliyiz?

a.Alış veriş yaptığımız yere b.En ucuz olanına

c.İhtiyaçlarımızın önem sırasına ve bütçemize uygunluğuna d.En güzel reklamı olana

11.Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir?

a.Bilinçli tüketici b.Bütçe c.Hesap uzmanı d.Profesör


12. “..................” temel ihtiyaçlarımızdandır. Noktalı yere hangisi gelmelidir?

a.Barınma b.Oynama c.gezme d.reklam


13 “ Bir yerin ölçü kullanılmadan kuş bakışı çizimine…………. denir.”

Yukarıdaki boşluğa ne gelebilir?

a. harita b.ölçek c.kroki d. uydu


14-Bilinçli bir alışverişte,aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıyız ?

A-Reklam B-Güzelliğini C-Şeklini D-Kalitesini


15-Gezegenlerin etrafında dönen gök cisimlerine ne denir ?

A-Uydu B-Yıldız C-Astronot D-Arkadaş


16-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

a-Okulumuzdaki araç ve gereçlere hiç dokunmamalıyız

b-Okulumuzdaki araç ve gereçleri dikkatli kullanmalıyız

c-Kullandığımız araç ve gereçleri sağlam bir şekilde yerine koymalıyız

d-Koridorlarda koşmamalıyız.


17-Bilinçli bir alış-verişte aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

a-Üretim ve tüketim tarihleri b-Reklam c-TSE damgası d-kalitesi


18 Sınıf başkanlarını kim seçer?

a-Öğretmen b-müdür c-öğrenciler d-hizmetliler


19 Aile bütçesini kim hazırlar?

a-anne b-baba c-çocuk d-aile bireyleri


20 Pusulanın koyu renkli ucu hangi ucu gösterir?

a-güney b – batı c- doğu d-kuzey


21. TSE olarak kısaltılan kuruluşun okunuşu nedir?

A.Türk Standartları Enstitüsü B. Türk Sağlık Enstitüsü

C. Türk Spor Enstitüsü D. Türk Sanatları Enstitüsü


22- Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir?

A-) Elektrikleri boşa yakmama B-) Suları boşa akıtmama

C-) Derslere zamanında girme D-) Camları silme


23- Bilinçli bir tüketici doğru seçim yapmasına rağmen aldatılırsa en son çare olarak hangi kuruluşa şikayet etmelidir?

A-) Jandarma Karakoluna B-) Mahalle muhtarına

C-) İl Emniyet Müdürlüğüne D-) Tüketici Haklarını Koruma Derneğine

24- Bulunduğumuz il harita konumuna göre hangi bölgede yer almaktadır?

A-) İç Anadolu bölgesinde B-) Karadeniz Bölgesinde

C-) Marmara Bölgesinde D-) Ege Bölgesinde

25- Depremin şiddetini ölçen alete ne denir?

a- sismograf b-pusula c-terazi d-metre


1-) Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetin kurucusu kimdir?

a) Ali Rıza Efendi b) Atatürk c) İsmet İnönü

2-) Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

a) Mahalle Mektebi - Askeri ortaokul -Askeri Lise

b) Askeri Lise - Mahalle Mektebi -Askeri ortaokul

c) Askeri ortaokul - Mahalle Mektebi -Askeri Lise

3-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün ölümünden sonra geçici kabrinin olduğu yerdir?

a) Etnografya Müzesi b) Kocatepe c)Anıtkabir

4-) Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Cumhuriyet ilan edildi?

a) 19 Mayıs 1919 b) 23 Nisan 1920

c) 29 Ekim 1923

5-) Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken kurallardan değildir?

a) Okuldaki eşyalarla işimiz bitince atmalıyız

b) Merdivenleri sağdan inip çıkmalıyız

c) Derslere zamanında girip çıkmalıyı

6-) Sınıfımızın krokisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Öğretmen masası b) Atatürk büstü

c) Çöp tenekesi

7-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir davranıştır?

a) Banyo yapmak b) Sınıfı temizlemek

c) Bardakları yıkamak

8-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin haklarından değildir?

a) Hatalı malları geri vermek

b) Alınan malın garanti belgesini istemek

c) Garanti şartlarında bozulan malın tamir masraflarını ödemek

9-) Satıcı, garanti veya son kullanma tarihi geçmeden bozulan malıyla ilgilenmezse bilinçli bir tüketici ne yapmamalıdır?

a) Satıcıyla tartışmadan malını alıp eve gider.

b) Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurur.

c) İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat eder.

10-) Aşağıdaki isteklerden hangisine evet demeliyiz?

a) Ders çalışmamız gerekirken arkadaşımızın oyun davetine

b) Tanımadığımız insanların yolda konuşma teklifine

c) Öğretmenimizin teneffüste bizden yardım istemesine

11-) Aşağıdakilerden hangisi bir malın kaliteli olduğunu göstermez?

a) Reklâmının fazla olması b) TSE damgasının olması c) Garanti belgesinin olması

12-) Aşağıdakilerden hangisi bayramları kutlama nedenimiz değildir?

a
B

B
) Bugünlere nasıl geldiğimizi hatırlamak İçin


b) Birbirimize daha çok kaynaşmak için

c) Öğretmenimiz bayram olduğunu söylediği için

G

13-) Kazaya uğrayan kişiye ilk yardımı kim yapmalı?

a) En yakınındaki kişi b) Ben yaparım diyen kişi

c) İlk yardım eğitimi almış kişi

14-) "Öfkeyle kalkan zararla oturur." atasözü neyi anlatmak istiyor?

a) Düşünmeden tepki gösterme

b) Kalktığın gibi oturursun

c) Zarara katlanırsın

15. “Sabiha Gökçen” kimdir?

a) İlk kadın bakanımız b)İlk kadın pilotumuz ve Atatürk’ün manevi kızı c) Ünlü bir şairimizdir.

16-) “Ahmet boş zamanlarında bilgisayar oynamayı, Hakkı Can ise müzik dinlemeyi sevmektedir. Övünç basketbol oynamaktan, Bozdoğan ise futbol oynamaktan hoşlanmaktadır.” Övünç ve Bozdoğan hakkında aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
1   2   3   4   5   6

Similar:

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconTÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconHİT 407 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconTÜKETİM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconTBF 372 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERS PLANI

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconTBF 372 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERS PLANI

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconTÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ DERSİ İŞLEYİŞİ

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconBilinçli tüketici ve tüketim bilinci oluşturma etkinliği proje teklifi

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconTURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERSİ BİLGİ FORMU

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconBÖLÜM 4: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI, PİYASA ARAŞTIRMASI VE REKLAM

Kazanımlar. A 22 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler iconTüketici Koruma Derneği – bütçe – telefon- Lidyalılar- TSE damgası – garanti belgesi – Geri dönüşüm -tüketici- reklam- fiş, fatura

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page