AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU
Indir 186.38 Kb.
TitleAVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU
Page4/7
Date conversion28.06.2013
Size186.38 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.istanbulbarosu.org.tr/baromeclik/calismagrubutoplantitutanagi_20050713.doc
1   2   3   4   5   6   7

NAZAN MOROĞLU-OTURUM BAŞKANI- 58 ve 59’da zaten var, buraya tekrar taşımakta…

OTURUM BAŞKANI- Türkiye Barolar Birliğinin görevleri içerisine koymamız lazım.

ERDAL ÜNER- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu görevleri içerisinde görülmezse “verilmedi ki bu görev sana” derler ve bir eksiklik olur.

OTURUM BAŞKANI- Koymamız lazım. Yani 121. maddeye 21’i ekliyoruz.

ÖMER YASA- O şeyi oraya koymuyoruz o zaman?

OTURUM BAŞKANI- Hayır, onu konuşmadan 163’ü değiştirmediğimiz için…

Erdal Bey, okur musunuz?

ERDAL ÜNER- Buna ek fıkra diyeceğiz.

Bu yasanın 58 ve 59. maddeleriyle kendisine verilen görevleri yerine getirmek” Bu kadar basit yahu.

ÖMER YASA- Çok basit de, öbürü değil, mesela 11’de şöyle diyor: “Bu kanunun 31, 44, 54 ve 77. maddeleriyle 83. maddesine Birliğe verilen görevleri yerine getirmek” aynı şeydir.

OTURUM BAŞKANI- Yeni bir fıkra açmaya da gerek yoktur.

ÖMER YASA- 54’ten sonra 58’i koyalım ve böyle devam etsin, 77 ve 83. maddesine diye.

OTURUM BAŞKANI- Tamam, doğru, çok güzel oldu şimdi. Yani 121. maddeye yeni fıkra eklemedik, 11. fıkrada değişiklik yaptık. “Bu kanunun 31, 44, 54, 58, 59 …” diye gerisi devam ediyor. 121’i de böylece bitirmiş olduk.

135’e ilişkin bir değişiklik önerisi var ve sanıyorum onu hemen çözeceğiz. Burada Disiplin Kurulunun bir önerisi var.

ERDAL ÜNER- Bizim önerimiz 136 ve 139 var.

OTURUM BAŞKANI- Hayır, sırada diyorum, onları yok demedim Erdal Bey, onları yok saymadım. 135’i hemen çözelim ve ondan sonra ara verelim.

ERDAL ÜNER- Affedersiniz, 122’yi niye çözmüyoruz?

OTURUM BAŞKANI- 122’de ne var? Burada değişiklikleri vermediğin şeyleri bana…

ERDAL ÜNER- Var mı adamı 4 yıl seçmek herkesi 3 yıl seçerken?

OTURUM BAŞKANI- Ama sen Başkan olursan günün birinde o zaman? (Gülüşmeler)

ÖMER YASA- Kardeşim baro başkanlarını değiştirirken niye onu değiştirmiyorsun? Hayır, bir dönem seçiyorsun…

OTURUM BAŞKANI- Zabıtlara geçiyor lütfen… Dikkat edelim arkadaşlar, kendimizi kaybetmeyelim.

ÖMER YASA- Baro başkanlarına “iki dönemden fazla seçilmez” derken, Barolar Birliği Başkanına hiçbir kısıtlamayı koymamak eşitsizliğin dik alasıdır.

OTURUM BAŞKANI- Peki, 122’de onu değerlendirebiliriz.

Madde 122. Birlik Başkanı, Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından üç yıllık bir dönem için seçilir”

OZAN BENGİSU- Yeniden seçilmek caiz değildir. (Gülüşmeler) Özdemir Özok’u ilgilendirmez o başka aday olmadan.

ERDAL ÜNER- O maddeyi öyle bırakalım.

OTURUM BAŞKANI- 3 yılı yapalım, “yeniden seçilmek caizdir” diyelim.

ÖMER YASA- Bir dönem daha seçilsin arkadaşlar.

OTURUM BAŞKANI- Evet, o zaman burayı tartışmaya açıyorum arkadaşlar. 4 yıllık süreyi 3 yıl yaptık da, son cümle “yeniden seçilmek caizdir” böyle ilelebet bu hak olmasın. Niçin baro başkanlarından ayrıcalığı var?

