GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları
Indir 0.94 Mb.
TitleGELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları
Page2/12
Date conversion05.07.2013
Size0.94 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersindir.net/indir/egitim-bilimleri-8.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


3. "Aç tavuk kendini darı ambarında görür." atasözü insan için kullanıldığında aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi için uygun bir örnek oluşturur?

 1. Bastırma

 2. Özdeşim

 3. Hayal kurma

 4. Gerileme

E) Güdüleri çarpıtma

6. -Bir kişinin gitmek istemediği bir doğum günü partisini unutması

-Babasıyla tartışan bir gencin elindeki nesneyi fırlatıp yere atması

Yukarıdaki davranışlar sırasıyla aşağıdaki hanği savunma mekanizmalarını örneklendirir?

 1. Yadsıma - Yön Değiştirme

 2. Kaçma - Karşı tepki geliştirme

 3. Bastırma - Yön Değiştirme

 4. Ödünleme - Yüceltme

E) Kaçma - Kendini yöneltme

-GELİŞİM PSİKOLOJİSL

7. Savaşta düşmanla göğüs göğse çarpışan bir asker, yanındaki arkadaşının yaralandığını görünce silahını eline alır ve düşman cephelerine karşı saldırır. Ancak cepheleri boş bulunca etraftaki ağaçlara ve taşlara rastgele ateş eder.

Asker bu durumda aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini kullanmıştır?

 1. Karşı tepki geliştirme

 2. Ödünleme

 3. Kaçma

 4. Yön değiştirme

E) Yadsıma

10. "Sınıf başkanlığı seçimini az bir farkla kaybeden bir ilköğretim 8. sınıf öğrencisi, seçimi kaybetmesinden dolayı yaşadığı hayal kırıklığını yadsımakta, seçimi kaybetmesinin onu hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığına ilişkin bir soru sorulduğunda da bunu reddetmektedir."

Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin kullandığı savunma mekanizması olabilir?

 1. Bastırma

 2. Mantığa bürüme

 3. Hayal Kurma

 4. Gerileme

E) Pollyannacılık


8. I. Bir genç kızın sürekli olarak beyaz atlı prensinin gelip kendisini götürmesini düşünmesi

 1. Fiziksel özürlü bir gencin el sanatlannda ünlü bir
  kişi olaraktanınması

 2. Başbakan olmaya şartlanan bir çocuğun sınıfta
  başbakan rolünü oynaması

Aşağıdakilerden hangisinde yukarda örneği verilen savunma mekanizmalarının doğru sıralaması verilmiştir?

 1. Hayal kurma, özdeşim, ödünleme

 2. Hayal kurma, ödünleme, özdeşim

 3. Özdeşim, ödünleme, hayal kurma

 4. Ödünleme, özdeşim, hayal kurma

E) Özdeşim, hayal kurma, ödünleme

H.Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, sık sık bastırma mekanizmasını uyguladığı gözlenen bir öğrencinin durumuna en uygun öğretmen davramşıdır?

 1. Ailesini okula çağırma

 2. Çocuğu psikiyatra gönderme

 3. Durumu müdüre bildirme

 4. Koşulsuzca dinleme ve kendini ifade etmesini
  sağlama

E) Daha etkili mekanizmalar kullanmasını önerme


9. "Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Ayşe Hanım, eşine karşı yoğun olumsuz duygular yaşadığı dönemlerde eşiyle geçirdiği güzel anları hatırlamasının kendisini rahatlattığını ifade etmektedir."

Ayşe Hanım hangi savunma mekanizmasını kullanmaktadır?

 1. Bastırma

 2. Mantığa bürüme

 3. Hayal Kurma

 4. Gerileme

E) Pollyannacılık

12. "KPSS Deneme sınavlarında istediği puanı yakalayamayan bir öğretmen adayı, daha önce böyle bir yakınması gözlenmediği halde başansızlığını yaşamakta olduğunu iddia ettiği "sınav kaygısf'na bağlamaktadır."

Bu durum adayın hangi savunma mekanizmasını kullandığını düşündürmektedir?

 1. Bastırma

 2. Mantığa bürüme

 3. Hayal kurma

 4. Gerileme

E) Yadsıma

-EĞİTİM BİLİMLERİ-

13. "Fikret'in, sevmediği ya da hoş olmayan biryaşantı geçirdiği arkadaşının adını unutması" aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

 1. Bastırma

 2. Ödünleme

 3. Gerileme

 4. Özdeşim

E) Yansıtma

16. "Daha önce kardeşini trafik kazasında kaybeden bir gencin, otogara yolcusunu beklemek için gitmeyi unutması" aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle ilgilidir?

