Veteriner Fakültesi
Indir 72.89 Kb.
TitleVeteriner Fakültesi
Date conversion01.07.2013
Size72.89 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.manas.kg/dersprogramlar/vet/3-vet505-CERRAH III.doc


KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

Akademik Birim Adı:

Veteriner Fakültesi

Bölüm/Program Adı:

Klinik Bilimler

Öğretim Elemanının

Adı:
e-postası:Odası:
Ofis Saatleri:
Ders Adı:

Cerrahi III

Dersin

Kodu:

VET-505

Öğretim Dili:

Türkçe-Kırgızca

Yılı:

5

Zorunlu/Seçmeli:

Zorunlu

Dönemi:

9

Haftalık Saat:

2

Kredisi:

2

ECTS

3

Ön Koşulu
Zamanı:
Yapılacağı Sınıf:
Yöntem ve Teknik:

Metin, slâyt, resim, video ve ses kayıtlarıyla zenginleştirilmiş ders ve uygulamalar.

Ders Tanımı:

Evcil hayvanların cerrahisine ilişkin genel bilgileri, teşhis ve tedavi yöntemlerini genel olarak anlatır.


Amaç:

Evcil hayvanların cerrahisine ilişkin genel bilgileri, teşhis ve tedavi yöntemlerini veteriner öğrencilerine genel olarak öğretmek.

Öğrenim Çıktısı:

(yılsonunda kazanılması beklenen bilgi, beceri)

Sene sonunda öğrencilerimizin evcil hayvanlarda rastlanan cerrahi hastalıklara ilişkin genel bilgileri, teşhis ve tedavi yöntemlerini öğrenmiş olmaları.

Kaynak ve Materyaller:

1. Yanık, K. Genel Cerrahi Ders Notları (CD). Bursa, 2006
2. Görgül, O. S. Operasyon Bilgisi Ders Notu, Bursa, 2000
3. Görgül,O. S., Seyrek-İntaş, D. Dış Hastalıklara Giriş. U. Ü. Vet. Fakültesi Ders Notları. Bursa, 2004
4. Aslanbey, D. Veteriner Genel Operasyon Bilgisi. Mesipres, Ankara, 2002
5. Small Animal Surgery Textbook; Theresa Welch Fossum, Mosby, 2006
6. 2. Samsar, E., Akın, F. Genel Cerrahi. Mesipres, Ankara, 2006

Yardımcı Materyaller:
Değerlendirme (Katılım, Vize, Ödev, Final):

Katılım, vize, ödev, final

Dörtlük Sistem

Beşlik Sistem (Kırgız Sistemi)
Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

Yarıyıl Ders Notu

Derece
90-100

AA

4.0

5

Pekiyi
85-89

BA

3.5
80-84

BB

3.0

4

İyi
75-79

CB

2.5
70-74

CC

2.0

3

Orta
65-69

DC

1.5
60-64

DD

1.0
50-59

FD

0.5

2

Zayıf
00-49

FF


F1Devamsız
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

Akademik İlkeler:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci El Kitabına bakınız.

Ders Planı:

Tarih

Konu

1. Hafta
Baş Bölgesi Cerrahi Hastalıkları Baş Bölgesi Cerrahi Hastalıkları [göz kapakları yaraları, konjunktivitis, keratitis (BIK, OİK, KİK), korneal yara ve yabancı cisimler, kist dermoid, eksoftalmus, atların periyodik göz yangısı, göz tümörleri, göz hastalıkları ve oküler sendromların ayırıcı tanısı]

2. Hafta
Baş bölgesi yumuşak dokularının yaraları, yara komplikasyonları (ödemi, kanama, flegmon, apse), n. facialis felci, baş kemikleri kırıkları, boynuz deformasyonları, çıkık ve kırıkları, actinomycosis)

3. Hafta
Burun ve burun boşluğu hastalıkları, sinüsitis (hidrops ve empiyem), hava keselerinin yangıları (katarhal yangı ve empiyem), stomatoloji (ağız boşluğu yumuşak dokuları ve dişlerin hastalıkları)

4. Hafta
Boyun, toraks ve kuyruk bölgelerinin hastalıkları (özofagus, larinks, farinks, boyun yumuşak dokuları hastalıkları, bursitis nuchalis, toraks duvarı yumuşak doku hastalıkları (yara, hematom, ödem, flegmon, apse), cidago fistülü, kosta kırıkları, torticollis, kuyruk omurları kırıkları ve kuyruk hastalıkları ve kuyruk bölgelerinin hastalıkları