ERDAL ÜNER- Bakın, 20 bin kişilik barolar var, 7 bin kişilik barolar var. Oralarda farklı bir olaydır, 350 kişinin içerisinde farklı bir olaydır, yani biraz farklı değerlendirin olayı. Söylemek istediğim şu: böyle ilelebet bu hak olmasın. Niçin baro başkanlarından ayrıcalığı var?

ERDAL ÜNER- Bakın, 20 bin kişilik barolar var, 7 bin kişilik barolar var. Oralarda farklı bir olaydır, 350 kişinin içerisinde farklı bir olaydır, yani biraz farklı değerlendirin olayı. Söylemek istediğim şu: Yeniden seçilmek caizdir. Yani seçilirse seçilsin.

OTURUM BAŞKANI- Seçilebiliyorsa seçilsin. Delege sayısı az ya, yani bir 20 binle kıyasladığımız zaman.

ERDAL ÜNER- İkincisi, burada bu ücretlidir, öbürü amatör ruh taşır.

OTURUM BAŞKANI- Ama ücretli olduğu için bir insana hep ömür boyu iş mi temin edeceğiz Barolar Birliği Başkanı yaparak?

ERDAL ÜNER- Hayır, seçmeyeceksiniz, etmeyeceksiniz; bu kadar basittir.

OTURUM BAŞKANI- İyi ya, o söylediğin şeye göre.

NAZAN MOROĞLU- Evet, o zaman 96. maddeyle paralellik sağlayalım. “Ayrıca görev süresi 2 dönenden fazla olamaz” diyelim.

OTURUM BAŞKANI- Evet diyelim.

ÖMER YASA- Baro Başkanınkiyle aynı kelimeleri kullanıyorsunuz değil mi?

OTURUM BAŞKANI- Aynı kelimeleri, Nazan Hanım buldu.

NAZAN MOROĞLU- “ancak görev süresi iki dönemden fazla olamaz”

OTURUM BAŞKANI- Tamam, 122. maddede de güzel bir değişiklik yaptık. Barolar Birliği ne derse desin, bizim İstanbul Barosu olarak görüşümüz budur.

OZAN BENGİSU- En azından Barolar Birliği Başkanı olmaya hevesli diğer barolardan şuradan buradan varsa adil bir şey öneriyor İstanbul Barosu da.

ERDAL ÜNER- Siz bir daha düşünmüyorsunuz diye biz böyle yazdık deriz. (Gülüşmeler)

OTURUM BAŞKANI- Peki arkadaşlar, 122. maddeyi de böyle geçtik.

Bir çay arası veriyorum.

İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: FÜSUN DİKMENLİ

---- 0 ----

OTURUM BAŞKANI- Arkadaşlar, İkinci Oturumu açıyorum.

121. maddeyi bitirdik, 122’yi de yazdık.

ERDAL ÜNER- 6. fıkrasını son fıkra olarak değiştirdik.

OTURUM BAŞKANI- 122’den sonra 135. maddeye ilişkin değişiklik önerisi var elimdeki notlarda.

ERDAL ÜNER- Ama arkadaşlarım, ondan önce 130. maddedeki Disiplin Kurulu seçimine bakın.

OTURUM BAŞKANI- Elimizde metin olmadığı için böyle tarayarak gidelim. 130/1 fıkrasında “Birlik Disiplin Kurulu Üyeleri dört yıl için seçilirler” deniliyor, bunu “üç yıl için seçilirler” olarak değiştiriyoruz.

130/2 öbürünün aynı.

131 ve 132’de bir şey yok.

OZAN BENGİSU- 133/1’deki “dört yıl” da “üç yıl” olacak.

OTURUM BAŞKANI- Evet, “dört yıl”ı “üç yıl” yapıyoruz. 2. fıkrada da 5’i çıkarıyoruz.

ÖMER YASA- 2, 3, 4 ve son fıkraları oluyor.

OTURUM BAŞKANI- 134’te gördüğüm kadarıyla bir şey yok, 135’te Disiplin Kurulu önerisi var 135. maddenin 3. bendinin değiştirilmesini istemiş.