 1. Yön değiştirme

 2. Bahane bulma

 3. Özdeşim kurma

 4. Bastırma

E) Karşıt tepkiler geliştirmegeliştirdiği ■§

d
14. İnsanın stres, hayal kırıklığı, çatışma ve bunları doğuran nedenlerden kurtulmak amacıyla, bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışlara ne ad verilir?

 1. Yön değiştirme

 2. Savunma mekanizmaları

 3. Hayal kurma

 4. Sosyal uyumsuzluk

E) Çatışma

17. Suçluya kızan avukat, kalemini kırarak öfkesini yatıştırıyor.

Avukatın bu davranışı hangi savunma me-kanizmasına bir örnektir?

 1. Kaçma

 2. Yansıtma

 3. Bastırma

 4. Yön değiştirme

E) Pollyanna

SJJ

15. İstekleri yerine getirilmeyen bir çocuğun bebekler gibi emeklemesi ya da altını kirletmesi" hangi savunma mekanizmasıyla ilgilidir?

 1. Yüceltme

 2. Gerileme

 3. Bastırma

 4. Pollyanna

E) Ödünleme

18. Aynı sınıfta bulunan bir kızdan hoşlanan erkek öğrenci kızla yakınlaşmak ister, bu nedenle çeşitli girişimlerde bulunur. Fakat gence bu isteğinin asıl nedeni sorulduğunda "onunla ders çalışmak istiyorum, ev ödevi ile ilgili konuşuyorum, sinemaya gidip gidemeyeceğini sordum" gibi nedenler ileri sürmektedir. Böylece başkaları tarafından bilinmesini istemediği isteklerini akla uygun bir biçimde temellendirmeye çalışmaktadır.

Erkek öğrencinin böyle davranmasını en iyi açıklayan savunma mekanizması hangisidir?

 1. Bahane bulma

 2. Özdeşim kurma

 3. Yansıtma

 4. Unutma

E) Yön değiştirme

10-

-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ.

savunma

19. Aşağıdakilerden hangisinde mekanizmasın"dan söz edilemez?

 1. Okuyamayan babanın çocuğunu okutmak
  istemesi.

 2. Okuyamamış babanın, okumuş çocuğu ile sık
  sıkövünmesi.

 3. Okumak isteyen fakat çalışmayı sevmeyen
  öğrencinin durumu.

 4. Cüzdanını çaldıran yaşlı amcanın "bu bana ders
  oldu, bundan sonra çok iyi korurum" demesi.

E) Sevmediği arkadaşına söz verdiği oyuncağı
unutan, Ayşe'nin durumu.

22. Bir çocuğun sevmediği arkadaşının ismini uygunsuz kelimelerle duvara yazması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine bir örnek olabilir?

 1. Kaçma

 2. Bahane bulma

 3. Yansıtma

 4. Bastırma

E) Yön değiştirme


20. "Babasından azar işiten kardeşine çıkışması" mekanizmasma örnektir?

 1. Ödünleme

 2. Yön değiştirme

 3. Bahanebulma

 4. Özdeşim kurma

E) Karşıt tepkiler geliştirme

Mustafa'nın küçük hangi savunma

o

CNİ

23. Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan birisinin, çocuk yuvası açmak veya bir çocuk yuvasında çalışmak suretiyle kendisini tatmin etmesi, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

 1. Ödünleme

 2. Kaçma

 3. Yüceltme

 4. Yön değiştirme

E) Bahane bulma


21. Aşağıdakilerden hangisi

mekanizmasına örnek deâildir?

savunma

 1. Sıkılgan bir gencin arkadaşlarını şımarık olarak
  nitelendirmesi

 2. Evin borçlarını ödeyemeyen bir çiftin, ailesinden
  yardım istemesi

 3. İşsiz olduğu için sinirli olan bir babanın, işlerinin
  yoğunluğundan şikayet etmesi

 4. Dedikodu yapan kadının herkes yapıyor demesi

E) Hızlı araba kullandığı için kaza yapan sürücünün
yolların bozuk olduğunu söylemesi

-EGITIM BILIMLERI-

11ÇIKMIŞ SÖRIILAR ve ÇÖZÜMLERİ

24. "Müşterilerin, ünlü kişilere benzeme eğilimlerinden yararlanma amacıyla, bazı reklamlarda sanatçılara yerverilir."

Reklamcıların bu uygulaması hangi psikolojik mekanizmaya dayanır?

