HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR
Indir 222.76 Kb.
TitleHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR
Date conversion02.07.2013
Size222.76 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.boyabatsml.k12.tr/images/2012_2013_OGRETIM_YILI/Yillik_Planlar_2012_2013_Yili/Plan/33

BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10/ A-B (HEMŞİRELİK) SINIFI

CERRAHİ HASTALIKLARI ve BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR. YENİ MÜFREDATA GÖRE
Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I


OKULUN ADI: BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ


DERSİN ADI: CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

DERS YILI : 2012 - 2013


SINIF: 10 A-B HEMŞİRELİK


S Ü R E

HEDEF

VE

DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞR. ÖĞRT. YÖN. VE TEKNİKLERİ

KUL. EĞT. TEK. ARAÇ VE GEREÇLERİ

Değerlendirme Ödev Açıklama

Ay

Hafta

Saat

EYLÜL

3

2 + 2

Müfredat programı hakkında öğrencinin bilgilenmesi

Cerrahinin Tarihçesini Bilmesi

Cerrahinin Sınıflandırılmasını Bilmesi

Cerrahi Gerektiren Durumları Bilmesi

Cerrahinin Hasta Üzerindeki Etkilerini kavraması

Cerrahi Hemşireliğinde Temel Teorik Kavramları Bilmesi

ÜNİTE I. CERRAHİ

1. Cerrahinin Tarihçesi

3. Cerrahi Gerektiren Durumlar

4. Cerrahinin Sınıflandırılması

5. Cerrahinin Hasta Üzerine Etkisi

6. Cerrahi Hemşireliğinde Temel Teorik Kavramlar

6.1. Homeostazis

6.2. Anksiyete

6.3. Ağrı

7. Cerrahi Aseptik Teknikler


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,tartışma

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


ÖDEV KONULARI:

1-Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıkları


2-Solunum sisteminin cerrahi Hastalıkları


3-Kalp damar sisteminin cerrahi hastalıkları


EYLÜL

4

2 + 2

Yara Tipleri, İnsizyon Tiplerini Bilmesi

Özel Cerrahi Enfeksiyonları Bilmesi

Yara İyileşmesini Bilmesi

İyileşmeyi Etkileyen Faktörleri BilmesiÜNİTE II.TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ

1. İnflamasyon

2. Yaralar ve Yara Tipleri,

3. İnsizyon ve İnsizyonTipleri

4. Özel Cerrahi Enfeksiyonlar

a. Cerrahi Enfeksiyonlarda Genel Belirtiler

b. Cerrahi Enfeksiyonlarda Lokal Belirtiler

5. Yara İyileşmesi

6. İyileşmeyi Etkileyen FaktörlerDüz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama, demonstrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

EKİM

1

2 + 2

Cerrahi Yara Komplikasyonlarını, Yarada Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Pansuman tekniği ve Dikkat Edilecek Hususları Bilmesi


7. Cerrahi Yara Komplikasyonları

8. Yarada Hemşirelik Bakımı

9. Pansuman Tekniği ve Dikkat Edilecek Hususlar

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

EKİM

2

2 + 2

Anesteziyi Bilmesi

Ameliyat Öncesi Genel Hazırlık ve

Ameliyatta Hemşirelik Bakımını Bilmesi


ÜNİTE III. PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Anestezi

1.1. Lokal Anestezi

1.2. Genel Anestezi

2. Ameliyat Öncesi Genel Hazırlık

3. Ameliyatta Hemşirelik Bakımı


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley

Maket, projeksiyon, afiş

EKİM

3

2 + 2

. Ameliyathane Hemşireliği

4.1. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Yeri ve Fiziki Yapısını, Ameliyathanede Acil Durumlar ve Emniyet Tedbirleri, Ameliyat Odasının Hazırlığını bilmesi

Dikiş Materyalleri, Cerrahi Aletler, Bohça Yapma Ve Açma Tekniklerini bilmesi

4. Ameliyathane Hemşireliği

4.1. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Yeri ve Fiziki Yapısı

4.2. Ameliyathanede Acil Durumlar ve Emniyet Tedbirleri

4.3. Ameliyat Odasının Hazırlığı

4.4. Dikiş Materyalleri, Cerrahi Aletler, Bohça Yapma Ve Açma Teknikleri

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley

Maket, projeksiyon, afiş

EKİM

4

2 + 2

Cerrahi Yıkanma, Giyinme, Ameliyat Pozisyonları, Cerrahi Boyama Tekniği Scrap ve Sirkule Hemşirenin Görevleri, Özelliklerini bilmesi


