ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI
Indir 260.67 Kb.
TitleANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI
Page2/4
Date conversion02.07.2013
Size260.67 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.aktipmedikal.com/belgeler/(sitotoksik)_ilaclarla_guvenli_calisma_rehberi.doc
1   2   3   4

İlaç Hazırlama İle İlgili Öneriler


  1. Kabin içine vertikal hava akımını kapatmayacak şekilde Standart 4’de belirtilen örtü serilmelidir.

  2. İlaç hazırlığının yalnız yetkili kişi tarafından yapılması tercih edilmelidir (eğitim ve uygulama yapmış, tehlikeli ilaçların güvenli kullanımı yönünden doğru uygulama yaptığı onaylanmış kişiler).

  3. İlaç hazırlanan alanda yeme, içme, yiyecek depolama, sigara kullanma, çiklet çiğneme ve kozmetik kullanma (ruj, pudra vb.) gibi davranışlarda bulunulmamalıdır.

  4. İlacın uygulama kararının verildiğinden emin olunmalıdır.

  5. Ampulleri açmadan önce tepe kısmında ilaç kalmaması için hafifçe sallanmalıdır.

  6. Ampulü açmadan önce boyun kısmı gaz bezi ile desteklenmelidir.

  7. Ampulün tepe kısmı kırılırken birey ampulü kendinden uzağa doğru tutmalı ve kırma işlemini kabin içinde yapmalıdır.

  8. İlaç hazırlığında büyük boy enjektörler ve kapalı transfer sistem araçları tercih edilmelidir.

  9. Sulandırılması gereken toz ilaçlarda sulandırıcı ampulün/flakonun iç duvarından aşağıya doğru yavaşça verilmeli ve iğne ilaca değdirilmemelidir.

  10. İlaçların dilüe edilmesi işleminde kontaminasyon riskini azaltmak için;

 • Çözücü enjektöre çekilir, iğne şişeye sokulur ve şişe içinde bir miktar negatif basınç oluşturmak için piston biraz geri çekilir.

 • Çözücü eşit miktarlarda kademeli olarak flakon içine verilir.

 • İğne flakonda takılı tutulur ve içerik dikkatli şekilde çalkalanarak çözdürülür.

 • Flakonun tersine çevrilmesiyle çözeltinin uygun dozu eşit miktarda havanın geri verilmesiyle küçük miktarlarda kademeli olarak çekilir.

 • Tam doz iğne flakonun içinde iken ölçülür ve fazla ilaç flakonda bırakılır.

 • Flakondan iğneyi çıkarmadan önce iğne ucu flakon içinde boşluğa getirilip enjektöre bir miktar hava çekilerek flakon/enjektör yan pozisyona getirilerek çıkarılır.

 • Serum içine koyulacak ilaçlar için, koyulacak ilaç miktarı kadar serum boşaltılır.
  1. İlaç uygulama setleri, biyolojik güvenlik kabinleri içinde birleştirilmeli, herhangi bir sıvı kaçışı olup olmadığı kontrol edilmeli, ilacı seruma ilave etmeden önce, set seruma takılmalı ve setin havası çıkarılmalıdır.

  2. İğneler bükülmeden ve enjektörden çıkarılarak plastik tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

  3. Enjektör ya da serumların dış yüzü dekontamine edilerek nakil çantasına konulmalıdır.

  4. Işıktan korunması gereken ilaçlar, ışık geçirgenliği olmayan koyu renk koruyucularla örtülmelidir.
  5. İlaç hazırlama işlemi sonunda ilacın üzerine, ilaç kartında yer alan bilgilerle hazırlayan kişinin adı-soyadı ve tarih yazılı etiket yapıştırılmalıdır.


  6. Tablet şeklinde olan ilaçlar, jelatinden çıkarılmadan, güvenlik kabini içinde sayılmalıdır.

Standart 6- Tehlikeli ilaçları hazırlayan/uygulayan kişi ve çevrenin kaza ile maruziyeti durumunda etkilenmeyi en aza indirecek önlemler alınmalıdır (1,2,25,37,39,60).