 1. Pekiştirme

 2. Yön değiştirme

 3. Yansıtma

 4. Özdeşim kurma

E) Ödünleme

1. Bir çocuk doktor olan ablası gibi giyinmiş ablasının steteskopunu boynuna takmıştır.

Bu çocuğun ablası gibi davranması aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2004 KPSS)

 1. Özdeşim

 2. Taklit

 3. Yüceltme

 4. Yansıtma

E) Baskı


£2 tc yj o

"cc m

H tz 'O

UJ

Buradaki çocuğun davranışı ne kadar ablasını taklit gibi görünse de basit bir davranışın taklidi değil ailesi tarafından sevilen değer verilen ablası gibi olma çabasıdır. Birey kendinde bulunan özellikleri özenilir bulmadığı zaman kendisi gibi olmaktan çıkıp kendini istediği gibi bir kişiymiş gibi algılamaya ve onun gibi davranmaya başlar. Bu duruma özdeşleşme (özdeşim kurma) denir.

(Cevap A)llllllillii

iliivillll
1.A

7.D

13.A

19.C

2. B

8.B

14.B

20. B

3. C

9.C

15.B

21.B

4. E

10.A

16.D

22. E

5.C

11.D

17.D

23.C

6.C

12.B

18.A

24. D

üj

12-

-ÖĞRENME PSİKOLOJİSL


Amaçlı Davranışçılık


OGRENME PSIKOLOJISIEdvvard Chace Tolman, 'öğrenme' ve 'motivasyon' alanlarında önemli çalışmalar yapmış Amerikalı bir bilim adamıdır ve psikoloji alanına birçok önemli katkıda bulunmuştur. California Berkeley Üniversitesi'nde çalışırken ortaya attığı "Öğrenmenin Bilişsel Kuramı" ile kendi davranışçı ekolünü geliştirmiştir.

Tolman, yöntem bakımından davranışçı, metafizik yönünden bilişsel bir kuramcıdır.

Tolman; öğrenmenin, organizmanın çevresi hakkındaki bilgi ve bilişleri ve bunlarla kendi arasında nasıl bir ilişki kurduğu ile ilgili oiarak gerçekleştiğini söylemiştir. Tolman'ın bu kuramı, Thorndike ve HulPın öğrenmenin sıkı bir uyaran -tepki eşleşmesiyle gerçekleştiğini öne sürdükleri kuramlarının karşısındadır.

Tolman'ın Bilişsel Davranışçılığı

 1. Odak noktası, bilinç yerine davranıştır ve içgörü
  yerine nesnel gözlemdir.

 2. İnsan ve hayvan davranışının en çok göze çarpan
  önemli özelliklerinden biri, amaca yönelik olmasıdır.

 3. Amaçsal niteliğe sahiptir ve ayrıca bilişsel ve
  uysaldır. Bu iki terim bütünsel davranışı, değişmez,
  dönüşlü mekanik davranışlardan farklı kılar.
  Bütünsel davranış, reflekslerden farklıdır.
 1. Bütünsel davranış pek çok nedene dayanır;
  öğretilebilir niteliğe sahiptir.

 2. Ara Değişkenler: Davranışı yönlendiren ve
  çevresel uyaran ile gözlemlenebilen tepkiler
  arasında arabuluculuk eden psikolojik süreçleri
  tanımlamaktadır. Ara değişken ömekleri; bilişleri,
  beklentileri, amaçları, varsayımları ve istekleri
  kapsar. Tolman'a göre bir beklenti, her bir başarılı
  tepkiyi bir ödül takip ettiğinde ortaya çıkar. İnsanlar

ve hayvanlar, tepkiler ve çevresel uyaranlar arasında düzenli ilişkilerin olduğu her zaman beklenti oluştururlar. Bir beklenti bir kere ortaya çıktığı zaman, davranışın yön bulmasında ve kontrolünde rol oynar.

6. Gizil Öğrenme: Pekiştireç motivasyonu ve bu
nedenle performansı etkiler. Ancak öğrenme kendi
başına bağımsız bir süreçtir. Pratik amaçlar için
pekiştireç kullanırız çünkü motivasyon üzerinde
önemli bir.rolü vardır. Gizli öğrenme (Tolman)
organizmanın öğrendiğinin bilincinde olmadan
yaptığı öğrenmedir. Kendiliğinden, farkına varmadan
gerçekleşir. Bir yerin zihinsel haritasını çıkardığımız
öğrenme biçimi, yani bilişsel harita ve bir işin o
toplumda nasıl yapıldığını öğrendiğimiz bilişsel
senaryo öğrenmesi böyledir. Bir bireyin dikkat
etmediği halde bir şarkının sözlerini öğrenmesi ya
da bir mağazanın yerini bilmesi gizil öğrenmeye
örnek verilebilir.

Bizim hayal-meyal hatırlıyorum dediğimiz veya bir yerden aklımda kalmış dediğimiz şeyler mahallenin marketinin - kasabının - berberinin yerlerini bilinç olarak öğrenmesek de onların ismi ve yerleri sorulduğunda öğrenmiş olduğumuzu anlarız.

