1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI
Indir 74.58 Kb.
Title1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI
Date conversion29.06.2013
Size74.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.testindir.com/dow/5.sinif/1.donem-degerlendirme-testi.doc
1.DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI

TÜRKÇE


 1. Yalancı – uzatmak – göre – su – yan(mak) – testi – yol – kadar – yorgan – mum – ayak – yatsı – kırıl(mak)
Yukarıda karışık verilen sözcüklere ek getirerek atasözleri oluşturunuz. Bu sözcüklerle oluşturulamayacak olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Ayağını yorganına göre uzat.

  2. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

  3. Su testisi su yolunda kırılır.

  4. Su uyur, düşman uyumaz.
 1. Atasözleri yargı bildirir, deyimlerde ise yargı yoktur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?

  1. Başından büyük işlere girişmek.

  2. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

  3. Başından kaynar sular dökülmek.

  4. Başına vur, ekmeğini elinden al.
 1. Bir öğrenci, dinlediği bir konunun sonunda neler öğrenebileceğinin, bu konuşmayı niçin dinleyeceğinin ve bu bilgileri nerede kullanabileceğinin bilincinde olmalıdır.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?

  1. Dinlenecek konu bilinmelidir.

  2. Dinleme amaçlarımızı belirlemeliyiz.

  3. Mekân ve zaman, dinleme için önemlidir.

  4. Konuşmanın yapılacağı yer bilinmelidir.
 1. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş (eşsesli) sözcükler denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A. Çile B. Bere C. Gül D. Ev


 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A. Kaba – Nazik B. Sınav – İmtihan

C. Okul – Mektep D. Fiil – Eylem


 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A. Evin içi de dışı da güzelce boyandı.

B. Yurt dışına gitmek için gelmiş buraya.

C.Gidip gitmeme konusunda kararsız davranıyordu.

D.Dost var, düşman var, diye söylendi babası.


Atatürk, vatanını ve ulusunu çok seven bir liderdir. Bu sevgiden aldığı güçle tüm yaşamı boyunca ulusuna hizmet etmiştir. Bunu kendisi de açıkça söylemiş ve “Bu hizmet ve girişimimin temel kaynağı, saygı ve sevgiyle mutluluğuna ve bağımsızlığına varlığımı ve yaşamımı vereceğim ulusuma dayanmaktadır.”

9. ve 10. soruları parçaya göre yanıtlayınız.


 1. Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

  1. Savaşmayı çok iyi bildiğinden

  2. Yeni bir devlet kurma düşüncesinden

  3. Bireysel yeteneklerinden

  4. Ulusuna olan sevgi ve saygısından
 1. Paragrafa göre Atatürk, başarısını neye borçludur?

A. Askeri rütbesine B. Ulusuna

C. Ulusal derneklere D. Bandırma Vapuru’na 1. Öğretmen sordu ( )

( )Derse niye geç geldin ( )

Çocuk cevap vermedi ( )

Yukarıda yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir?

A. (:)(-)(?)(.) B. (:)(-)(.)(.)

C. (.)(-)(?)(.) D. (.)(-)(?)(…) 1. Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez. Ha altın çalmışsın ha bir iğne. Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Hırsızlık, kötü bir alışkanlıktır.

  2. Altın çalmak tehlikelidir.

  3. Çaldığın şey ne olursa olsun, hırsızlık çirkindir.

  4. Kötü alışkanlıkları bırakmalıyız.
 1. “İçine ………….. düşmek” deyiminde boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir?

A. Kuş B. Kurt

C. Köpek D. Kuzu

PARKTA

Parkta koca gövdeli, yeşil, heybetli çınar ağacının altında oturan yaşlı adam, kuşlara ekmek kırıntıları atıyordu. Bu yaşlı adam çevresi tarafından sevilen, sevecen, koruyucu, neşeli, görmüş geçirmiş birisi olarak tanınıyordu. Her pazar çınar ağacının gölgesinde dinlenirken, kuşları besler, bir yandan da sincaplarla konuşurdu… 

Aşağıdaki iki soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

 1. Aşağıdakilerden hangisi çınar ağacının dış görünüş özelliklerinden biri değildir?

A. Heybetli B. Sevecen C. Koca gövdeli D. Yeşil


 1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı adamın kişilik özelliklerinden birisidir? (8p)

A. Meraklı B. Geveze C. Mutsuz D. Görmüş geçirmiş


14)“Kalemlik,açacak,ekmekçi,işçi,kütük”

Yukarıdaki kaç sözcük türemiş yapılıdır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3


15). Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki ile birlikte çekim eki almıştır?

