ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE
Indir 2.76 Mb.
TitleÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE
Page18/29
Date conversion30.06.2013
Size2.76 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.tomurcukvakfi.org/EK-3.doc
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

DAMAR HASTALIKLARI


1- Tıkayıcı damar hastalığı olanlar:

A- Arteriosklerozis obliterans (ASO)

a- Distal arter atımları palpe edilemiyor, 200 m üzerinde klaudikasyo intermittant var ve trofik bozukluk yok, invaziv ve noninvaziv tetkiklerle (dopler,USG.Angio) damar patolojisi tespit edilmiş, kol-bacak indeksi 0.50-0.95 değerinde olanlarda

1- Tıbbi tedaviden istifade ediyor ise 20

2- Tıbbi tedaviden istifade edemiyor ise 30

b- Distal arter atımları palpe edilemiyor, 200 metrenin altında klaudikasyo intermittant var, istirahat ağrısı (+) ve trofik bozukluk (ülser, atrofi vb.) var, invaziv ve noninvaziv tetkiklerle (Doppler, USG, Periferik damar anjiyosu) damar patolojisi tespit edilmiş; kol ve bacak basınç indeksi 0.50 veya altında değerde olanlarda

1- Cerrahi tedaviden istifade etmiş olanlar 30

2- Cerrahi tedaviden istifade edememiş olanlar 50

3-Birden fazla damar lezyonuna yönelik operasyon olup istirahat ağrısı devam eden 60

NOT: Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir.

B- Tromboangitis obliterans (Buerger):

1-Sempatektomi ameliyatı yapılmamış ve tıbbi tedaviden yararlanıyorsa 20

2-Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluk yok ama 200 metrenin üzerinde klaudikasyo intermittant varsa 30

3- Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluğu ve iskemiye bağlı istirahat ağrısı olanlar 50

NOT: Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir.

2- Fonksiyonel damar hastalığı olanlar (Reynaud Fenomeni, Akrosiyanozis vs.)

a- Trofik bozukluğu olmayanlar 20

b- Trofik bozukluğu olanlar (doku nekrozu) 40

3- Travmatik damar hastalığı olanlar

a- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu olmayanlar 0

b- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu ve iskemi bulguları olanlar 30

NOT: Cerrahi müdahale uygulanmasına rağmen amputasyon uygulanan vakalar uzuv kaybı ile ilgili maddelere göre değerlendirilir.

4- Venöz sistem hastalıkları: İnvaziv ve noninvaziv tetkiklerle tespit edilmiş derin ven trombozuna bağlı venöz dönüş bozukluğu olanlar

a- Staz ülseri bulunmayanlar 20

b- Staz ülseri bulunanlar

1- Tek ekstremite 40

2- İki ekstremite 70

5- Lenf sistemi hastalıkları: (İster konjenital, ister akkiz lenfödemi olanlar)

a- Hafif derecede lenfödemi olanlar 10

b- Orta derecede lenfödemi olanlar

1- Tek ekstremitede 20

2- İki ekstremitede 45

c- İleri derecede lenfödemi olanlar (Yürüme ve hareketi engelleyecek ölçüde) 80


GÖRME SİSTEMİ


Sürekli görsel işlev veya yapı bozukluğu , zeminde yatan medikal durumun, maksimal olarak düzeltilmesinden sonra kalan, sürekli görme kaybı olarak tanımlanır. Ölçülmesinde, işlevsel görmenin, sayısal değerlendirilmesi esastır.

İşlevsel görmenin bileşenleri:

  1. Görme Keskinliği

  2. Görme Alanı

  3. Diğerleri : * Kontrast ve glare sensitivite * Binokularite

* Supresyon * Renk görme

* Stereopsis * Diplopi

Çizelge 1- Görme işlev bozukluğu değerlendirme prensipleri.

Ölçülen Görsel İşlevler Hesaplanan Görsel Yetenekler


Görme Keskinliği Puanı (GKP) İşlevsel keskinlik puanı (İKP)

(% 60 binoküler+%20 sağ+%20 sol)

göz görme keskinliği puanı


Görme Alanı Puanı (GAP) İşlevsel Alan Puanı (İAP)

(% 60 binoküler+%20 sağ+%20 sol)

göz görme alan puanı

Diğer görme problemleri için opsiyonel ayarlama


İşlevsel görme puanı (İGP) Genel görme yeteneğinin hesabı İKP X İAP /100

(diğer kayıplar dikkate alınabilir)


Görme sistemi işlev bozukluğu (GSİB)

Görme yeteneği kaybının hesabı

GSİB = 100-İGP


Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kayıp Oranı

Görme Sistemi İşlev Bozukluğu Oranı Hesaplama Yöntemi:

1. Görme keskinliği ölçülür. Ölçülen keskinlik değeri, Tablo 1 kullanılarak görme keskinliği puanına (GKP) çevrilir. GKP 100’ün üzerinde olabilir, ancak yeti kaybı görme keskinliği TAM (1,0 veya 20/20) den az olduğu zaman hesaplanır .

