EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE
Indir 126.75 Kb.
TitleEPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE
Date conversion01.07.2013
Size126.75 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.boyabatsml.k12.tr/images/2012_2013_OGRETIM_YILI/Yillik_Planlar_2012_2013_Yili/Plan/31
BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 10-HEM. A VE B SINIFI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI – YENİ MÜFREDATA GÖRE


AY

HAFTA

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

3

2

Epidemiyolojinin Tanımını Yapar.

Epidemiyolojinin Önemini Kavrar.

Epidemiyolojinin Amaçlarını Açıklar.

ÜNİTE I: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ


1. Epidemiyoloji ile İlgili Kavramlar

1.1. Epidemiyolojinin Önemi

1.2. Epidemiyolojinin Amaçları

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı:

Epidemiyoloji ve Bioistatistik

Projeksiyon

Yıllık Ödev :

1- Merkezi Eğilim Ölçüleri

2- Dağılım Ölçüleri

EYLÜL


4

2

Epidemiyolojinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanılış Alanlarını Bilir.


2. Epidemiyolojinin Kullanım Alanları

2.1. Toplumun Sağlık Düzeyi ve Zamanla Değişiminin İncelenmesi

2.2. Toplumun Sağlık Sorunlarının Tespit Edilmesi

2.3. Hastalıkların Doğal Seyrinin İncelenmesi

2.4. Hastalık Nedenlerinin Ortaya Çıkarılması

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon

Veriliş tarihi.Kasım ayının 1. haftası


EKİM

1

2

Epidemiyolojinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanılış Alanlarını Bilir.

2.5. Hastalıklardan Korunma Yollarının Tespiti

2.6. Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

2.7. Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi

2.8. Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi

2.9. Hastalıkların Sınıflandırılması

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı:

Projeksiyon

Toplanış tarihi.nisan ayının 2. haftası

EKİM

2

2

Epidemiyolojide Kullanılan Yöntemleri Söyler Epidemiyolojide Araştırmanın Önemini Açıklar

Epidemiyolojide Kullanılan Araştırma Yöntemlerini Açıklar

ÜNİTE II. EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEM VE ÖNEMLİ DEĞİŞKENLER


1. Epidemiyolojide Kullanılan Yöntemler

1.1. Epidemiyolojide Araştırmanın Önemi

1.2. Epidemiyolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri

1.2.1. Tanımlayıcı Araştırmalar

1.2.2. Çözümleyici (Analitik ) Araştırmalar

1.2.3. Deneysel Araştırmalar

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı ProjeksiyonEKİM


3

2

Epidemiyolojik İncelemelerde Kullanılan Önemli Değişkenleri Açıklar

1.3. Epidemiyolojik İncelemelerde Kullanılan Önemli Değişkenler

1.3.1. Kişi Özellikleri

1.3.2. Yer Özellikleri

1.3.3. Zaman Özellikleri

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı Projeksiyon
EKİM

4

2Salgınlar epidemiyolojisi ile ilgili kavramları tanımlar

Salgın Tiplerini Söyler


ÜNİTE III: SALGINLAR EPİDEMİYOLOJİSİ


A. Salgınla İlgili Genel Bilgiler

1. Salgınla İlgili Terimler

2. Salgın Tipleri

KURBAN BAYRAMI

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon

KURBAN BAYRAMI

EKİM

5

2

Salgın Çıkmadan Önce Alınacak Tedbirleri Açıklar


Cumhuriyetin önemini kavrar

B. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş

C. Salgın Çıkmadan Önce Alınacak Tedbirler.

1. Kişiye Yönelik Tedbirler

2. Çevreye Yönelik Tedbirler


29Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin önemi Atatürk ve Cumhuriyet

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı Projeksiyon

29EKİM CUMHURİYET BAYRAMI


KASIM

1

2

Salgın Çıktıktan Sonra Alınacak Tedbirleri Açıklar

Atatürk!ün Türk toplumuna kazandırdıklarını kavrar

D. Salgın Çıktıktan Sonra Alınacak Tedbirler

1. Konağa Yönelik Tedbirler

2. Bulaşma Yollarına Yönelik Tedbirler

3. Kaynağa Yönelik Tedbirler


ATATÜRK HAFTASI

ATATÜRK ’ün kişisel özellikleri

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon


ATATÜRK HAFTASI

KASIM

2
Biyoistatistiğin Tanımını Yapar

Biyoistatistiğin Önemini Kavrar

Biyoistatistiğin Amaçlarını Açıklar

Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanım Alanlarını Söyler

ÜNİTE IV: BİYOİSTATİSTİK

1. Biyoistatistik ve İstatistikle İlgili Temel Kavramlar

1.1. Biyoistatistiğin Amaçları

1.2. Biyoistatistiğin Sağlık Alanında Kullanımı

1.2.1. Sağlık Hizmetlerinin Planlamasında Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.2. Toplumun Sağlık Düzeyinin Ölçülmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.3. Yapılan Hizmetin Gösterilmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon
KASIM