A) Omurgalılar B)Sürüngenlik C) Önemsiz D) Bitkisizlik


16)“Kırık” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?

  1. Ali camı kırdı. b)Ayşe babasının söylediklerine çok kırıldı.

  2. Dün en sevdiğim vazo kırıldı. d)Şilan, çok sinirlenince kalemini kırdı.


17)1. bilgin 2. olunmaz 3. okumadan 4. gezgin 5. gezmeden

Yukarıda numaralandırılmış sözcükler den anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?a)2-4-5-1-3 b)) 3-1-5-4-2 c)4-5-3-2-1 d) 1-4-3-2-5


18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ümitsiz olmamak, karamsarlığa düşmemek” anlamında bir atasözü vardır?

  1. Hemen kendini üzme, gün doğmadan neler doğar.

  2. Tek başına her işi bitiremezsin;ne de olsa bir elin nesi var, iki elin sesi var.

  3. O hep aynı şeyi söyler duru değişmiyor, huy canın altındadır işte.

  4. Bu yaştan sonra hiçbir şey öğrenemez, ağaç yaş iken eğilir.

19)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

  1. Kardelen b) defter c)Kayısı d) Üzüm

20)Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir?

  1. Bu kalemi nerden aldın. b)Hangi durakta ineceksiniz

c)Yalnız kalmaktan korkmuyor musunuz d)Sana,buraya gelmemeni mi söyledi.

21)Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?

  1. Ordu b)) Orman c)Sürü d) Tahta

22)Aşağıdakilerin hangisinde” neden- sonuç” ilişkisi vardır?

  1. Yarın yapılacak çok işim var. b)Terliyken soğuk su içtiğin için hasta oldun.

  2. Sakın buralardan geçme, yoksa düşesin.d)Sana güzel yemekler yaptım.

MATEMATİK

1) 4 sayısı ile başlayıp bir önceki sayının iki katının bir fazlası alınarak oluşturulan örüntünün ilk dört sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  4 – 9 – 19 – 39 B)  4 – 8 – 16 – 32 C)  4 – 9 – 20 – 40 D)  4 – 5 – 6 – 7


2) 352 874 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Üç yüz elli iki bin sekiz yüz dört B)  Üç yüz elli bin sekiz yüz yetmiş dört

C)  Üç yüz elli iki bin sekiz yüz yetmiş dört D)  Üç yüz elli iki bin sekiz yüz yetmiş


3). 43/100 ondalık kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A.0,4 B.0,43 C.4,03 D.4,3

4) 27,08 – 8,612 işleminin sonucu kaçtır?

A.35,692 B.18,468 C.18,352 D.16,612


5).Bir manav, 600 kavunun önce 4/5’ini, sonra geriye kalanın yarısını satmıştır.Manavın kaç kavunu kalmıştır?

A.60 B.120 C.300 D.480


6) .Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.7m=700dm B.375cm=37,5dm C.2,4dm=24m D.712dam=7,12hm


7) 3 kesrinin ondalık kesir olarak gösterimi hangisidir?

5

a) 0,6 b) 0,3 c) 0,5 d) 0,9


8) 2 ‘i 18 olan sayının 2 ‘ü kaçtır?

5 3

a) 15 b) 30 c) 25 d) 20


9) 12345 sayısının binler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının sayı değeri farkı kaçtır?

A)1996 B)2004 C)2008 D)2006

10)Yüzler basamağında 7 bulunan dört basamaklı en büyük tek sayı ile yüzler basamağında 7 bulunan dört basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır?

A)11500 B)8908 C)9908 D)8098


11)Hangi sayının 5 katı ile 6 katının toplamı 1100 eder?

 1. 220 B)200 C)120 D) 100


12) Ali ile Ayşe’nin bilyelerinin toplamı 75’dir. Ali’nin bilyeleri Ayşe’nin bilyelerinin 3 katının 5 eksiğidir. Ayşe’nin bilyeleri kaç tanedir?