4.5. Cerrahi Yıkanma (Fırçalanma)

4.6. Giyinme

4.7. Ameliyat Pozisyonları

4.8. Cerrahi Boyama Tekniği

4.9. Scrap ve Sirkule Hemşirenin Görevleri, Özellikleri

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley

Maket, projeksiyon, afiş

EKİM

5

2 + 2

Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Ameliyat Sonrası Görülen Komplikasyonları Bilmesi

Cumhuriyetin Niteliklerini Bilmesi

5. Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı

5.1. Ameliyat Sonrası Görülen Komplikasyonlar

5.1.1. Erken Dönemde Görülen Komplikasyonlar

5.1.2. Geç Dönemde Görülen Komplikasyonlar

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


ATATÜRK VE CUMHURİYETİN ÖNEMİ ANLATILACAK


KASIM

1

2 + 2

Tümör Çeşitlerini Bilmesi

Tümörlerde Yayılma Yollarını, Malign Tümörlerin Evrelerini, Tümörlerde Genel Belirti ve Bulguları, Tümörlerde Tedavi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

Atatürk’ün Kişisel Özelliklerini Bilmesi


ÜNİTE IV. TÜMÖRLER

1. Tümör Çeşitleri

1.1. Selim (Benign) Tümörler

1.2. Habis (Malign) Tümörler

2. Tümörlerde Yayılma Yolları

3. Malign Tümörlerin Evreleri

4. Tümörlerde Genel Belirti ve Bulgular

5. Tümörlerde Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

10 KASIM ATATÜRK HAFTASI

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


DÖNEM 1. YAZILI


ATATÜRKÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ ANLATILACAK


KASIM

2

2 + 2

Kardiovasküler Sisteminin Cerrahi_ Hastalıkları Hakkında Genel Bilgi Ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Kalbin cerrahi hastalıklarını ve hemşirelik bakımını Bilmesi

Konjenital Kalp Hastalıklarını Bilmesi


ÜNİTE V. KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Kalp Cerrahisinde Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Kalbin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Konjenital Kalp Hastalıkları

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


ÖDEVLERİN VERİLMESİ

KASIM

3

2 + 2

Edinsel Kalp Hastalıklarını Bilmesi


2.2. Edinsel Kalp Hastalıkları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE HAFTASI

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

KASIM

4

2 + 2

Kalbe İlişkin Cerrahi Girişimleri bilmesi

Kapak Hastalıklarında Uygulanan Cerrahi Girişimleri, Vasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımını, Vasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımını ve

Arterlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıklarını Bilmesi


3. Kalbe İlişkin Cerrahi Girişimler

4.Kapak Hastalıklarında Uygulanan Cerrahi Girişimler

5. Vasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

5.1.Arterlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

ARALIK

1

2 + 2

Venlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıklarını ve Lenflerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıklarını Bilmesi

5.2.Venlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları

5.3.Lenflerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


1. DÖNEM 2. YAZILI

ARALIK

2

2 + 2

Solunum Sistemi ile İlgili Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları Tedavi ve Bakımını bilmesi

Bronşektazi, Plevral Effüzyon ve Akciğer Apsesini Bilmesi

ÜNİTE VI. SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI


1. Solunum Sistemi ile İlgili Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları Tedavi ve Bakımı

2.1. Bronşektazi

2.2. Plevral Effüzyon

2.3. Akciğer Apsesi


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

ARALIK

3

2 + 2

Pulmoner Emboli, Solunum Sistemi Tümörleri, Göğüs Travmaları ve Pnömotoraksı Bilmesi

2.4. Pulmoner Emboli

2.5. Solunum Sistemi Tümörleri

2.6. Göğüs Travmaları

2.7. Pnömotoraks


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

ARALIK

4

2 + 2

Hemotoraks, Hidrotoraks ve Şilotoraksı Bilmesi

Göğüs Tüpü Takılı Hastalarda Hemşirelik Bakımını Bilmesi

2.8. Hemotoraks

2.9. Hidrotoraks

2.10. Şilotoraks

3. Göğüs Tüpü Takılı Hastalarda Hemşirelik Bakımı


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

OCAK

1

2 + 2

Sindirim Sisteminin Cerrahisinde kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Özefagusun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

Mide ve Duodenumun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi


ÜNİTE VII. SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI


1. Sindirim Sisteminin Cerrahisinde kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Özefagusun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3. Mide ve Duodenumun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik BakımıDüz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


1.DÖNEM 3.YAZILI

OCAK

2

2 + 2

İnce Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Kalın Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını bilmesi


4. İnce Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

5. Kalın Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

OCAK

3

2 + 2

Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını,

Safra Kesesinin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını,

Pankreasın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Sindirim Sistemi Tümörleri ve Hemşirelik Bakımını, Akut Batın tablosu ve Hemşirelik Bakımı Bilmesi

6. Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

7. Safra Kesesinin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

8. Pankreasın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

9. Sindirim Sistemi Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı

10. Akut Batın tablosu ve Hemşirelik Bakımı

YARIYIL TATİLİ

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

Demostrasyon

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

ŞUBAT

2

2 + 2

Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Endokrin Sistemin Tümörleri ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

ÜNİTE VIII. ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI


1. Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Tiroid Bezi Hastalıkları

2.2. Paratiroid Bezi Hastalıkları

2.3. Adrenal Bezlerin Hastalıkları

2.4. Endokrin Sistemin Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

Demostrasyon

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

ŞUBAT

3

2 + 2

Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını, Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

ÜNİTE IX. SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI


1. Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Sinir Sisteminin Tümörleri

2.2. Damarsal Hastalıklar

2.2.1. Anevrizmalar

2.2.2. Damarsal Darlıklar ve Tıkanmalar

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley

Maket, projeksiyon, afiş

ŞUBAT

4

2 + 2

Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi Kafa İçi Basınç Artış Sendromu (KİBAS) ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

2.3. Kafa Travmaları

2.4. Beyin Kanamaları

2.5. Spinal Yaralanmalar

2.6. Disk Hernileri

2.7. Beyin Apseleri

3. Kafa İçi Basınç Artış Sendromu (KİBAS) ve Hemşirelik Bakımı

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

Demostrasyon

rol pley

Maket, projeksiyon, afiş

MART

1

2 + 2

Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını, Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

ÜNİTE X. ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Konjenital Anomaliler

2.2. Diversiyonlar

2.3. Üriner Sistem Taşları

2.4. Üriner Sistem Tümörleri

2.5. Obstrüksiyon ve Staz

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

Demostrasyon

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

MART

2

2 + 2

Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Erkek Genital Sistem Hastalıkları ve hemşirelik bakımını Bilmesi


2.6. Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı

3. Erkek Genital Sistem Hastalıkları ve hemşirelik bakımı

3.1. Prostat Hypertrofisi

3.2. Prostat Tümörleri

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley

Maket, projeksiyon, afiş

MART

3

2 + 2

Sünnet ve Sünnet Tekniğini Bilmesi

Ürogenital Cerrahide Preoperatif ve Postoperatif Bakımı bilmesi

4. Sünnet ve Sünnet Tekniği

4.1. Sünnette Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

4.2. Sünnette Hemşirelik Bakımı

4.3. Sünnet Komplikasyonları

5. Ürogenital Cerrahide Preoperatif ve Postoperatif Bakım

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


2. DÖNEM 1. YAZILI

MART

4

2 + 2

Meme Hastalıklarında Tanı İşlemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını, Memenin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı, Meme Cerrahisinde Preoperatif ve Postoperatif Bakımı bilmesi

Meme Kanseri ve Korunmayı bilmesi

ÜNİTE XI. MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Meme Hastalıklarında Tanı İşlemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Memenin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Fibrokistik Meme

2.2. Fibroadenom

2.3. Enfeksiyonlar

3. Meme Cerrahisinde Preoperatif ve Postoperatif Bakım

4. Meme Kanseri ve Korunma

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

Demostrasyon,

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

NİSAN

1

2 + 2

Yanık ve Nedenlerini,

Derecelendirilmesi ve Değerlendirilmesini,

Komplikasyonlarını, Tedavisini, Yanıkta Hemşirelik Bakımını bilmesi

Reconstructıve Cerrahi ve Kullanım Alanlarını bilmesi

ÜNİTE XII. YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Yanık ve Nedenleri

2. Yanık Derecelendirilmesi ve Değerlendirilmesi

3. Yanık Komplikasyonları

4. Yanık Tedavisi

5. Yanıkta Hemşirelik Bakımı

6. Reconstructıve Cerrahi ve Kullanım Alanları

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,

rol pleyMaket, projeksiyon, afiş

NİSAN

2

2 + 2

Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

Gözün Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

Göz Kapak Hastalıkları, Gözyaşı Sistem Hastalıkları, Konjoktiva Hastalıkları, Kornea Hastalıkları ve Vasküler Tabaka Hastalıklarını bilmesi


ÜNİTE XII- GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Gözün Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

3. Göz Kapak Hastalıkları

4. Gözyaşı Sistem Hastalıkları

5. Konjoktiva Hastalıkları

6. Kornea Hastalıkları

7. Vasküler Tabaka Hastalıkları

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


ÖDEVLERİN TOPLANMASI

NİSAN

3

2 + 2

Retina Hastalıkları, Lens Hastalıkları, Optik Sinir Hastalıkları, Şaşılık, Kırma kusurları ve Tümörleri Bilmesi

8. Retina Hastalıkları

9. Lens Hastalıkları

10. Optik Sinir Hastalıkları

11. Şaşılık

12. Kırma kusurları

13. Tümörler

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

NİSAN

4

2 + 2

Kulak, Burun, Boğaz ve Sinüs Hastalıklarında tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Kulağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