Çevreye Bulaşma İle İlgili Öneriler

  1. “Dökülme Seti” (Tanımlara bakınız) kolay ulaşılır bir yerde hazır bulundurulmalıdır.

  2. Dökülme meydana geldiğinde temizlik işlemlerinde Standart 3’de belirtilen özellikte eldiven, gömlek ve maske giyilmelidir

  3. Dökülme olduğuna ilişkin uyarı yazısı konulmalı, dökülme alanına giriş çıkışlar sınırlanmalı, diğer kişilerin ilaca maruz kalması önlenmelidir.

  4. Dökülme alanında havaya karışacak ilaç tozu ya da buhar için, varsa aspiratör çalıştırılmalıdır.

  5. Dökülen sıvının yayılmasını önlemek için sıvının üzeri emici pedlerle kapatılmalıdır.

  6. Temizleme işlemi dökülmenin en az olduğu alandan en fazla olduğu alana doğru yapılmalıdır.

  7. Tüm malzemeler toplandıktan sonra alan su ile yıkanmalı, üç kez deterjanlı su ile temizlendikten sonra durulanmalıdır.

  8. İlaç ile bulaşmış kumaş materyal, işaretli torbalara koyulmalı, ayrı bir ön yıkamadan sonra diğer çamaşırlarla yıkanmalıdır.

  9. Dökülmenin meydana gelişi ve nasıl kontrol edildiğine ilişkin rapor ve kayıtlar mutlaka tutulmalıdır.

  10. İlaç hazırlanan ve uygulanan alanların yüzeyi kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalı, döşeme ya da halı yüzeyler emici olduğu ve kolay temizlenemediği için tercih edilmemelidir.

  11. Çalışanlar, hastalar ve diğer bireyler için dinlenme ve mola odaları, çalışanların, ziyaretçilerin ve diğerlerinin gereksiz temasını azaltmak için potansiyel kontaminasyonun olabileceği yerlerden uzağa yerleştirilmelidir.

Kişiye Bulaşma İle İlgili Öneriler

  1. Bulaşma olursa eldiven ve gömlek hemen çıkarılmalıdır.

  2. Etkilenen deri su ve sabunla derhal yıkanmalıdır.

  3. Etkilenen göz çeşme altında ya da izotonik serum fizyolojik ile en az 15 dakika süre ile yıkanmalıdır.

  4. Dökülmeler sonucu kaza ile ilaca maruz kalma söz konusu olursa, dökülmenin meydana gelişi ve nasıl kontrol edildiğine ilişkin rapor ve kayıtlar mutlaka tutulmalıdır.

  5. Dökülmeye maruz kalan personele yönelik ayrıntılı kayıt tutulmalıdır.

  6. Maruz kalma olayı personelin tıbbı dosyasına kaydedilmeli ve en kısa sürede tıbbı muayene yapılmalıdır.


Biyolojik Güvenlik Kabinine Bulaşma

  1. Az miktarda ilaç dökülmelerinde daha önce belirtilen şekilde (Standart 6-çevreye bulaşma ile ilgili öneriler) çevre temizliği yapılmalıdır.

  2. Fazla miktarda (150 ml ve üzeri) dökülmelerde dökülen ilaç temizlendikten sonra kabinin tüm yüzeyleri de temizlenmelidir.

  3. HEPA filtrelere bulaşma durumunda filtre değiştirilinceye ya da yetkili kişiler tarafından temizleninceye kadar kabin kullanılmamalıdır.

Vücut Sıvıları İle Maruz kalma İle İlgili Öneriler

  1. Tehlikeli ilaçlarla maruz kalma güvenlik sınırı olmadığından her türlü maruz kalma risk olarak kabul edilmelidir.

  2. Tehlikeli ilaç tedavisinden sonra ilk 48 saat, hastanın vücut sıvıları ya da idrarı ile uğraşan kişiler eldiven, atılabilir gömlek giymeli ve göze sıçrama olasılığına karşı önlem almalıdır.