 1. 10 B) 20 C)30 D)40


13) 0,4 ü 60 olan sayı kaçtır?

A.240 B.185 C.165 D.150


14) M<(15x4)+8 ise en büyük “m” doğal sayısı kaçtır?

A.67 B.68 C.70 D.72


15)Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

a) 400 cm = 40 dm b) 20 dm = 2 m c) 2000 m = 200 hm d) 3 km = 300 dam


16) 6 katının 36 eksiği 54 olan sayı kaçtır?

a) 24 b) 18 c) 15 d) 12


17) Hangi sayının 0,2 sinin 40 fazlası 65 eder?

a) 105 b) 125 c) 160 d) 210


18) Bir bisiklet 6 saatte 102 km yol alırsa, 4 saatte kaç km yol alır?

a) 24 b) 51 c) 68 d) 128


19)Fındıklarımın 2 / 7 sini yediğimde,geriye 65 fındığım kaldı.Acaba başlangıçta kaç fındığım vardı

A. 91 B. 105 C. 98 D. 81

20) Bir otobüs yolun önce 2’ sini daha sonra 5’ ini gitmiştir. Gittiği

4 16

mesafe 65 km ise kalan yol kaç km’ dir?

a-10km b-70km c-45km d-15km


21) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 0,216= 216/1000 B) 6,14= 6 14/100 C) 0,043= 43/100 D) 8,03= 8 3/100


22-) Bir yaya yolun önce 3’ ünü sonra 2’sini gitmiştir. Gittiği mesafe 24 km olduğuna

5 10

göre kalan yol kaç km’ dir? a-6km b-8km c-10km d-12km


23) , , , , kesirleri büyükten küçüğe doğru sıraya dizilirse baştan ikinci kesir aşağıdakilerden hangisi olur?

A) B) C) D)

24) kesrine eşit ondalık kesir sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,11 B) 0,44 C) 0,48 D) 0,55


25) “4-7-11-16-?-29-37-?” sayı dizisindeki “?” işaretlerinin yerlerine aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A-19-39 B-22-42 C-22-46 D-20-4526) Şekilde verilenlere göre,

=30°

I )=110° (CI) dış açısı) isekaç derecedir?27) Kesrinin tam sayılı kesir olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 1 C) 1 D) 1

28)Aşağıdaki kesirlerden en küçüğü hangisidir?

A) B) 1 C) D)


29)’si 78 olan sayının 3 katı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 674 B) 585 C) 480 D) 295

30)’ü 324 olan sayı hangi sayının ’idir?

A) 3289 B) 3254 C) 1620 D) 986

31) 40 cevizin önce ’ini daha sonra ise ’sini yedim. Kaç cevizim kaldı?

A) 4 B) 8 C) 12 D)16

32) Bir günün ’ini okulda, ’ünü uykuda geçiren bir öğrencinin geriye kalan zamanı kaç saattir?

A) 8 B) 9 C)10 D) 12


SOSYAL BİLGİLER

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir gurup değildir?

A) Çevre Kulübü B) sınıf C) Çarşıda dolaşan insanlar D) voleybol takımı


 1. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihi mekân değildir?

A) Sula Ahmet Camii B) Van Kalesi C) Çermik Kaplıcaları D) İsak Paşa Sarayı


 1. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal varlık değildir?

A) Diyarbakır Surları B) Ağrı Dağı C) Ölü Deniz D) Hazar Gölü

 1. I Saltanatın kaldırılması II Din ve devlet işlerinin ayrılması

III Eğitim birliğinin sağlanması IV TBMM’nin açılması.

Yukarıdaki inkılâplardan hangileri Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız II B) I – IV C) I – III D) I-II-III


 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yeryüzü şekli değildir?

A) Dağ B) ova C) Vadi D) orman

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insanların erozyona sebep olan yanlış uygulaması değildir.

A) Yanlış otlatma B) Ormanların kesilmesi C) Arazinin yanlış kullanımı D) ağaç dikilmesi

7. Ansiklopedi, internet, televizyon, bilim dergileri, gazetelerin bilim köşeler gibi kaynakların ortak özelliği nedir?

A) Bilimsel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip edeceğimiz kaynaklardır.B) Eğlenceli olmamaları

C) İnsanların zamanını almaları D) Çok pahlı olmaları


8. Ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangi seçenekte yanlış verilmiştir.

