Sınıfta İnanç ve Tutumlar
Indir 23.01 Kb.
TitleSınıfta İnanç ve Tutumlar
Date conversion28.06.2013
Size23.01 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://download.intel.com/education/Common/tr/Resources/DEP/skills/teaching_beliefs.doc
Sınıfta İnanç ve Tutumlar

Az sayıda öğretmen, iyi düşünmeyi ortaya çıkarması diğerlerinden daha olası olan belli karakter ve kişilik özellikleri olduğu dayanak noktasıyla tartışmasına rağmen, bu tutumları öğretmek, bunları destekleyen becerileri öğretmekten bile daha büyük bir zorluktur. Ancak; öğrencilerin onları iyi düşünürler haline getirecek tutum ve inançları edinmelerine yardımcı olmak için öğretmenlerin yapabileceği şeyler vardır:

 • Çeşitli bağlam ve konu alanlarında, meraklılık ve açık fikirlilik gibi tutumları modelleyebilirler.

 • Tutumların istenmemiş gösterimlerini ödüllendirebilirler. Eğer bir bakış açısını yeniden düşünen bir öğrencinin farkına varırlarsa, bunu iyi düşünmenin bir özelliği gibi gösterirler. Öğrenciler zor bir proje üzerinde çalışmayı sürdürmek için mizahı kullandıklarında, bunu sınıfın kalanına söylerler.

 • Iyi düşünmeye değer verilen ve iyi düşünmeye katkı sağlayan tutum ve inançların ödüllendirildiği bir okul ve sınıf kültürü yaratabilirler.


Tishman ve Perkins (1992), düşünme düzenlemelerine ilişkin doğrudan öğretimime yönelik bir metodu tanımlar:

 • Çeşitli bağlamlarda düzenlemenin örneklerini verir.

 • Düzenlemenin gelişimini gerektiren öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşimleri tasarlar.

 • ‘Açık fikirli miyim mı yoksa yeni fikirlere kapalı mıyım?’ ya da ‘Burada risk almalı mıyım?’ gibi uygun sözel ipuçları vererek, düzenlemeyi doğrudan öğretir.


Öğrencilerin ölçüldükleri konuları öğrenmelerinin olası olduğunu biliyoruz. Ancak, bir inanç ya da tutumu nasıl ölçebilirsiniz? İlk düşünüşte, bu – bir öğrencinin düşünmesinin esnekliğini, empatisini ya da iyi nedenler arama isteğini değerlendirmek- imkansız bir iş gibi gözükür. Ancak, çoğu öğretmenin otoriteye saygı ya da dürüstlük gibi diğer tür tutumlara yönelik bir problemleri yoktur. Düşünmeye yönelik bu tutum ve inançların bazılarını ya da tamamını, normalde gözlem ya da başka bir metodla ölçtüklerimize neden ilave edemeyeceğimize dair bir neden yoktur.


Öğrenciler; zihin alışkanlıklarını, dikkatli olduklarını göstermek için portfolyolar ya da günlükler kullanabilirler. Tabii ki, öğrencilere meraktan dolayı C veremezsiniz, ancak bunun aşikar olmadığı konusunda kesinlikle yorumda bulunabilirsiniz. Ve bu tür yorumlar, iyi düşünme için önemli olan bu tutumlara verdiğiniz değeri yansıtır.


Zihin Alışkanlıklarını Öğretme

Hemen her proje, zihin alışkanlıklarını öğretmeye yönelik bir fırsat sunar. Her projeyle farklı bir alışkanlığı vurgulamak; öğrencilere ve öğretmenlere, iyi düşünmenin gelişmesine yardımcı olan inanç ve tutumlar hakkında iletişim kurmak için gerekli kelimelere dair bir kavrayış sağlar.


Zihin Alışkanlığı

Öğretim Stratejileri

Israrcılık

 • Zor bir kitabı okuma ya da karmaşık bir projeyi tamamlama gibi akademik zorluklar üzerinde nasıl çalıştığını modelleme

 • Bir etkinliğin o anki hazzından ziyade uzun vadedeki yararlarını, ne kadar eğlenceli oılduğundan ziyade projeden ne kazanacaklarını vurgulama

 • Bir hareket şeklinin alternatiflerini düşünmek gibi zorluklarla başa çıkma stratejilerini öğrenme

Düşünmeden Hareket Etmeyi Yönetme

 • Öğrencilerin üzerinde çalışmaya başlamadan önce problemleri analiz etmelerine ve projeleri dikkatlice planlamalarına yardımcı olmak için yazılım, grup etkinlikleri ve denetim listeleri aracılığıyla yardım sağlama

 • Kaliteli ürünler ve düşünülmüş süreçler arasında bağlantılar kurma

Başkalarını Kavrayış ve Empatiyle Dinleme

 • Etkin dinleme stratejileri öğretme

 • Öğrencilere, akranlarından öğrendiklerini yansıttırma

 • Öğrencilerin grup başarılarından gurur duydukları bir ortam yaratma

Esnek Düşünme

 • Bir konu hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra, o konuda fikrini değiştirmeyi modelleme

 • Problemlere dair birçok çözüm üretme ve birçok perspektif belirlemeye yönelik stratejiler öğretme

Metabilişsellik

 • Öğrencilere çalışmalarını planlamada ve izlemede yardımcı olmak için, denetim listeleri gibi yardımlar sağlama

 • Öğrencilerden, kullandıkları düşünme stratejilerini akranlarıyla tartışmalarını isteme

 • Bir proje üzerindeki çalışmanın çeşitli noktalarında, öğrencileri düşünme süreçleri hakkında düşünmeye teşvik etme