Diyor ki “500 YTL’den 1 000 YTL’ye kadar para cezası verilir, her yıl bu ceza memur katsayısı kadar artırılır şeklinde değiştirilmelidir”

135’ü Disiplin Kurulunun önerisi gibi…

REZZAN AKATAY- Baro Disiplindeki cezaları artırdık ya, Baro Disiplin Kurulundaki cezaları artırmadık.

OZAN BENGİSU- Şimdi oraya geldik.

OTURUM BAŞKANI- Disiplin işlem ve cezalarına geldik.

136. maddeye ilişkin SEM önerisi var, okuyorum: “Avukatlık Kanunu 136. madde disiplin kurullarının takdir yetkisine ciddi sınırlama getirmektedir. Disiplin Kurulları ciddi meslek kuralı ihlali olduğu kanısına varsa bile, bu madde uyarınca avukata ilk disiplin suçu ise kınama vermekle yükümlüdür. Bu madde biraz esnetilmeli ve disiplin kurulunun takdir yetkisi genişletilmelidir.

1. fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

Disiplin Kurulu, kovuşturma konusu disiplin suçunun niteliğine göre 1. fıkradaki cezalandırma sırasına uymadan para cezası veya işten çıkarma cezası verebilir. Şu kadar ki, Disiplin Kurulu bu durumda 1. fıkradaki sıraya uymama gerekçesini göstermekle yükümlüdür.”

Öneriyi dinledik, aleyhte görüşü olan var mı?

ERDAL ÜNER- Gerekçemiz şu: Arkadaşlar, Yasanın 136. maddesi ilginç bir düzenleme getiriyor diyor ki, “avukatların hak ve ödevleriyle ilgili altıncı kısımda yazılı esaslara uymayanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında…” denilerek yani bir sınırlama getiriyor Disiplin Kurulunun yetkisine.

OTURUM BAŞKANI- Çok ciddi bir suç işlese bile onun karşılığı…

ERDAL ÜNER- Çok ciddi bir olay vardır, kınama yerine ona farklı bir ceza verilmesi gerekebilir.

OZAN BENGİSU- “En fazla kınama” demiyor “en az kınama” diyor. “En fazla kınama” dese ya da “kınama” dese sınırlama olabilir.

ERDAL ÜNER- Hayır bakın, cümleyi okumaya devam edin.

OZAN BENGİSU- Devamında haklısın da burada “en az kınama” denilmesinde bir sakınca yoktur, taban koyuyor.

ERDAL ÜNER- Ama “tekrarında davranışın ağırlığına göre” diyor. Arkadaşlar, en az kına denildiğinde birincil cezaya bakın, ihtar; yani kınamayla başlayacaksın, yani o en az kınama, “uymayanlara ilk defasında en az kınama” diyor, ama bir de ihtar var. Yani disiplin cezalarına bakın 135. maddedeki, birincisi uyarma, ikincisi kınama, üçüncüsü para cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma gibi sıralanıyor.

Buradaki “en az kınama” sözcüğü bir takdir yetkisini ileriye dönük olarak öbürlerine bırakmıyor. Yani uyarmadan sonra başlayacaktır ve ilk defasında kınama cezası vermek zorundasın. “Tekrarında” dediği için, “tekrarında davranışın ağırlığına göre para veya işten çıkarma cezası” yani işten geçici olarak yasaklama filan.

OTURUM BAŞKANI- Yani baştan bu cezaları veremezsin, tekrarından önce veremezsin gibi anlaşılıyor Ozan Bey.

ERDAL ÜNER- Bizim önerimiz şu: Kınamayla başlamayabilir. Öyle bir olay vardır ki, belki para cezası vereceksin, belki işten yasaklama vereceksin. Doğrudan doğruya işten yasaklama da verilebilir. Çünkü yeni Avukatlık Yasasında bir hüküm var biliyorsunuz. Yönetim Kurulunun tedbiren işten yasaklanması için de idari nitelikte istekte Disiplin Kurulundan bulunabiliyor. Disiplin Kurulu önündeki olayda böyle bir sınırlamanın içerisine girerse?

OTURUM BAŞKANI- Peki, ama onu 1. fıkrada düzenlememiz gerekir.