3

2

Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanım Alanlarını Söyler1.2.4. Bilimsel Çalışmalarda Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.5. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.6. Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.7. Toplumsal Değişimlerin İncelenmesinde Biyoistatistiğin Kullanımı

1.YAZILI YOKLAMA

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon

1.YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme

KASIM

4

2

Tam Sayımı Bilir

Evreni Tanımlar

Örneklemeyi Tanımlar

Örnekleme Çeşitlerini Bilir

Örneklem Seçimini Bilir


ÜNİTE V: BİYOİSTATİSTİKİ VERİ TOPLAMA VE SINIFLANDIRMA


1. Örnekleme

1.1. Evren ve örnek

1.2. Örnek seçimi

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon
ARALIK

1

2

Örnekleme Yöntemlerini Bilir

Olasılı Olmayan Örnekleme Yöntemleri Bilir

Olasılı Örnekleme Yöntemlerini Bilir

Veri Toplama Ve Kayıt Sistemi Hakkında Genel Bilgi Sahibi Olur

Verinin Tanımını Yapar

Verinin Özellikleri Söyler

Önemi

1.3. Örnekleme yöntemleri

1.3.1. Olasılı olmayan Örnekleme Teknikleri

1.3.2. Olasılı Örnekleme Teknikleri

2. Veri Toplama Yöntemleri

2.1. Verinin Özellikleri

2.1.1. Verinin Özelliklerini Etkileyen Etmenler

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon
ARALIK

2

2

Veri Toplama Yöntemlerini Bilir

Sistematik Veri Toplama Yöntemlerini Bilir

Sistematik Veri Toplama Yöntemlerini Uygular

Özel Veri Toplama Yöntemlerini Bilir

Özel Veri Toplama Yöntemlerini Uygular

u

Veri Toplama Yönergesini Bilir


2.2. Veri Toplama Yöntemlerinin Sınıflandırılması

2.2.1. Sistematik Veri Toplama Yöntemleri

2.2.1.1. Kayıtlar

2.2.1.2. Sayımlar

2.2.1.3. Özel Bildirimler

2.2.2. Özel Veri Toplama Yöntemleri

2.2.2.1. Gözlem

2.2.2.2. Anket

2.2.2.3. Deneyler

2.2.2.4. Taramalar

2.2.2.5. Muayeneler

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon
ARALIK

3

2

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Veri Toplama Ve Bildirim Formlarını Tanır

Hangi Amaçla Kullanıldığını Bilir

İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Veri Toplama Ve Bildirim Formlarını Tanır