7. Deneysel Sönme: Sönme, büyük oranda
beklentilerdeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar.
Tepkinin gücü, koşullu uyaran bir işaret olarak
hizmet etmeye devam ettiği sürece yüksektir.
Uyaran artık daha fazla işaret olarak değer sahibi
olmadığı zaman, beklentiler ve dolayısıyla tepkiler
de değişir. Tolman'ın kuramına göre bu, eğer bir
organizma bir işaretin artık bir pekiştirece kılavuzluk
etmeyeceğinin kesin olarak farkındaysa sönme
gerçekleşir ve bu sönmenin nedeni, organizmanın
artık o davranışa ihtiyacının olmamasıdır.

-EĞİTİM BİLİMLERİ-

13


Tolman'a Göre Öğrenme Türleri (Senemoğlu, 2004)

Kateksis: Belli dürtü durumlarıyla belli nesneleri ilişkilendirme eğiliminin öğrenilmesine işaret etmektir. Örneğin; belli bir ülkedeki bireyler açlık dürtüsünü belli yiyeceklerle giderebilirler: Adana'da yaşayan bir birey geneüikle açlığını Adana kebabı yiyerek, Karadeniz bölgesinde yaşayan bir birey ise açlığını hamsi yiyerek giderme eğiliminde olabilir.

Eşdeğer inançlar: Alt amaç, esas amaçla aynı etkiye sahip olduğunda, alt amaç eşdeğer inanç oluşturmaktadır.

Alan Beklentileri: Burada organizma neyin

ney9 götüreceğini öğrenir. Yani bir işareti

gördüğünde bir sonrakinin onu izlsyeceğini
öğrenir.

Alan biliş yolları: Bir problem çözme stratejisi ya da yaklaşımdır. Belli durumlarda algısal alanı düz9nleme eğilimidir.

Dürtü ayrımları: Organizmanın kendi dürtü durumunu belirlemesini ve buna uygun tepkide bulunmasını kapsamaktadır.

Hareket biçimleri: Tolman kuramlarında esas olarak fikirlerin ilişkilendirilmesiyle ilgilenmiştir. Bu nedenle har9k9t biçimini öğrenm^, bir eksiği gidermeye dönüktür."co ü

TARİHLERLE TOLMAN

1886 —> Nevvton, Massachusetts'de doğdu.

1911 —»• Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Elektrokimya alanında lisans derecesini aldı.

1911 —> Felsefe ve psikoloji öğrencisi olarak Harvard Okulu'na girdi.

1912 —> Doktora derecesi için Almanya'nın Giessen kentine gitti; Gestalt Psikolojisi ile ilgilenmeye başladı.

1912 —> Hugo Munsterberg and Langfeld ile birlikte "anlamsız hece öğrenmesi" üzerinde çalıştı.

1915 —> Geriye dönük ket vurma üzerine hazırladığı tezinden sonra Harvard'tan doktora derecesi aldı.

1930 —> Farelerle labirent deneylerinde ödülün ve pekiştirecin rolleri üzerinde çalıştı.

1932 —> "Hayvanlarda ve İnsanlarda Amaçlı Davranış" kitabını yazdı.

1949 —> Öğrenme motor becerilerinin ve problem çözmenin farklı kanunlar tarafından yönetildiğini belirttiği "Bir Çeşit Öğrenmeden Daha Fazlası Var"ı yazdı.

1959 —> 19Kasım'daöldü.

14-

-ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ.ÇOZUMLU KAVRAMA TESTİ

1. Tolman'ın işaret öğrenme kuramma göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Tolman, öğrenmeyi bireyin içerisinde yaşamış
  olduğu çevreyi keşfetme süreci olarak ele
  almış, bu keşif süreci içerisinde bilişsel
  süreçlerin etkili olduğunu vurgulamıştır.

 2. Tolman, işaret öğrenme kuramını davranışçı
  öğrenme kuramlarının bulguları ile Gestalt
  öğrenme yaklaşımının bulgularını birleştirerek
  oluşturmuştur.

 3. Tolman, öğrenme üzerinde şartlanmanın etkili
  olduğunu, bilişsel süreçlerin ise herhangi bir
  etkide bulunmadığını ileri sürerek bilişsel
  öğrenme kuramlarının karşısında yer almıştır.

 4. Tolman'a göre öğrenciler öğrenme ortamında
  öğrenme faaliyetini bilinçli, niyetli ve aktif
  olarak katılım gösterirler. Böylece öğrenciler
  öğrenme ortamına ve okula uyum davranışları
  gösterirler.

E) Tolman, öğrenme süreci ile ilgili olarak gizil
öğrenme ve işaret (yer) öğrenme kavramlarını
geliştirmiş ve öğrenmenin bu iki kavram ile
gerçekleştiğini vurgulamıştır.