2. İşlevsel Keskinlik Puanını (İKP) belirlerken, her bir gözdeki görme keskinliği puanını birleştirmek için

3 x GKP binoküler

1 x GKP sol

1 x GKP sağ / 5 formülü kullanılır.

NOT: Eğer görme alanı normalse ve bireysel bir düzeltme yapılması gerekmiyorsa, görme sisteminin işlev bozukluğu oranı, görme keskinliği ile ilişkili bozukluk oranına eşittir (100-İKP). Bu hallerde direkt Tablo 2 kullanılabilir.

3. Görme alanı muayenesi yapılır ve görme alanı puanı (GAP) belirlenir (Görme alanı ile ilgili metne bakınız). Ölçülen alan puanlarının her biri İşlevsel Alan Puanına (İAP) çevrilir.

4. Her gözün alan puanlarından (GAP), tek bir İAP oluşturmak için,

3 x GAP binoküler

1 x GAP sol

1 x GAP sağ / 5 formülü kullanılır.

5. İşlevsel Keskinlik Puanı (İKP) ve İşlevsel Alan Puanı(İAP) birleştirilerek İşlevsel görme puanı (İGP) hesaplanır.

İKP X İAP /100 = İGP

6. Görsel sistemin işlev bozukluğu (GSİB) oranını belirlemek için GSİB: 100 – İGP işlemi yapılır.

7. Eğer görme keskinliği ve görme alanında azalmaya yol açmayan farklı bir işlev bozukluğu var ise (renk görme bozukluğu, kontrast duyarlık azalması gibi) ve bu bozukluk kişide görsel işlev azalmasına neden oluyor ise dokümante edilmesi şartı ile kişisel ayarlamalar yapılabilir.

8. Görme sisteminin işlev bozukluğu oranından da, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.

DONANIM:

Standart oftalmolojik değerlendirme için gerekli donanıma ilaveten, fonksiyonel değerlendirme için aşağıdaki araçlar gereklidir.

1.Standardize edilmiş, uzak görme keskinliği harf kartı

  • Görme Keskinliği Muayenesi için, her sırada 5 harf bulunan, orantısal aralıklı ve harf boyutunda geometrik progresyonu olan logaritmik kartlar (ETDRS) kullanılmalıdır.

  • VA 20/200 civarında olduğu zaman, harf kartının seçimi özellikle önemlidir, çünkü; 20/100 ile 20/200 arasında sıra olmayan geleneksel kartlarda tanım 20/200 veya altı olur, 20/200 den daha az olan, 20/125 olan bir hasta 20/200 olarak kaydedilir. Yeni kartlarda 20/200 veya daha az olan 20/160 olarak daha doğru yorumlanır.

  • Aydınlatılmış bir odada, aydınlatılmış bir kart tercih edilir, çünkü bu şekilde, normal görüş koşulları, yarı karanlık bir odada bir projektör kartından çok daha iyi temsil edilir.

  • Normal ve normale yakın görme aralıkları için, muayene uzaklığı eşelin hazırlandığı uzaklık da dikkate alarak 4 veya 6 metre, az görme için 1 veya 2 metre olmalıdır.

2.Standardize okuma testleri: Böyle testler opsiyoneldir. Eğer yapılıyorsa, devamlı metin segmentli standardize testler kullanılmalıdır. Harf boyutlarında geometrik progresyon önerilir. Harf boyutlarının tasarımı M-unit de olmalıdır, çünkü punto ve Jaeger sayıları, karttan karta uyumsuzluk gösterebilir.

3.Görme alanı donanımı: Görme alanında bir kısıtlanma, iddia ediliyor veya şüpheleniliyorsa, formal görme alanı testi için standardize donanım gerekir. Görme alanı kısıtlanması iddia edilmiyorsa, ve hekim görme alanı defektinden şüphelenmiyor ise alan kısıtlanmasının olmadığını onaylamak için bir konfrantasyon görme alanı yeterli kabul edilebilir.

