2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi
Indir 235 Kb.
Title2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi
Page3/6
Date conversion29.06.2013
Size235 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://cayeli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/02052513_zeletiimsnflarzmresi.doc
1   2   3   4   5   6OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZLERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ZORUNLU DERSLER

DERSLER

SINIFLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

Türkçe

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematik

1

1

1

2

2

2

2

2

Hayat Bilgisi

2

2

2

2

2

3

3

3

İletişim Becerileri

5

5

5

5

5

5

5

5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


1

1

1

1

1

Görsel Sanatlar

1

1

1

1

1

2

2

2

Beden Eğitimi

4

4

4

3

3

3

3

3

Müzik

2

2

2

3

3

4

4

4

Beslenme Bilgisi

5

5

5

5

5

5

5

5

Toplumsal Yaşam Becerileri

3

3

3

3

3

3

3

3

ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI

25

25

25

27

27

30

30

30

SERBEST ETKİNLİKLER

5

5

5

3

3


TOPLAM DERS SAATİ

30

30

30

30

30

30

30

30

Not: Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar için açılan ilkokul ve ortaokullar ile kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” (BEP) hazırlanarak uygulanır. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulabilirler. Bu öğrenciler yabancı dil dersinde muaf tutulduklarında başka bir seçmeli ders alarak ders saatini tamamlarlar.


ETKİNLİK LİSTESİ


34. Basket oynama.

35. Masa tenisi oynama.

36. Denge oyunları oynama.

37. Bilgisayarda oyun oynama.

38. Bilgisayarda boyama yapma.

39. Bilgisayarda müzik dinleme.

40. Bilgisayarda eğitici film izleme.

41. Bulmaca çözme.

42. Şarkı söyleme.

43. Basit oyunlar oynama.

44. Sembolik oyun oynama.

45. İş birliğine dayalı oyun oynama.

46. Oyun köşelerinde zaman geçirme.

47. Dans etme.

48. Şarkılı oyunlar oynama (ront vb.).

49. Halk oyunları oynama.

50. Bando çalışmalarına katılma.

51. Müzik aleti çalma.

52. Hayvanları seslendirme.

53. Tekerleme söyleme.

54. Masal dinleme.

55. Öykü dinleme.

56. Televizyon izleme.

57. Radyo dinleme.

58. Belgesel izleme.

59. Fıkra anlatma.

60. Öykü okuma.

61. Paylaşımlı kitap okuma.

62. Mektup yazma.

63. Günlük yazma.

64. Bitki yetiştirme.

65. Belirli gün ve haftalara yönelik kutlamalara katılma.

66. Çeşitli gezilere ve ziyaretlere katılma.
1. Yapboz yapma.

2. Legolarla serbest şekilde oynama.

3. Legolarla model yapma.

4. Takıp çıkarmalı oyuncak yapma.

5. Çizim kopyalama.

6. Resim yapma.

7. Boyama çalışmaları yapma.

8. Yüz boyama çalışmasına katılma.

9. Oyun hamuruna şekil verme.

10. Eski dergi vb. resimleri kesme yapıştırma.

11. Seramik hamurundan süs eşyası yapma.

12. Boncuktan süs eşyası yapma.

13. Mozaik çalışmaları yapma.

14. Kolaj çalışmaları yapma.

15. Mum süsleme.

16. Heykel yapma.

17. Maske yapma.

18. Kukla yapma.

19. Fotoğraf çekme.

20. Artık materyal değerlendirme.

21. Kâğıt işleri yapma.

22. Sınıf süsleme.

23. Sınıf köşesi hazırlama.

24. Duvar boyamaları yapma.

25. Kutlama kartı hazırlama.

26. Resimleri anlatma.

27. Kukla oyunları izleme.

28. Kukla oyunları oynama.

29. Drama yapma.

30. Tiyatro oyununda rol oynama.

31. Çocuk yogası yapma.

32. Lobut devirme.

33. Dart oynama.
Not: Özel eğitim uygulama merkezlerinde, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” (BEP) hazırlanarak uygulanır. Çizelgede yer alan “Beslenme Eğitimi” dersi her gün 1 saat olmak üzere öğrencilerin beslenme saatinde gerçekleştirilir.