  3. İlaç uygulanan hastanın vücut sıvılarını tamamen uzaklaştırmak için tuvalet sifonu iki kez çekilmeli, tuvalet sifon olmayan yerlerde bol su ile yıkanmalıdır.

  4. İlaç uygulaması yapılan hasta ve hastaya bakım veren bireyler evde almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirilmelidir.Standart 7- Tehlikeli ilaç uygulamaları ( IV, SC, IM, oral ve intratekal, intravezikal gibi bölgesel uygulamalar ) uygulayan kişi/uygulanan hasta açısından ilaçla teması ve maruz kalmayı en aza indirecek şekilde yapılmalıdır. (1,2,25,37,39,60).

Öneriler

  1. İntravenöz Uygulamalar

   1. Uygulama yapan personel tehlikeli ilaçlar ve güvenli kullanımına yönelik eğitim almış olmalıdır.

   2. Girişimlerden önce ve sonra eller yıkanmalıdır.

   3. Bütün uygulamalarda koruyucu tıbbi araçlar (iğnesiz ve kapalı transfer sistemleri gibi) ve teknikler (IV setin kabin içinde serum torbasına takılması gibi) kullanılmalıdır.

   4. IV setlerin hazırlığı ve enjektörlerin havasının çıkarılma işlemi biyolojik güvenlik kabinleri içinde yapılmalıdır. Eğer uygulama alanında yapılması gerekiyorsa ilacı koymadan önce ilaçla geçimli bir sıvı ile setin havası çıkarılmalıdır.

   5. Uygulama öncesi (taşıma çantasından çıkarılmadan önce) setler ve serum torbaları bütünlük yönünden göz ile kontrol edilmelidir. Bütünlüğü bozulmamış ilaçlar nakil çantasından çıkarılmalıdır.

   6. Uygulamalarda kişisel koruyucu araçlar (çift kemoterapi eldiveni,gömlek,gerektiğinde koruyucu gözlük)

kullanılmalıdır.

   1. Uygulama yapılırken daima göz seviyesinin altında çalışılmalıdır.

   2. Deri ya da göze sıçrama durumunda ya da yere dökülmelerde Standart 6’da belirtilen önerilere uyulmalıdır.

   3. Klinik araştırmalarda kullanılan ilaçlara ilişkin bilgi sahibi olmadan uygulama yapılmamalıdır.

   4. İlaç uygulamasından sonra kontamine olan tüm malzeme Standart 8’de belirtilen şekilde imha edilmelidir.

   5. Uygulama alanının altına damlaları emmesi ve hastanın derisi ile ilaç temasını önlemek için kemoterapi pedi koyulmalıdır.

   6. Uygulama sırasında sızıntı ve sıçramayı önlemek için set bağlantı yerleri steril gaz bez ile desteklenmelidir.

   7. Set bağlanmış tehlikeli ilaç torbaları setleri ile birlikte atılmalı, setler torbadan ayrılmamalıdır.

   8. IV girişimlerde arka arkaya iki tehlikeli ilaç uygulanacaksa ve kapalı transfer sistemi yoksa üç yollu musluk kullanılmalı ve ilaç değişimlerinde/bitiminde set geçimli bir sıvı ( %0,9 NaCl, %5 Dekstroz) ile yıkanmalıdır.

   9. Uygulamada kullanılan tüm malzemeler tehlikeli atıklarla kontamine olarak düşünülmeli ve tehlikeli ilaç atık kutusuna atılmalıdır.

   10. Dökülme seti ve tehlikeli ilaç atık kutusu gerekli yerlerde daima hazır bulundurulmalıdır.

  1. SC. ve IM Uygulamalar

   1. Uygulama yapan personel tehlikeli ilaçlar ve güvenli kullanımına yönelik eğitim almış olmalıdır.

   2. Girişimlerden önce ve sonra eller yıkanmalıdır.

   3. Uygulamalarda kişisel koruyucu araçlar (çift kemoterapi eldiveni, gömlek, gerektiğinde koruyucu gözlük) kullanılmalıdır.

