HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR
Indir 132.48 Kb.
TitleHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR
Date conversion02.07.2013
Size132.48 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.boyabatsml.k12.tr/images/2012_2013_OGRETIM_YILI/Yillik_Planlar_2012_2013_Yili/Plan/47

BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11/ A-B (HEMŞİRELİK) SINIFI

CERRAHİ HASTALIKLARI ve BAKIMI DERSİ UYGULAMA YILLIK PLANIDIR. YENİ MÜFREDATA GÖRE
Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I


OKULUN ADI: BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ


DERSİN ADI: CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

DERS YILI : 2012 - 2013


SINIF: 11 A-B HEMŞİRELİK


S Ü R E

HEDEF

VE

DAVRANIŞLAR

KONULAR


Ay

Hafta

Saat

EYLÜL

3

2 + 2

Beceri Eğitim Alanını Tanıması

Sağlık Ekibi Üyeleriyle Doğru ve Etkin İletişim Kurması Hasta ve Yakınlarıyla Doğru ve Etkin İletişim Kurması Kullanılan Araç Gereçleri Tanıma ve Kullanması

Cerrahi Aseptik Tekniklere uygun çalışması


ÜNİTE I. CERRAHİ

1. Beceri Eğitim Alanını Tanıma

2. Sağlık Ekibi Üyeleriyle Doğru ve Etkin İletişim Kurma

3. Hasta ve Yakınlarıyla Doğru ve Etkin İletişim Kurma

4. Kullanılan Araç Gereçleri Tanıma ve Kullanma

5. Cerrahi Aseptik Tekniklere uygun çalışma

EYLÜL

4

2 + 2

Özel Cerrahi Enfeksiyonlar Hemşirelik Bakımını bilmesi

Cerrahi Enfeksiyonlarda Genel Belirtileri ve

Cerrahi Enfeksiyonlarda Lokal Belirtileri Bilmesi

ÜNİTE II.TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ

1. Özel Cerrahi Enfeksiyonlar Hemşirelik Bakımı

1.1. Cerrahi Enfeksiyonlarda Genel Belirtiler

1.2. Cerrahi Enfeksiyonlarda Lokal Belirtiler

EKİM

1

2 + 2

Yara İyileşmesi

3. İyileşmeyi Etkileyen Faktörler

4. Cerrahi Yara Komplikasyonları

5. Yarada Hemşirelik Bakımı

2 Yara İyileşmesi

3. İyileşmeyi Etkileyen Faktörler

4. Cerrahi Yara Komplikasyonları

5. Yarada Hemşirelik Bakımı.


EKİM

2

2 + 2

Anesteziyi Bilmesi

Ameliyat Öncesi Genel Hazırlık ve

Ameliyatta Hemşirelik Bakımını Bilmesi


ÜNİTE III. PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Anestezi

1.1. Lokal Anestezi

1.2. Genel Anestezi

2. Ameliyat Öncesi Genel Hazırlık

3. Ameliyatta Hemşirelik Bakımı

EKİM

3

2 + 2

. Ameliyathane Hemşireliği

4.1. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Yeri ve Fiziki Yapısını, Ameliyathanede Acil Durumlar ve Emniyet Tedbirleri, Ameliyat Odasının Hazırlığını bilmesi

Dikiş Materyalleri, Cerrahi Aletler, Bohça Yapma Ve Açma Tekniklerini bilmesi

4. Ameliyathane Hemşireliği

4.1. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Yeri ve Fiziki Yapısı

4.2. Ameliyathanede Acil Durumlar ve Emniyet Tedbirleri

4.3. Ameliyat Odasının Hazırlığı

4.4. Dikiş Materyalleri, Cerrahi Aletler, Bohça Yapma Ve Açma Teknikleri

EKİM

4

2 + 2

Cerrahi Yıkanma, Giyinme, Ameliyat Pozisyonları, Cerrahi Boyama Tekniği Scrap ve Sirkule Hemşirenin Görevleri, Özelliklerini bilmesi


4.5. Cerrahi Yıkanma (Fırçalanma)

4.6. Giyinme

4.7. Ameliyat Pozisyonları

4.8. Cerrahi Boyama Tekniği

4.9. Scrap ve Sirkule Hemşirenin Görevleri, Özellikleri

EKİM

5

2 + 2

Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Ameliyat Sonrası Görülen Komplikasyonları Bilmesi