Leyla KAHRAMAN, yeni senenin başındaki değişiklikler konuşuldu. Fakat hiçbir şey anlamadım. Bizim alanımız zaten karışık bir bölüm şimdi daha da karıştı. İlerleyen zamanda neler olacak bilemiyoruz. Özel Eğitimin öneminin anlaşılmamış olması ve bizleri bu derece zor durumda bırakmaları çok üzücü, dedi. Zümre Başkanı Erhan NURALOĞLU, Eğitim-Öğretimde Amaç; her çocuğun aynı düzeyde yetiştirilmesi değil, her bir çocuğun kendi yeteneklerine göre yetiştirilmesi ve gelişiminin sağlanması, öğrencilere uygulama fırsatı verilmesi, eğitim-öğretim etkinliklerimizde ve faaliyetlerimizde öğrencilerin; bireysel özellikleri ile bireysel farklılıkları dikkate alınmalı, eğitim ve öğretim çalışmalarını ve programlarını öğrencilerin bu özellikleri ve yaklaşımı ile düzenlenmeli, derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türk Dilinin, Güzel Dilimiz Türkçe’mizin doğru ve kurallara uygun öğretilmesi, uygulanması, Türkçe’nin güzel yazılıp, güzel konuşulması, Türkçe'nin doğru, güzel ve etkili kullanılması temel hedef olmalı, öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak çok esaslı incelenmeli ve amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi ve uygulanması, derslerin, konuların, ünitelerin, davranışların, hedeflerin ve özellikle dersler ile ilgili açıklamalara dikkat edilmesi ve uyulması, bireysel eğitim programları hazırlanması ve uygulanması, öğrencilerin, özellikle ve öncelikle neyi ne kadar yapabildiği çok iyi belirlenmeli, yapabildiklerine göre program hazırlanmalı ya da bu doğrultuda hareket edilmeli aynı anda tek kavram öğretilmeli, kazandırılmak istenen kavram ve becerileri ne kadar yapabildiği izlenmeli ve gözlenmeli, mantıklı bir sıra ile bilgi, beceriler öğretilmeli, en önemlisi başarabileceği çalışmalar ya da işler verilmeli, bireysel çalışmalar yanında grup çalışmaları ile diğer öğrencilerle ilgi kurulması sağlanmalı, çocuğun yaş ve bedensel durumuna uygun çalışmalar yaptırılması, konular işlenirken soyut değil, daha çok somut olunması, tekrar yapılması ancak gereksiz ve amaçsız bol tekrar yapılmaması, öğrencilerin zayıf, eksik, az veya güçlü yönlerinin bilinmesi ve ona göre eğitim-öğretim uygulamaları yapılması, öğrencilerin başarılı olduğu durumlar çok az bile olsa kesinlikle ödüllendirilmeli, “Bardağın Boş Olan Kısmını Değil Dolu Olan Kısmı Görülmeli”, bu kısım çok az bile olsa, bir damla, bir zerre kadar bile olsa, öğrenci yine de ödüllendirilmeli, okulumuzun diğer branş öğretmenlerinin özel eğitim sınıfı öğretmenleriyle birlikte, görev ve sorumluluk bilinci içinde görev yapması, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde öğrencilerimizin yarı zamanlı eğitim-öğretim uygulamalarında Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım dersleri öğretmenleri ile işbirliği ve ortak hareket yapılmalı, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen tarafından öğrencilerin ailelerine yönelik olarak Aile Eğitimi hizmetleri için iş birliği yapılmasının önemini belirtti.