TBMM’nin Kuruluşunu, Egemenliğin önemini bilmesi

ÜNİTE XIV-KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1 Kulak, Burun, Boğaz ve Sinüs Hastalıklarında tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Kulağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Dış kulak Hastalıkları

2.2. Orta kulak Hastalıkları

2.3. İç Kulak Hastalıkları

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


2. DÖNEM 2. YAZILI


Ulusal Egemenliğin Önemi Anlatılacak


MAYIS

1

2 + 2

Burun ve Sinüs Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

3. Burun ve Sinüs Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3.1. Burun Travmaları

3.2. Burun Kanaması

3.3. Sinüzit

3.4. Burun Tümörleri

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

MAYIS

2

2 + 2

Boğazın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

4. Boğazın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

4.1. Tonsillit

4.2. Tümörler

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

MAYIS

3

2 + 2

Kas İskelet Sistemi Cerrahisinde Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi

Kas İskelet Sistemi Cerrahi Gerektiren Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi

Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önemi Bilmesi

ÜNİTE XV. KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

1. Kas İskelet Sistemi Cerrahisinde Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

2. Kas İskelet Sistemi Cerrahi Gerektiren Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Enfeksiyonlar

2.2. Kemik Tümörü

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,

rol pley


Maket, projeksiyon, afiş


Atatürk’ün gençliğe verdiği önem anlatılacak

MAYIS

4

2 + 2

Kas İskelet Sistemi Cerrahi Gerektiren Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımını Bilmesi


2.3. Kırıklar

2.4. Aseptik Nekrozlar

2.5. Yumuşak Doku Yaralanması


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

MAYIS

5

2 + 2

. Kas İskelet Sistemi Tedavilerini Bilmesi

3. Kas İskelet Sistemi Tedavileri

3.1. Alçı

3.2. Traksiyonlar

3.3. Amputasyonlar

3.4. Replantasyon

3.5. Protezler


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama

,demostrasyon,rol pley

Maket, projeksiyon, afiş


2. DÖNEM 3. YAZILI


HAZİRAN1

2 + 2

Mikrocerrahi, Replantasyon Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımını bilmesi

ÜNİTE XVI- MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI

1. Mikrocerrahi

1.1. Mikrocerrahinin Temel Prensipleri

1.2. Mikrocerrahide Kullanılan Araç ve Gereçler

1.3. Anastomoz ve Anastomoz Başarısını Etkileyen Faktörler

1.4. Sinir Yaralanmaları ve Sinir Onarımı

2. Replantasyon Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Yaralının ve Kopan Uzvun Replantasyon Merkezine Gönderilmesi

2.2. Replantasyon Endikasyonları

2.3. Replantasyon Komplikasyonları


Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

HAZİRAN


2
Doku ve Organ Transplantasyonları Transplantasyon Uygulanacak Hastanın Seçimi, Donör Seçimi, Alıcı ve Verici Uygunluğu, Doku ve Organ Transplantasyonunun Endikasyonları, .Doku ve Organ Transplantasyonunun Kontrendikasyonları, Doku ve Organ Transplantasyonunda Görülebilecek Komplikasyonlar, Doku ve Organ Transplantasyonunda Hemşirelik Bakımını Bilmesi

ÜNİTE XVII- DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI

1. Doku ve Organ Transplantasyonları

2. Transplantasyon Uygulanacak Hastanın Seçimi

3. Donör Seçimi

4. Alıcı ve Verici Uygunluğu

5. Doku ve Organ Transplantasyonunun Endikasyonları

6.Doku ve Organ Transplantasyonunun Kontrendikasyonları

7. Doku ve Organ Transplantasyonunda Görülebilecek Komplikasyonlar

8. Doku ve Organ Transplantasyonunda Hemşirelik Bakım

Düz Anlatım,

Soru-Cevap,

Sunum,

Maket üzerinde uygulama,

demostrasyon,rol pley


Maket, projeksiyon, afiş

NOT: Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisinden ünitelendirilmiş Yıllık Plan örneğine göre hazırlanmıştır.Konular Milli Eğitim Bakanlığı ders programına göre hazırlanmıştır. 2104 ve 2488 Sayılı Teb.Der.Atatürkçülük konularına planda yer verilmiştir.


Ders Öğretmeni

Zümre Öğretmenleri

UYGUNDUR

Adı Soyadı / İmza

Adı Soyadı İmza
17/09/2012

Nuray BALCI

Gülay ASLAN
Nuri Aslan


Okul MüdürüAdd document to your blog or website

Similar:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF ve DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF ve DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR iconHEDEF ve DAVRANIŞLAR KONULAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page