İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR
Indir 30.42 Kb.
TitleİSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR
Date conversion05.07.2013
Size30.42 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://arsiv.dinibil.com/submenu1/1donem_2sinavlar/sinav-7-1-2- isa yusuf -A-GRUBU.doc

………………. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR


ADI SOYADI :

SINIFI VE NOSUAşağıdaki bilgilerden yanlış olanın önüne (Y), doğru olanın önüne (D) koyunuz.


1 - ( )İnsanlar dünyada yaptıklarının tam karşılığını ancak ahirette alırlar.

2- (……) Mikail(as), doğa olaylarını düzenler.

3- (……) Cebrail(as), Kıyamet vaktinde Sur’a üflemekle görevlidir

4- ( …. ) Dünyada, iman eden ve salih ameller işleyenler Cennet’e gideceklerdir.

5- ( ) Kıyametin ne zaman kopacağı çeşitli araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.


A- Aşağıdaki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz


6- Oruç tutamayacak kadar yaşlı ve iyileşmesi umulmayan hastalar, durumları uygun ise Ramazan ayında bir yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktarda para verirler. Buna ____________ denir.

7- Ramazan ayında Camilerde minarelerin arasında asılan ışıklı yazıya ________________ denir.

8- __________________ ramazan ayına özgü bir namazdır. Yatsı ile Vitir namazı arasında kılınır.


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız….


9 - Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. (Bakara – 184)

Türkçe’si verilen ayete göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(2004 OKS)

A) Tutulamayan oruçların kaza edileceği B) Farz olan orucun belirli günlerde tutulacağı

C) Seyahat edenler için oruç tutmada kolaylık sağlanacağı

D) Oruç tutmak için niyetlenileceği


10 - “…ellezî yüves visü…”ayeti hangi surede geçmektedir?

A) Nas B) Nasr C) Maun D) Kureyş


11- İslam dinine göre dünya-ahiret arasındaki bağlantı düşünüldüğünde aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

a)Damlaya damlaya göl olur

b)Bugünün işini yarına bırakma

c)Ne ekersen, onu biçersin

d)Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur


12 -) Cinleri ve insanları diğer canlılardan ayıran temel özellik nedir?

A) Cinsiyetleri vardır

B) Yemek yerler

C) İyilik ve kötülük yapabilirler

D) Her ikisi de ölümlüdür


13- Aşağıdakilerden hangisi dünya ve ahireti İslam dinine göre açıklamaz?

a)Dünya ve ahiret bir bütündür. Biri diğerine tercih edilmez

b)Dünya varılabilecek son noktadır ve ölüm yok oluştur

c)Ahireti kazanmak, dünyadaki çalışmamıza bağlıdır

d)Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır


14 -Şeytan insanlara nasıl kötülük yaptırır?

A)Kötülükleri güzel gösterir

B)Kötülük yapmaya teşvik eder

C)İbadetlerin zor olduğunu söyler

D)Hepsi


15-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

a) Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek

b) Azrail: İnsanların ruhlarını alan melek

c) İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek

d) Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek


16-“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir”

Yukarıdaki ayette Allah kendi açısından yeniden dirilme konusunu özellikle nasıl açıklamıştır?


a)Zor bir işi yapanın kolay olanı daha rahat yapacağını göstererek

b)Allah’ın gücünün sınırsız olduğunu vurgulayarak

c)Allah’ın yorulmayacağını bildirerek

d)Allah’ın evreni bir düzen içersinde yarattığını vurgulayarak


17- Hz.Muhammed (s.a.v.): “....Herhangi biriniz oruçlu

olduğu zaman kötü söz söylemesin ve bağırıp çağırmasın.

Eğer biri kendisine sataşırsa hemen Ben Oruçluyum desin”demiştir.

Yukarıdaki hadis çerçevesinde aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak doğru olmaz?

a)Oruçlu iken bağırıp çağırmamalıyız

b)Oruçlu iken yalan söylenebilir.

c)Oruçlu iken arkadaşlarımızla kavga etmemeliyiz

d)Oruçlu insan kötü sözler söylememelidir


18- Aşağıdakilerden hangisi insanı kötülük yapmaktan uzaklaştırır?

a)Ahirette karşılığını göreceği inancı

b)Kutsal kitaplara inanç

c)Dünya hayatının güzel olduğu inancı

d)Ahirette affedileceği inancı


19- Dinimize göre bir gün evrendeki işleyişin bozulması,dünya yaşamının sona erip,tüm canlıların ölmesine ne denir?

a) Kıyamet b) Ahiret

c) Haşr d) Mizan


20 -“Meleklerin varlığına inananlar, onların bir kısmının görevinin, insanların söz ve davranışlarını kayıt altına almak olduğunu bilirler. Bu sebeple de meleklerin çevresinde olduğunu bilen müminler, onların varlığından dolayı daha dikkatli davranarak günahlardan uzak dururlar. Onların varlıklarıyla desteklendiklerinin farkında olurlar, kendilerini yalnız hissetmekten kurtulurlar.”

Yukarıdaki parçaya göre Meleklere inanan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz?


a)İnsanlara her zaman yardım eder

b)İbadetlerini sağlam bir şekilde yapmaya çalışır

c)Yalnız kaldığında kötülük yapar

d)Sıkıntılar karşısında ümitsizliğe düşmez


21--.Aşağıdakilerin hangisi cinlerin ve şeytanın özelliklerinden biri değildir?