KARAR: Eğitim Programlarının incelenmesi, Dersler ile ilgili özellikle açıklamaların incelenmesi ve okunması, Uygulamalardan önce bilinmesi gerekli incelemelerin ne derece önemli olduğunun bilinmesinde çok yarar vardır. Programın, ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansına göre bir planlamanın BEP’in (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) yapılması ve uygulanması, BEP hazırlanırken öğrenciler için gönderilen RAM Kurul Raporlarının ve Eğitim Planlarının dikkate alınması, incelenmesi ve uygulanması, öğrenci performans düzeyinin belirlenmesi, performans düzeyine göre öğretim planlarının hazırlanması ve uygulanması, Öğrencilerin ruhsal ve kişilik problemlerinde okulumuz Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ile işbirliğinin yapılması, gerekli durumlarda destek ve yardım alınması, Konuşma problemi olan bireylerde konuşmayı geliştirme çalışmaları yapılırken nelere dikkat edilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, Öğrenciler sınıf ve okul içindeki sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve desteklenmesi, Milli Bayramlarımızdan özellikle “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”na ilçemizde bulunan özel eğitim sınıflarımıza devam eden tüm öğrencilerimiz ile katılımının sağlanması, diğer milli bayramlarımıza (Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 9 Mart Mahalli Kurtuluş Günü ile Dini Bayramlarımız) serbest ya da aileleri ile beraber katılımlarının sağlanması, olumlu insan ilişkileri kurma ve çevreye uyum sağlaması, özellikle bağımsız yaşayabilmek becerisinin geliştirilmesi, desteklenmesi, Engelli Haftası ile ilgili faaliyetlere yer verilmesi, işbirliği yapılması, öğrencilerin katılımının sağlanması ile ilgili çalışmaların devamlılığı ve entegrasyonun sağlanması, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım gibi özel beceri gerektiren derslerin branş öğretmenleri tarafından verilmesi, öğretmenler ve anne-babalar arasında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulması, Öğretmenler arasında her fırsat ve imkânda bilgi ve görüş alışverişinde bulunulması ve her zaman her yerde ortak hareket edilmesi, uygulamalardaki zorlukların birlik ve beraberlik sağlanarak çözümlenmesi, Ailenin (anne-baba, kardeş ve varsa diğer aile bireyleri) gelişim sürecinde aktif rol alması, her öğrenci için “Öğrenci Gelişim Derecelendirme Ölçeği”nin değerlendirilmesi, (her ayın ilk haftası ya da biten ayın son günü) tutulması ve işlenmesi, kararlaştırılmıştır.

AÇIKLAMALAR:

