KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ
Indir 55.63 Kb.
TitleKAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ
Date conversion23.12.2012
Size55.63 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mef.k12.tr/04lise/images/bolumler/edebiyat/kaynakca.doc
EDEBİYAT DERSİ ÖDEV VE PROJELERİ İÇİN

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ

 

Değerli Öğrencilerimiz;

Ödev ve projelerinizi hazırlarken ya da herhangi bir konuda inceleme, tanıtma ve değerlendirme yaparken araştırma yaptığınız ve yararlandığınız kaynakları göstermelisiniz. Okulumuz kaynakça için MLA (Modern Language Association of America) tarzını kullanmaktadır.

Bir başkasının yapıtından alıntı yapıyorsanız bunu mutlaka belgelendirmeniz gerekir. Başka bir kaynaktan (eser, kişi...) aldığınız bilgi ve düşünceleri kendi düşünceniz gibi gösterirseniz kopyalama suçu işlemiş olursunuz. Bu da sizin inandırıcılığınızı ve güvenirliğinizi kaybetmenize neden olur. Kopyalama yaptığınız için sonraki çalışmalarınızda da ciddiye alınmazsınız. Kopyalama yapılan çalışmalar, değerlendirme dışı bırakılır. Kendi yazdıklarınıza olduğu kadar başkalarının yapıtlarına da sonuna dek saygılı olmalısınız.

Araştırmanızın ya da ödevinizin sonunda, yararlandığınız tüm kaynakları belirtiniz. Bir kaynakça listesi oluşturunuz. Kaynakçanız alfabetik dizin halinde olmalıdır. Yararlandığınız tüm kaynakları liste halinde ödevinizin sonuna eklemelisiniz.

Kaynakçada kitaplar hakkındaki bilgiler üç bölümden oluşur ve şöyle belirtilir:

Yazar Başlık Kitabın Basımı Hakkında Bilgi

Soyadı, Adı. Altı çizilmiş olan kitabın başlığı. Yayın yeri: Yayın Evi, Yayın yılı.

Yazar. İlk olarak soyadı, hemen arkasından virgül kullanılıp adı yazılır.

Başlık. Kitap adının altı çizili olmalıdır ve baş harfleri büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer kitapta arabaşlık varsa kitap adından sonra belirtilmelidir. Kitap adı ve arabaşlığın altı çizilir; fakat bunu yaparken çizgi bölünmez. Kitap adından sonra iki nokta koyulur.

Satır başına “KAYNAKÇA” başlığını yazdıktan sonra alt satıra geçip “tab” tuşuna basarak kaynakçada göstereceğiniz eserleri daha içeriden yazmalısınız.

KAYNAKÇA

Edgü, Ferit. O/ Hakkari’de Bir Mevsim. 5. baskı. İstanbul: YKY, 2001.

Balzac, Honore de. Eugenie Grandet: Taşralı Yüzler. Çev. Erdoğan Alkan. İstanbul: Oda Yayınları, 1998.


Noktalama İşaretleri ve Sayılar:


  • Virgüller, yazarların adlarını, soyadlarından ve yazının başlıklarından ayırırken kullanılır.

Örnek:

Brown, Constance. “Olivier’s Richard III: A Reevaluation”


  • Sayfalar belirtilirken eğer mümkünse, ikinci yazılan sayfanın sadece 2 hanesi yazılır. (154-58) burada (154-158) anlamına gelir.
  • Aynı zamanda sayfalar belirtilirken sayfa numaralarının arasına virgül konulursa, sadece yazılan 2 sayfa belirtilmiş olur, aralardaki sayfalar dahil değildir.

Örnek: (44, 47)


  • Eğer sayfa numaralarının arasına tire işareti konulursa, ilk yazılan sayfa numarasından başlayarak 2. sayfa numarasının arasındaki bütün sayfaların da belirtildiği anlaşılır.

