Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Indir 74.63 Kb.
TitleBeslenme ve Diyetetik Bölümü
Date conversion03.07.2013
Size74.63 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.istanbulbilim.edu.tr/cv/syo/doc/sule.sakar.doc
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fitnat Şule ŞAKAR

Doğum Tarihi: 04 Ağustos 1959

Ünvanı: Yard Doç Dr

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu

1981

Y. Lisans

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1985

Doktora

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1992Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Diyabet Yaşı ile Tat Duyusundaki Azalma arasındaki Korelasyon.

Prof Dr A Sevim BÜYÜKDEVRİM


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Sofra Tuzunun Plazma Glikoz ve İnsülin seviyelerine Etkisi.

Prof Dr H Hilmi SABUNCU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Diyetisyen

İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İstanbul Üniversitesi

1983-1985

Dr.

İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İstanbul Üniversitesi

1985-2006
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diyet Hizmetleri Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesi

2006-2008

Yard.Doç. Dr

İstanbul Bilim üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik bölümü

2008-devam ediyorYönetilen Yüksek Lisans Tezleri : -

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -

Projelerde Yaptığı Görevler :

TC Sağlık Bakanlığı, Ulusal Diyabet ve Obezite Programı. Tokat, Isparta, Mardin Diyabet ve Obezite Eğitim Kursları, Yöneticisi: Türkiye Diyabet Cemiyeti, Türkiye Diyabet Vakfı, Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof Dr Nazif BAĞRIAÇIK, 2005- halen devam ediyor.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), “Milli Takımlar Futbolcularının Beslenme Durumlarının Tespiti ve Beslenme Durumlarının Geliştirilmesi”,Yöneticisi: TFF, Spor Hekimliği ve Atletik Performans Departmanı Beslenme Sorumlusu Yard Doç Dr Şule Şakar ve TFF, Spor Hekimliği ve Atletik Performans Departmanı Başkanı Doç Dr Bülent BAYRAKTAR, 2008- halen devam ediyor


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MİLLİ TAKIMLAR İÇİN OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN BESLENME MODELLERİ, Yöneticisi: TFF, Spor Hekimliği ve Atletik Performans Departmanı Beslenme Sorumlusu Yard Doç Dr Şule Şakar ve TFF, Spor Hekimliği ve Atletik Performans Departmanı Başkanı Doç Dr Bülent BAYRAKTAR, 2008- halen devam ediyor


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Geliştirme Merkezi (TFGM), Beslenme Komisyonu, Yöneticisi: TFGM Başkanı Doç Dr Bülent BAYRAKTAR, 2008- halen devam ediyor


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Geliştirme Merkezi (TFGM) Herkes için futbol-Grassroots, Beslenme Danışmanı Yöneticisi: TFGM Başkanı Doç Dr Bülent BAYRAKTAR, 2008- halen devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), “A klasman Hakemleri, Beslenme Eğitim ve Geliştirme Projesi kapsamında, 2009 yılı Beslenme durumlarını tespiti ve değerlendirilmesi”, “2009- 2010 yılı Bireysel Beslenme Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulaması” projesi, Beslenme bölümü yürütücüsü, 2008- halen devam ediyor


İdari Görevler :


TC, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kurul üyeliği

TC, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Yönetim Kurulu üyeliği

TC, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı, Ekim 2008-Nisan 2009 dönemi,

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

“ECO 2011 İstanbul-TURKEY” Lokal organizasyon komitesi, Diyetisyen komitesi başkanlığı.

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) İstanbul Şubesi, Kurucu üyesi, 1997-1999 ve 1999-2001 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı.

KEPAN- Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, üyesi.

Ulusal Kalp Sağlığı Platformu Kurucu Üyesi.

Obezite Araştırma Derneği , Genel Sekreterliği, (2005- halen devam ediyor).

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Hekimliği ve Atletik Performans Departmanı Beslenme Sorumlusu, (2008- halen devam ediyor).

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Geliştirme Merkezi (TFGM), Beslenme, Ölçümler ve Yaşam Kalitesi Komisyonları üyesi, 2008- halen devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Geliştirme Merkezi (TFGM) Herkes için futbol-Grassroots, Beslenme Danışmanı, (2008- halen devam ediyor).