4. Kontrast duyarlık, glare (parlaklık) duyarlılığı gibi konularla ilgili bir şikayet bildiriliyor ise, kontrast duyarlık ve glare (parlaklık) testi gibi diğer fonksiyonel testler de uygulanabilir.

Görme Keskinliği:

1.Uzak görme keskinliği belirlenmesi esastır. Yakın görme keskinliği opsiyoneldir.

2.Eğer uzak ve yakın görme keskinliği arasında bir tutarsızlık varsa nedeni araştırılıp, açıklanmak koşuluyla yakın görme keskinliği de değerlendirmeye ilave edilebilir.

3.Ölçümün mutlaka uluslararası standartlara uygun bir kart ile ve önerilen çevre koşullarnada yapılması gerekir.

4.Sıradaki karakterlerden yarısından fazlasını doğru olarak (örneğin 5 in 3 ü ) okuyabildiği sıra okunmuş kabul edilebilir. Tüm harflerin okunamadığı sıranın üst sırasının değeri görme keskinliği değeri olarak belirlenir.

5.Kırma kusurunun düzeltilmesi: Görme yetersizliğinin hesaplanması, en iyi düzeltilmiş görme keskinliğine göre yapılmalıdır. Muayenede düzeltilmemiş ve düzeltilmiş görme keskinlikleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Eğer düzeltilmemiş ve uygun bir şekilde düzeltilmiş görme keskinliği aynı ise bu bilgi açık olarak not edilmelidir.

6. Binokuler görüş, günlük yaşamda en sık kullanılan görüşü temsil ettiği için, binokuler görüş mutlaka ölçülmelidir ve işlevsel keskinlik puanının hesaplanmasında esastır.

7. İşlev bozukluğunun hesaplanması, hastanın direkt muayenesine dayandırılmalıdır. Ancak, zorunlu hallerde kayıtlar üzerinde hesaplama yapılması gerekirse,

a.Binokuler keskinlik kaydı yoksa, iyi gören gözün görme keskinliği binokuler keskinlik olarak hesaplanabilir. Ancak istisnai durumlar unutulmamalıdır. Latent nistagmuslu hastalarda, binoküler bakışta keskinlik daha iyi olabilir. Diplopili veya distorsiyonlu bazı hastalarda, zayıf göz kapatıldığı zaman, diğer göz daha iyi görebilir.

b.Parmak sayma ve el hareketleri üzerindeki kayıtlarda


Parmak sayma …………………………… (metre) …. /60


El hareketleri …………………………….. (metre) …. /300 şeklinde hesaplanabilir.

Gerçekçi Koşulların Kullanımı:

Görme sistemi işlevlerinin değerlendirilmesi, optimal koşullar altındaki performansa dayandırılmalıdır. Günlük yaşamda, bu koşullar sağlanmadığı zaman, bir istisna yapılabilir. Örneğin en iyi kontakt lensle görebilen ancak lensi tolere edemeyen bir hasta, kırma kusuru açısından interokuler farkı çok olan ve iki gözün tam düzeltmesini tolere edemeyen bir hasta, günlük yaşama koşullarında veya iş yerinde sağlanamayacak kadar yüksek veya düşük bir illuminasyon ile en iyi keskinlik sağlanan hasta gibi.

Bu ve benzeri gibi durumlarda, değerlendirme gerçek yaşam koşullarında elde edilen ölçümlere dayandırılmalıdır.

Multipl engelli bireyler test edilirken, görme yetersizliği ile cevap verme yetersizliği arasında ayrım yapılmalıdır.

Yakın Görme:

Okuma keskinliği (yakın görme) nin ölçülmesi opsiyoneldir. Eğer yakın görme keskinliği uzak görme keskinliğinden anlamlı olarak daha kötü ise, İKP hesabında göz önünde bulundurulabilir. Ancak mutlaka nedeni araştırılmalı ve rapora açık olarak belirtilmelidir. Böyle hallerde,

İKP= İKP uzak +İKP yakın /2 formülü kullanılır.

İşlevsel görme puanı-İGP :

İGP= İKP X İAP / 100 formülü ile hesaplanır.

Örneğin İKP 80 ise (%20 yeti kaybı) ve İAP 75 ise (% 25 yeti kaybı )

İGP= %80 X %75 = % 60 (%40 yeti kaybı) olarak hesaplanır.