Örnek: (1-4)


  • İki nokta cilt/sayı numarasını sayfa numaralarından ayırır. Sayfa numarası yazılmadan önce iki nokta kullanıldıktan sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

(Raine 2: 247)


  • İki nokta ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi kitabın başlığı ile arabaşlık arasına ve eserin yayımlandığı şehirden sonra konur.

Örnek:

Mungan, Murathan. Lal Masalları: Azer ile Yadigar. 4. baskı. İstanbul: Metis Yayınları,1999.


ÖRNEKLER

  Kitap - Tek yazar

(Eğer kaynağınız bir kitap ve o kitabın tek yazarı varsa)

Abasıyanık, Sait Faik. Semaver. 4. baskı. İstanbul: YKY, 2003.

  Kitap- Aynı yazarın iki eseri

(Bir yazarın bir kaç eserini birden kullanmışsanız, yazarın ikinci kitabı için soyadı ve adını üç çizgi ve ardından noktaladıktan sonra kitabın başlığına geçebilirsiniz.)

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. Kiralık Konak. 47. baskı. İstanbul: İletişim, 2004.

---. Yaban. 47. baskı. İstanbul: İletişim, 2004.


  Kitap-İki yazar

(Eğer bir kitabın iki yazarı varsa dikkat ediniz, birinci yazar soyadına göre diğeri ad soyad olarak yazılmalıdır.)

Özdemir, Emin ve Adnan Binyazar. Yazmak Sanatı Komposizyon. İkinci baskı. İstanbul : Varlık Yayınevi, 1971.

Kitap- Üç yazar

(Eğer bir kitabın üç yazarı var ise)

Lauwers, Joseph A., Fatma Varış ve Kenneth Neff. Mukayeseli Eğitim. Ankara : 

A. Ü. Eğitim Fakültesi, 1971.

Kitap-Üçten fazla yazar

(Eğer bir kitabın üçten fazla yazarı var ise, yalnızca birinci yazarı belirtip, ve diğerleri şeklinde devam ediniz.)

Kaya, Güven ve diğ. Türk Dili Ders Notları 1. İstanbul: BÜ Yayınları, 1998.


Kitap- Komisyon

Komisyon. Türk Dili ve Edebiyatı. Ankara : MEB, 1993.

Kitap-Kurum

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu). Deneysel Araştırmada

Temel İlkeler. Ankara : TÜBİTAK, 1966.

Kitap-Yazar adı yoksa

T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi. Ankara : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi

Enstitüsü, 1972.

Kitap-Çeviri

Hesse, Herman. Masallar. Çev. İris Kandemir. İstanbul : Can, 1994.

Makale-Gazete

Kılıçbay, Ahmet. “Plan ve 1995 yılı.” Cumhuriyet Gazetesi. 11 Nisan 1973.

Makale- Dergi

Dikmen, Gürün. “Tiyatro ve Kentli Olma Bilinci." Milliyet Sanat. 559 (Ekim 2005) : 70-71.

Ansiklopedi

(Bir ansiklopediden yararlandıysanız, önce kullandığınız maddeyi tırnak işareti içinde, sonra da ansiklopedinin adını altını çizerek belirtiniz. En sonuna da yayın yılını ekleyiniz.)

  “Taiping Ayaklanması.” Ana Britannica. 2004.

Derleme

Şeyh Galip. Şeyh Galip Divanından Seçmeler. Derleyen : Abdülbaki Gölpınarlı.

1000 Temel Eserler Dizisi. İstanbul : M.E. Yayınevi, 1971.

Antoloji

Necdet, Ahmet, der. Yahya Kemal’den Günümüze Tematik Türk Şiiri Antolojisi.

İstanbul : Papirus, 2000.

Tez

Düzköylü, Yıldız. “Şecere-i Türki Grameri İncelemesi ve Fransızca-Kazan nüshası

karşılaştırması.” Mezuniyet tezi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1968.


Film

Uzak. Yön. Nuri Bilge Ceylan. Özen Film, 2002.

DVD / Video kaset

Uzak. Yön. Nuri Bilge Ceylan. DVD. Palermo, 2002.