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

Beslenmeye Giriş ve Beslenme İlkeleri-I(Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

2
40

İlkbahar

Beslenmeye Giriş ve Beslenme İlkeleri-II(Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

2

2

40

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

Beslenmeye Giriş (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

2
42

Beslenme İlkeleri (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü)

1
35

Beslenme (Ebelik Bölümü)

1
29

Beslenme (FNGH)

1
129

Sporcu Beslenmesi (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

2
40

Sporcu Beslenmesi (Yüksek Lians-Beslenme ve Diyetetik)

2
3

Literatür Analizi (Yüksek Lians-Beslenme ve Diyetetik)

2
3

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. S. Ozturk, D. G. Taymez, G. Bahat, R. Demirel, H. Yazici, N. Aysuna, S. Sakar and A. Yildiz, “The influence of low dialysate sodium and glucose concentration on volume distributions in body compartments after haemodialysis: a bioimpedance analysis study”, Orginal Article, Nephrology Dialysis Transplantation (NDT) Advance Access published, May 28, p1-6 (2008)


A2. N. Ozbey, N. Ertan, S.Teko, Z. Koc, A. Kayserilioglu, S. Molvalilar, Y. Orhan, “HEMORRHEOLOGICAL PARAMETERS IN CENTRAL AND PHERIPHERAL OBESITY”, Med. Bull. İstanbul , 31:1, p68 (1998)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. F. Gun, T. Salman, S. Teko, V. Olgac, “PROBIOTIC SUPPLEMENTATION REDUCES BACTERIAL TRANSLOCATION IN THERMAL INJURY”, Clinical Nutrition, 25 th ESPEN Congress supp, 200-O, pS54, 20-25 September (2003)


B2. Z. KOÇ, Ş. TEKO, N. ÖZBEY, Y. ORHAN, “THE EFFECT OF WHEATS’ RUSEYM ON THE DIET THERAPY OF DYSLIPIDEMIC OBESITY”, International Journal of OBESITY and related metabolic disorders, 8th ECO Abstracts, Vol21, Supp 2, pS84, 275, Trinity College Dublin, 18-21 June (1997)


B3. Ş. Teko, Z. Koç, N. Özbey, E. Sencer, “THE EFFECTS OF GLUCOMANNAN OF THE TREATMENT OF OBESITY IN EUGLYCEMİC OBESE SUBJECTS”, International Journal of OBESITY and related metabolic disorders, 8th ECO Abstracts, Vol20, Supp 4, p70, 07-173WP1, 7th ECO, Barcelona,14-17 May (1996)


B4. N. Ozbey, N. Ertan, S. Teko, Z. Koc, A. Kayserilioglu, S. Molvalilar, Y. Orhan, “HEMORRHEOLOGICAL PARAMETERS IN OBESITY”, International Journal of OBESITY and related metabolic disorders, 8th ECO, Vol20, Supp 4, p114, 13-350-TP2, 7th ECO, Barcelona,14-17 May (1996)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ş. Şakar. Sporcu Beslenmesi, Klinik Gelişim: Sporcu Sağlığı ve Spor Yaralanmaları, s:1-9, Cilt:22, Sayı:1, 2009

D2. Azezli, A., Teko, Ş., Koç, Z., Özbey, N., Aral, F., Tanakol, R., Molvalılar, S., Sencer. E., “KOMBİNE HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİNDE GEMFİBROZİL VE LOVASTATİN İLE GEMFİBROZİL VE SİMVASTATİN KOMBİNASYONLARININ KARŞILASTIRILMASI”, Araştırmalar, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59:1, s9,1996

D3. Özbey, N., Tanrıber, G., Teko, Ş., Koç, Z., Orhan Y., “OBEZ KADINLARDA DAMAR BASINCI İLE ANTROPOMETRİK VE METABOLİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59:1, s34, 1996

D4. Teko, Ş., Koç, Z., Özbey, N., Orhan Y., “ÖGLİSEMİK OBEZ HASTALARDA ACARBOSE TEDAVİSİ”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 58:4, s17, 1995

