2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI
Indir 193.1 Kb.
Title2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI
Page1/3
Date conversion28.06.2013
Size193.1 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/45/03/353203/dosyalar/2012_12/21115816_2012_2013egtmog
  1   2   3
AKHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2012–2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI


Bu çerçeve program, Gelişimsel Rehberlik anlayışına göre hazırlanan yeni "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Rehberlik Programı" doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu program Akhisar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan örnek bir programdır. Her okul kendi seviye ve programına göre çerçeve programda yer alan kazanımların dışındaki faaliyetleri değiştirilebilir ve plana ekleme yapabilir.

Çerçeve program okuldaki tüm rehberlik çalışmalarını kapsamaktadır. Programda "sınıf" sütununun altındaki bölüm "sınıf rehberlik programı"dır. Bu bölümde belirtilen kazanımlar sınıf rehber öğretmeni tarafından, etkinlikler şeklinde işlenecektir. Ancak bu bölümde koyu renkle yazılan ve (R:Ö:) ifadesi bulunun bölümler okul rehber öğretmeni tarafından, okul rehber öğretmeni yoksa belirtilen etkinlikler sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanmayacaktır. Ancak alternatif olarak bir alt sınıfın etkinliklerini uygulayabilir. Bir alt sınıfın kazanımından sınıfın ihtiyacına yönelik bir etkinlik seçilebilir.

Rehberlik programında öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen 7 yeterlilik alanı bulunmaktadır. Yeterlilik Alanları: 1-Okula ve çevreye uyum, 2-Eğitsel başarı, 3-Kendini kabul, 4-Kişiler arası ilişkiler, 5-Aile ve toplum, 6-Güvenli ve sağlıklı hayat, 7- Eğitsel ve mesleki gelişim'dir.

Çerçeve programda belirtilen kazanımlar değiştirilemez. Sınıf rehberlik programı uygulanırken oluşan gerekçeler nedeniyle kazanımlara yönelik etkinliklerin yeri değiştirilebilir. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda bu, rehber öğretmen tarafından yapılacaktır.

Sınıf Rehber Öğretmenleri Etkinlik Değerlendirme Formunu her etkinlikten sonra doldurulacaktır. (Form A)

Okul Psikolojik Danışmanı tarafından hazırlanan Yıllık Çerçeve Programı okulun bütününü kapsamaktadır. Her Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni ayrıca kendi sınıfının Sınıf Rehberlik Planını yapacaklardır. Ancak kılavuz kitaplar olduğu için Sınıf Rehber Öğretmenleri günlük plan yapmayacaktır.

2012–2013 Öğretim Yılı İlkokullar Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Çerçeve Programı Akhisar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü web sayfasında (http://akhisarram.meb.k12.tr/) yayınlanmıştır.

Rehberlik programı her sınıf düzeyi için 15+3 ders saati olarak düzenlenmiştir. 15 saati kazanımlar için 3 saati ise rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik test, Anket, doküman uygulamaları, seminer vb. için kullanılacaktır.


*Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, Valiliklere göndermiş olduğu (B.08.ÖER.0.03.00.00-121/3617 sayılı ve 07.09.2012 tarihli) yazı/emir ile "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Rehberlik Programı”nın İlkokullarda 1. Sınıflara, Ortaokullarda ise 5. Sınıflara 2012-2013 Öğretim yılından itibaren uygulanmaması, rehberlik hizmetleri ve uygulamaları ders saatlerine bağlı olmaksızın yürütülecektir.


Aşağıda ilkokullar çerçeve programı üzerinde her sınıf düzeyi (2,3,4) için numaralandırılmış kazanımların, etkinliklerle uygulanması esnasında uyulması ve hassasiyet gösterilmesi gereken kriter ve uygulama ilkeleri verilmiştir.


ETKİNLİK KRİTERLERİ


 • Etkinlik programın genel amaçlarına ve anlayışına uygun mu?

 • Etkinlik, kazanımı gerçekleştirebilecek nitelikte mi?

 • Etkinliğin gerekleri için elde var olan ya da potansiyel kaynaklar yeterli mi?

 • Etkinlik aileler, öğrenciler, öğretmenler ve toplum tarafından kabul edilebilir mi?

 • Etkinlik elde var olan ya da potansiyel uygulayıcılar (danışman/öğretmen) tarafından uygulanabilir mi?

 • Etkinliğin potansiyel yararları tahmin edilen maliyetten daha önemli görülebilir mi?

 • Etkinliğin etkililiği ölçülebilir mi?

 • Etkinliğin uygulanmasının riskleri var mı?

 • Etkinlik açık, anlaşılır ve gerekli unsurları içeren bir biçimde düzenlenmiş mi?


ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ


 1. Öğretmen sınıfa gitmeden önce yapacağı etkinlik üzerinde çalışmalı, sınıfa hazırlıklı gitmelidir. Bir yazılı materyale bakarak talimatlar veren öğretmen görüntüsü istenen etkiyi sağlamayacaktır.

 2. Etkinlik için öğrencilerin önceden hazırlık yapması gereken durumlarda etkinlikler konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli ve hazırlanmaları için gereken süre verilmelidir.

 3. Sınıf mevcudunun çok yüksek olduğu durumlarda sınıf ikiye bölünmeli ya da iç ve dış gruplar oluşturulmalıdır.

 4. Gruplara ayrılarak işlenecek olan etkinliklerde grupların her seferinde aynı olmamasına ve farklı kişilerden oluşmasına dikkat edilmelidir.

 5. Etkinliklerin uygulanması sırasında duygudaşlık, saygı, koşulsuz kabul ve saydamlık gibi hümanistik öğretmenin benimsemesi gereken tutumları sergileyerek öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, tehdit hissetmedikleri sınıf ortamı yaratılmalıdır.