OZAN BENGİSU- İzin verirseniz sorunu şöyle çözelim; yani dediklerinize tümüyle katılıyorum ve çözüm için söylüyorum.

Tekrarında” sözcüğünü metinden çıkardığımızda sorun çözülüyor. Şöyle: İlk defasında en az kınama. Burada taban koyuyor “en az” diye. Sonra “tekrarında” ibaresini çıkarıyoruz, “davranışın ağırlığına göre para veya işten çıkarma cezası ve…” diye devam edersek o disiplin kuruluna o inisiyatif kendiliğinden verilmiş oluyor.

ERDAL ÜNER- Bakın, orada şunu istiyorum: Disiplin Kurulu…

OZAN BENGİSU- Erdal, lütfen bana kızgınlığınla bakmadan “dediği doğru mu?” diye bak. Yani sorunu bozan “tekrarı” şartını koymasıdır. “Tekrarı” şartını kaldırdığın zaman “en az kınama, davranışın ağırlığına göre para veya işten çıkarma cezası ve…” 5. maddeye de girerse atma, satma olacak, yani bütünlük sağlanmış oluyor.

ERDAL ÜNER- Yalnız şunun eklenmesini istiyorum: Şu kadar ki, disiplin kurulu bu durumda 1. fıkradaki sıraya uymamak gerekçesini göstermekle yükümlüdür. Bunu koymamız lazım, keyfiliği önler.

ÖMER YASA- Evet, o güzel.

ERDAL ÜNER- Yani “tekrarında” sözcüğü kalkıyor.

OTURUM BAŞKANI- Zaten gerekçe gösterilmiyor mu, şunu uyguladım, bunu uyguladım diye. Zaten gerekçesiz disiplin kurulu kararı olur mu?

ÖMER YASA- İstanbul, Ankara gibi yerler gösteriyor, ama küçük yerler de var.

ERDAL ÜNER- Yani sadece bizim için, burası için bakmayın.

ÖMER YASA- Yüksek Disiplin Kurulunun işini hafifletir diye, daha rahat çalışır diye böyle düşünüyoruz.

OTURUM BAŞKANI- Anladım.

1. fıkraya “uygulanır” ibaresinden sonra ilave edeceğiz o zaman.

Erdal Bey, bu “tekrarında” sözcüğünü çıkaracağız “meslekten çıkarma cezası uygulanır” ın devamında “Şu kadar ki, Disiplin Kurulu bu durumda 1. fıkradaki sıraya uymamak gerekçesini göstermek…” onu oraya koyacağız.

ERDAL ÜNER- Yani 1. fıkradan sonra.

OTURUM BAŞKANI- Ayrı bir fıkra açmayacağız, o cümlenin devamında, 1. fıkranın içine koyalım, son cümle olarak ekleyelim.

ERDAL ÜNER- Bakın, şunu söyleyebiliriz: “En az kınama ya da davranışın ağırlığına göre” dersek “tekrarında” yerine.

OZAN BENGİSU- “Ya da” dersen, ikisi arasında tercih yapmak durumunda bırakırsın.

OTURUM BAŞKANI- Tercih yapmak durumunda olur; gerek yok, gerek yok.

ERDAL ÜNER- “Tekrarında” sözcüğünü çıkaracağız.

ÖMER YASA- “davranışın ağırlığına göre şunu şunu da vereceğiz” diyerek dediğiniz serbestliği ya da inisiyatifi getirmiş olacağız.

OTURUM BAŞKANI- “Uygulanır” ibaresinden sonra da kısmına geldik mi Ömer Bey?

ÖMER YASA- “1. fıkradaki” demiyorum, “yukarıdaki cezalandırma sırasına uymadan”

ERDAL ÜNER- Hayır efendim, hayır, onun hemen altına şunu devam edeceğiz: “Şu kadar ki, Disiplin Kurulu bu durumda 1. fıkradaki sıraya uymamak gerekçesini göstermekle yükümlüdür” Yani sadece şu cümleyi koyacaksınız. Yani birinci cümle bitti, bunu satırbaşında ikinci fıkra olarak ekliyoruz.

OZAN BENGİSU- “Meslekten çıkarma cezası uygulanır” 1. fıkra böyle bitiyor.