A) Gözle görülemezler

B) Çeşitli kılıklara girerler

C) Gelecekten haber verirler

D)Çok hızlı hareket ederler


22.)Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın, davranışların güzelleşmesine katkıda bulunduğunu göstermez?

a) Her zaman yazıcı meleklerin gözetimi altında olduğumuzu biliriz.

b) İçimizde bizi hayra ve güzelliğe çağıran sesin meleklerden olduğunu biliriz.

c) Meleklere iman, zor ve sıkıntılı anlarımızda ümidimizi yitirmemizi sağlar.

d) Meleklere iman ettiğimiz için onların yüksek davranışlarına özeniriz.


23--Aşağıdakilerin hangileri özürleri nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu yerine fidye verirler?

I.Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar

II.İyileşmesi kesinlikle umulmayan hastalar

III.Emzikli veya gebe kadınlar

IV.90 kilometre uzağa yolculuk edenler

A-) I-III B-) I-II

C-) III-IV D-)I-IV


24-“Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. ‘Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!’ derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf -49) Yukarıdaki ayette anlatılan ahiret aşamasının ismi nedir?


a)Berzah b)Sur

c)Yeniden dirilme d)Hesap


25-) Şeytan niçin Allah tarafından lanetlenmiştir?

a)Cin olduğu için

b)Gözle görülmediği için

c)Allah’a isyan ettiği için

d)Ateşten yaratıldığı için


26-)Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?

a) Dumansız ateşten yaratılmışlardır.

b) Sorumlulukları yoktur.

c) Gaybı bilmezler.

d) Hayır da şer de işleyebilirler.


27-- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Amellerin tartıldığı özel terazinin adı mizandır.

B) Ahirette insanların diriltilip toplanacağı yere mahşer meydanı denir.

C) Ahirette üzerinden geçilerek cennete gidilen köprünün ismi sûr köprüsüdür.

D)Bütün varlıkların yerle bir olmasına ve bu kainattaki hayatın son bulmasına kıyamet denir


28-) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma konusuyla ilgili değildir?


a)"Şeytan onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı." (Ankebût suresi, 38. ayet)

b)"Ey inananlar, Allah'a saygılı olun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe suresi, 119. ayet)

c) "Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer."(İsrâ suresi, 53.ayet)

d)"İnananlara ve Rablerine dayananlara şeytanın bir gücü yoktur. Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır. " (Nahl suresi, 99–100. ayetler)


29-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A- 1. Sur ile kıyamet kopacaktır.

B- Cehennem üzerinde kurulmuş olan köprüye sırat denir.

C- 2.Sur ile insanlar yeniden diriltileceklerdir.

D- Günahkar müminler Cehennemde ebedi kalırlar


30- Gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, aslı esası olmayan ve dinde varmış gibi gösterilen batıl inançlara “hurafe” denir. Aşağıdakilerden hangisi batıl inanç ve hurafelerden birisi değildir?

a) Sihir ve büyü, Ruh çağırma ve falcılık

b) Gece tırnak kesilirse ömür kısalır.

c) Türbelere adak adamak, çaput bağlamak,

d) Cinler ve meleklerin varlığına inanmak


31- İkinci surla beraber yeniden dirilmeyle başlayıp, Cennet ya da Cehennemde son bulacak olan ve sonsuza kadar devam edecek olan ebedi hayata ne denir?

a)Ahiret hayatı, b)Kabir Hayatı,

c)Cennet hayatı, d)Dünya hayatı


32-) İyileşemeyecek kadar hasta olan kişilerle, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar tutamadıkları oruçlarına karşılık ne yapmaları gerekir

A-)sadaka-i Fıtır verirler.

B-)Keffaret orucu tutarlar

C-)Kaza ederler

D-)Fidye verirler


33-Meleklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Nurdan yaratılmış varlıklardır

b) Değişik şekillere bürünebilirler

c) Geleceği bilemezler

d) İnsanlar gibi iyilik ve kötülük yapanları vardır


NOT:2-33. sorular 3 puan , 1. soru 4 puan


BAŞARILAR DİLERİM

MUSTAFA AKKAYA

DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRT


Başarılı insanlar her zaman planlı çalışmayla başarılı olmuşlardır.”

Add document to your blog or website

Similar:

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR iconBALIKESİR MERKEZ KARAMANLAR İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR iconBALIKESİR MERKEZ KARAMANLAR İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR icon2005-2006 ÖĞRETİM YILI MEV ÖZEL TOROS LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SORULARIDIR

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR iconİLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ DÖNEM YAZILI SORULARI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR iconNURETTİN ERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2007-2008 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6 SINIF II. DÖNEM YAZILI SORULARI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR iconNURETTİN ERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2007-2008 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6 SINIF II. DÖNEM YAZILI SORULARI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR iconNURETTİN ERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2007-2008 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF II. DÖNEM YAZILI SORULARI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR icon2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6-A SINIFI II. DÖNEM I. SINAV SORULARI

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR icon4. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Dönem Yazılı Soruları

İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SINAV SORULARIDIR iconDin Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Sınıflar Dönem Sınav Soruları

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page