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Erden, S., Şakar, Ş., Koç, Z., Fatma Karagöz, Habibe Çakır, Aslı Gelincik, Lütfiye Özdener. POLİKLİNİK HASTALARINDA B12 EKSİKLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongre Bildiri Kitabı, s262, P311, Antalya, 5-9 Eylül, 2007

E2. Öztürk S, Demirel R, Güven Taymez D, Şakar Ş, Çakır H, Ömer B, Yıldız A. Diyalizat Glukoz ve Sodyum İçeriklerindeki Değişikliklerin Hemodinami Üzerine Etkilerinin Biyoimpedans Ölçümler ile Değerlendirilmesi. 22.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, s2, SS-002, 2005


E3. Zeynep KOÇ, Şule TEKO, Neşe ÖZBEY, Yusuf ORHAN. HİPERKOLESTROLEMİ VE HİPERLİPİDEMİNİN DİYET TEDAVİSİNE BUĞDAY RÜŞEYMİNİN ETKİSİ. Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Endokrinoloji- Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, 08-13, İstanbul, 28-31 Mayıs, 1996


E4. Güniz TANRIBER, Neşe ÖZBEY, Şule TEKO, Zeynep KOÇ, Dinç DİNÇER, Yusuf ORHAN. KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNDE KONİSİTE İNDEKSİNİN DEĞERİ. Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Endokrinoloji- Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, 08-14, İstanbul, 28-31 Mayıs, 1996


E5. Şule TEKO, Zeynep KOÇ, Neşe ÖZBEY, Ergin SENCER. ÖGLİSEMİK OBEZİTE TEDAVİSİNDE GLUCOMANNAN’NIN YERİ. Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Endokrinoloji- Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, 08-15, İstanbul, 28-31 Mayıs, 1996


E6. TANRIBER G, TEKO Ş, ÖZBEY N, ORHAN Y. ABDOMİNAL OBESİTE TANISINDA KONİSİTE İNDEKSİ. Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Özet Kitapcığı, M-3.3, HÜ, Ankara, 12-14 Nisan, 1995


E7. TEKO Ş, KOÇ Z, ÖZBEY N, ORHAN Y. NON-DİABETİK ŞİŞMANLARDA ACARBOSE TEDAVİSİ. Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Özet Kitapcığı, M-3.6, HÜ, Ankara, 12-14 Nisan, 1995


E8. Ş TEKO, AS BÜYÜKDEVRİM, İ BAŞTAR. TİP II DİABETİKLERDE SOFRA TUZUNUN AÇLIK VE POSTPRANDİAL GLİSEMİ VE İNSÜLİNEMİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Özet Kitapcığı, s40, HÜ, Ankara, 14-16 Ekim, 1992


E9. Y Tümerdem, Ş Teko, B Ayhan. METROPOLİTAN BİR KENTTE İLKOKUL EVRESİNDE SİGARA ARAŞTIRILMASI; 1-GECEKONDU ÇOCUKLARINDA EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII:Ulusal Kongresi, Serbest Bildiri, Keçiören, Ankara, 1-5 Ekim, 1990


E10. Y TÜMERDEM, S ŞENDİR, Ş TEKO, M SOYDAN, B AYHAN, S ERDAT. HASTALARIN REÇETEYİ ANLAMASININ TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİKTEKİ YERİ VE ÖNEMİ. ANKEM DERGİSİ, 3. ULUSAL ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ ÖZEL SAYISI, Cilt2, Sayı2,s13, (13), 1988


E11. Z KOÇ, ŞŞ TEKO, AS BÜYÜKDEVRİM. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DERMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ. Diabet Yıllığı 5, s197, İstanbul, 1986


E12. ŞŞ Teko, AS Büyükdevrim. DİABETTE TAT DUYUSUNUN ARAŞTIRILMASI. Diabet Yıllığı 4, XIX.Diabet Günleri Gençlik ve Beslenme Kongresi, s89, İstanbul, 1985

F. Diğer yayınlar :


KİTAP, ÇEVİRİLER, BÖLÜMLER


Şule TEKO. Yağ Sayacı. Çeviri.Roche Mühtahzarları Sanayii AŞ’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

İstanbul,2002.


