OKUL STRATEJİK PLANI
Indir 0.88 Mb.
TitleOKUL STRATEJİK PLANI
Page4/9
Date conversion27.06.2013
Size0.88 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.emlakkonut.k12.tr/dosyalar/STRATEJIK-PLANIMIZ-2011-2014.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

GZFT ANALİZİ3.1


A. MİSYONUMUZ

Özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirip, tüm potansiyelini kullanımlarına

fırsat tanıyarak yüksek öğretim kurumlarına yöneltip, başarılı olmalarını

sağlamaktır.

Biz... bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak , onların bilgili , becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmek için varız.


B. VİZYONUMUZ

Vizyon, ideallerimiz , hatta ulaşacağımızı düşünmediğimiz hayallerimizdir.

Vizyon, yönümüzü belirler, hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir.

Türk Milli Eğitiminin amaçları ışığında; dünü , bugünü ve geleceği bütünleştirerek, erdemli insan olmanın idealini ve değişimi yaşayacak özgün, etkili ve nitelikli bir okul toplumu oluşturmaktır.

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda;

Doğru,

Dürüst,

Çağdaş,

Araştırmacı,

Özgüvenini kazanmış,

Güzel ülkemizi;

Hakkettiği yere getirmek için,

Sürekli çalışan,

Bireyler yetiştirmektir...


C. İLKELERİMİZ

1.Genellik ve eşitlik,

2.Planlılık

3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,

4. Yöneltme,

5. Eğitim Hakkı,

6. Fırsat ve İmkan Eşitliği,

7. Süreklilik

8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,

9. Demokrasi Eğitimi,

10. Laiklik,

11.Bilimsellik,

12.Karma Eğitim,

13.Okul ve ailenin işbirliği,

14.Her yerde Eğitim


D. DEĞERLERİMİZ

1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,

2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz,

3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz,

4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz,

5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız,

6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,

  1. 7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz.

8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz:


Stratejik Amaç 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okul fiziki yapısını ve araç- gereç donanımını güçlendirmek.


Hedef 1.1. Okulumuzun en büyük eksiği olan spor salonu ve konferans salonu yaptırılması için girişimlerde bulunmak.

Hedef 1.2 Okula ait bir internet sitesi kurularak etkin bir biçimde kullanılması.

2011-2014

Hedef 1.3. Okul ve sınıf kütüphanelerinin daha zenginleştirilerek daha işlevsel hale getirilmesi.

2011 %25 artış 2012 %25 artış 2013 %25 artış 2014 %25 artış

Hedef 1.4 Okul Bahçesinin ve ana sınıfı oyun alanının modernleştirilmesi ve güzelleştirilmesi.

2011- 2014


Stratejik Amaç 2: Okulumuzun tercih edilen bir okul olmasını sağlamak için öğrencinin okul ders başarısını ve SBS yerleştirme oranını arttırmak.

Hedef 2.1. 2011-2012 Öğretim yılında ayda bir okul öğretmenleri tarafından hazırlanan SBS deneme sınavlarının yapılması ve bu amaçla 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz tarafından zengin bir soru bankası oluşturulması ve her yıl güncellenip geliştirilmesi.

Hedef 2.2. 2011-2012 Öğretim yılında öğrenci motivasyonunu artırıcı ve sınav kaygısını azaltıcı seminerler düzenlenmesi. 2012-2014 arası artarak devam etmesi.

2011-2014 eğitim öğretim yılında veli-öğrenci kaygı ve motivasyon seminerlerinin sayısının artırılması artarak devam etmesi.

Hedef 2.3. 2011-2014 Öğretim yılında liselerinin tanıtılması amacıyla geziler düzenlenmesi ve her yıl artarak devam etmesi.


