Bilim ve Teknolojiye Doğru
Indir 10.41 Kb.
TitleBilim ve Teknolojiye Doğru
Date conversion05.12.2012
Size10.41 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.okangumulcine.com.tr/dosyalar/5sos16.doc


www.okangumulcine.com.tr
GERÇEKLEŞEN DÜŞLER

Bilim ve Teknolojiye Doğru

Başlangıçta insanoğlu, doğada karşılaştığı diğer canlı varlıkları tanımamakta ve doğa olaylarını (yağmurun yağması, yanardağların lav püskürtmesi, depremlerin oluşu vb.) anlayamamaktaydı. Bunları anlamak ve kavramak, karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmek için düşünmeye, gözlem yapmaya, olaylar ve konular arasında ilişki kurmaya başladı.
Bu evrim, insan düşüncesinin gelişmesini sağlamıştır. Düşünen ve soru soran insanoğlu, böylece merak ettiği ve çözmeye çalıştığı konulara açıldık getirmeyi başarmıştır.
İnsanlar buldukları yenilikleri günlük yaşamda kullanarak doğaya karşı güçlü olmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamışlardı. Örneğin; eski çağlarda insanların, doğada bulduğu ve çeşitli araç gerecin yapımında kullandığı ilk maden bakırdır. Sonra bakır ve kalayı karıştırarak “tunç” yapmayı başarmışlardır. Tunç, bakırdan daha sert bir madde olduğu için çeşitli aletlerin ve özellikle silahların yapımında bu alaşımı (tuncu) kullanmışlardır.

Bilim


Dünyadaki birçok bilim insanının yüzlerce yıldır çalışmaları sonunda bilim ve teknolojide gelişmeler ve yenilikler gerçekleşmiştir.
İnsanoğlu var olduğu sürece bu ilerlemeler süregelecektir. Bilim;
* Evrenin ve doğa olaylarının bir bölümünü konu olarak ele alır,
* Gözleme ve deneye dayanan yöntemler kullanır,
* Bu yöntemlerle ilkelere ve kurallara varır,
* Düzenli ve sistemli bilgiye ulaşır.

Teknoloji


Teknoloji, günlük yaşamamızı kolaylaştıran araç ve yöntemleri sağlar. Teknoloji tarım, sanayi, enerji, sağlık, ulaştırma, haberleşme, inşaat, bilgi işlem gibi alanlarda kullanılan araç, gereç ve makineler ile; bunların kullanılması ve çalıştırılması için gerekli yöntemleri içeren bilgi topluluğudur.

“Yüzyıllar boyunca birbirini izleyen tüm kuşaklar, varlığını sürdüren ve durmadan
öğrenen tek bir insan gibidir.”


16. yy.da yaşamış olan Fransız bilim insanı Pascal’ın (Paskal) söylediği bu söz, bilimin
sürekli olarak gelişim ve değişim gösterdiğini, önceki kuşaklardan aktarılan bilgilere, yeni kuşaklar tarafından eklemeler yapıldığını dile getirmektedir.

Bilim İnsanı


Bir bilim dalında uzman olan, bilimsel çalışma yapan kişilere “bilim insanı” denir.
Bilim insanlarının özellikleri:
* Akıllı ve çalışkan,
* Merak eden ve araştıran,
* Soru soran ve sorgulayan,
* Çalışma sonuçları ile ilgili şüpheci olan,
* Sabırlı,
* Başladığı çalışmalardan vazgeçmeyen (kararlı
ve azimli),
* Olaylar ve konular arasında ilişki kurabilen,
* Eleştiriye açık ve gerçekçi.


İcat - Keşif


Dünyada veya evrende var olan ancak insanoğlu tarafından bilinmeyen bir yeri bulma, saklı ya da gizli bir şeyi ortaya çıkarma “keşif” olarak adlandırılır.

Örneğin; kutupların keşfi, Amerika kıtasının keşfi, deniz dibinin keşfi.
Keşif; var olan, ancak var olduğu bilinmeyen bir yeri bulmadır. İcat ise bilim ve teknoloji alanında önemli olan yeni bir şeyi bulmak, bir yenilik yaratmak demektir. Örneğin; telefonun icadı, aşının bulunması, bilgisayarın bulunması.
Keşif yapana “kaşif’ denir. İcat yapana da “mucit” (buluş yapan) adı verilir. Ampulu yapan Edison mucittir. Güney kutup noktasına ilk kez ayak basan Amudsen, bir kaşiftir.


www.okangumulcine.com.tr FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU – ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ


Add document to your blog or website

Similar:

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconBİLİM VE TEKNOLOJİYE NASIL YÖN VERDİ?

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconBizler işimizi daha iyi yapabilmek için nasıl teknolojiye ayak uyduruyorsak suçlular ve suçlarda gelişen teknolojiye ayak uyduruyorlar. Bilgisayar,pos

Bilim ve Teknolojiye Doğru icon2-Yukarıdaki alıntı cümlelerin kaynaklık edebileceği bilim dalları hangisinde sırasıyla doğru olarak verildi?

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconBilim; doğadaki olayların gözlenerek, zaten var olan doğru ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler sonucunda elde edilen verilerin düzenlenerek

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconTürkçe’yi doğru kullanıp, doğru yazabilmek için dilimizin yazım kurallarına uymalıyız. Sözcüklerin yazılışı kadar, noktalama işaretlerinin de doğru ve yerinde

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconBilim hayat içindir; hayatın sorunlarını çözmek, ona açıklamalar getirmek, geleceğe doğru yürüyen insana yardımcı olmak için kendini sorgulamalıdır. Sorgulama

Bilim ve Teknolojiye Doğru icon1600'lü yılların sonuna doğru ise, bilim tarihi bir başka yanılgıya sahne oldu. Ateş ve saçtığı alevler her devirde insanların ilgisini çekmişti. O döneme

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconSpot: Başarılı olmak için birçok unsur bir araya gelmeli. En önce doğru tutum, tavır ve kişiliği olan insan olmalısınız. Sonrada doğru yerde, doğru zamanda

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconMatematiğe çok kez gelişimini doğru bir çizgi üzerinde sürdüren (ya da adım adım ilerleyen), problem-lerini er geç çözüme ulaştıran istikrarlı bir bilim gözüyle

Bilim ve Teknolojiye Doğru iconTıbbi Teknolojiye Yönelik Ürün Geliştirilmesinde Tıp ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitimlerinin Ortak Çıktıları

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page