İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Indir 3.06 Mb.
Titleİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Page36/69
Date conversion05.07.2013
Size3.06 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/113.doc
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   69
YASAK SORGU YÖNTEMLERİ

MADDE 135/a - (Ek: 3842 - 18.11.1992) İfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedenî veya ruhî müdahaleler yapılamaz.

Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak değerlendirilemez.

İfade alma ve sorguda yasak usuller

MADDE 148. - (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.

(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.

(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.


İfade alma ve sorguda yasak usuller

Madde 148- Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.


AÇIKLAMA:ON BİRİNCİ FASIL
MÜDAFAA

YAKALANANIN VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ

MADDE 136 - (Değişik: 3842 - 18.11.1992) Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdafiin yardımından faydalanabilir. Kanunî temsilcisi varsa o da yakalanana veya sanığa bir müdafî seçebilir.

Zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama işlemlerinde, ancak bir müdafî hazır bulunabilir. Cumhuriyet Savcılığı işlemlerinde bu sayı üçü geçemez.

Zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere, soruşturmanın her safhasında müdafiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz
ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi

MADDE 149. - (1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.


ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM

Avukat Seçimi, Atanması, Görev ve Yetkileri
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   69

Similar:

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi icon31 Mayıs 2012, Perşembe İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEHAMER

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi iconİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi iconLisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi iconİstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi iconİstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi icon1951 yılında Erzincan ilinin Tercan ilçesinde doğdu. 1970 yılında İstanbul Alman Lisesi’ni, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi icon İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi iconÖğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Alman Dili ve Edebiyatı (Bölüm si), İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi iconÖğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Alman Dili ve Edebiyatı (Bölüm si), İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi icon1925 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki yüksek öğrenimini yarıda bıraktı, gazete ve dergilerde çalıştı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page