Cumhuriyetin Niteliklerini Bilmesi

5. Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı

5.1. Ameliyat Sonrası Görülen Komplikasyonlar

5.1.1. Erken Dönemde Görülen Komplikasyonlar

5.1.2. Geç Dönemde Görülen Komplikasyonlar

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

KASIM

1

2 + 2

Tümör Çeşitlerini Bilmesi

Tümörlerde Yayılma Yollarını, Malign Tümörlerin Evrelerini, Tümörlerde Genel Belirti ve Bulguları, Tümörlerde Tedavi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

Atatürk’ün Kişisel Özelliklerini Bilmesi


ÜNİTE IV. TÜMÖRLER

1. Tümör Çeşitleri

1.1. Selim (Benign) Tümörler

1.2. Habis (Malign) Tümörler

2. Tümörlerde Yayılma Yolları

3. Malign Tümörlerin Evreleri

4. Tümörlerde Genel Belirti ve Bulgular

5. Tümörlerde Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

10 KASIM ATATÜRK HAFTASI

KASIM

2

2 + 2

Kardiovasküler Sisteminin Cerrahi_ Hastalıkları Hakkında Genel Bilgi Ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Kalbin cerrahi hastalıklarını ve hemşirelik bakımını Bilmesi

Konjenital Kalp Hastalıklarını Bilmesi


ÜNİTE V. KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Kalp Cerrahisinde Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Kalbin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Konjenital Kalp Hastalıkları

KASIM

3

2 + 2

Edinsel Kalp Hastalıklarını Bilmesi


2.2. Edinsel Kalp Hastalıkları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE HAFTASI

KASIM

4

2 + 2

Kalbe İlişkin Cerrahi Girişimleri bilmesi

Kapak Hastalıklarında Uygulanan Cerrahi Girişimleri, Vasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımını, Vasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımını ve

Arterlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıklarını Bilmesi


3. Kalbe İlişkin Cerrahi Girişimler

4.Kapak Hastalıklarında Uygulanan Cerrahi Girişimler

5. Vasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

5.1.Arterlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları


ARALIK

1

2 + 2

Venlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıklarını ve Lenflerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıklarını Bilmesi

5.2.Venlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları

5.3.Lenflerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları


ARALIK

2

2 + 2

Solunum Sistemi ile İlgili Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları Tedavi ve Bakımını bilmesi

Bronşektazi, Plevral Effüzyon ve Akciğer Apsesini Bilmesi

ÜNİTE VI. SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI


1. Solunum Sistemi ile İlgili Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları Tedavi ve Bakımı

2.1. Bronşektazi

2.2. Plevral Effüzyon

2.3. Akciğer Apsesi


ARALIK

3

2 + 2

Pulmoner Emboli, Solunum Sistemi Tümörleri, Göğüs Travmaları ve Pnömotoraksı Bilmesi

2.4. Pulmoner Emboli

2.5. Solunum Sistemi Tümörleri

2.6. Göğüs Travmaları

2.7. Pnömotoraks


ARALIK

4

2 + 2

Hemotoraks, Hidrotoraks ve Şilotoraksı Bilmesi

Göğüs Tüpü Takılı Hastalarda Hemşirelik Bakımını Bilmesi

2.8. Hemotoraks

2.9. Hidrotoraks

2.10. Şilotoraks

3. Göğüs Tüpü Takılı Hastalarda Hemşirelik Bakımı


OCAK

1

2 + 2

Sindirim Sisteminin Cerrahisinde kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Özefagusun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

Mide ve Duodenumun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi


ÜNİTE VII. SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI


1. Sindirim Sisteminin Cerrahisinde kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Özefagusun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3. Mide ve Duodenumun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

OCAK

2

2 + 2

İnce Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Kalın Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını bilmesi


4. İnce Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

5. Kalın Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı


OCAK

3

2 + 2

Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını,

Safra Kesesinin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını,

Pankreasın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sindirim Sistemi Tümörleri ve Hemşirelik Bakımını, Akut Batın tablosu ve Hemşirelik Bakımı Bilmesi

6. Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

7. Safra Kesesinin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

8. Pankreasın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

9. Sindirim Sistemi Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı

10. Akut Batın tablosu ve Hemşirelik Bakımı

YARIYIL TATİLİ

ŞUBAT

2

2 + 2

Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Endokrin Sistemin Tümörleri ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

ÜNİTE VIII. ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Tiroid Bezi Hastalıkları

2.2. Paratiroid Bezi Hastalıkları

2.3. Adrenal Bezlerin Hastalıkları

2.4. Endokrin Sistemin Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı

ŞUBAT

3

2 + 2

Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını, Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

ÜNİTE IX. SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Sinir Sisteminin Tümörleri

2.2. Damarsal Hastalıklar

2.2.1. Anevrizmalar

2.2.2. Damarsal Darlıklar ve Tıkanmalar

ŞUBAT

4

2 + 2

Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi Kafa İçi Basınç Artış Sendromu (KİBAS) ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

2.3. Kafa Travmaları

2.4. Beyin Kanamaları

2.5. Spinal Yaralanmalar

2.6. Disk Hernileri

2.7. Beyin Apseleri

3. Kafa İçi Basınç Artış Sendromu (KİBAS) ve Hemşirelik Bakımı

MART

1

2 + 2

Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını, Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

ÜNİTE X. ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Konjenital Anomaliler

2.2. Diversiyonlar

2.3. Üriner Sistem Taşları

2.4. Üriner Sistem Tümörleri

2.5. Obstrüksiyon ve Staz

MART

2

2 + 2

Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Erkek Genital Sistem Hastalıkları ve hemşirelik bakımını Bilmesi


2.6. Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı

3. Erkek Genital Sistem Hastalıkları ve hemşirelik bakımı

3.1. Prostat Hypertrofisi

3.2. Prostat Tümörleri

MART

3

2 + 2

Sünnet ve Sünnet Tekniğini Bilmesi

Ürogenital Cerrahide Preoperatif ve Postoperatif Bakımı bilmesi

4. Sünnet ve Sünnet Tekniği

4.1. Sünnette Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

4.2. Sünnette Hemşirelik Bakımı

4.3. Sünnet Komplikasyonları

5. Ürogenital Cerrahide Preoperatif ve Postoperatif Bakım

MART

4

2 + 2

Meme Hastalıklarında Tanı İşlemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını, Memenin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı, Meme Cerrahisinde Preoperatif ve Postoperatif Bakımı bilmesi

Meme Kanseri ve Korunmayı bilmesi

ÜNİTE XI. MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Meme Hastalıklarında Tanı İşlemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Memenin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Fibrokistik Meme

2.2. Fibroadenom

2.3. Enfeksiyonlar

3. Meme Cerrahisinde Preoperatif ve Postoperatif Bakım

4. Meme Kanseri ve Korunma

NİSAN

1

2 + 2

Yanık ve Nedenlerini,

Derecelendirilmesi ve Değerlendirilmesini,

Komplikasyonlarını, Tedavisini, Yanıkta Hemşirelik Bakımını bilmesi

Reconstructıve Cerrahi ve Kullanım Alanlarını bilmesi

ÜNİTE XII. YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Yanık ve Nedenleri

2. Yanık Derecelendirilmesi ve Değerlendirilmesi

3. Yanık Komplikasyonları

4. Yanık Tedavisi

5. Yanıkta Hemşirelik Bakımı

6. Reconstructıve Cerrahi ve Kullanım Alanları

NİSAN

2

2 + 2

Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

Gözün Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

Göz Kapak Hastalıkları, Gözyaşı Sistem Hastalıkları, Konjoktiva Hastalıkları, Kornea Hastalıkları ve Vasküler Tabaka Hastalıklarını bilmesi


ÜNİTE XII- GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Gözün Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

3. Göz Kapak Hastalıkları

4. Gözyaşı Sistem Hastalıkları

5. Konjoktiva Hastalıkları

6. Kornea Hastalıkları

7. Vasküler Tabaka Hastalıkları

NİSAN

3

2 + 2

Retina Hastalıkları, Lens Hastalıkları, Optik Sinir Hastalıkları, Şaşılık, Kırma kusurları ve Tümörleri Bilmesi