A) Batman – petrol B) Konya – tahıl C) İstanbul – sanayi D) Ankara – muz

9. Ülkemizde çay üretiminde Rize, Elma üretiminde Amasya, Karpuz üretiminde Diyarbakır, Kayısı üretiminde Malatya, İncir üretiminde Aydın, Muz üretiminde Anamur en büyük paya sahiptir. Bu durumun sebebi nedir?

A) İnsanlar bu meyveleri sevdikleri için B) Alışkanlık C) Ulaşım D) Buraların iklimi uygun olduğu için


10. Karadeniz ikliminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A- Kış mevsiminin serin geçmesi B- Yaz mevsimi sıcaklığının fazla olmaması

C- Yağışların her mevsim görülmesi D- Sis görülmesi


11. Aşağıdaki akarsulardan hangisi yurdumuzdan doğup sınırlarımız dışında denize dökülür ?

A- Dicle B- Asi C- Sakarya D- Meriç


12. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

A- Medeni kanunun kabulü B- Anayasanın kabulü

C- Halifeliğin kaldırılması D- Türk Ceza Kanunu’nun kabulü


13 Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’ e dökülür?

a)Seyhan b)Çoruh c)Fırat d) Büyük Menderes


14- Hangisi Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?

A)Kıyafette değişiklik C)Milli ekonominin kurulması

B)Ölçülerde değişiklik D)Soyadı Kanunu


15. Devletin dini inançlar karşısında tarafsız olması,Atatürk2ün hangisi ilkesiyle ilgidir?

A-Cumhuriyetlik B-Laiklik C-Halkçılık D-Devletçilik


16. Hangi bölgemizdeki dağ sıraları, denize dik olarak uzanmaktadır?

A) Ege B) Marmara C) Karadeniz D) Akdeniz

17. Habur gümrük kapısı hangi ülke ile bağlantımızı sağlamaktadır?

A) Irak B) Ermenistan C) İran D) Suriye


18- Aşağıdaki barajlardan hangisi Fırat nehri üzerinde değildir ?

A) Atatürk B) Keban C) Karakaya D) Hirfanlı


19-Toprağın üst tabakasının,su ya da rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınmasına ne denir?

A-Sel B-Erozyon C-Toprak kayması D-Heyelan

20 “İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. Tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden eriyen kar suları ve şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur.”

Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?

A) Deprem B) Çığ C) Yangın D) Sel

21) Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Aşağıda verilen denizlerden hangisi yurdumuzu

çevreleyen denizlerden değildir?

A) Hazar Denizi B) Ege Denizi C) Karadeniz D) Akdeniz

22) İllerimizi nüfus yoğunluğu bakımından sıralayacak olursak hangisi bu ilk sıradaki il hangisi olur?

A) İstanbul B) Ankara C) İzmir D) Yozgat

23) Ülkemizde çay sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimi elverişli olduğundan. B) İnsanların çalışkan olmaları.

C) Çok çay içtiklerinden. D) Çayı çok sevdiklerinden.

24) Yurdumuzun en uzun nehri hangisidir.?

A). Kızılırmak B). Sakarya C). Meriç D). Büyük Menderes

FEN VE TEKNOLOJİ

1. Besinlerin vücudumuzda taşınması ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?

A) Besinler vücudumuzda besin kanallarıyla taşınır.B) Besinler vücudumuzda kan yoluyla taşınır.

C) Besinler vücudumuzda bağırsaklarla taşınır.D) Besinler vücudumuzda yemek borusuyla taşınır.

2. Köpek dişlerimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalıcı dişlerdir. B) Azı dişleriyle kesici dişler arasındadır.

C) Dördü yukarıda, dördü aşağıda olmak üzere sekiz tanedir.D) Besinleri parçalamaya yarar.

3. Aşağıda verilen besin içeriklerinin hangisinin öncelikli görevi vücudumuza enerji vermektir?
A) protein B)mineral C) vitamin D)karbonhidrat

4. Daha çok karaciğer, havuç ve yeşil sebzelerde bulunan vitamin hangisidir?

A) B vitamini B) C vitamini C) D vitamini D) A vitamini

5.Aşağıdakilerin hangisinde sindirim esnasında besinlerin izlediği yol doğru verilmiştir?