Bu hesaplama, rezidüel yeti skorlarına dayanarak yapılmalıdır. Yeti kaybı oranı toplayarak veya çarparak yapılan hesaplar yanlış sonuç verir.

İlave Kurallar:

1.Hesaplamalarda 100’ün üzerinde olan İKP ve İAP 100 olarak alınmalıdır.Böylece performans, standart performansın altına düşerse hesaplanır. Genellikle sağlıklı gözlerde performans standart performanstan daha iyidir. Bu iyi performans işlevsel puanların hesabında göz önünde bulundurulur ancak, impairment ratingde bir azalmaya yol açmamalıdır.

2.Eğer görme alanı ile ilgili bir veri yoksa ve alan kaybını düşündürecek bir klinik neden bulunmuyorsa, İAP 100 olarak kabul edilir. Böyle bir olguda İGP, İKP ile aynıdır ve görsel sistemin işlev bozukluğu oranı, keskinlik kaybına bağlı işlev bozukluğu oranı ile aynıdır.

Görme Keskinliği Kaybının Hesaplanması İçin Örnekler:

Bu örneklerde görme keskinliği kaybının tek eksiklik olduğu, görme alanı ve diğer görsel fonksiyonların normal olduğu kabul edilmiştir.

Örnek 1: 17 yaşında öğrenci tahtayı görmek için sınıfın ön sırasında oturuyor. Sürücü eğitmeni, öğrencinin görme keskinliğinin az olduğundan şüphelenmiş.

Şu andaki semptomu: Uzak yol tabelalarını görmekte zorluk çekiyor.

Fiziksel muayene: Oküler bir anormallik yok.

Tanı: Açıklanmayan amliyopi, muhtemelen konjenital.

Klinik: VOU : 20/40

VOD : 20/40 ( Düzeltilmiş )

VOS : 20/40

Görme alanı normal ( her 2 gözde ), visuel fonksiyonlarda başka bir defisit yok.

İKP:

Tablo 2 yi kullanarak İKP’nı hesapla

VOS 20/40 85 x3 = 255

VOD 20/40 85 x1 = 85

VOS 20/40 85 x1 = 85

425

İKP = 425 / 5 = 85

Görme sistemi işlev bozukluğu oranı: 100 – 85 = % 15

Yorum: Normale yakın veya hafif görme kaybı sınırında kabul edilir. Bu sınırdaki kişiler genellikle okuma materyalini yakına getirmek ihtiyacı duyarlar.

Örnek 2: 45 yaşında, kadın memur.

Anamnez: Sol gözü çocukluğunda enüklee edilmiş.

Şu anki semptomları: Tüm ofis fonksiyonlarını yapabiliyor.

Fizik muayene: Sol gözde iyi uyumlu bir protezi var.

Tanı: Retinoblastom hikayesi.

Klinik: VOU : 20/16

VOD: 20/16

VOS : O

VOU : 20/ 16 105 x3 = 315

VOD: 20/ 16 105 x1 =105

VOS: 0 0 x1= 0

420 / 5 = 84

Görme sistemi işlev bozukluğu oranı : 100 – 84 = 16

Yorum: Görme keskinliğine göre normale yakın. Sol gözde görme alanı kayıp. Bununla birlikte, bu kayıp VA kaybından bağımsız olmadığından , görme keskinliği kaybını arttırmaz ve IGP, İAP’na eşit olur

Örnek 3: 35 yaşında erkek.

Anamnez: Çiftçi, birkaç yıl önce sol gözüne dal çarpmış.

Şikayeti: Çiftçilik işlerini rahat yapabiliyor. Okuma ve bir sanat dalı ile ilgilenmiyor.

Fizik Muayene: Sol gözde yoğun kornea skarı.

Tanı: Kornea opesitesine bağlı görme kaybı. GKP

Klinik : VOU : 20 / 40 85

VOD : 20 / 40 (düzeltilmiş ) 85

VOS : 20 /400 35

İKP : 85 x 3 = 255

85 x 1 = 85

35x1 = 35

375 /5 = 75 100 – 75 =25

Yorum: Sol gözün görmesi örnek 1 den daha kötü olduğu halde hala normale yakın görme sınırlarında. Görme sistemi işlev bozukluğu oranının, az gören gözün fonksiyonundan çok binoküler fonksiyondan etkilendiğine dikkat edilmeli.


Örnek 4: 70 Yaşında kadın

Anamnez: Ev kadını, birkaç yıldır görmede tedrici bir kayıp fark etmiş. Cerrahi müdahale istemiyor.

Şikayeti: Okuma güçlüğü.