"Çorumlular çay ile birlikte leblebi yemeyi tercih ederlerken, Kayserililer ise yemeklerde daha ziyade pastırma ve sucuk yemeyi diğer besin maddelerine tercih ederler" ifadesini kullanan bir kişi, Tolman'ın işaret öğrenme kuramında dile getirilen hangi kavramı vurgulamaya çalışmaktadır?

 1. Kateksis

 2. Eşdeğer inançlar

 3. Alan beklentileri

 4. Alan-biliş yolları

E) Dürtü ayırımı

Kateksis, Tolman'ın işaret öğrenme kuramının temel kavramlarından birisidir ve içerisinde bulunulan sosyo-kültürel özelliklerin bireyin öğrenmesi ve davranışları üzerinde etkisini ifade eden bir kavramdır. Yine Trabzonluların acıktıklarında açlıklarını hamsi yiyerek gidermeye çalışmaları da Kateksis olgusuna örnek teşkil etmektedir.

(Cevap A)


Tolman, öğrenmeyi bilişsel süreçler ile açıklayan ilk bilişsel temelii davranışçı öğrenme kuramcısıdır. Bu nedenle ona göre öğrenme üzerinde bilişsel faktörler etkili olup, koşullanma süreçleri öğrenme üzerinde herhangi bir etkide bulunmamaktadır.

(Cevap C)

Halk dilinde kullanılan "Karnı aç ama ağzından kürdanı hiç düşürmüyor" tabiri Tolman'ın işaret öğrenme kurammda hangi kavramı dile getiren bir örnektir?

 1. Alan beklentisi

 2. Dürtü ayarımı

 3. İşaret öğrenme

 4. Eşdeğer inançlar

E) Alan-biliş yolları

Tolman'a göre eşdeğer inançlar, fizyolojik güdülerden daha ziyade sosyal güdülerin doyuma ulaştırılması anlamına gelmektedir. Yukarıda verilen örnekte birey, karnı aç olmasına rağmen karnı tokmuş gibi ağzında kürdan ile gezmekte böylece saygınlık ve önemsenme ihtiyacını fizyolojik ihtilacı olan açlıktan daha fazla önemsemektedir.

(Cevap D)

-EGİTİM BİÜMLERİ-

15


4. "Müslümanlar aç olduklarında domuz eti yemezlerken, Hindular ise inek eti yemeyi doğru olarak kabul etmezler."

Tolman'a göre Müslümanların ve Hinduların bu davranışlarının temelinde ne tür öğrenmeler yatmaktadır?

 1. Eşdeğer inançlar

 2. Olumsuz kateksis

 3. Alan beklentileri

 4. Alan-biliş yoliarı

E) Dürtü ayırımları

6.

"Size o ana kadar farkında olmadığınız bir yerin adresi sorulsa, hemen adresi soran kişiye sormuş olduğu adrese nasıl gidebileceğini en ince ayrıntısına kadar tarif edebilirsiniz" sözlerini söyleyen bir kimse, Tolman'ın işaret öğrenme kuramında hangi kavramın niteliğinden bahsetmektedir?

 1. Kavrama

 2. Bilişsel harita

 3. Bilişsel senaryo

 4. Anlamlandırma

E) Kodlama


5.

Tolman'a göre bir bireyin belirli durumlarda belirli nesnelerden kaçınmayı öğrenmesine, yani inançların öğrenmeler ve davranışlar üzerindeki etkisine olumsuz kateksis denilmektedir.

(Cevap B)

"Gazete okurken aynı zamanda televizyonda bir müzik parçasının söylendiğini duyan bir birey, tüm dikkatini gazeteye verdiğinden televizyonda söylenen şarkının sözlerine dikkat etmemiş, fakat gazetesini okuduktan belli bir süre sonra gazete okurken televizyonda söylenen şarkıyı kendiliğinden söylemeye başiamıştır."

Tolman'a göre bu bireyin şarkının sözlerini kendiliğinden tekrarlaması ne tür bir öğrenmedir?

 1. Kavrama yoluyla öğrenme

 2. Sezgi yoluyla öğrenme

 3. Koşullanma yoluyla öğrenme

 4. Anlamlı öğrenme

E) Gizil (örtük) öğrenme

ç "o

cr

LU O

'E 7

UJ '■

Tolman'a göre gizil öğrenme sürecinde iki faktörden yararlanılır. Bunlar; bilişsel harita ve bilişsel senaryodur. Bilişsel harita, bireylerin zihinlerinde içerisinde yaşadıkları çevrenin haritasını, krokisini zihinlerine kaydetmeleri, sorulunca bu çevrenin adresini tarif etmeleridir.