   4. Bütün uygulamalarda koruyucu tıbbi araçlar (iğnesiz ve kapalı sistemler gibi) ve teknikler kullanılmalıdır.

   5. Enjektörlerin havasının çıkarılma işlemi biyolojik güvenlik kabinleri içinde yapılmalıdır.

   6. Enjektörler Luer-Lok bağlantılara sahip olmalı, dörtte üçünden daha azı dolu olmalı ve uygulama alanında enjektörden hava çıkarma işlemi yapılmamalıdır.

   7. Uygulama yapılırken daima göz seviyesinin altında çalışılmalıdır.

   8. Uygulamada kullanılan tüm malzemeler tehlikeli atıklarla kontamine olarak düşünülmeli ve tehlikeli ilaç atık kutusuna atılmalıdır.

   9. Dökülme seti ve tehlikeli ilaç atık kutusu gerekli yerlerde daima hazır bulundurulmalıdır.

   10. Tehlikeli ilaç dozu nakil çantasında iken gözle kontrol edilmeli ve eğer bütünlüğü bozulmamış ise nakil çantasından çıkarılmalıdır

   11. Uygulama sonrasında, tehlikeli ilaç enjektörleri (iğnesi ile birlikte) direk olarak tehlikeli ilaç atık kutusuna atılmalıdır.

   12. Eldivenler dikkatli şekilde çıkarılmalı ve atılmalıdır. Eldivenleri çıkardıktan sonra eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır.
  1. Oral Uygulama

   1. Eğer püskürme, sıçrama veya ilacın buharının dağılması ihtimali varsa maske ve çift eldiven kullanımı gereklidir.

   2. Oral uygulamalarda çalışanlar tabletlerin veya kapsüllerin tehlikeli ilaç içeren bir toz tabakası ile kaplı olabileceğinin ve bunların inhale edilebileceğinin, cilt yoluyla emilebileceğinin, sindirilebileceğinin veya diğer yerlere yayılabileceğinin ve sıvı formların buharlaşabileceğinin / dökülebileceğinin farkında olmalıdırlar.

   3. Korunmasız bir çevrede tehlikeli ilaçların oral formları kırılmamalı, kapsüller açılmamalı veya ezilmemelidir.

   4. Kırma ya da ezme işlemi için önlük ve çift kat eldiven giyilmeli ve işlem biyolojik güvenlik kabini içinde yapılmalıdır.

   5. Tehlikeli oral ilaçlar, diğer oral ilaçlar verildikten sonra verilmeli ve ambalajından çıkarılmadan ayrı kaplarda dağıtılmalıdır.

   6. Dökülme seti ve tehlikeli ilaç atık kutusu gerekli yerlerde daima hazır bulundurulmalıdır.

   7. Uygulama yapılırken daima göz seviyesinin altında çalışılmalıdır.

   8. Tehlikeli ilaç dozu taşıma çantasında iken gözle kontrol edilmeli ve eğer bütünlüğü bozulmamış ise taşıma çantasından çıkarılmalıdır.

   9. Uygulamada kullanılan tüm malzemeler zararlı atıklarla kontamine olarak düşünülmeli ve tehlikeli ilaç atık kutusuna atılmalıdır.

   10. Eldivenler dikkatli şekilde çıkarılmalı ve atılmalıdır. Eldivenleri çıkardıktan sonra eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

   11. Kontamine gereçler (ilaç kadehi, tepsi gibi) steril su ve deterjanla temizlenmelidir.

   12. Hastanın gastrointestinal sistem aktivitesine bağlı olarak oral ilaç alımından sonra emilmemiş olan ilaçların atılımı 5–7 gün kadar sürebilmektedir. Bu nedenlerle oral ilaç alımının bitiminden 7 gün sonrasına kadar standart koruyucu önlemlerin alınması gereklidir (21).

Standart 8- Tehlikeli ilaçların hazırlanması ve uygulanması sonrası, kullanılan malzeme maruz kalmayı en aza indirecek şekilde yok edilmeli ya da ortadan kaldırılmalıdır

(1,2,25,37,39,60).