Tanı: Katarakta bağlı görme kaybı.

Klinik: VOU : 20 /60 (düzeltilmiş )

VOD : 20 / 60( düzeltilmiş

VOS : 20 /800 (düzeltilmiş )

GKP İKP

VOU : 20 /60 75 3 x 75 = 22

VOD : 20 / 60 75 1 x 75 = 75

VOS : 20 / 800 20 1 x 20 = 20

320 / 5 = 64

Görme sistemi işlev bozukluğu oranı = 100 – 64 = 36

Yorum: 20 / 60 normale yakın aralıkta olmasına karşın, diğer gözün kötü durumu, kişinin görme işlev bozukluğu sınırlarını orta görme kaybı aralığına düşürmektedir. Bu durumdaki kişi, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilir, ancak okuma gibi, detay gerektiren işlerde bir el büyüteci gibi yardımcı cihazlara ihtiyacı olabilir. Eğer VOU yok ise yukarıdaki örnekte olduğu gibi VOU=VOD olarak kabul edilebilir.


Örnek 5: 25 Yaşında Kadın. Kolej öğrencisi, 10’lu yaşlarından beri görme kaybı var.

Şikayeti: Konuşan kitaplar ve video büyütücü kullanmak durumunda.

Fiziksel muayene: Binoküler irregüler foveal refleks.

Tanı: Stargart juvenil makulopati.

Klinik: VOU : 20 / 200 (düzeltilmiş )----------à 50 ( GKP)

VOD : 20 / 320 (düzeltilmiş )----------à 40

VOS : 20 / 200 (düzeltilmiş )----------à 50

İKP : 3 x 50 :150

1 x 40 : 40

1 x 50 : 50

240 / 5 = 48

Görmel sistemi işlev bozukluğu oranı : 100 – 48 = 52 %

Yorum: Ciddi görme kaybı aralığında (legal körlük ), günlük yaşam aktivitelerinde cihazla bile kısıtlanmalar olacaktır. Böyle kişiler, yardımcı cihazlara daha bağımlı olmak zorundadır

Tablo 1- Görme keskinliği değerine göre Görme Keskinliği Puanı hesaplama tablosu.

Görme Keskinliği Değeri (feet)

Görme Keskinliği Değeri (ondalık)

Görme Keskinliği Puanı

20/12,5

1,6

110

20/16

1,25

105

20/20

1,0

100

20/25

0,8

95

20/32

0,6

90

20/40

0,5

85

20/50

0,4

80

20/63

0,3

75

20/80

0,25

70

20/100

0,2

65

20/125

0,16

60

20/160

0,13

55

20/200

0,1

50

20/250

0,08

45

20/320

0,06

40

20/400

0,05

35

20/500

0,04

30

20/630

0,03

25

20/800

0,025

20

20/1000

0,02

15

20/1250

0,016

10

20/1600

0,0125

5

20/2000 veya daha az

0,01 veya daha az

0

Işık hissi yok
0

Tablo 2- Görme keskinliği yetersizliğinin sınıflandırılması.

Sınıf 1

% 0-9 arasında

görme keskinliği yetersizliği

Sınıf 2

% 10-29 arasında

görme keskinliği yetersizliği

Sınıf 3

% 30-49 arasında

görme keskinliği yetersizliği

Sınıf 4

% 50-69 arasında

görme keskinliği yetersizliği

Sınıf 5

% 70-89 arasında

görme keskinliği yetersizliği

Sınıf 6

% 90-100 arasında

görme keskinliği yetersizliği

İGP >=91

İGP: 90-71

İGP: 70-51

İGP: 50-31

İGP: 30-11

İGP: <=10

Normal görme

Normale yakın görme

(hafif görme kaybı)

Orta derecede görme kaybı

Ağır görme kaybı

Çok ağır görme kaybı

Tüm(-e yakın) görme kaybı

Her iki göz görme keskinliği 0,8 veya daha iyidir

Her iki göz görme keskinliği 0,3 veya daha iyidir

Her iki göz görme keskinliği 0,13 veya daha iyidir

Her iki göz görme keskinliği 0,05 veya daha iyidir

Her iki göz görme keskinliği 0,02 veya daha iyidir

Her iki göz görme keskinliği 0,02 den daha azdır
Bir göz 0,1 veya daha az; diğeri normal

Bir göz 0,1 veya daha az; diğeri 0,25

Bir göz 0,1 veya daha az; diğeri 0,1ÖZÜR DURUMUNA GÖRE TÜM VÜCUT FONKSİYON KAYBI

Görme sisteminin yetersizliği ≤ 50 ise ; Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybına eşit olarak kabul edilir.