5. Hafta
Abdomen bölgesi hastalıkları [karın duvarının hastalıkları (yara, hematom, ödem, flegmon, fistül), tümörler ve göbek lezyonları] Fıtıklar (H. umbilikalis, H. ventralis, H. inguinalis, H. perinealis, H.scrotalis), rektum ve anüs hastalıkları (atresia coli, rektovaginal fistül, prolapsus)

6. Hafta
Erkek genital organların hastalıkları (testis ve testis kesesi hastalıkları, prepusyum ve penis anomali ve hastalıkları, penis felci, tümörler, kriporşidi, kastrasyon)

7. Hafta
Ekstremitelerdeki normal ve bozuk tutuluşlar (amudiyet), normal yürüyüş ve yürüyüş bozuklukları, nal bilgisi, ortopedik nallar

8. Hafta
Ekstremitelerdeki normal ve bozuk tutuluşlar (amudiyet), normal yürüyüş ve yürüyüş bozuklukları, nal bilgisi, ortopedik nallarAra sınav

9. Hafta
Kongenital ve edinsel argür ve bilek dikleşmesi (bletür), omuz bölgesi hastalıkları (omuz topallığı, omartritis, luxatio ve subluxatio femoris, omuzda OCD, bursitis bicipitalis, scapula kırığı, humerus kırığı, n. suprascapularis paralizi, plexus brachialis paralizi, tümörler),

10. Hafta
Dirsek ve karpal bölgenin hastalıkları (n. radialis paralizi, bursitis olecranii, artritis-artrosis cubiti, antebrachium kırığı, epifizitis, carpus yaraları, bursitis precarpalis, carpal higroma, carpitis, ossa carpi kırıkları)

11. Hafta
Femur bölgesi hastalıkları sağrı bölgesi yaraları/hematomu/tümörleri, art. coxae hastalıkları, femur kırığı, m.quadriceps paralizi, n. tibialis/fibularis/obturatorius paralizi, a.iliacae trombozu)

12. Hafta
Genu, tibia ve tarsus bölgesi hastalıkları (gonitis, gonotrochlosis, luxatio patellae, patella kırığı, bursitisler, r. tibialis ve yumuşak doku hastalıkları, tibia/fibula kırığı, m. fibularis tertius rupturu, tendo calcanei rupturu, spastik parezi, tepik, eparven, tarsitis, tarsal kemik kırıkları/luksasyonu, tarsal higroma, OCD, kaple)

13. Hafta
Metacarpus / metatarsus hastalıkları (Mc/Mt yaraları/kırıkları/eksostozlar [süro, form], sorşin, tendinitis, tendovaginitis, Mcph/Mtph eklemlerde artritisler)

14. Hafta
Atlarda ayak ve tırnak hastalıkları (ayakta yumuşak doku hastalıkları [korona yaraları, koroner / parakondral flegmon, şeker başı fistülü], taban eziği, mıh batması/değmesi/sıkması, ökçe ve çatal çürüğü, ökçe darlığı, tırnak çatlakları, pododermatitis, laminitis, ayak eklemi yangısı ve phalanx kırıkları) hakkında genel bilgiler

15. Hafta
Atlarda ayak ve tırnak hastalıkları (ayakta yumuşak doku hastalıkları [korona yaraları, koroner / parakondral flegmon, şekerbaşı fistülü], taban eziği, mıh batması/değmesi/sıkması, ökçe ve çatal çürüğü, ökçe darlığı, tırnak çatlakları, pododermatitis, laminitis, ayak eklemi yangısı ve phalanx kırıkları) hakkında genel bilgiler

16. Hafta
Atlarda ayak ve tırnak hastalıkları (ayakta yumuşak doku hastalıkları [korona yaraları, koroner / parakondral flegmon, şekerbaşı fistülü], taban eziği, mıh batması/değmesi/sıkması, ökçe ve çatal çürüğü, ökçe darlığı, tırnak çatlakları, pododermatitis, laminitis, ayak eklemi yangısı ve phalanx kırıkları) hakkında genel bilgiler

Ek Bilgiler:

Engelli Öğrenciler için Uyarılar:
Add document to your blog or website

Similar:

Veteriner Fakültesi iconU ludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner İleri Görüntülü Tanı Kursu II

Veteriner Fakültesi iconErciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'nde veteriner bilimlerini ilgilendiren alanlarda orijinal araştırmalar, olgu sunumları, araştırma notları

Veteriner Fakültesi iconVETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Fakültesi iconU.Ü. Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi iconVETERINER FAKULTESI

Veteriner Fakültesi iconVeteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi iconVeteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi iconU.Ü. Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi iconVETERİNER FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİM

Veteriner Fakültesi iconHARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page