Ses kaydı : Kaset, CD

Bach, Johann Sebastian. Brandenburg Konçertaları. Boyut Müzik, 1996.

Performans: piyes, opera, bale

(Sahne yapıtlarında önce yapıt adı, yazar, ardından yönetmen, sonra oyuncu/oyuncular yazılır. Yapıtın sahnelendiği yer ve şehir adı ve en son da izlediğiniz tarih belirtilir.)

  IV. Murat. Turan Oflazoğlu. Yön. Engin Uludağ. Oy. Hüseyin Köroğlu.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi. İstanbul. 3 Eylül 2005.

Televizyon ve Radyo Programları

Yüzyılın Senfonisi. Emre Kongar. TRT 2, Istanbul. 8 Mart 2000.

Resim, Heykel, Fotoğraf

(Yapıttan sorumlu kişi verilir. Ardından eserin adı ve bulunduğu yer müze, galeri, ve şehir adı belirtilir.)

  Günsur, Nedim. Sokaklar. Modern Sanat Müzesi. İstanbul.

  (Kendi çektiğiniz bir fotoğraf ise alt çizgiye gerek yoktur, konuyu anlatan başlık, ve ardından kimin çektiğini ve tarihi belirtmeniz yeterlidir.)

  MEF Lisesi Görünümü, İstanbul. Yazarın kendi çektiği fotoğraf. 3 Eylül 2005.

  İlan, Reklam

Coca-Cola. Reklam. CNN Türk. 15 Aralık 2004.

Kişisel Görüşme

Yavuz, Hilmi. Kişisel görüşme. 6 Mart 2000.

CD-ROM

Özkan, Abdullah ve Refik Durbaş, der. “Sanal şiir labirenti.” Cumhuriyetten

Günümüze Türk Şiir Antolojisi. CD-ROM. İstanbul : Boyut, 1999.

İNTERNET

  Internetten ulaştığınız kaynakları belgelemeniz için önce sitenin yazarı ya da sorumlu kişisini ve ardından sitenin ana başlığının altını çizerek belirtiniz. Ana başlık yoksa Ana Sayfa diye tanımlıyabilirsiniz; ama bu kez ne altını çizecek ne de tırnak içine alacaksınız. Site ile ilgili kurum ya da organizasyon adını da verebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken erişim tarihini gün ay yıl olarak eklemeniz; ardından sitenin adresini matematik imi küçüktür(<) ve büyüktürün (>) arasına almanızdır.

Elektronik dergi

Taş, Tevfik. “İstanbul, Gölgedeki Gelecek.” Atlas. 1 Eylül 2005.

<http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/others/01630/>

Web Sitesi

Bekiroğlu, Nazan. “Osmanlıda Kadın Şairler.” www.edebiyatturk.net 1 Eylül 2005.

<http://www.milliyet.com.tr/ozel/edebiyat/kadinsair/osmanli.html>

E-Kitap

Tunç, Ayfer. Ömür Diyorlar Buna. 2002. 31 Ağustos 2005.

www.altkitap.com/kitap.asp?kitapid=18>

Eposta

Başar, Kürşat “Re: Öykü 97.” Yazara gönderilen e-posta. 20 Ağustos 2005.

Veri Tabanları

  Özsoy, Emin. “Kıyı geometrisi ile taban topografyasının kıyı ve kıta sahanlığı

akımlarının yapısı ve girdap oluşumlarına etkisi.” TUBITAK Destekli Projeler

Veri Tabanı, Cahit Arf Bilgi Merkezi. 1 Eylül 2005. 


ALINTI NASIL YAPILIR?

Metin içindeki, yani ödev ya da projeniz içindeki, açıklamalarınızı, eğer bir kaynaktan aynen aktarıyorsanız tırnak içine alınız. Alıntı sonunda parantez içinde yazarın soyadını ve sayfa numarasını koymanız yeterlidir; çünkü zaten ayrıntılı bilgiyi kaynakçanıza yazacaksınız. Eğer sayfa numarası belirtemiyorsanız, elektronik kaynaklar gibi bazı yapıtlarda karşınıza çıkabilir, yalnızca yazar soyadını veriniz.