Doğruluk ve Kesinlik İçin Çabalama

 • Öğrencilere çeşitli yüksek kaliteli modeller sağlayın ve her modeli mükemmel kılan şeyleri belirtme

 • Birlikte, projeleri değerlendirmeye yönelik değerlendirme tabloları geliştirme

 • Öğrencilerin, çalışmalarını belirlenmiş kriterlere gore değerlendirmelerine yardımcı olan araçlar temin etme

Soru Sorma ve Problemler Ortaya Atma

 • Akademik konulardaki merakı modelleme

 • Soru sormayı desteklemek için fırsat ve araçlar temin etme

 • Öğrencilerin örnek soru sormalarına dikkat çekme ve bunu övme

Önceki Bilgileri Yeni Durumlara Uygulama

 • Benzerleri açısından yeni kavramları açıklama

 • Öğrencilerden, deneyimleri ve öğrendikleri arasında bağlantılar kurmalarını isteme

 • Yeni kavramları açıklamak ve öğrencileri kavramalarını açıklamak için aynısını yapmaya teşvik etmek için, benzetmeler ve analojiler gibi kıyaslamalı bir dil kullanma

Netlik ve Kesinlikle Düşünme ve İletişim Kurma

 • Öğrencilerin incelediği konuya yönelik, iyi fen bilgisi yazısı ya da iyi istatistiki açıklamalar gibi iyi yazı ve konuşma örneklerini paylaşma

 • Bir projeyi geliştirmek için, hem geribildirim almayı hem de vermeyi modelleme

 • Öğrencilere; kendi yazılarını ve konuşmalarını değerlendirmeye ve diğerlerinin iletişimine yapıcı bir biçimde cevap vermeye yönelik etkin stratejiler öğretme

Tüm Duyularla Veri Toplama

 • Öğrencilere; konular hakkında, matematikte hareket ya da fen bilgisinde müzik gibi geleneksel olmayan şekillerde düşünmelerine yönelik fırsatlar verme

Yaratma, Hayal Etme ve Yenilik Getirme

 • Çeşitli material ve ekipmanları mevcut hale getirme

 • Öğrencileri, çok çeşitli yaratıcı ürünlere maruz bırakma

 • Kendiniz yaratıcı düşünerek ve başarılarınızdaki ürünleri, süreçleri ve mutluluğunuzu paylaşarak, bir örnek belirleme

Merak ve Korkuyla Karışık Şaşkınlıkla Yanıt Verme

 • Öğrencileri, çevrede küçük alan gezileri için sınıftan çıkarma ve ilgilerini çeken şeyleri fark etmeye onları teşvik etme

 • Sizi harekete geçiren akademik konularla ilgili şeyleri paylaşma

Sorumlu Riskler Alma


 • Öğrenciler akademik riskler aldıklarında, başarısızlığın sonuçlarını mümkün olduğunca azaltma

 • Sonuç istediğin şey olmadığında bile, yeni şeyleri denemenin ödüllendirildiği bir ortam oluşturma

Mizah Bulma

 • Sınıfta mizahın uygun kullanımını tartışma

 • Öğrencilerin akademik işleri gerçekleştirmeleri için mizahı kullanmalarına izin veren öğretim etkinlikleri tasarlama

 • Rahat ve öğrencileri dil ve olaylarla mizahi şekillerde oynamaya teşvik eden bir ortam yaratma

Birbirine Bağlı Düşünme

 • Başkalarıyla çalışmaya yönelik; etkin dinleme, başkalarının fikirlerini temel alma ve sessiz grup üyelerinin dikkatini toplama gibi belli beceriler öğretme

 • Öğrenciler küçük gruplarda çalışırlarken notlar alma ve bir sınıf tartışmasında farkına vardığınız iyi ve kötü şeyleri özetleme

 • Her ne zaman mümkün olursa, müdahale etmek yerine, öğrencilere problemler üzerinde çalışma stratejileri öğretme

 • Başarılı grupların başarılarına dikkat çekme ve birlikte iyi çalışma için kullandıkları stratejileri belirtme

Sürekli Öğrenme

 • Yeni işlere başlama ve yeni beceriler öğrenmeye yönelik istekliliğinizi paylaşma ve yaşam boyu öğrenmedeki deneyimleri hakkında konuşmaları için, toplum üyelerini sınıfa davet etme

 • Öğrencilerin, öğrenme etkinliklerinin üzerine ve ötesine geçme çabalarını takdir etme

 • Öğrencilerin öğrendiklerini geliştiren etkinliklere yönelik önerilerde bulunma

Add document to your blog or website

Similar:

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconİnanç Tarihi dersimin öğrencilerinden biriydi Tommy. Uzun saçlı, değişik bir gençti. Sınıfta benimle en çok tartışan öğrenci oydu. Tanrı'ya kayıtsız şartsız

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconBizim sınıfta 18 sıra var. Her sırada 3’er öğrenci oturursa 5 kişi ayakta kalıyor. Bizim sınıfta kaç öğrenci vardır?

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconİMAR AFFI’NA YÖNELİK TUTUMLAR

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconDemokrasi Algısı ve Referanduma Yönelik Tutumlar

Sınıfta İnanç ve Tutumlar icon6- ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİNDE EBEVYNLERİN BENİMSEDİKLERİ TUTUMLAR

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconKonuşmada başvurulacak bir kısım tutumlar düşüncelerin daha güçlü hale gelmesine yol açar. Dinleyici fikrin doğruluğunu sorgularken kendi zihninde var olan

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconMÜZİKSEL BECERİLER, MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLAR VE MÜZİK YETENEĞİNE İLİŞKİN ÖZGÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconMurat İNANÇ

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconİspat ( Sınıfta yapılacaktır )

Sınıfta İnanç ve Tutumlar iconSINIFTA BİR DERS

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page