1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2
Indir 44.09 Kb.
Title1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2
Date conversion05.07.2013
Size44.09 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.akademipress.com/egitim_bilimleri_dersler/1992matematikoss.doc


1992 ÖSS

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur?


A) 3 B) 4 C) D) 6 E) 7


2. ab olmak üzere,dört basamaklı a23b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a+b toplamı en çok kaçtır?


A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 16


3. a>0, b>0, c>0 veolduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?


A) a
D) b

4.Yukarıdaki bölme işlemine göre, b+1 in türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) B) C)

D) E) a2+2a


5. x, y, z sıfırdan büyük birer tamsayı ve

3x+2y+z=97

olduğuna göre, y nin en büyük değeri kaçtır?


A) 47 B) 46 C) 45 D) 44 E) 43


6.

işleminin sonucu kaçtır?


A) 10-2 B) 10-1 C) 1 D) 10 E) 102


7.

işleminin sonucu kaçtır?


A) B) C) 1 D) 2 E) 4


8. şeklinde tanımlandığına göre,işleminin sonucu nedir?


A) –9 B) –3 C) –1 D) 3 E) 9


9. 5, sayı tabanını göstermek üzere,

(123)5x(32)5

çarpımı, 5 tabanına göre kaçtır?


A) 100321 B) 100111 C) 10041

D) 141 E) 104


10.

olduğuna göre, x kaçtır?


A) –2 B) –1 C) D) E)


11. İki çocuğun ağırlıkları oranı , farkı ise 12 kg olduğuna göre, bu çocukların ağırlıkları toplamı kaç kg’dır?


A) 36 B) 48 C) 60 D) 64 E) 72


12. Bir öğrencinin, matematik dersindeki üç sınavdan aldığı puanların ortalaması 7 dir. Bu öğrenci üçüncü sınavdan 8 puan aldığına göre, ilk sınavdan aldığı puanların ortalaması kaçtır?


A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7


13. i boş olan bir su deposundaki suyun i kullanılınca, bu deponun tamamını doldurmak için 30 litre su gerekmektedir. Buna göre, bu su deposu kaç litre su almaktadır?


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60


14.Şekilde görüldüğü gibi, birbirinden 27 km uzakta olan A ve B noktalarından aynı anda ve birbirine doğru harekete başlayan iki bisikletli saat sonra karşılaşıyorlar. Bu iki bisikletçiden yalnızca biri saatteki hızını kaç km artırırsa, karşılaşma 1 saat sonra gerçekleşir?


A) 11 B) 9 C) 7 D) 5 E) 3


15. Ahmet, Mehmet ve Hasan babalarının verdiği paradan önce 10 000 er lira alıyorlar. Kalan paranın yarısını Ahmet aldıktan sonra artan paraya da Mehmet ve Hasan eşit olarak bölüşüyorlar. Mehmet’in aldığı paranın toplamı 12 500 lira olduğuna göre, babalarının bu üç çocuğuna verdiği para kaç liradır?


A) 158 000 B) 54 000 C) 50 000

D) 46 000 E) 40 000


16. A={x 1x1200, x=4n, nN}

B={y 8
olduğuna göre, AB nin eleman sayısı kaçtır?


A) 64 B) 66 C) 68 D) 70 E) 74


17. a, bN ve a2-b2=11

olduğuna göre, a2+b2 toplamı kaçtır?


A) 18 B) 21 C) 25 D) 36 E) 61


18.

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


A) b-a B) a-b C) a+b

D) a-1 E) a+1


19. ve a+b+c=0

olduğuna göre, c2 kaçtır?


A) 1 B) 2 C) D) E)


20. b=2a c=2b d=3c

a+b+c+d=19

olduğuna göre, d-a farkı kaçtır?


A) 7 B9 8 C) 9 D) 11 E) 12


21. ve

olduğuna göre, n kaçtır?


A) B) C) –1 D) 3 E) 9


22.

olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden hangisidir?


A) B)

C) D)

E)


23.Şekilde grafiği verilen y=f(x) doğrusal fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


A) y=x B) y=-x C) y=x+1

D) y=-x+1 E) y=-x-1


24.Şekildeki verilere göre,  açısı kaç derecedir?


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45


25.Şekildeki düzgün beşgenin X, Y, Z, T ve U köşeleri, ABCD dikdörtgeninin kenarları üzerindedir. Buna göre, kaç derecedir?


A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21


26.AB=x birim ve ABC bir eşkenar üçgen olduğuna göre, AB=x kaç birimdir?


A) B) C) D) E)


27.Şekildeki ikizkenar üçgeninde EF=x kaç birimdir?


A) B) C) 1 D) E)


28.Şekildeki ABC üçgeninde D, E, F noktaları kenarlar üzerinde olup, AEDF bir paralel kenardır. Buna göre, EC=x kaç birimdir?


A) B) C) D) 3 E) 4


29.Şekildeki O merkezli ve [AB] çaplı yarı çember üzerinde C ve D noktaları alınmıştır. Buna göre, CD=x kaç birimdir?


A) 3 B) 4 C) 5 D) E)


30.Şekildeki çemberde, kesişen [AB] ve [CD] kirişlerinin oluşturduğu dört yayın derece türünden ölçüleri verildiğine göre,  açısı kaç derecedir?


A) 32 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45


31.Şekildeki ABCD bir dikdörtgen, AB=a, AD=b, O merkezli çember üç kenara teğettir. A noktasından çizilen teğet doğru, O merkezli çembere T noktasında değiyor. AD=AT olduğuna göre, oranı kaçtır?


A) B) C) 2 D) E)


32.Şekildeki [AB] çaplı yarı çemberin T noktasındaki teğeti, ABD doğrusunu C de kesiyor. olduğuna göre, kaç derecedir?


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


1-B

2-C

3-A

4-D

5-B

6-D

7-E

8-B

9-C

10-A

11-E

12-D

13-A

14-B

15-E

16-E

17-E

18-B

19-A

20-D

21-B

22-E

23-C

24-D

25-D

26-C

27-E

28-E

29-D

30-C

31-A

32-C
Add document to your blog or website

Similar:

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 icon1- Üç basamaklı bir sayının bütün basamaklarındaki rakamları 2’ şer

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 iconÜç basamaklı bir sayı söyle (875) bu sayıyı iki kere yan yana yaz (875875) oluşan sayı7,11,13 ile tam olarak bölünür

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 icon1 “5 doğal sayısının katıdır ama 3 ile tam bölünmez.” şeklinde tanımlanan kaç tane İki basamaklı doğal sayı vardır?

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 icon1 8, 5, 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 icon1. Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen üç basamaklı sayılar abc biçiminde yazılacaktır a > b > c koşulu ile böyle kaç tane sayı yazılabilir?

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 iconÜç basamaklı en büyük çift sayı hangi seçenekte verilmiştir?

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 icon801- 370a dört basamaklı sayısı 2 ve 3 ile tam bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alır?

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 iconBir sayının içinde, başka bir sayının kaç defa bulunduğunu anlamak için yapılan işleme

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 iconKamuoyu nedir, nasıl oluşur? Kamuoyunda belirginleşen kanaatlerin araştırılması ve medyada yansıması, kanaat önderleri, iki basamaklı akış, kamuoyunun dördüncü

1. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A 3 B 4 C D 6 E 7 2 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ Y-01 3 BASAMAKLI MERDİVEN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page