 6. Sınıftaki tüm öğrenciler etkinliğe katılım için teşvik edilmeli, ancak rehberliğin gönüllülük ilkesi unutulmayarak öğrenciler zorlanmamalıdır.

 7. Özellikle öğrencilerin ailelerinin ya da arkadaşlarının özel hayatlarına ilişkin sınıf ortamında konuşulması uygun olmayan bilgileri açıklamalarını önlemek amacıyla “annem, babam, Ahmet, Ayşe v.b.” ifadeler yerine “tanıdığım birisi” biçiminde ifadeler kullanmaları sağlanmalıdır.

 8. Öğrencilerin etkileşim süreçlerinde birbirlerinin paylaşımlarına ilişkin yorumlarının yapıcı olmasına dikkat edilmeli, aşağılayıcı, küçük düşürücü, yargılayıcı ifadelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Paylaşımların “fikir tartışmalarına” dönüşmemesine dikkat edilmelidir.

 9. Etkinlikleri uygularken rehberliğin tüm ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Ay

Hafta

Grup Rehberliği

Bireysel Planlama

Müdahale

Hizmetleri

Prog. Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim

Diğer

Sınıf

Okul
Sınıf Düzeyleri

Kazanım NumarasıEYLÜL - 2012

2.Hafta*Öğrencilere okulun birim ve olanaklarının tanıtılması

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin ve okulun tanıtılması

( 1. Sınıflar İçin)
*Okula uyum problemi yaşayan öğrencilerin belirlenmesi ve bunlara yönelik rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının yapılması.

*Okul PDR Hiz. Yürütme komisyonunun toplanması ve okul ihtiyaçlarının tespit edilmesi,


*Öğretmenlere PDR hizmetleri yürütme komisyonunda alınan kararlar ile okul rehberlik çerçeve programı doğrultusunda müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi

*Okul Rehberlik

Panosunun

Aylık Konusunun

Düzenlenmesi
3. Hafta

SOSYAL

ETKİNLİKLER*Öğrencilere okulun birim ve olanaklarının tanıtılması,


*Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin ve okulun tanıtılması,

.


*Okul fobisi yaşayan öğrencilerle ilgili bireysel çalışmalar*Okula uyum problemi yaşayan öğrencilerin belirlenmesi ve bunlara yönelik rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının yapılması.


*Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Çerçeve Programının hazırlanması,


* Velilere Okul PDR hizmetleri yürütme komisyonunda alınan kararlar ile okul rehberlik çerçeve programı doğrultusunda müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi

*1.sınıf öğrencilerine

göz tarama testi


4. Hafta

2

5

*Öğrencilerin özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarındaki bilgilerinin

e okul sistemine işlenmesi

*Özel eğitim gerektiren öğrencilerin belirlenmesi


*Okul rehberlik çerçeve planının tamamlanması ve RAM’a gönderilmesi*Özel eğitim gerektiren öğrenciler için BEP birimlerinin oluşturulması


*Sınıf Rehber Öğretmenlerine, etkinliklere ilişkin müşavirlik yapılması.*1.sınıf öğrencilerine

göz tarama testi


3

17
4

70EKİM - 2012

1.Hafta

SOSYAL

ETKİNLİKLER

*Okulda uyulması gereken kurallar (kılık kıyafet, davranış, ahlak, görgü vs.) ile ilgili çalışmaların yapılması

*Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki amaçlı bireysel görüşme yapılması

*Etkili anne-baba olma konusunda velilere ve öğretmenlere seminer verilmesi

*Okul Rehberlik

Panosunun

Düzenlenmesi


*Maddi durumu zayıf olan öğrencilerin tespiti

2.Hafta

2

90
* İhtiyacı olan öğrencilere ve ailelerine yönelik bireysel ve grup psikolojik danışma yapılması
*Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimine alınmış öğrencilerin velilerine yönelik çalışmalar

3

18

4

22

3.Hafta

SOSYAL

ETKİNLİKLER

Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmalarına yönelik test, döküm, uygulamaları, meslek gezileri vb.

*Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki amaçlı bireysel görüşme yapılması


*Travmatik yaşam olaylarına hazırlıklı olma ve baş etme becerileri kazanma konusunda öğrencilere öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme toplantıları ve uygulamaları

*Kaynaştırma öğrencisi olan Öğretmenlere eğitsel rehberlik

4.Hafta

2

7

* Verimli ders çalışma grup rehberliği

* İhtiyacı olan öğrencilere ve ailelerine yönelik bireysel ve grup psikolojik danışma yapılması

* Sınıf Rehber Öğretmenlerine, etkinliklere ilişkin müşavirlik yapılması.

3

19

4

21

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

5.Hafta

SOSYAL

ETKİNLİKLER

*Öğrencilerin özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma alanlarındaki bilgilerinin

e okul sistemine işlenmesi*Çocukta disiplin ve sınırları” çocuk eğitim yöntemlerinin uygulanması ile ilgili tüm velilere bilgi verilmesi

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kızılay Haftası kutlamaları sebebiyle yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin üzerinde durulması
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012-2013 ÖĞRETİM YILI ORTAOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI iconREHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBER ÖĞRETMENİ OLMAYAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HKA RAM, NAZİLLİ RAM, SÖKE RAM İLKÖĞRETİM KURUMLARI ORTAOKUL KADEMESİ (5-6-7 SINIFLAR) İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI icon2010/2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI icon2011/2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI icon2003-2004 EİTİM ÖĞRETİM YILI ADIYAMAN İLİ “REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ” İL ÇERÇEVE PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI iconREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI iconREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (ANASINIFLARI İÇİN)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page