Aynen devam ediyor bir cümleyle: “Bu durumda kararın gerekçeli olarak verilmesi gerekir” Zaten yukarıdaki 1. fıkrada filan demeye gerek yok.

OTURUM BAŞKANI- Ama orada değişik takdirler hakkı var ya, hangi durumda?

ÖMER YASA- Ağırlatıcı sebep mutlaka gerekçeye belirtilmelidir. Yani biz esasında ağırlatıcı sebebe gerekçe istemiyor muyuz esasında?

OTURUM BAŞKANI- Yok yok, olmaz.

ERDAL ÜNER- Peki, şu cümlede ne var? “Şu kadar ki Disiplin Kurulu bu durumda sıraya uymama gerekçesini göstermekle yükümlüdür”

OTURUM BAŞKANI- Tamam, şimdi oldu.

ERDAL ÜNER- Tamam, 1. fıkradakini çıkarın, bu 1. fıkranın devamı olsun.

OTURUM BAŞKANI- Tamam, şimdi oldu. “bu durumda sıraya uymamak gerekçesini göstermekle yükümlüdür”

ÖMER YASA- Tamam.

OZAN BENGİSU- Bu çok doğru ve güzel bir madde oldu, çünkü sıraya uymak gibi bir durum kalmadı. Bakıyorsun, adam yazısında uygun olmayan bir kelime kullanarak geliyor, ama trilyonları almış, müvekkiline ödememiş, bilmem ne şikâyetiyle de geliyor.

OTURUM BAŞKANI- Tabii tabii.

OZAN BENGİSU- Şimdi burada uyarma ve kınama cezasına gülüyor adam.

OZAN BENGİSU- 139. maddeye ilişkin olarak sadece SEM’in önerisi var.

ERDAL ÜNER- Bizim önerdiğimiz şudur sadece: 139. maddede 1’den fazla disiplin kurulu kurulduğu takdirde disiplin kovuşturma dosyası Baro Disiplin Kurulu Başkanı tarafından ilgili disiplin kuruluna gönderilir. Böylece bu düzenlemeyi de yapmış oluyoruz. Yani orası zaten doğal olarak önce 103’te ve 105’de yok onlar.

OTURUM BAŞKANI- Peki, onu 139’un neresine koyacağız?

ERDAL ÜNER- 139’un hemen altına fıkra olarak ekleyeceğiz.

OTURUM BAŞKANI- Son fıkra olarak?

ERDAL ÜNER- Tabii, “eksiklikler tamamlanır” dan sonra 4 üncü fıkra olarak.

OTURUM BAŞKANI- 139. maddeye 4. fıkrayı ekledik.

ERDAL ÜNER- Eğer tabii uygun görüyorsanız.

OTURUM BAŞKANI- Yani mecburuz zaten. Disiplin Kurulu konusundaki değişiklikler sonucunda, yani size karşı olmak için değil. Ondan sonra da kendi yaptığımızı inkâr edeceğiz.

Siz onu toparlarken, sırada 140. maddeye ilişkin değişiklik önerisi var. Yine tabii ki SEM’in önerisi. 140. maddeye bir fıkra eklenmesine ilişkin ciddi bir öneri var.

Buyurun Erdal Bey.

ERDAL ÜNER- Çok kısa olarak şöyle açıklayacağım: Avukatlık Yasasının 74. maddesi Yönetim Kuruluna idari tasarruf hakkı veriyor. Yani bazı eylemlerde bulunan avukatların meslekten çıkarılmasına, baro levhasından silinmesine ilişkin yaptırım 74. maddede düzenlenmiş. Ayrıca, böyle bir eylemde bulunan avukat hakkında kuşkusuz ikinci bir işlem yapılıyor Avukatlık Yasasının disiplinle ilgili 136. maddesine göre ve disiplin kurulu da bir taraftan yönetim kurulu idari kararla o avukatın kaydını baro levhasından silerken, öbür taraftan disiplin kurulu da meslekten ihracına karar veriyor.

İki karar var; bu kararlardan biri idari karar, biri disiplin kurulu kararı. Biz burada bir örnek verdik. Çarpıcı olması bakımında Avukatlık Yasasının 5/A maddesine göre emniyeti suiistimal suçundan hüküm giymiş bir avukat, mutlaka Avukatlık Yasasının 74. maddesine ve devamı maddelerine göre idari bir kararla baro levhasından silinecek.