Teko Ş. Sporcu Beslenmesi-Futbol. Spor Sakatlıkarı ve Sporcu Sağlığı kitabı, Ed M Ünal,

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu Başkanlığı Doktor, Fizyoterapist ve Masör Gelişim Semineri, s217-228, Yeşilyurt, İstanbul,24-25 Aralık, 2002


Ş Teko, Z Koç. Antiaterojenik Diyet Örnekleri. Hiperlipidemiler ve Tedavisi kitabı, Ed E Sencer ve S Molvalılar, İstanbul, 1993


Z Koç, Ş Teko. Besinlerin Kalsiyum, Fosfor, Fluor ve D Vitamini İçerikleri ve Diyet Örnekleri.

Metabolik Kemik Hastalıkları Sempozyum Kitapcığı, Ed E Sencer, İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrin, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul, 1990

EĞİTİMCİ OLARAK KATILDIĞI KURS, SEMİNER, SEMPOZYUM, PANEL, KONFERANSLAR VE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMLARI

Ş, Şakar. “Milli Takımlar için Oluşturulmaya Çalışılan Beslenme Modelleri” 3. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, Topkapı Palace Otel, Kundu, Antalya 9 – 11 Ocak 2009

TFF da çeşitli kademeler için Sporcu Beslenmesi

“Diyabet ve Obezitede Medikal Beslenme Tedavileri İlkeleri ve Güncel Uygulamaları”, TC Sağlık Bakanlığı, Ulusal Diyabet ve Obezite Programı. Tokat, Isparta, Mardin Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu, 2008. (Aynı program dahilinde;Tokat 2008, Isparta 2008, Mardin 2008, Balıkesir 2007, Karabük 2006, Muğla 2005 programlarında görev almıştır)

Z Koç, Ş Şakar. “Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme”. TC Sağlık Bakanlığı, I.Grup Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 31Ocak-25 Mart, İTF, İstanbul, 2005

Şakar Ş. “Besin Ekleri, Fonksiyonel Beslenme ve Sağlığa Etkileri”, Konferans. Diyabet, Obezite ve Beslenme Sempozyumu “Pror Dr Üstün Korugan Anısına”, 01-02 Nisan, İstanbul, 2005

Z Koç, Ş Şakar. “Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme”. TC Sağlık Bakanlığı, II.Grup Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 25 Nisan- 17 Haziran, İTF, İstanbul, 2005

Teko Ş. “Spor ve Beslenme – Golf”. TC Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Golf 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, 18-29 Şubat, İstanbul Golf Tesisleri, İstanbul, 2004

Teko Ş. “Pediatrik Diyaliz Paneli; PD Tedavilerinde Beslenmenin Önemi”. 13.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 12-16 Eylül, Antalya, 2003

Teko Ş. “Spor ve Beslenme – Aikido”. TC Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Aikido 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, 29 Eylül-10 Ekim, Burhan Felek Spor Kompleksi, İstanbul, 2003

Teko Ş. “Sporcu Beslenmesi – Futbol”. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Kurulu, II.Sağlık Gelişim Semineri; TFF Takım Doktorluğu ve Fizyoterapistliği Gelişim Semineri, 24- 25 Aralık, Yeşilköy, İstanbul, 2002

Teko Ş. “Obezite Eğitim Kursu; Obezitede Beslenme ve Diyet İlkeleri”. I.Ulusal Obezite Kongresi, 8-10 Nisan Harbiye, İstanbul, 2001

Teko Ş. “Sporcu Beslenmesi – Futbol”. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Kurulu, Kulüp Doktorluğu Gelişim Semineri, 26- 27-28 Aralık, TFF Özkan Olcay Tesisleri, Riva-İstanbul, 2001

Teko Ş. “Sporcu Beslenmesi – Futbol”. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Kurulu, Masör Gelişim Semineri, 27-28 Aralık, TFF Orhan Saka Tesisleri, Riva-İstanbul, 2001

Teko Ş. “Böbrek hastalarında beslenme ilkeleri”, İÜ Hasta Okulu Programı, İTF, 7.11.2000-30.01.2001, Çapa/İstanbul.