(Cevap B)

"Yolculuğa çıkacak bir insan otobüs ya da tren ile nasıl yolculuk yapacağını bilir. Yine arkadaşları ile güzel bir lokantaya giden bir birey de masaya oturduklarında nasıl yemek yeneceğini, insanlarla nasıl konuşulacağını önceden bilir. Çünkü bireylerin zihinierinde bir işin, eylemin nasıl yapılacağına ilişkin imgeler, kodlamalar önceden mevcuttur" ifadesini kullanan bir birey, Tolman'ın işaret öğrenme kuramında dile getirdiği hangi kavramı ifade etmeye çalışmaktadır?

 1. Genelleme

 2. Bilişsel harita

 3. Bilişsel senaryo

 4. Anlamlandırma

E) Farklılaştırma


Tolman'a göre gizil öğrenme; bireyin farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde yapmış olduğu öğrenmelerdir.Yukarıda verilen örnekte de birey gazete okurken duyduğu fakat o an dikkat etmediği şarkının sözlerini gazete okuduktan belli bir süre sonra melodisi ile birlikte tekrarlamaktadır.

(Cevap E)

Tolman'a göre gizil öğrenme sürecinde insanların yararlandığı faktörlerden - birisi de bilişsel senaryolardır. Bilişsel senaryo; bir olayın, bir işin nasıl gerçekleştiğine ilişkin imgelerin, olguların, bilinçsiz bir şekilde zihne yerleştirilmesi, yeri ve zamanı geldiğinde de bu senaryoiarın kullanılmasıdır.

(Cevap C)

16-

-ÖĞRENME PSİKOLOJİSL


8.

"Tolman'a gire bireyler, bir problemi çözerlerken kullanmış oldukları yolları, bu probİ9me benzeyen diğer sorunların çözümünde de kullanmaktadırlar. Örneğin Fizik problemi çözen bir bireyin burada kullanmış olduğu bir formülü, kimya problemi çözerken de kullanmaktadırlar."

Bireylerin birbirlerine benzeyen konularda çözüm için aynı ya da benzer yolları kullanmaları, işaret öğrenme kuramında hangi kavram ile açıklanmaktadır?

 1. Eşdeğer inançlar

 2. Olumsuz Kateksis

 3. Alan beklentileri

 4. Alan-biliş yolları

E) Dürtü ayırımları

Tolman, davranışçı öğrenme kuramları iie Gestalt öğrenme kuramının görüşlerini birleştirdiği için öğrenmelerin bütünden parçaya doğru amaçlı bir şekilde yapılmasının daha doğru olduğunu ileri sürmüştür.

(Cevap B)


9.

Tolman'a göre alan-biliş yolları kavramı bireylerin bir problemi çözerlerken kullanmış oldukları yolları, bu probleme benzeyen diğer sorunların çözümünde de kullanmaları anlamına gelmektedir.

(Cevap D)

Aşağıdakilerden hangisi Tolman'ın işaret öğrenme kuramına göre yanlış bir ifadedir?

 1. İnsan davranışlarının en çok göze çarpan
  yönü, davranışların amaca dönük olmasıdır.

 2. Tolman'a göre öğrenmeler parçadan bütüne
  doru olmakta, yani basitten zora doğru bir
  seyirtakip etmektedir.

 3. Birey amacına ulaşabilmek için ipuçlarını ve
  ihtiyaç kaynaklarını kullanarak öğrenmesini
  gerçekleştirmektedir.

 4. Bireyler , öğrenmelerini farkına varmadan
  bilinçsiz bir şekilde de gerçekleştirebilirler.

E) Tolman, öğrenmede bilişsel faktörlerin etkisine
önem verdiği için ve davranışçı öğrenme
kuramlarının bulgularından da yararlandığı için
bilişsel temelli davranışçı öğrenme kuramcısı
olarak bilinmektedir.

10. "Televizyonda bir film seyreden Kaan Bey, filmi seyrederken eşi ile arkadaşının telefonda konuştuğunu duymuş, eşinin arkadaşlarından birisinin vefat ettiğinden bahsettiğini işitmiş fakat o an filme daldığı için bu konuşmanın üzerinde bilinçli olarak hiç durmamıştır. Ertesi gün işyerine gittiğinde arkadaşları ile konuşken, konu vefat eden o kişiye geldiğinde Kaan Bey, o kişinin öldüğünü ifade etmiştir."

Kaan Bey'in bu öğrenmesi Tolman'ın işaret öğrenme kuramında hangi öğrenme kavramı ile açıklanmaktadır?

 1. Gizil (örtük) öğrenme

 2. Sezgi yoluyla öğrenme

 3. Koşullanma yoluyla öğrenme

 4. Anlamlı öğrenme

E) Kavrama yoluyla öğrenme

ÇÖZÜM:

Tolman'a göre gizil öğrenme; bireyin farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde yapmış olduğu öğrenmelerdir.

(Cevap A)

-EĞİTİM BİLİMLERİ.