Onun dışında mutlaka o kişi hakkında bir mahkûmiyet kararı olduğu için bir disiplin kovuşturması açılacak ve disiplin kovuşturması da, şu andaki mevcut 136. maddeye göre 5/A meslekten atılmayı önerdiği için meslekten atılma cezasıyla da karşı karşıya gelecektir.

Kişi, yargılamanın iadesi yoluyla diyelim ki kararı geri aldı; yani iadeyi muhakeme yoluna gitti, “emniyeti suiistimal değil” dedi ve aklandı. Şimdi disiplin kurulunun bu konuda bir kararı var. Burada idari olarak levhadan kendisini sildirdi, ama tekrar yazılabilmek şansını yakaladı, ama disiplin kurulunun kararı da meslekten ihraç etmiş duruyor orada. O karara rağmen bu kişinin baroya kaydolabilmek şansı yoktur.

Onun için bakın, onun üzerine biz diyoruz ki, avukat hakkında 5. madde 1. fıkra A bendinde yazılı olan yüz kızartıcı suçlar dışında kalan suçlardan dolayı bir mahkûmiyet kararı kesinleşmiş, fakat bu mahkûmiyet af, yargılananın iadesi ve de hukuki yollarla ortadan kalkmışsa, bu takdirde ilgili avukat kendisi hakkında verilen meslekten çıkarma cezasının ortadan kaldırılması hakkında disiplin kuruluna, disiplin yargılanmasının iadesi için başvurabilir. Yani böyle bir yargılamanın iadesi yok.

OTURUM BAŞKANI- Yargılamanın iadesi yok.

OZAN BENGİSU- Barolar Birliğinde de yok; mevzuatta yok.

ERDAL ÜNER- Mevzuatta olmadığı için bunun burada bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Yani ben belki biraz evvelki ifademde yanlış söyledim. Emniyeti suiistimalden de yargılama olabilir tabii; yargılandı ve iade kararıyla geldi. Yani memnu haklarının iadesini demiyorum, iadeyi muhakemeyle geldi, yani suçsuz olduğu anlaşıldı, fakat disiplin kurulu kararıyla da çıkarılmış.

Söylemek istediğim şey: Böyle bir fıkra eklersek, disiplin kurulunda da böyle bir paralellik sağlayabiliriz. Fakat disiplin kuruluna şöyle de bir yetki vermek lazım: O dosyayı inceleyip disiplin kurulu cezayı, daha hafif bir cezaya da indirebilir; yani böyle bir düzenleme getirdik.
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconAVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ KOMİSYONU TOPLANTISI

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconHUMK’un 423/6, (CMUK: 322/I-9, 413/son; (CMK: 303/I-h, 324); İYUK: 31/1) ve Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddelerine göre, vekille takip edilen davalarda mahkemece, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre re’sen takdir edilen vekalet ücretidir

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconSu anda TBMM’de bir Vakiflar Yasasi tasarisi bulunuyor. Oldugu gibi kabul edilmesi bekleniyor. Adalet Komisyonu’ndan da aynen geçti. Bu tasarinin baslica önemi

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconŞu anda TBMM’de bir Vakıflar Yasası tasarısı bulunuyor. Olduğu gibi kabul edilmesi bekleniyor. Adalet Komisyonu’ndan da aynen geçti. Bu tasarının başlıca önemi

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisinin 28 Kasım, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kamu Görevlileri (Değişiklik No: 3 ) Yasası ", Anayasanıun 94(1)

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 8 Ocak, 2007 tarihli Otuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, “Oteller (Değişiklik) Yasası”

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconKıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Aralık 2011 tarihli Yirmiüçüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası”

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 16 Temmuz 1987 tarihli birleşiminde kabul olunan " Sivil Savunma Teşkilâtı Personel (Değişiklik) Yasası "

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Temmuz 2003 tarihli Sekseninci birleşiminde kabul olunan “Gelir Vergi (Değişiklik) Yasası” Anayasanın

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK KOMİSYONU iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 31 Temmuz, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan " Türk Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasası "

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page