VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ
Indir 255 Kb.
TitleVE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ
Page8/14
Date conversion01.07.2013
Size255 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.usakhsm.gov.tr/Upload/dokuman/dokumanlar/d21.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

KABAKULAK


Klinik tanımlama

İki gün veya daha uzun süreli, tek ya da iki taraflı olarak parotis ve diğer salgı bezlerinin kendini sınırlayan, ağrılı şişliğiyle karakterize hastalık.

[NOT: Beraberinde ateş, halsizlik, başağrısı ve komplikasyonlara ait bulgular görülebilir.]

Tanı için laboratuvar kriterleri


 • Klinik örneklerden virus izolasyonu

 • Çift serum örneğinde kabakulak IgG titresinde 4 kat artış

 • Tek serum örneğinde kabakulak IgM pozitifliğiVaka sınıflaması

Olası Vaka: Klinik tanımlama ile uyumlu vaka

Kesin Vaka: (a) Tanı için laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka veya

(b) Başka bir kesin veya olası vaka tanımına uyan bir vakayla epidemiyolojik olarak bağlantılı vaka.

KALA-AZAR [visceral leishmaniasis]

Klinik tanımlama


Türkiye’de enfeksiyonun “Akdeniz tipi” gözlenmektedir. Daha çok 11 yaşından küçük çocuklarda olmak üzere başka nedenlerle açıklanamayan;

 • uzun süreli düzensiz ateş,

 • splenohepatomegali (dalak büyüklüğü daha ön plandadır),

 • pansitopeni ve kilo kaybı ile karakterize hastalık.

Tanı için laboratuvar kriterleri


 • Klinik örneklerin (başta kemik iliği olmak üzere, dalak, karaciğer, lenf nodları biyopsisi, aspirasyon sıvısı, kan) boyalı preparatlarında parazitin amastigot şekillerinin gösterilmesi ve/ veya

 • Klinik örneklerin uygun besiyeri (NNN besiyeri gibi) ve uygun ısıda (24oC) kültürlerinden parazitin izole edilmesi ve/veya

 • Serum örneğinde IFA veya ELISA ile pozitif seroloji ve/veya

 • Klinik örneklerde PCR pozitifliği
Vaka sınıflaması

Olası Vaka: yoktur

Kesin Vaka: Klinik tanımlama ile uyumlu ve laboratuvar kriterlerinden en az biri ile doğrulanmış vaka.


KIZAMIK

Klinik tanımlama


380C’den yüksek ateş ve yaygın makülopapüler döküntü ve öksürük, burun akıntısı veya konjuktivit ile karakterize hastalık.

Tanı için laboratuvar kriterleri :


 • Kızamık virüs izolasyonu veya

 • Kızamık spesifik IgM antikorunun saptanması veya

 • Kızamık spesifik IgG antikor titresinde 4 kat artış

Vaka Sınıflaması

Olası Vaka: Klinik tanımlamaya uyan vaka

Kesin Vaka: (a) Tanı için laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka veya

(b) Başka bir kesin vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan olası vaka


KIZAMIKÇIK

Klinik tanımlama


Aşağıdaki belirtilerin tümünün görüldüğü hastalık

 • Ani başlangıçlı yaygın makulopapüler döküntü ve

 • 37.20C den yüksek ateş ve

 • Artralji/artrit, özellikle suboksipital bölgede lenfadenopati veya konjuktivit.

Tanı için laboratuvar kriterleri


 • Rubella IgM’nin pozitif olması

 • Akut ve konvelesan dönemler arasında Rubella IgG titrelerinde 4 kat artış

 • Hücre kültürlerinde Rubella virus izolasyonu

Vaka Sınıflaması

Olası Vaka: yoktur

Kesin Vaka: (a) Klinik tanımlama ile uyumlu ve laboratuvar kriterlerinden en az biri ile pozitif bulunan vaka veya

(b) Klinik tanımlama ile uyumlu ve bir kesin vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan vaka


KONJENİTAL RUBELLA SENDROMU

Klinik tanımlama


Gebeliği esnasında annenin geçirdiği kızamıkçık enfeksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve bebekte aşağıdaki kategorilerde yer alan bulgu(lar) ile karakterize sendrom;

 1. Major bulgular: Katarakt (ve/veya konjenital glokom), konjenital kalp hastalığı, sağırlık, pigmenter retinopati

 2. İlişkili bulgular: Trombositopenik purpura, splenomegali, sarılık, mikrosefali, mental retardasyon, meningoansefalit, miyokardit, radiolucent kemik lezyonları

Tanı için laboratuvar kriterleri


 • Rubella spesifik IgM antikor varlığının gösterilmesi, veya

 • Anneden pasif transfer halinde düşmesi gereken süreden (8-12 ay) daha uzun süre boyunca bebeğin rubella antikor düzeylerinin pozitif bulunması (aylık incelemelerde rubella HI, PHA, LA testleri veya ELISA IgG ile ölçülen antikor titrelerinin beklenen oranda düşmemesi)

Vaka Sınıflaması

Olası Vaka: Klinik tanımlamada belirtilen en az iki A kategorisi semptomu veya en az bir A ve bir B kategorisi semptomu olan vaka.

Kesin Vaka: Laboratuvar kriterlerinden en az biri ile uyumlu olası vaka


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Similar:

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconBULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconTMMOB MMO Periyodik Kontrol Uygulama Esasları

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconGÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconÇALIŞMA USUL ve ESASLARI YÖNETMELİĞİ

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconAntibiyotik kontrol komitesi görev tanımları,usul ve esasları

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconKURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconÇalışma Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconÇİFTÇİ İSTİSNASI UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconYAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ iconFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page