Türkçe Dersi Öğretim Programı

Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri bireyin anlama ve anlatma gücünü geliştirmektir. Bu nedenle Türkçe dersinde anlama gücü, anlatma becerisi, görsel ve işitsel algı, dinleme ve okuma alışkanlığı, dil bilgisi ve yazım kurallarının kavratılması, Türkçe’nin sevdirilmesinin önemi büyüktür. Görsel ve işitsel algı çalışmalarına yönelik amaç ve davranışlar Türkçe dersi içinde verilmiş olmasına karşın, bu çalışmaları öğretmen bütün diğer dersler içine yayabilir ve geliştirebilir. Konuşma, dilin seslerle ifade biçimidir. En yaygın kullanılan araç sözel dildir. İşitme ve dinleme birbirinden farklı etkinliklerdir. Okuma-yazma çalışmaları yapılırken öğrencilerin yazdıkları sürekli kontrol edilmeli, hatalı yazılımlar düzelttirilmelidir. Okuma-yazma çalışmaları sırasında eğitsel oyunlar düzenlenerek öğrenmenin kalıcı olması ve sıkıcı olmaması sağlanmalıdır. Öğrencilerin, yalnız başarı ve bilgi düzeylerinden başka özellikleri de vardır. Bunlar bireysel ve grup içindeki davranışları, sosyal ilişkileri, sınıf içindeki çeşitli etkinlikleri gibi birçok özellikleri mevcuttur. Öğretmen, öğrencinin düzeyi, yaşı, yılı vb. bireysel özelliklerini göz önüne alarak daha farklı nitelikte, çalışma ve değerlendirme yapma gerektiğini unutmamalıdır. Kullanılan tüm materyaller öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Aynı çalışmada kullanılan nesnelerin, dikkat çekicilik açısından (büyüklük, renk, malzeme vb.) benzer nitelikte olmasına, dikkat edilmesi önemlidir. Yazıların öğrencinin algılayabileceği büyüklükte ve kalınlıkta olmasına, yazıların okunaklı olmasına, yazım biçimlerinin (büyük harf, küçük harf vb.) aynı olmasına dikkat edilmelidir. Yönergelerin yerine getirilebilmesi için gerekli ortam hazırlanmalıdır. Öğrencilerin yönergeleri tam olarak anlayıp anlamadıklarına dikkat edilmeli, yeterince anlaşılır gelmediğinde, özünü değiştirmeden yönerge yeniden düzenlenmeli ve gerekirse yönerge tekrar edilmelidir. Ancak, işitsel belleğin değerlendirildiği çalışmalarda tekrara yer verilmemelidir. Öğrencinin yönerge ve seçeneklerdeki kavramları bilip bilmediği önceden kontrol edilmelidir. Yönergelerin, öğrenci için anlamlı olmasına dikkat edilmelidir. Yönergeler verilirken, konuşma hızı uygun olmalı, çok hızlı ya da çok yavaş olmamalıdır. Bu çalışmada öğrencinin dikkatini yönergeye ve materyale yoğunlaştırması sağlanmalıdır. Görsel algı çalışmaları, mümkün olduğunca az uyaranlı ortamlarda yapılmalıdır. Öğrencinin materyalleri incelemesi için yeterli süre verilmelidir. İşitsel algı ile ilgili çalışmalar yaparken sesin şiddetinin öğrencinin algılayabileceği düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencinin sesi rahatlıkla algılayabileceği ve gürültünün kontrol altına alındığı bir ortam oluşturulmalıdır. Çalışma ortamının görsel ve işitsel uyaranlar açısından dikkat dağıtıcı olmamasına özen gösterilmelidir. Tekrar edilmesi istenen sözcük, sayı, hareket ile seçilmesi istenen nesneler öğrenciye sunulurken çok hızlı ya da çok aralıklı bir şekilde değil anlaşılabilir bir hızla sunulmalıdır. Yönerge ve analizlerde yer alan ( sağ, sol, avuç içi, başparmak vb.) kavramları kazanamayan öğrenciler için (bunun zaman içinde kazandırılacağı var sayılarak) farklı bir analiz yapılabilir. Harfleri yazılış yönüne uygun yazma, harfler, sözcükler arasında uygun aralık ya da boşluk bırakma, harfleri yazılış sırasına göre doğru yazma, sözcükleri doğru yazma ve özellikle sözcükleri yerinde ve uygun kullanma, imlâ kurallarına uygun yazma, okunaklı ve anlaşılır yazma, kurallarına çok dikkat edilmesi hatırdan hiç çıkarılmamalıdır. Harf, hece, sözcük ve tümce seçiminde dikkate alınarak hazırlanmalı, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmelidir. Sözcük anlamlı olmak kaydıyla öğrencinin, verilen hecelerden, farklı sözcükler, sözcüklerden de yeni tümce veya cümleler oluşturabileceği dikkate alınmalıdır.(Verilen hecelerle anlamlı sözcükler, anlamlı tümceler veya cümleler oluşturulmalıdır.)Değerlendirmeye başlamadan önce, öğrenciye hangi konu üzerinde çalışılacağı (renkle ilgili bir çalışma, vücudumuzla ilgili bir çalışma vb.) genel olarak açıklanmalıdır. Kavram ve diğer konularla ilgili değerlendirme süresince öğrenci ile karşılıklı oturulmalı ya da durulmalıdır. Beceri ile ilgili değerlendirmede ise; öğrenci ile yan yana oturulmalıya da durulmalıdır. Beceri ile ilgili değerlendirmede ise; sistematik bir sıra izlenmelidir. Öğrenci ana yönerge verildikten sonra becerinin tamamını bağımsız olarak gerçekleştiriyorsa “B” (Bağımsız) olarak, öğrenci bağımsız olarak yapamaz ya da hatalı yaparsa öğrenciye sözel ipucu verildiğinde beceri basamağını gerçekleştirirse, “Sİ” (Sözel İpucu) olarak, öğrenci, sözel ipucu verildiğinde de beceri basamağını gerçekleştiremezse, öğretmen o beceri basamağını kendi önündeki materyallerle açıklayarak yapar ve öğrenciden de yapmasını ister. Öğrenci, öğretmen tarafından beceri basamağı açıklanarak gösterildiğinde, beceri basamağını gerçekleştirirse, “MO” (Model Olma) olarak, öğrenci, öğretmen tarafından model olunduğunda da beceri basamağını gerçekleştiremezse “FY” (Fiziksel Yardım) olarak, Eğer öğrenci bu beceri basamağını yapamaz ya da hatalı yaparsa, öğretmen tarafından yapılır, buraya kadar açıklandığı şekilde ipuçları kullanılarak performans düzeyinin belirlenmesine devam edilir. Değerlendirme süresi öğrenciyi bıktıracak kadar uzun tutulmamalıdır. Çalışma tamamlandığında, öğrenciye, çalışma sırasında uyduğu kurallar açıklanarak teşekkür edilmeli ve eğer bir ödül verileceği söylendiyse verilmelidir.

1   2   3   4   5   6

Similar:

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconSınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi icon4. SINIFLA ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI VE ALINAN KARARLAR

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi icon2007/2008 ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ-BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconLİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconLİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconI. YARIYIL ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconMÜZİK DERSİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU” TOPLANTI TUTANAĞI

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2. Bir önceki Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Raporlarının Değerlendirilmesi iconZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU İL ÖZET RAPORU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page