  1. Personel, atıkların toplanması ve taşınması sırasında eldiven ve gömlek giymelidir.

  2. İlaç hazırlama sırasında kullanılan tek kullanımlık malzemenin tümü atık kutusu/torbasına atılmalı ve üzerine uyarıcı etiket yapıştırılmalıdır.

  3. Son 48 saat içinde tehlikeli ilaç alan hastanın atıkları ile bulaşmış çamaşır ve çarşaflar özel işaretli torbalara koyulmalı, ayrı bir ön yıkamadan sonra diğer çamaşırlarla birlikte yıkanmalıdır.

  4. Personel bulaşmış çamaşırları ön yıkama yaparken lateks eldiven kullanmalı ve gömlek giymelidir.

  5. Lateks ya da kullanılan uygun eldiven ve atılabilir gömlek, her işlemden sonra değiştirilmelidir.

  6. Kontamine olmuş, keskin ve kırılabilir materyalin atılması için çalışma alanında kapaklı, delinmeyen ve sert materyalden yapılmış atık kutuları kullanılmalıdır.

  7. Enjektör iğneleri kılıfına geçirilmeye çalışılmamalıdır.

  8. Atıkları toplayıp taşıyan personel eğitimli olmalıdır.

  9. Atıklar ilgili belediyeye teslim edilene kadar, hastane içinde ayrı bir bölümde ve ağzı kapalı olarak tutulmalıdır.

  10. Atıklarla kontamine alan ve dökülmelerde Standart 6’daki uygulamalar dikkate alınmalıdır.

Standart 9- Tehlikeli ilaçların taşınması ve depolanması aşamasında, bu ilaçlarla teması en aza indirecek şekilde güvenlik önlemleri alınmalıdır (1,2,25,37,39,60).

Taşıma İle İlgili Öneriler

  1. Tehlikeli ajanlar, plastik torbaların içine yerleştirilerek güvenli bir şekilde kapatılmalı ve taşınmalıdır.

  2. Hazırlandıktan sonra maksimum bekleme süresi her ilaca göre değişmekle birlikte, ilacın özelliğine göre en kısa sürede hastanın bulunduğu üniteye ulaştırılmalıdır.

  3. Taşımadan sorumlu personel Standart 11'de belirtilen güvenlik önlemlerine yönelik eğitim almalıdır.

  4. Taşıma aracı düşme ve kırılmalara karşı koruyucu özellikte olmalıdır.

  5. Taşıma aracında tehlikeli ilaç bulunduğuna yönelik uyarı işareti olmalıdır.

  6. Taşıma aracı içinde kaza ile dökülmelerde hemen önlem alınması için ilişkin gerekli araç-gereç bulundurulmalıdır.

Depolanması İle İlgili Öneriler

  1. Tehlikeli ilaçların bulunduğu alanlar diğer ilaçların bulunduğu alanlardan ayrı olmalıdır.

  2. Bu ürünlerin tehlikeli olması nedeniyle, hava basıncının alana göre negatif olduğu veya hava kilidi olan ya da ön oda ile korunan bir alan tercih edilmelidir.

  3. Tehlikeli ilaçların saklandığı ortam ve buzdolabında yiyecek bulundurulmamalıdır.

  4. Bu ilaçların bulunduğu yerlere sadece güvenlik önlemlerine yönelik eğitim almış sorumlu personel girmelidir.

  5. Tehlikeli ilaçlar için ilaç sandıkları, kutuları, rafları ve depo alanları bu ilaçların özel işlem önlemleri gerektirdiğini gösterecek şekilde ayırt edici etiketler taşımalıdır.

  6. Çalışmalar ilaç şişesinin üstündeki kontaminasyonun göz önünde tutulmasını işaret ettiği için, tüm personel bu ilaçları daha ileri işlemler için seçerken, depolarken ve envanterini çıkarırken çift eldiven giymelidir.

  7. Tehlikeli ilaçların listesi, bu ilaçların dökülmesi ve kontaminasyonu durumlarında acil uygulamalara ilişkin bilgi ve politikaların yer aldığı bir yönerge çalışanların kolay görülebileceği bir yere asılmalıdır.