İki tür alıntı vardır: dolaylı alıntı ve doğrudan alıntı.

1. Dolaylı alıntı: Kaynaktaki bilgi özü değiştirilmeden fakat farklı sözcükler kullanılarak alınır. İstatiksel bilgiler, alıntı yapılan yazara mal olmuş ünlü ve farklı görüşler bu şekilde kullanılabilir.

Örnek 1:

İşte bu nedenlerle Türkiye’nin tarımsal alanlardaki nüfusu 1930-1950 arası ancak % 52’lik bir değişme göstermekle birlikte 1950’den sonra kentleşmenin hızlanmasıyla ciddi değişim kaydetmeye başlamıştır. Belli başlı gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olan kişiler 1950’de nüfusun % 69’unu oluştururken 1975’te bu oran % 45’e düşmüştür (Ersezgin 273).

Örnek 2:

Türk romanında karmaşık yapıda karakterlerin olmamasını Berna Moran Batılılaşmanın toplumumuzda yarattığı çalkantılardan kaynaklandığını, Türk romancısının derinliği olan karakter yaratmak yerine bildiri vermek zorunda kalan tiplemelere yöneldiğini belirtmektedir (Moran 249).

2. Doğrudan alıntı: Kısa ve uzun alıntılar olmak üzere ikiye ayrılır:

  1. Kısa alıntı: Metnin içinde 4 satırdan daha kısa yer tutacak olan doğrudan alıntılar tırnak arasında ve metnin akışını bozmayacak biçimde kullanılır.

Örnek:

13. yüzyıl boyunca Anadolu’da fikir ve sanat yaşamı çağının çalkantılarıyla yoğruldu. Selçuk hükümranlığının çevresi yabancılarla kuşatılmış, devlet kargaşaya sürüklenmişti. Çeşitli çevreler arasında nüfus ve iktidar mücadelesi amansız çatışmalara yol açmaktaydı. Yönetim “İranlıların ve köle asıllı kimselerin teşkil ettiği kozmopolit bir kadronun” (Kaymaz 9) elinde bulunmakta ve halktan iyice kopuk yaşamaktaydı.

  1. Uzun alıntı: Metnin içinde 4 satırdan uzun yer tutacak olan doğrudan alıntılar sol marjinden 10 boşluk bırakılarak ve tırnak kullanmaksızın yazılır.

Örnek:

II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda kadın hareketi önemli bir atılım göstermiştir. Batı etkisiyle pek çok yazar kadın haklarıyla ilgilenmiş, bu konuda yazmıştır. Adıvar da kadın sorunu üzerinde durmuş, yazılar yazmış, bu işte faal bir rol oynamıştı. Yazarın biraz da kendi olduğu söylenen bu kadın kahramanları o dönemde ideal saydığı Türk kadınını temsil ederler. Seviye Talipler, Handanlar, Kâmuranlar her şeyden önece güçlü bir kişiliği olan, haklarını savunan Batı terbiyesi almış, ama Batılılaşmayı giyim kuşamda aramayan, resim ya da müzik gibi bir sanat dalında yetenek sahibi, yabancı dil bilir, kültürlü ve çekici kadınlardır (Moran119).

1 paragraftan daha fazlası alıntı olarak alınıyorsa, her paragrafı yazmaya 3 boşluk satır aralığı ile başlanmalıdır.


Aynı yazardan iki ya da daha fazla yapıt var ise karışıklığı önlemek amacıyla yazar soyadına eserin başlığı da eklenmelidir. Nermi Uygur’un Dilin Gücü ve Tadı Damağımda kitapları örneği:

“Hiçbir anadil yetkinlikte daha iyisini aratmamazlık etmez” (Uygur Dilin … 21).

“İçim dalgalı, bir neden de şu: Hangi alıntılarımı gün ışığına çıkarayım? Kuşkusuz en güzellerini, en özlülerini, en etkinlerini, en anlamlılarını, en belbağladıklarımı” (Uygur Tadı... 205).

