Mitoloji ve İkonografi
Indir 46.74 Kb.
TitleMitoloji ve İkonografi
Date conversion30.06.2013
Size46.74 Kb.
TypeLisans programi
Sourcehttp://web-kurumsal.balikesir.edu.tr/~bologna/tr/gsf/baski/mitoloji_ve_ikonografi.doc
LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU


Dersin Adı : Mitoloji ve İkonografi


Kodu : BSK1107


Fakülte/Y.O/: Güzel Sanatlar Fakültesi

Program Adı : Baskı Sanatları Bölümü

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori

Uygulama.

Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Toplam

T+U+L= Kredi

AKTS

Kredisi

28

42

70

2+0+0= 2

2

Yarıyılı

1

Dili

Türkçe/İngilizce

Dersin Türü

Temel Alan

DersiAlan DersiTeknik

SeçmeliSosyal

SeçmeliDersin Amacı

Avrupa resim kültürünün çok işlenmiş söylensel ve ikonik temalarını öğretmek

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Ele alınan söylensel ve ikonik temaların tanınması ve resimle ilişkilendirilmesi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Bedrettin Cömert; Mitoloji ve İkonografi; Ayraç yayınevi; Ankara; 1999

Azra Erhat; Mitoloji Sözlüğü; Remzi yayınevi

Mark P.O. Morford ve Robert J. Lenardon; Classical Mythology


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)
Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Yarıyıl İçi Sınavlar

x

40

Yarıyıl İçi SınavlarKısa SınavlarDönem İçi KontrollerÖdevlerAra TeslimDönem Ödevi (proje, rapor, vb)Sözlü SınavLaboratuarYarıyıl Sonu SınavıYarıyıl Sonu Sınavı

x

60

DiğerDiğer
Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mitoloji ve ikonografi nedir?

Mısır mitolojisi: İsis, İsiris, Horus Ra ve Ka

Mısırda firavun portreleri

Yunan mitolojisi: yaratılış miti. Zeus

Kadın kültü ve kadın imgeleri Kybele, Athena, Afrodit, Rea

Kadın kültü ve kadın imgeleri: Salome, Meryem

Apollon   Dyonisos, Pan

Echo, ve Narcissos   Orpheus, Hades

Söylencesel kahramanlar: Herakles, Prometheus, Sisifos, İason

Yunan ve Mısır mitolojisinde hayvanlar Yılan tapımı ve simgeleşmesi

Kutsal kitaplar ve resim İkon(a)lar, ikonografi ve ikonoloji, İkona kırıcılık

Batı resminde mitoloji 

Batı resminde ikonografi

Resim ve erotizm Resim ve gereksinim


Sorumlu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Mustafa Durak

Elektronik Posta

mustafadurak48@hotmail.com

Web Adresi


Add document to your blog or website

Similar:

Mitoloji ve İkonografi iconMitoloji ve Destan Geleneği

Mitoloji ve İkonografi iconMitoloji ve Destan Geleneği

Mitoloji ve İkonografi iconEdebiyatta İmaj, Mitoloji ve Semboller I

Mitoloji ve İkonografi iconAnahtar Kelimeler: mitoloji, arketip, Oğuz Kağan Destanı

Mitoloji ve İkonografi iconSİSTEMATİK FELSEFİ DÜŞÜNCE ÖNCESİ MİTOLOJİ, BÜYÜ ve DİNLER’DE VARLIK DÜŞÜNCESİ

Mitoloji ve İkonografi iconİkarus, önemli bir mitoloji kahramanıdır. Öyküsü ve verilmek istenilen mesajlar şöyledir

Mitoloji ve İkonografi icon1 Eski Yunan ve Latin dünyası, din ve mitoloji, insanı ve evreni algılayış tarzı. 2

Mitoloji ve İkonografi icon1.Şiir, öykü, masal, efsane, mitoloji, karikatür gibi çeşitli alanların ürünleri ile ilişki kurarak görsel biçimlendirme çalışmaları yapar. ( GSB)

Mitoloji ve İkonografi icon1.Şiir, öykü, masal, efsane, mitoloji, karikatür gibi çeşitli alanların ürünleri ile ilişki kurarak görsel biçimlendirme çalışmaları yapar. ( GSB)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page