  8. Hasarlı ilaç ampul ve flakonları çevre güvenlik önlemlerinin alındığı bir ortamda ya da biyolojik güvenlik kabinlerinin içinde açılmalıdır. Çalışan kişiler dökülme setini Standart 6 da belirtildiği şekilde kullanmalıdır.

  9. Kırık ampul/flakonlar ve kontamine olmuş paketler plastik kaplar içine yerleştirilip daha sonra tehlikeli ilaç atık kutusuna atılmalıdır.

Standart 10- Tehlikeli ilaçlarla temas eden tüm personele maruziyet için düzenli olarak tıbbı izlem yapılmalıdır (1,2,60).

Öneriler

  1. İşe yeni alınan bir personele öncelikle tıbbi izlem (öykü, fizik muayene, tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, idrar analizi, kan üre nitrojeni) yapılmalıdır.

  2. Çalışan personele periyodik olarak yılda bir kez ya da 2–3 yılda bir (öykü, fizik muayene, tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, idrar analizi kan üre nitrojeni) tıbbi izlem yapılmalıdır.

  3. Tehlikeli ilaca maruziyet sonrası tıbbi izlem yapılmalıdır (bakınız Standart 6- kişiye bulaşma ile ilgili öneriler).

  4. İşten ayrılmalarda ya da nakillerde tıbbi izlem tekrarlanmalıdır.

  5. Maruziyetin ilaç ve miktar açısından kayıtları tutulmalıdır.

  6. Personele ilişkin kayıtlar kurum politikasına uygun olarak saklanmalıdır.

  7. Hamile olan ya da çocuk sahibi olmayı planlayan (kadın ya da erkek), emzikli anneler ya da başka tıbbi nedenlerle tehlikeli ilaçlara maruz kalması yasaklanan personel, ilaçları hazırlama, uygulama ve atıkları taşımakla görevlendirilmemelidir.


Standart 11- Tehlikeli ilaçlarla temas eden tüm personel/hastalar güvenlik önlemleri açısından eğitilmelidir (1,2,37,60).

Öneriler

  1. Eğitim içeriği "Antineoplastik İlaçların Güvenli Kullanım Rehberinde" yer alan konu başlıklarını kapsamalıdır.

  2. Yeni başlayan personel eğitilmelidir.

  3. Hizmet-içi eğitimlere ilişkin kayıtlar tutulmalıdır.

  4. Eğitimin sürekliliği sağlanmalıdır.SONUÇ

Günümüzde sağlık çalışanları için risk oluşturan ilaçlara yönelik güvenlik önlemlerinin alınması için birçok rehber geliştirilmiştir. Bu rehberlerin hepsinin amacı sağlık çalışanlarının ve çevrenin bu ilaçlara maruz kalmalarını en aza indirgemektir. Bu standartların kurumlarda etkin şekilde uygulanabilmesinde bu alanda çalışan sağlık elemanlarının (hemşire, eczacı, hekim v.b) getireceği öneriler ve uygulamalar önemlidir. Bu nedenle bu rehberde oluşturulan standartlar genel bir yaklaşım belirlemekte ve kuruma özgü değildir. Kurumlarda daha etkin olabilmesi için bu standartlar doğrultusunda kuruma özgü prosedürlerin geliştirilmesi önerilir.


EK-1

Tehlikeli İlaç Kriterlerine Uygun Olarak Hazırlanan İlaç Listesi NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)2003