Eğer alıntınız aynen değil de sizin kelimelerinizi de içeriyorsa, en iyi yöntem kendinize ait sözcükleri parantez içine almaktır. Roland Bartes’ın Yazı Nedir? adlı kitabı için örnek:

“Üslup, tam bir filizlenme (yeni yaratılar) olayıdır, bir huyun değişimdir” (Barthes 17).

Bir başkasının fikirlerini kendi kelimelerinizle toparlıyorsanız tırnak içine almanıza gerek yoktur; ama incelediğiniz kaynağı sayfa numarası ile belirtmelisiniz. Aşağıdaki örnekte açıkça yazar adı verildiği için yinelemeye gerek yoktur. Fakat bu fikirlerin sayfa numarasını vermeniz gereklidir.

Dil ve üslup Roland Barthes’ın bir yazar için önemli saydığı unsurların başında gelir (14).

Genel kabul görmüş düşünceleri anlatıyorsanız kaynak göstermek gerekmez. Örnek:

Türkiye’de sözlü edebiyat geleneği güçlüdür.

Bir sözün ya da düşüncenin genel geçer olup olmadığından emin değilseniz kaynak belirtmenizde yarar vardır.

Tablo şeklinde bilgi aktardığınızda kaynağı hemen alt satırda belirtin. Dikkat edin metin içinde olduğunuzdan Yazar Adı Soyadı, Kitap Başlığı, (Yayın yeri : Yayın evi, Yayın yılı) : sayfa numarası birbini takip eder. Örnek:

 


Tablo 5: Gecekondu nüfusunun Türkiye nüfusundaki payı

Yıl

Gecekondu sayısı

Gecekondu nüfusu

Şehirsel nüfus% si

1955

50 000

250 000

4.6

1960

240 000

1 200 000

16.4

1970

600 000

2 150 000

23.0

1980

950 000

4 475 000

23.5

Kaynak: Hayati Doğanay, Türkiye Beşeri Coğrafyası. (Ankara : Gazi Büro Yayınevi, 1994): 447.

 

Son söz: Yaptığınız araştırma ve buna bağlı olarak alıntılamalar çalışmanıza akademik bir boyut katacaktır. Tüm yılı kapsayan iyi bir proje çalışması en az 5-6 kaynağa dayanmalıdır. Başkalarının eserlerinden yapacağınız konunuzla ilgili alıntılar sizin çalışmanızı güçlendirecektir. Bu nedenle doğru alıntılamaya ve bunu kaynakçanızda göstermeye dikkat edin. Başkalarının yapıtlarına saygı gösterin. Aktardığınız düşünceleri, iletileri gerektiği gibi belgeleyin. Unutmayın, kendi anlatımınızı etkili kılabilmenizin yolu yazdıklarınızı kendi samimi yorumunuzla belgelemenizden geçer. Yardıma ihtiyacınız olduğu her durumda bölüm öğretmenlerine danışmaktan, soru sormaktan çekinmeyin.

Başarılı çalışmalar…

EDEBİYAT BÖLÜMÜ

 

Add document to your blog or website

Similar:

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconYazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconYABANCILARIN ÜRDÜN’DE YATIRIM YAPMA YÖNTEMLERİ

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconKaynakça ve Kaynakça Bağlaçları Gösterimi

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconTAMPON ÇÖZELTİLER ve HAM EKSTRE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ icon[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belge içinde herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconİnsan ve hayvanlarda ölüm veya sakatlıkla sonuçlanabilecek hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb mikropların hastalık yapma etkilerinden

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconSeramikler ve uygulamaları, seramik hammaddeleri, Kil- kaolin grubu, feldspat grubu ve kuvars grubu, hammadde üretim ve hazırlama yöntemleri, seramik yardımcı

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconKıymet takdirinin tanımı, kapsamı, kıymet takdiri yöntemleri, çeşitli taşınmazların kıymet takdiri, bilirkişi raporu hazırlama

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconKaynakça

KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ iconTABLOSU KAYNAKÇA

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page