Formu Yönergeye Uygun Doldurur

3. Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama Sistemi

3.1. Elektronik Ortamda Veri Bildirimi

3.2. Veri Toplama Formları

3.2.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar

3.2.2. İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon

Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar
ARALIK

4

2

Verilerin Tasnifini Yapar

Verilerin Sınıflandırır

4. Verilerin Ayrımı

5. Verilerin Sınıflandırılması

5.1. Sınıflandırma Kuralları

5.2. Sınıflandırma Tekniği

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Projeksiyon
OKAK

1

2

Verilerin Tasnifini Yapar

Verilerin Sınıflandırır

5.3. Her Sınıfa Düşen Frekans (Sıklık) Dağılımı

2.YAZILI YOKLAMA

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Projeksiyon

2. YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme

OCAK

2

2

Sınıflandırılmış Verilere Tablo Düzenler


ÜNİTE VI: VERİLERİ TABLO VE GRAFİKLE GÖSTERME

1. Tablo Yapım Yöntemi

1.1. Tabloların Ortak Özellikleri

1.2. Tablo Yapımında Dikkat Edilecek Kurallar

2. Kullanılan Tablo Tipleri

2.1. Marjinal Tablo

2.2. Çapraz Tablo

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Bilgisayar da uygulama

Projeksiyon
OCAK

3

2

Verilerin Özelliğine Göre Uygun Grafik Seçer

Grafik Çizim Tekniğini Bilir

Grafik Çeşitlerini Bilir

Çizgi Grafiğini Bilgisayarda Hazırlar

Çubuk Grafiği Bilgisayarda Hazırlar

Daire Grafiği Bilgisayarda Hazırlar

3. Grafik Yapım Yöntemi

3.1. Çubuk (Bar) Grafik

3.2. Çizgi Grafik

3.3. Histogram

3.4. Dağılım Poligonu

3.5. Daire Grafik

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Bilgisayar da uygulama

Projeksiyon
OCAK

4

2

Çizgi Grafiğini Bilgisayarda Hazırlar

Çubuk Grafiği Bilgisayarda Hazırlar

Daire Grafiği Bilgisayarda Hazırlar

3.4. Dağılım Poligonu

3.5. Daire Grafik

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Bilgisayar da uygulama

Projeksiyon
ŞUBAT

2

2

Sınıflandırılmamış Verilerde Aritmetik Ortalamayı Hesaplar

Sınıflandırılmış Verilerde Aritmetik Ortalamayı Hesaplar

Aritmetik Ortalamanın Özelliklerini Söyler


ÜNİTE VII: MERKEZÎ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ (ORTALAMALAR)

1. Aritmetik Ortalama ( Mean)

1.1. Sınıflandırılmamış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması

1.2. Sınıflandırılmış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması

1.3. Aritmetik Ortalamanın Özellikleri

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

ProjeksiyonŞUBAT


3

2

Sınıflandırılmamış Verilerde Medyanı Hesaplar

Sınıflandırılmış Verilerde Medyanı Hesaplar

Medyanın Özelliklerini Söyler


2. Ortanca (Medyan)

2.1. Sınıflandırılmamış Verilerde Ortancanın Hesaplanması

2.2. Sınıflandırılmış Verilerde Ortancanın Hesaplanması

2.3. Ortancanın Özellikleri

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

ProjeksiyonŞUBAT


4

2

Sınıflandırılmamış Verilerde Mod’u Hesaplar

Sınıflandırılmamış Verilerde Mod’u Hesaplar

Mod’un Özelliklerini Söyler

Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri İlişkilerini açıklar

3. Tepe Değer (Mod)

3.1. Sınıflandırılmamış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması

3.2. Sınıflandırılmış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması

3.3. Tepe Değerinin Özellikleri

4. Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri İlişkileri

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon
MART

1

2

Açıklık (Yayılma Genişliği) Hesaplar

Sınıflandırılmamış Verilerde Standart Sapma Hesaplar

ÜNİTE VIII: DAĞILIM ÖLÇÜLERİ


1. Dağılım (Yayılma) Ölçüleri

1.1. Yayılma Genişliği

1.2. Standart Sapma

1.2.1. Sınıflandırılmamış Verilerde Standart Sapma

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon
MART

2

2

Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma Hesaplar

1.2.2. Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon
MART

3

2

Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma Hesaplar

Değişim Kat Sayısını Hesaplar

1.2.2. Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma

1.3. Varyasyon Katsayısı (Değişim Katsayısı)

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

ProjeksiyonMART


4

2

Çeyrek Sapma Tanır


1.4. Çeyrek Sapma

1.4.1. Sınıflandırılmamış Verilerde Çeyrek Sapma

1.4.2. Sınıflandırılmış Verilerde Çeyrek Sapma

1.5. Standart Hata

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon
NİSAN

1

2

Çeyrek Sapmayı Hesaplar

1.4.2. Sınıflandırılmış Verilerde Çeyrek Sapma

1.5. Standart Hata

1. YAZILI YOKLAMA

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon

1. YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme

NİSAN


2

2

Nüfusun Büyüklük Ve Yapısını Etkileyen Faktörleri Söyler

Doğumların Nüfusa Etkisini Bilir

Ölümlerinin Nüfusa Etkisini Bilir

Göçlerin Nüfusa Etkisini Bilir

ÜNİTE IX: TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. Nüfusun Büyüklüğünü ve Yapısını Etkileyen Faktörler