Aldesleukin

Alemtuzumab

Altretamine

Amsacrine

Anastrozole

Arsenic trioxide

Asparaginase

Azacitidine

Azathioprine

Bexarotene

Bicalutamide

Bleomycin

Busulfan

Capecitabine

Carboplatin

Carmustine

Chlorambucil

Cisplatin

Cladribine

Cyclophosphamide

Cytarabine

Cyclosporin

Dacarbazine

Dactinomycin

Daunorubicin HCl

Denileukin

Docetaxel

Doxorubicin

Epirubicin

Estramustine

phosphate sodium

Etoposide

Exemestane

Floxuridine

Fludarabine

Fluorouracil

Flutamide

Fulvestrant

Gemcitabine

Gemtuzumab ozogamicin

Goserelin

Hydroxyurea

Ibritumomab tiuxetan

Idarubicin

Ifosfamide

Imatinib mesylate

İnterferon alfa-2a

Interferon alfa-2b

Interferon alfa-n1

Interferon alfa-n3

Irinotecan HCl

Leflunomide

Letrozole

Leuprolide acetate

Lomustine

Mechlorethamine

Megestrol

Melphalan

Mercaptopurine

Methotrexate

Mitomycin

Mitotane

Mitoxantrone HCl

Nilutamide

Oxaliplatin

Paclitaxel

Pegaspargase

Pentostatin

Perphosphamide

Pipobroman

Piritrexim isethionate

Plicamycin

Prednimustine

Procarbazine

Raltitrexed

Streptozocin

Tamoxifen

Temozolomide

Teniposide

Testolactone

Thioguanine

Thiotepa

Topotecan

Toremifene citrate

Tositumomab

Triptorelin

Uracil mustard

Valrubicin

Vinblastine sulfate

Vincristine sulfate

Vindesine

Vinorelbine tartrateTehlikeli İlaç Kriterlerine Uygun Olarak Hazırlanmış İlaç Listesi –NIOSH, 2006

FDA(U.S.Food and Drug Administration)Tarafından Yeni Onaylanmış Tehlikeli İlaçlar

Aripiprazol

Valproate Na

Eszopicline

Lenalidomide

Erlotinib Hcı

Pemetrexed

Valproic Acid

Pregagalin

Risperidone

Tinidazole

Alafacept

Divalproex Na

Strontium-89 Chloride

Risperidone

Bosentan

Lubiprostone

Medroxyprogesterone

Micafungin Sodyum

Rituximab

Oxcarbazepine

Apomorphine Hcl

Pimecrolimus

Alglucuside Alfa

Ramelteon

Azacitidine

Nelarabine

Cetuximab

Sorafenib

Quetiapine Fumerate

Nevirapine

Bevacizumab

Ziprasidone

Abatacept

Titropium Bromid

Tenofovir

Rasagiline Mesylate

İmatinib Mesylate

Paroxetine Hcı

Titropium Bromide

Trypan Blue

Entecavir

Zalcitibine

Pentetate Kalsiyumb Trisodyum

Dasantinib

Vorinostat

Varenicline

Topotecan Hcı

Profimer Sodyum

Sutent

Zonisamide

Clofarabine

Mecasermin

Medroxyprogesteron

Efavirenz
Amidarone Hcl

Palifermin

Samarium 153

Sunitib Malate
Decitibine

Cladrabine

Sirolimus 153

Tracleer

Sürekli yeni çalışmalar yapılıp yeni ilaçlar bulunduğu için bu liste belli aralıklarla güncelleştirilmelidir.


1   2   3   4

Similar:

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconBİLİNÇLİ VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconLütfen bu kullanım talimatlarını güvenli bir yerde saklayınız ve bu cihazı sizden sonra kullanmaya ihtiyaç duyabilecek herkese veriniz. (Lütfen sondanın sadece tek bir kişi tarafından kullanılabileceğini ve ardından atılması gerektiğini unutmayınız)

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconSağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma, çalışanların tümü için en temel insan haklarından biridir. Nitekim işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamların

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconANTİNEOPLASTİK İLAÇ HAZIRLAMA SETİ (YARI OTOMATİK SİSTEM İLE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconTIBBİ AMAÇLI KULLANIM, GENEL AMAÇLI KULLANIM, EVSEL KULLANIM ALKOLÜNÜN VE ANALİZ AMAÇLI ANALİTİK SAFLIKTA ETİL ALKOLÜN PİYASAYA ARZI HAKKINDA BİLGİLER

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconGüvenli Elektronik İmza, Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Araçları

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconİLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconİLAÇLARIN DAĞILIMI

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconİLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI iconİLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page