Stratejik Amaç 3: Sosyal , kültürel ve sportif faaliyetleri geliştirmek ve bu alanda daha başarılı olmak

Hedef 3.1. 2011/2012 eğitim öğretim yılında sınıflar arasında bilgi yarışması düzenleme, aynı yıl içerisinde İlçe ve İlde yapılacak olan bilgi yarışmalarında derece alma. 2012-2014 arası bütün yarışmalarda derece alma hedefi.

Hedef 3.2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında düzenlenen münazara yarışmasında İl ve ilçe çapında takımımızın daha başarılı olması için alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi.

Hedef 3.3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen futbol, voleybol ve basketbol müsabakalarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılında İl çapındaki müsabakalarda katılımın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılarak alt yapının oluşturulması. 2012-2014 arası müsabakalarda başarının artarak devam etmesi.

Hedef 3.4. 2011 yılında satranç takımının oluşturulması ve İl ve İlçe çapındaki müsabakalara katılımın sağlanması. . 2012-2014 arası müsabakalarda başarının artarak devam etmesi.

Hedef 3.5. 2011 yılında okul mezunları takip kültürünün oluşturulması.

. 2012’den sonra her yıl düzenli olarak mezunlar günü düzenlenmesi.

Hedef 3.6. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında okul korosunun kurulması.

2012-2014 arası yarışma ve gösterilere katılınması.


Stratejik Amaç 4: Okul veli ilişkisini geliştirerek velilerin okula katkısını arttırmak.

Hedef 4.1. 2011-2014 Yılında veli seminerlerini sayısını artarak devam etmesi.

Hedef 4.2. 2011-2014 Yılları arasında öğrenci velileriyle piknik ve gezi yapılması. Her sene katılımın belli oranda artırılması.

Hedef 4.3. 2011-2014 Yılları arasında öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak kermes düzenlenmesi. Her sene katılımın belli oranda artırılması.

Stratejik Amaç 5: Okul Çalışanlarına Mesleki Destek ve Motivasyon Sağlanması.

Hedef 5.1. 2011-2014 Yılları arasında öğretmenler arasında gezi ve piknik düzenlemek ve bunları geleneksel hale getirmek.


OKUL GELİŞİM ÇALIŞMA GRUPLARI


  1. Fiziki Yapıyı İyileştirme Grubu

Hedef 1.1. Spor salonu ve konferans salonu kurulması ekibi

Halis ZOR Hakan TAN Yavuz KARAMOLLAOĞLU Arzu TÜM

Okul Müdürü. Müdür Yrd. Beden Eğt. Öğrt Okul Aile Bir .Bsk.


Hedef 1.2 Okula ait bir internet sitesi kurularak etkin bir biçimde kullanılması ekibi.

Hakan TAN Hilal TURAN Gökhan KARAGÜL

Mdr. Yrd. Bil. Öğrt. Rehb. Öğrt.


Hedef 1.3. Kütüphane zenginleştirme ekibi.

Elçin Altuncu Şeniz Mutlu Zeynep Yılmaz A. Sonnur Erden

Türkçe Öğrt. Türkçe Öğrt. Din Kült. Öğrt. Sınıf Öğrt.


Hedef 1.4 Okul bahçesinin ve ana sınıfı oyun alanının modernleştirilmesi ve güzelleştirilmesi ekibi

Hasan Açıkgöz Yavuz Karamolaoğlu Hilal Turan

Görsel Sanatlar Öğrt. Beden Eğitimi Öğrt. Bilişim Teknolojileri Öğrt.

Suat Kabaali Özlem BULUT

Ana Sın. Öğrt. Ana Sın. Öğrt.  1. Akademik Başarıyı Arttırma Grubu:

Hedef 2.1. Sınav ve soru bankası ekibi.

Semra ALTIN Atile ŞANER Hüseyin ANAÇ Müge GİRGİN

Matematik Öğrt. Sos. Bil. Öğrt Fen ve Teknoloji Öğrt Sınıf Öğrt


Abdülkadir ÜZAL

Matematik Öğrt.