1.1. Doğumlar

1.2. Ölümler

1.3. Göçler

Düz Anlatım

Soru-Cevap


Ders Kitabı

Projeksiyon

Yıllık Ödevlerin Toplanması

NİSAN

3

2

Nüfus Sayımlarının Sağlık Planlamasında Önemini Kavrar

De Facto Nufus Sayımını Tanımlar

De Juro Nufus Sayımını Tanımlar

2. Nüfus Veri Kaynakları

2.1. Nüfus Sayımları

2.2. Nüfus Araştırmaları

2.3. Nüfusa İlişkin Kayıtlar

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon
NİSAN

4

2

Nüfus Artış Hızlarını Hesaplar

Ulusal egemenliğin ve Çocukların önemini kavrar

3. Nüfusun Değerlendirilmesi

4. Nüfusla İlgili Hız ve Oranlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal egemenliğin ve Çocukların önemi

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon
MAYIS

1
Nüfus Piramitlerinin Çizer

Sanayileşmiş Ülkelerde Nüfus Piramit Şeklini Bilir

Geri Kalmış Ülkelerde Nüfus Piramit Şeklini Bilir

Gördüğü Nüfus Piramidini Yorumlar

5. Nüfus Piramitleri

5.1. Nüfus Piramidinin Çizimi

5.2. Nüfus Piramitlerinin Yorumlanması

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

MAYIS

2

2

Hız Ve Oran Tanımlar

Doğumlarla İlgili Diğer Hızları Bilir

Kaba Doğum Hızını Hesaplar

Üreme Hızını Hesaplar

ÜNİTE X:SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ HIZ VE ORANLAR

1. Hız ve Oran

1.1. Oran, Orantı, Hız

2. Doğumlarla (Fertilite) İlgili Hızlar

2.1. Kaba Doğum Hızı

2.2. Üreme hızı

2.3. Genel Doğurganlık Hızı

2.4. Yaşa Özel Doğurganlık Hızı

2.5. Evli Kadınlara Özel Doğurganlık Hızı

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon


MAYIS


3

2

Ölümlerle İlgili Hızları Söyler

Kaba Ölüm Hızını Hesaplar

Yaşa Ve Cinse Özel Ölüm Hızını Hesaplar

Ana Ölüm Hızını Hesaplar

Bebek Ölüm Hızını Hesaplar


3. Ölümlerle (Mortalite) İlgili Hızlar

3.1. Kaba Ölüm Hızı

3.2. Yaşa Özel Ölüm Hızı

3.3. Cinsiyete Özel Ölüm Hızı

3.4. Ana Ölüm Hızı

3.5. Bebek Ölüm Hızı

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

ProjeksiyonMAYIS


4

2

Ölü Doğum Hızını Hesaplar

Düşük Hızını Hesaplar

ATATÜRK’ün gençliğe verdiği önemi kavrar

2. YAZILI YOKLAMA

3.6. Ölü Doğum Hızı

3.7. Düşük Hızı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı

ATATÜRK’ün gençliğe verdiği önem

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Hesap Makinesi

Projeksiyon

2. YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

MAYIS

5

2

Hastalıklarla İlgili Hızları Bilir

İnsidans Hızını Hesaplar

Prevelans Hızını Hesaplar

Fatalite Hızını Hesaplar

4. Hastalıklarla (Morbidite) İlgili Hızlar

4.1. İnsidans Hızı

4.2. Prevalans Hızı

4.3. Fatalite Hızı

Düz Anlatım

Soru-Cevap

Alıştırma

Ders Kitabı

Projeksiyon

Hesap Makinesi
HAZİRAN

1

2

Yurt İçi Bildirimi Zorunlu Hastalıkları Söyler

Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıkları Söyler

ÜNİTE XI: BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR

1. Yurt İçi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

2. Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

Düz Anlatım

Soru-Cevap


Ders Kitabı

Projeksiyon
HAZİRAN

2

2

Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıkları Söyler


2.Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıklar


Düz Anlatım

Soru-Cevap

Ders Kitabı

Projeksiyon

Bu Plan Ağustos 2003 Tarih ve 2551 Sayılı Tebliğler Dergisine Göre Yapılmıştır.


DERS ÖĞRETMENİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ UYGUNDUR

Yurdagül BAŞ Gülay ASLAN Nuray BALCI Okul Müdürü

Sağ.Hiz.Sek.Öğrt. Hem. Bl. Şf. Sağ.Hiz.Sek.Öğrt Nuri ASLAN
Add document to your blog or website

Similar:

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK 11 B SINIFI DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ UYGULAMA YILLIK PLANI yeni müfredata göre

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK 12. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ UYGULAMA YILLIK PLANI yeni müfredata göre

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconEPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ YILLIK PLANI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconİNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconFİZİK 12 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EPİDEMİYOLOJİ VE BİOİSTATİSTİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YENİ MÜFREDATA GÖRE iconİNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page