A)yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak B)mide, incek bağırsak, kalın bağırsak

C)ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak

D)ağız, yemek borusu, yutak, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak

6.Vücudumuzda besinlerin çeşitli salgılarla çorba gibi kıvamlı hâle gelmesini sağlayan yer neresidir?

A). mide B) ince bağırsak C) kalın bağırsak D) ağız

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde boşaltımda görevli yapı ve organların sırası doğru verilmiştir?

A) akciğerler, idrar borusu, idrar kesesi, idrar kanalı

B)böbrekler, idrar borusu, idrar kesesi, idrar kanalı

C)mide, böbrekler, idrar kanalı, idrar kesesi

D)böbrekler, idrar borusu, idrar kesesi


8) Hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir?

A) erime noktası B) kaynama noktası C) kütle D) yoğunluk


9) Maddenin hacminin ısı etkisiyle küçülmesine ne denir?

A) genleşme B) büzülme C) donma D) erime


10) Aşağıdakilerden hangisi gaz yakıta örnektir ?

A )Kömür B ) LPG C ) Benzin D ) Gaz yağı

S-11) Su donduğunda hacmi genişleyen ender maddelerden biridir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Buzun yoğunluğu sudan küçüktür. b) 100 cm³ buz eridiğinde 100 cm³ su oluşur.

c) Buz, su üzerinde kayar. d) Ağzına kadar dolu ve kapalı bir şişedeki su donunca şişe patlar.


S-12) Bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a-) kaynama sıcaklığına b-) buharlaşma sıcaklığına

c-) yoğuşma sıcaklığına d-) donma sıcaklığına


13. İçinde su kaynayan tencerenin kapa­ğında suyun damlacıklar hâlinde birik­mesi hangi hâl değişimi ile açıklanabilir?

a. erime b. donma c. buharlaşma d. Yoğunlaşma


14- Aşağıda verilenlerin hangilerinde erime olayı gerçekleşir?

1. buzun su haline gelmesi 2. Şekerin suda çözünmesi 3.Bulutların oluşumu 4.Suyun kaynatılması

a- yalnız 1 b- 1 ve 2 c- 1,2,3 d- 1,3,4


15-Aşağıdakilerden hangisini mıknatıs çekmez?

a-demir b- metal c- cam d- iğne


Soru16: Aşağıdaki besin maddelerinden hangisine lügol(iyot çözeltisi) damlattığımızda mavi renk oluşur?
A) kesme şeker                    B) zeytinyağı           C) yumurta akı                  D) ekmek


Soru17: Aşağıdaki olayların hangisinde ısı alınması gerekir?

A) suyun kaynaması B) suyun donması C) suyun soğuması D) suyun yoğunlaşması


Soru18: Isı alan katı cisimler önce hangi seçenekteki duruma geçer?

A) erime B) donma C) kaynama D) buharlaşma

19. Aşağıdaki olayların hangisinde maddede hal değiştirme gözlenmez?

a) Erime b) Donma c) Genleşme d) Yoğunlaşma


20.Aşağıdakilerin olaylardan hangisi yoğunlaşmanın tersidir?

a)kaynama b)buharlaşma c)donma d)erime

Bu dosya www.okula.net adresinden indirilmiştir.

Add document to your blog or website

Similar:

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconCEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DÖNEM SONU SINAVI

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconCEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II DÖNEM SONU SINAVI

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconCEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER YARIYIL SONU SINAVI

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconBu araştırmada Dersane Deneme Sınavları (DDS) ile Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) arasındaki ilişkiye bakılmış, Dersane Deneme

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconDönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri (181)

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI icon2. Bu dersin sınıf içi ders saatleri dışında, dersle ilgili etkinliklerini (quiz, ödev, proje, kütüphane çalışması, laboratuvar, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi) yerine getirmek için haftada ortalama kaç saat ayırıyorsunuz?

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconDENEME SINAVI- 21 ( KURUMLAR SINAVI/95)

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconDENEME SINAVI-31

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconDENEME SINAVI-27

1. DÖNEM SONU GENEL DENEME SINAVI iconDENEME SINAVI-26

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page