Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası
Indir 216.25 Kb.
TitleToplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası
Page4/4
Date conversion23.12.2012
Size216.25 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://arsiv.dinibil.com/submenu1/din-kulturu-2-donem-zumre-ieker.doc
1   2   3   4
PERFORMANS /PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI


10- Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler, teknolojik araç – gereçlerden faydalanma konusunda karar alınması


Bu konuda söz alan İzzet EKER, İlköğretim kurumlarında uygulanan yönetmenlikte belirtilen esaslara uygun olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmenin yanında eğitimin de gerekli olduğunu, buna gayret gösterilmesini istedi.

Konular işlenirken öğrenciyi araştırma ve düşünmeye teşvik etmenin ve daima onların sorunlarına eğilmenin ve çözüm bulucu yöntemlerin uygulanmasının gerektiği, öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılmasının çağdaş eğitim anlayışına uygun olacağını ifade etti.

Öğrencilerin defter ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi, konuların özelliğine göre slayt, CD, harita ve fotoğraflardan yararlanılması, uygun olan ünitelerde öğrencilerin zekâ türlerine göre maket ve canlandırma, şiir ve resim ile anlatma projelerine yer verilmesi, hikâye ve diğer materyallerle konuların zenginleştirilmesi, konu başında hazırlık çalışmaları, konu sonunda da değerlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

2. Döneme yetişmesi halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan FATİH projesi kapsamında gönderilecek olan Tablet bilgisayarlar ve akıllı tahtalarında Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin işlenmesine çok büyük katkılar sağlayacağını zümre başkanı ŞAHİN belirtti.  1. Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliğinin Tesbit Edilmesi.

Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile (aşağıda belirtilen konularda) mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.Sosyal bilgiler öğretmeni ile

Atatürk ve Laiklik konularında

Fen Bilgisi öğretmeni ile

Temizlik ve evrenin yasaları konularında

Türkçe öğretmeni ile

Türkçeyi kullanma ve yazma konularında

Müzik öğretmeni ile

Musikimizdeki ve kültürümüzdeki dini motifler

Görsel sanatlar öğretmeni ile

Mimarimizdeki dini motifler  1. Atatürkçülük Konularına Derslerde Yer Verilmesi.

Bu konuda söz alan İzzet EKER, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.12.2010 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen yeni İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi(4-5-6-7-8.sınıflar) Öğretim Programında Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıflar ve üniteler bazında gösterildiğini yıllık planlar yapılırken bu konuların sınıflar ve üniteler bazında planlara yerleştirilmesinin uygun olacağını ifade etti.


13. Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan Cemal ŞAHİN toplantının ve 2. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.

Zümre öğretmeni İzzet EKER’de yukarıdaki görüş ve ifadeleri karar ve imza altına almıştır.


İzzet EKER

DKAB ÖğretmeniUYGUNDUR

08 / 02 / 2012


Uzm. Öğ. Cemal ŞAHİN

Okul Müdürü

HALİSE GÜNEY İLKÖĞRETİM OKULU 2011 - 2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. KANAAT DÖNEMİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI


1- Zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesi kararlaştırıldı.

2- Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.12.2010 Tarih ve 328 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Yeni İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-5-6-7-8.sınıflar) Öğretim Programına uygun olarak hazırlanan yıllık planın 1.Dönem işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, 2.Dönem de aynı planın uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

3- Dersler işlenirken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.

4- Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi karalaştırıldı. .

5- Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, dergi, resim ve fotoğraf gibi materyallerin sınıfa getirilmesi ve bilgisayar ile projeksiyondan yararlanmasına ağırlık verilmesi; Öğrenciler için dersi daha ilginç hale getirecek somut ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması kararlaştırıldı.

6- Tüm sınıflarda, özellikle de 6, 7 ve 8.sınıflarda, temel dini bilgilerin ve işlenen konuyla ilgili geçmiş yıllara ya da dönemlere ait bilgilerin, yeri geldikçe hatırlatılmasına ve tekrar edilmesine, sınıf genelinin yetersiz olduğu konular için ekstra etkinlikler ve görevlendirmeler yapılmasına karar verildi.

7- Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi karalaştırıldı.

8- Yazılı sınavların SBS sınavına hazırlık olması açısından test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekil de veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabilmesi, her iki kanaat döneminde 2. sınavların tüm sınıflarda ortak yapılması kararlaştırıldı.

9- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile sınıf defterleri arasında birlik sağlanması kararlaştırıldı.

10- 2. Kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 2 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 5 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırıldı.

11- İkinci Dönem Yazılarının; 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (2-6 Nisan 2012), 2. Yazılının ise Mayıs 4. Hafta (21-25 Mayıs 2012) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

12- 2. Kanaat Döneminde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi; 1.Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 4 Mayıs 2012 günü teslim etmesi kararlaştırıldı.

13- Öğrencilerin defter ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi; ayrıca 2. Döneme yetişmesi halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan FATİH projesi kapsamında gönderilecek olan Tablet bilgisayarlar ve akıllı tahtalarında Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin işlenmesinde kullanılması kararlaştırıldı.

14- 02.05.2006 tarih ve 26156 Sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklere bağlı olarak, zümre öğretmenlerince öğrencilere, 2. Dönemde en az 1 Performans Görevi ve isteyen öğrencilere 1 Proje Görevi verilmesi kararlaştırıldı.

15- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

İzzet EKER

DKAB Öğretmeni

UYGUNDUR

08 / 02 / 2012


Uzm. Öğ. Cemal ŞAHİN

Okul Müdürü


1   2   3   4

Similar:

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconToplantının Tarihi ve yeri : 24. 09. 2012 Saat: 13: 30 Müdür Yardımcısı Odası

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconToplantının Tarihi ve yeri : 18. 02. 2011 Saat: 15. 30 Müdür Odası

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconToplantının Tarihi ve yeri : 16. 09. 2010 Saat: 09. 30 Müdür Yardımcısı Odası

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconTOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ : 14. 09. 2011 Saat: 10: 30

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconToplantının Tarihi Toplantının Başkanı

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconTarihi: 24. 10. 2008, saat: 09: 00-17: 00 Yeri

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası icon12 Mart 2012 tarihi saat 17: 00’ye

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası icon17. 07. 2012 tarihi saat 17: 00’ a kadar

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconToplantının Tarihi : 05. 10. 2010

Toplantının Tarihi ve yeri : 08. 02. 2012 Saat: 12. 30 Müdür Odası iconTOPLANTININ TARİHİ 14. 09. 2006

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page