Z Koç, Ş Teko. “OBEZİTE, Tedavide Diyet”. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Levent, İstanbul,17 Mart 1995

Ş Teko. “Ekmek ve Sağlık Semineri; Çocuk Beslenmesinde Ekmek”. Ekmekçilik Haftası’93, 25-31 Mayıs,Sepetçiler Kasrı, İstanbul, 1993

Ş Teko, Z Koç. “Metabolik Kemik Hastalıkları; Besinlerin Kalsium, Fosfor, Fluor ve D Vitamini İçeriklerine Örnekler”. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Uygulamalı Eğitim Kursları (MSUE), Gayrettepe, İstanbul,23 Kasım 1990

Ş Teko. “Erişkinin Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenmesi; Diabette Diyet Düzenlemeleri” . İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, II.Mezuniyet Sonrası Uygulamalı Eğitim Kursları (MSUE), İTF, İstanbul,19 Kasım, 1987

Ş Teko, Z Koç. “Erişkinin Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenmesi; Kliniğimzde Diyet Uygulamalarından Örnekler”. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, II.Mezuniyet Sonrası Uygulamalı Eğitim Kursları (MSUE), İTF, İstanbul,20 Kasım, 1987


YAYINLANMIŞ MAKALE, DERLEME VE YAZILARI

Teko Ş. “Obezite ile İlgili Yayın Özetleri”. Obezite (Türkiye Obezite Araştırma Derneği Yayın Organı), yıl6, sayı4, sayfa17, Ocak-Haziran, 2007

Şakar Ş. “Yeme Bozuklukları”. Obezite (Türkiye Obezite Araştırma Derneği Yayın Organı), yıl6, sayı1, sayfa29, Ocak-Mart, 2006

Şakar Ş. “Obezitenin Tıbbi Beslenme Tedavisi”. Obezite (Türkiye Obezite Araştırma Derneği Yayın Organı), yıl6, sayı2, sayfa29, Nisan-Haziran, 2006

Şakar Ş. “Obez Bir Olguda Egzersiz ve Diyet Tedavisi”. Obezite (Türkiye Obezite Araştırma Derneği Yayın Organı), yıl6, sayı3, sayfa12, Kasım, 2006

Teko Ş. “Beslenmede Fonksiyonel ve Alışılagelmiş Dışında Üretilen (NOVEL) Gıdaların Gelişimi” derleme. Gıda, sayfa51-52, Mart 1999, Dünya Yayıncılık, Bağcılar- İstanbl/Türkiye.1999

N Özbey, Ş Teko, Z Koç, Y Orhan,G Tanrıber. “Santral Obezite ve Metabolik Anamoliler: Plurimetabolik Sendrom (Sendrom X)”. Hipokrat, Aylık Sağlık Meslek Dergisi, sayı47, sayfa30, Şubat, 1996

Z Koç, Ş Teko, N Özbey, Y Orhan. “Hiperkolestrolemi ve Hiperlipideminin Diyet Tedavisinde Buğday Rüşeyminin Etkisi”. Hipokrat, Aylık Sağlık Meslek Dergisi, sayı51, sayfa50, Temmuz, 1996

Ş Teko. “Çocuk Beslenmesinde Ekmek”. Un Mamülleri Dünyası, yıl2, sayı4, sayfa14, Temmuz- Ağustos, 1993

Ş Teko. “Süt ve İnsan -uzman gözüyle” Tetra News Türkiye, sayı13, sayfa6, Sonbahar, 1990

Add document to your blog or website

Similar:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconDr. Dyt. Aylin HASBAY Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconBeslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconBESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconBeslenme basamağı; bir ekosistemdeki beslenme zincirinin aşamalarından her davranışlarına göre değişik basamaklarda sıfırlandırılır. İlk ve en alt basamakta

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconDiyabette beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinin amacı; hayatınız boyunca uygulayabileceğiniz en ideal beslenme programını oluşturarak kan şekerinizi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconBeslenme bülteni izleyenleri, sağlık bilimleri ile uğraşan kişiler ve çeşitli dallardaki öğrenciler uzun süreden beri bizden temel beslenme bilgilerini toplu halde görebilecekleri bir yazı yazmamızı istemekteydiler. Bu uzun makalenin onların ihtiyacını karşılayacağını umuyoruz

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconSAĞLIKLI BESLENME

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconGEBELİK VE BESLENME

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconSTRES VE BESLENME

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iconGebelikte beslenme

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page