Görme sisteminin yetersizliği › 50 ise ;

Tüm vücut fonksiyon kaybı = 50 + 0.7 x (VSI -50) formülü ile hesaplanır.

Tablo 3: Görme Sistemi yetersizliğine göre Tüm Vücut Fonksiyon Kayıp Oranı Tablosu

Görme Sistemi

Fonksiyon Kaybı

Tüm Vücut

Fonksiyon Kaybı

oranı %

Görme Sistemi

Fonksiyon Kaybı

Tüm Vücut

Fonksiyon Kaybı oranı %

51

50,7

76

68,2

52

51,4

77

68,9

53

52,1

78

69,6

54

52,8

79

70,3

55

53,5

80

71

56

54,2

81

71,7

57

54,9

82

72,4

58

55,6

83

73,1

59

56,3

84

73,8

60

57

85

74,5

61

57,7

86

75,2

62

58,4

87

75,9

63

59,1

88

76,6

64

59,8

89

77,3

65

60,5

90

78

66

61,2

91

78,7

67

61,9

92

79,4

68

62,6

93

80,1

69

63,3

94

80,8

70

64

95

81,5

71

64,7

96

82,2

72

65,4

97

82,9

73

66,1

98

83,6

74

66,8

99

84,3

75

67,5

100

85

Not: Tablodaki küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.

GÖRME ALANI YETERSİZLİĞİ

Görme alanındaki patolojiler kişilerin oryantasyon–mobilite konusunda sorun yaşamasına neden olur ve çevredeki engel ve tehlikeleri fark edemeyebilir. Görme alanı muayenesi için, hasta tarafından ifade edilen şikayet olmadıkça ve anormallikten şüphelenmedikçe konfrontasyon görme alanı uygulanabilir. Diğer tüm durumlarda eğitimli bir personel tarafından resmi görme alanı muayenesi yapılmalıdır.

Konfrontasyon Metodu: Periferik görme alanı muayenesi için muayene eden kişi, hastanın önüne oturur ve ellerini periferden santrale doğru hareket ettirir. Bu test yalnız, hastanın görme alanı kaybı şikayeti ya da şüpheli bir durum yoksa kabul edilir.

Tanjant Screen muayenesinin standardize edilmesi güçtür ve kalıcı yetersizlik belirlenebilmesi için, kabul edilebilir bir test olmadığı düşünülmektedir.

Goldmann perimetrisi: Kinetik bir görme alanı muayene yöntemidir. Goldmann’ın III4e ile yapılan izopter, yetersizlik muayenesi için kullanılır.

Otomatik perimetri: Görme alanının yetersizlik (impairment) belirlenmesi muayenesinde 60 derece periferik görmenin test edilmesi gereklidir. Eğer görme alanı 20 derece ve daha az kalmış ise, Humphrey 30-2 (veya eş değeri) kullanılabilir. Goldmann perimetrisinin III4e izopterine, Humphrey otomatik perimetrisinde, 10 dB’lik uyaranın karşılık geldiği kabul edilir.

Binoküler Görme Alanı: Fonksiyonel görme alanı değerlendirmesi binoküler görme alanı, monoküler görme alanından daha önemlidir. Binoküler görme alanı yapmanın problemleri (perimetrede konverjans miktarı ve fiksasyon moniterizasyonu yapılamadığı için) nedeni ile her gözün ayrı ayrı görme alanı ölçümü yapılır, bu iki görme alanını üst üste koyarak binoküler görme alanı elde edilir.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

Similar:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconİstanbul İli Tahmini Özürlülük Oranları

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconÖZÜRLÜLÜK,SOSYAL HİZMETLER VE KÜRESELLEŞME

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconBOYUN ÖZÜRLÜLÜK SORGULAMA FORMU

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconFonun Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconKur’an’ın Engelli ve Özürlülere Bakışı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconÖzürlülere Sağlanan İndirimler Ve Ayrımcılık

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconZihinsel Özürlülere Dönük Özel Cinsel Eğitim Ve Bazı Öneriler

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE icon2 Genel Özellikleri ve Sınıflandırması

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconBkz. Analitik Bütçe Sınıflandırması

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE iconYEREL YÖNETİMLER İÇİN ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK FİZİKİ VE MİMARİ DÜZENLEME KLAVUZU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page