17


11. Aşağıdakilerden hangisi Tolman'ın amaçlı davranışçılık kuramı için söylenemez?

 1. Deneylerinde davranışçı kuramların yöntemlerini
  kullanmıştır

 2. Davranışların açıkça ötçülmesi gerektiğini
  savunmuştur

 3. İnsan davranışlarının küçük birimlere ayrılarak
  gözlenmesi gerektiğini söylemiştir

 4. Sadece amaca yönelik etkinlikleri davranış
  olarak kabul etmiştir

E) Tolman'a göre davranışı organizmanın ulaşmayı
hedeflediği amaçları belirler

ffi

bütünlüğü olan amaca yönelik davranışlar üzerinde ffi çalışmak gerekir.Tolman'ın amaçlı davranışçılık kuramı yöntem bakımından davranışçı, düşünsel yönden ise bilişsel bir kuramdır. Tolman sadece organizmanın amaca yönelik etkinliklerini davranış olarak kabul eder. Klasik davranışçı kuramcıların aksine davranışları küçük birimlere bölmek yerine bütünlük içerisinde incelemeyi savunur. Tolman'a göre anlamlı •§

Davranış amaca yöneliktir. Davranışlar aynı zamanda amaca götürecek şekilde değişen çevre koşullarına göre değişir uyum sağlar. Tolman'a göre davranışlar refleksif tepkiler değildir, amaçlıdır.

(Cevap A)

13. "Organizma eğitildikten sonra en kısa sürede amaca götürecek davranışı sergiler. Hull bu kavramı alışkanlık hiyerarşisi kavramı ile açıklamaktadır."

Yukarıda bahsedilen kavram jçin Tolman'ın kuramında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kateksis

 2. Alan beklentileri

 3. Alan biüş yolları

 4. En az çaba ilkesi

E) Eşdeğer inançlar

(Cevap C)

12. "Bir kişi yağmurdan kaçmak için şemsiyesini 'uj açabilir, yoksa bir saçak altına sığınır ya da -zı hızlıca koşar. Organizma değişen koşuliarda :E kendi bilgisini kullanarak en uygun davranışı > seçer ve uygular."

Tolman'ın kuramına göre aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yukarıdaki açıklamaları destekler nitelikte değildir?

 1. Organizmanın gösterdiği davranışlar durumlara
  göre değişen refkelsif tepkilerdir

 2. Davranış amaca ulaşmak için çevre koşullarına
  göre değişir

 3. Davranış amaca yönelik olduğundan bazı
  şeylerden kaçmak yada bazı şeyleri elde etmek
  içindir

 4. Davranışlar çevre koşullarına göre uyum
  sağlayabilir bir niteliğe sahiptir

E) Organizma sadece uyarıcılara tepkide
bulunmaz, inançlarıyla tutumlarıyla etkinlikte
bulunur

Tolman'ın 'en az çaba ilkesi' ile Hull'un 'alışkanlık hiyerarşisi' önermesi arasında büyük benzerlik vardır. (N. Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, s.202) Kişi eğitildikten sonra kendini amaca götürecek alternatiflerden en kısa olanı seçerek amaca ulaşmaya çalışır.

(Cevap D)

14. Tolman'ın amaçlı davranış kuramı temele alınarak düzenlenecek bir öğretme öğrenme etkinliği için öğretim hedefleri aşağıdaki niteliklerden öncelikli olarak hangisine sahip olmalıdır?

 1. Öğretmen yeterliklerine uygunluk

 2. Aşamalılık

 3. Öğrenci ihtiyaç ve ilgilerine uygunluk

 4. Toplum beklentilerine uygunluk

E) Kullanılacak öğretim yöntem ve araçlarına
uygunluk

18-

-ÖĞRENME PSİKOLOJİSl


Tolman'a göre kişinin tüm davranışları amaca yöneliktir V9 çevreyi tanıma süreci öğrenmenin temeiîdir. Eğer kişinin davranışları belli bir amaca yönelik değil ise kişi öğrenmeden vazgeçer. Öğrencinin öğrenme çabasını sürdürebilmesi için de öğretim amaçlarının öğrencinin amaçlarıyla tutarlı olması gerekmekt9dir.

(C9vap C)

Öğrenme p^rformansa dönüşen^ kadar bellekte saklanır. P^rformansa dönüşm^y^n öğrenmeyi Tolman örtük öğrenme olarak tanımlamaktadır.

(Cevap B)


15. "Tolman öğrenmenin bağımsız değişkenleri olarak çevre ve bireysel farklılıkları ele almıştır. Ayrıca bunların haricinde ara değişken kavramını da getirmiştir."

Tolman'ın kuramına göre öğrenme sürecinin ara değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Biliş

 2. Pekiştireç

 3. Önceki öğrenmeler

 4. Uyarıcılar

E) Kalıtım

o

17. "Öğrenme organizmanın çevreyi keşfetme sürecidir. Eğer kişiye çevreyi keşfetme imkanı verilirse çok sayıda uyarıcı bağlaşımları kazanabilir."