8. Retina Hastalıkları

9. Lens Hastalıkları

10. Optik Sinir Hastalıkları

11. Şaşılık

12. Kırma kusurları

13. Tümörler

NİSAN

4

2 + 2

Kulak, Burun, Boğaz ve Sinüs Hastalıklarında tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Kulağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

TBMM’nin Kuruluşunu, Egemenliğin önemini bilmesi

ÜNİTE XIV-KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1 Kulak, Burun, Boğaz ve Sinüs Hastalıklarında tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Kulağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Dış kulak Hastalıkları

2.2. Orta kulak Hastalıkları

2.3. İç Kulak Hastalıkları

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

MAYIS

1

2 + 2

Burun ve Sinüs Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

3. Burun ve Sinüs Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3.1. Burun Travmaları

3.2. Burun Kanaması

3.3. Sinüzit

3.4. Burun Tümörleri

MAYIS

2

2 + 2

Boğazın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

4. Boğazın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

4.1. Tonsillit

4.2. Tümörler

MAYIS

3

2 + 2

Kas İskelet Sistemi Cerrahisinde Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Kas İskelet Sistemi Cerrahi Gerektiren Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önemi Bilmesi

ÜNİTE XV. KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

1. Kas İskelet Sistemi Cerrahisinde Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Kas İskelet Sistemi Cerrahi Gerektiren Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Enfeksiyonlar

2.2. Kemik Tümörü

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

MAYIS

4

2 + 2

Kas İskelet Sistemi Cerrahi Gerektiren Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi


2.3. Kırıklar

2.4. Aseptik Nekrozlar

2.5. Yumuşak Doku Yaralanması


MAYIS

5

2 + 2

. Kas İskelet Sistemi Tedavilerini Bilmesi

3. Kas İskelet Sistemi Tedavileri

3.1. Alçı

3.2. Traksiyonlar

3.3. Amputasyonlar

3.4. Replantasyon

3.5. Protezler


HAZİRAN1

2 + 2

Mikrocerrahi, Replantasyon Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

ÜNİTE XVI- MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI

1. Mikrocerrahi

1.1. Mikrocerrahinin Temel Prensipleri

1.2. Mikrocerrahide Kullanılan Araç ve Gereçler

1.3. Anastomoz ve Anastomoz Başarısını Etkileyen Faktörler

1.4. Sinir Yaralanmaları ve Sinir Onarımı

2. Replantasyon Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Yaralının ve Kopan Uzvun Replantasyon Merkezine Gönderilmesi

2.2. Replantasyon Endikasyonları

2.3. Replantasyon Komplikasyonları

HAZİRAN


2
Doku ve Organ Transplantasyonları Transplantasyon Uygulanacak Hastanın Seçimi, Donör Seçimi, Alıcı ve Verici Uygunluğu, Doku ve Organ Transplantasyonunun Endikasyonları, .Doku ve Organ Transplantasyonunun Kontrendikasyonları, Doku ve Organ Transplantasyonunda Görülebilecek Komplikasyonlar, Doku ve Organ Transplantasyonunda Hemşirelik Bakımını Bilmesi

ÜNİTE XVII- DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI

1. Doku ve Organ Transplantasyonları

2. Transplantasyon Uygulanacak Hastanın Seçimi

3. Donör Seçimi

4. Alıcı ve Verici Uygunluğu

5. Doku ve Organ Transplantasyonunun Endikasyonları

6.Doku ve Organ Transplantasyonunun Kontrendikasyonları

7. Doku ve Organ Transplantasyonunda Görülebilecek Komplikasyonlar

8. Doku ve Organ Transplantasyonunda Hemşirelik Bakım

NOT: Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisinden ünitelendirilmiş Yıllık Plan örneğine göre hazırlanmıştır.Konular Milli Eğitim Bakanlığı ders programına göre hazırlanmıştır. 2104 ve 2488 Sayılı Teb.Der.Atatürkçülük konularına planda yer verilmiştir.


Ders Öğretmeni

Zümre Öğretmenleri

UYGUNDUR

Adı Soyadı / İmza

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza


17/09/2012

Nuray BALCI

Gülay ASLAN

Nursevil YAYLACI

Saire KARADAĞ


Nuri Aslan


Okul MüdürüAdd document to your blog or website

Similar:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF ve DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF ve DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF ve DAVRANIŞLAR KONULAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page