Hedef 2.2. Seminer Ekibi


Rahime ÖZEN H.Gökhan KARAGÜL Musa YAMAN

Müdür YRD. Rehber Öğrt. Sınıf Öğrt.


Hedef 2.3. Orta Öğretim Tanıtım Ekibi


H.Gökhan KARAGÜL Hasan AÇIKGÖZ

Rehber Öğrt. Görsel Sanatlar Öğrt.


3.Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmeye Yönelik Çalışma ve Okul Kültürü Geliştirme Grubu :


Hedef 3.1. Bilgi yarışması ekibi

Hülya Denizci Ayla Çensi Çepa Fisun Candemir

Fen ve Teknoloji Öğrt. İngilizce Öğrt. Sınıf Öğrt.


Hedef 3.2. Münazara Ekibi

Şeniz MUTLU Güven AL

Türkçe Öğrt. Sınıf Öğrt.


Hedef 3.3. Okul Takımı Ekibi


Yavuz KARAMOLLAOĞLU

Beden Eğitimi Öğrt.


Hedef 3.4. Satranç Takımı Ekibi

Muhammet YURTSEVEN Mustafa SEMİZOĞLU

Sınıf Öğrt. Sınıf Öğrt.


Hedef 3.5. Mezun Takip Ekibi

Hakan TAN A.Gülhan ÜNEL

Müdür Yrd. İngilizce Öğrt.


Hedef 3.6. Okul korosu ekibi

Haluk ERTAN

Müzik Öğrt.


4. Okul- Veli İlişkisini Geliştirme Grubu:

Hedef 4.1. Veli Seminer Ekibi


Hakan TAN H.Gökhan KARAGÜL Arzu TÜM

Müdür Yrd. Rehber Öğrt. Okul Aile Birliği Bşk.


Hedef 4.2. Veli gezi ve piknik ekibi


A.Gülhan Ünel Selma MUTLU Arzu TÜM

İngilizce Öğrt. Sınıf Öğrt. Okul Aile Birliği Başkan


Hedef 4.3. Kermes Ekibi


Halis ZOR Hakan TAN Suat Kabaali Özlem BULUT

Okul Mdr. Mdr. Yrd. Ana Sın. Öğrt. Ana Sın. Öğrt.


Arzu TÜM

Okul Aile Birliği Başkan


5.Okul Çalışanlarına Destek ve Motivasyon Grubu:

Hedef 5.1. Destek Ekibi


Rahime ÖZEN Hakan TAN Nevin CEYHAN Arzu TÜM

Müdür Yrd. Müdür Yrd. Sınıf Öğrt Okul Aile Bir .Bsk

3.3 İZLEME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA

EMLAK KONUT İLKÖĞRETİM OKULU

2011 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKUL GELİŞİM PLANI

SIRA NO

STRATEJİK AMAÇ NO

HEDEF NO

ÇALIŞMANIN ADI

SORUMLU GRUP VE EKİP

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

TAHMİNİ BÜTÇE

AÇIKLAMALAR


1


1


1

Okulumuza spor salonu ve konferans salonu yaptırılması için girişimlerde bulunmak

Fiziki Yapıyı İyileştirme Grubu

Ekip 1.1.

Ocak 2011

Mayıs 2013

0


Bahçelievler Belediye ya da Büyükşehir belediyesine başvuru.


2


1


2

Okulumuza ait kapsamlı bir internet sitesi kurulması.

Fiziki Yapıyı İyileştirme Grubu

Ekip 1.2.

Ocak 2011

Mayıs 2011

1000 TL


3


1


3

Okul ve Sınıf kütüphanelerinin zenginleştirilmesi.

Fiziki Yapıyı İyileştirme Grubu

Ekip 1.3.

Ocak 2011

Mayıs 2011

2000 TL.
4

1

4

Okul bahçe duvarının ve oyun alanlarının düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi.


7150 TL
5

2

1

SBS Deneme sınavlarının yapılması ve soru bankası oluşturulması.