Tolman'ın kuramında organizmanın çevreden edindiği organize edilmiş bilgi türüne ne ad verilir?

 1. Bilişsel harita

 2. Bütüncül davranış

 3. Y9röğrenm9

 4. Örtük bilgi

E) Ödül beklentisi


Organizma amaca tek bir yolu kullanarak değil çok çeşitli yolları değerlendirerek ulaşır. Amaca ulaşmak için kullanılan davranış çeşitliliğinin nedenlerini Tolman ara değişken kavramı ile açıklamaktadır. Tolman ara değişken olarak bilişi göstermektedir. Biliş h9m uyarıcıyı h9m de tepkiyi etkileyen bir öğedir.

(C^vap A)

Organizma ç^vreden edindiği bilgiyi birbirinden bağımsız, parçalı bir şekilde değil organize edilmiş bir halde saklar. Organizmanın ç^vreye ilişkin organize edilmiş bilgi türüne bilişsel harita denir. (Hatırlatma! Sunuş yoluyla öğrenme stratejisinde d9 bilişsel haritalar yer alır. Birbiriyle paralellik gösteriyor. 0 konuda da öğrenctlere konunun genel yapısının organiz9 bir şekilde kavratılması söz konusu)

(Cevap A)

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Tolman'a göre örtük öğrenmeyi tanımlamaktadır?

 1. Den^meyanılmayoluylaöğrenme

 2. Performansa dönüştürülmeyen öğrenm^

 3. Korku tepkilerinin öğrenilmesr

 4. Bireyin bilinçsiz öğrenm9İ9ri

E) Zamanla unutulan öğrenmeler

-EĞİTİM BİLİMLERİ-

19


CEVAPLI KAVRAMA

1. "Bir Alman için bira susuzluğunu gidermek için uygun bir içecek iken Amerikalı bir kimse susuzluğunu kola içerek gidermeyi tercih eder."

Organizmanın yukarıdaki belirtilen durumdaki gibi belli dürtü durumlarını belli nesnelerle ilişkilendirme eğilimini öğrenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

 1. Alan biliş yolları

 2. Alan beklentileri
 1. Eşdeğer inançlar

 2. Örtük öğrenme

E) Kateksis

4.

"Sabah okula bisikletiyle gitmeyi alışkanlık haline getiren bir öğrenci sabah bisikletinin tekerleğinin patlak olduğunu görünce okula yürüyerek yada başka bir araçla gider. Eğer davranışlarımız davranışçıların dediği gibi salt tepkisel olsaydı çocuk sabah okula gidemezdi."

Yukarıdaki parçada bahsedilen durum Tolman'ın kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

 1. Amaçlılık

 2. Bütüncü davranış

 3. Eşdeğer inançlar

 4. Örtük öğrenme

E) KateksisAşağıdaki Tolman'ın değildir?
2.

"Öğrendiğimiz çoğu biigiyi kullanmayız, hatta3
bazılarını kuilanana kadar öğrendiğimizin bile 3
farkına varmayız. Bazı bilgilerde hiç kullanılmadan -3
unutulup gider." |!

İU

Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden &
hangisidir? .5:

'5

ULJ

 1. Tekrar

 2. Ayırtetme

 3. Örtüksönme

 4. Genelleme

E) Eşdeğer inançlar

5.

öğrenme türlerinden hangisi tanımladığı öğrenmelerden biri

 1. Hareket biçimleri

 2. Dürtü ayırımları

 3. Kateksis

 4. Eşdeğer inançlar

E) Gözlem yoluyla öğrenme
2.C

4.A
3.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen iadelerden hangisi Tolman'ın işaret-beklenti kuramı için doğru bir ifade degildir?

 1. Öğrenme bireyin çevreyi keşfetme sürecidir

 2. Güdülenme organizmanın çevrede dikkat
  edeceği olayları belirler

 3. Öğrenme organizmanın algılarından bağımsızdır

 4. Organizmanın amaçlı davranışı için öncelikle
  ihtiyacının tam ayrımına varması gerekir

E) Davranışlar bir bütünlük içerisinde incelenmelidir

1.E

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Similar:

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGelişim Psikolojisi / Ergenlik Psikolojisi

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞİM PSİKOLOJİSİ

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGASTROENTERİT VE BESİN ZEHİRLENMELERİNİN TANIMLARI VE GELİŞİM MEKANİZMALARI

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞİM PSİKOLOJİSİ PROGRAMI

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞİM PSİKOLOJİSİ Gelişme ve değişme

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

GELİŞIM PSIKOLOJISI | Savunma Mekanizmaları iconGELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page