Akademik Başarıyı Arttırma Grubu

Ekip 2.1.

Ocak 2011

Mayıs 2011

1.500 TL.

6


2


2

Öğrencilere yönelik Sınav kaygısını azaltıcı ve motivasyon artırıcı seminerlerin düzenlenmesi

Akademik Başarıyı Arttırma Grubu

Ekip 2.2.


Ocak 2011


Mayıs 2011


0 TL

7
2


3

Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Liselere gezilerin düzenlenmesi

Akademik Başarıyı Arttırma Grubu

Ekip 2.3.


Ocak 2011


Mayıs 2011


0 TL

Okul servislerinden yararlanılacak.

SIRA NO

STRATEJİK AMAÇ NO

HEDEF NO

ÇALIŞMANIN ADI

SORUMLU EKİP

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

TAHMİNİ BÜTÇE

AÇIKLAMALAR


8


3


1

Sınıflar arası Bilgi yarışmaları düzenleme, düzenlenen bilgi yarışmalarına katılma

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmeye Yönelik Çalışma Grubu Ekip 3.1.

Ocak 2011

2011 Mayıs


500 TL

9


3


2

Münazara yarışmalarına katılımın devamı

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmeye Yönelik Çalışma Grubu Ekip 3.2.


Ocak 2011


2011 Mayıs


0 TL

10


3


3

Futbol,voleybol ve basketbol da takımlar oluşturulup müsabakalara katılınması.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmeye Yönelik Çalışma Grubu

Ekip 3.3.


Ocak 2011


2011 Mayıs


0 TL

11


3


4

Satranç Takımının oluşturulması

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmeye Yönelik Çalışma Grubu

Ekip 3.4.


Ocak 2011


2011 Mayıs


250 TL

12


3


5

Okul Mezunlarının Takibi

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmeye Yönelik Çalışma Grubu

Ekip 3.5.

Ocak 2011

2011 Mayıs

0 TL

13


3


6

Okul Korosunun Kurulması

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmeye Yönelik Çalışma Grubu

Ekip 3.6.

Ocak 2011

2011 Mayıs

500TL
14

4

1

Okul veli seminer sayısının arttırılması

Okul- Veli İlişkisini Geliştirme Grubu

Ekip 4.1.

Ocak 2011

2011 Mayıs

0 TL

15

4

2

Öğrenci velileri ile piknik ve gezi yapılması

Okul- Veli İlişkisini Geliştirme Grubu

Ekip 4.2.

Ocak 2011

2011 Mayıs

0 TL.
16

4

3

Öğrenci velileri ile işbirliği yapılarak Kermes düzenlenmesi

Okul- Veli İlişkisini Geliştirme Grubu

Ekip 4.3.


Ocak 2011


2011 Mayıs


0 TL
SIRA NO

STRATEJİK AMAÇ NO

HEDEF NO

ÇALIŞMANIN ADI

SORUMLU EKİP

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

TAHMİNİ BÜTÇE

AÇIKLAMALAR

17

5

1

Öğretmenler arasında

gezi/ piknik düzenlenmesi

Destek Grubu

Ocak 2011

2011 Mayıs


1000 TL.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

OKUL STRATEJİK PLANI iconOKUL STRATEJİK PLANI

OKUL STRATEJİK PLANI iconOKUL STRATEJİK PLANI

OKUL STRATEJİK PLANI iconÖSS’DE BAŞARIYI ARTIRICI OKUL STRATEJİK EYLEM PLANI

OKUL STRATEJİK PLANI iconNazım İmar Planı-Stratejik Plan-Ulaşım Planı

OKUL STRATEJİK PLANI iconORDU OKUL STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

OKUL STRATEJİK PLANI iconOKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA REHBERİ*

OKUL STRATEJİK PLANI iconOKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA REHBERİ*

OKUL STRATEJİK PLANI iconOKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA REHBERİ*

OKUL STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

OKUL STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page