1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?
Indir 68.81 Kb.
Title1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?
Date conversion23.12.2012
Size68.81 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://hafizeozal.wikispaces.com/file/view/HARİTA BİLGİSİ ( KONU TEKRARI - BOŞLUK DOLDURMA ).doc

COĞRAFYA 06/07 HARİTA BİLGİSİ


06 - 07

COĞRAFYA


KONU TEKRARI - BOŞLUK DOLDURMA


HARİTA BİLGİSİ1) Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?

a) ……………………………………………………………

b) ……………………………………………………………


2) Kuşbakışı çizilen ancak ölçeği olmayan çizimlere ne denir? ……………..


3)Haritadaki hataların nedeni nedir? …………………


4) Haritada gösterilen alan genişledikçe hata oranı artar ayrıntı azalır


5) Bir Türkiye fiziki haritasından yararlanarak;
- Yükselti bulunur.

- Eğim hesaplaması yapılır.

- İki yer arası profil çıkarılır.

- İl ve bölge sınırları bulunur.


6) Eğim hesaplamalarının ve profil çıkarmanın yalnızca fiziki haritalardan yapılabilmesinin nedeni nedir? ………………………………………………………


7) Harita ve krokinin ortak özelliği nedir? …………… ………………………………………………………………..


8) Bir haritanın ölçeği büyürse
- Harita alanı büyür.

- Ayrıntı gücü artar.

- Ölçeğin paydası büyür.

- Küçültme oranı artar.

- Coğrafi koordinatları değişir.

- Yükselti değerleri değişir.

- Hata oranı artar.


9) Aynı boyutlardaki kâğıtlara bölgelerimizin haritaları çizilirse;


- Hangi bölgemizin ölçeği en büyük ayrıntısı en fazla olur? …………………………………

-Hangi bölgemizin ölçeği en küçük ayrıntısı en az olur? …………………………………………


10) İskenderun ve İç Anadolu’nun aynı ölçekle haritaları çizilirse, hangisi harita üzerinde daha geniş yer kaplar? ………………………………..


11) İskenderun ve İç Anadolucun aynı boyutlardaki kağıtlara haritaları çizilirse hangisinin ölçeği daha büyük olur? ……………………..


12) Aynı bölgenin farklı ölçeklerle çizilen iki izohips haritası;


- İzohips sayıları bakımından farklılık gösterir

- İzohipsler arası yükselti farkı bakımından farklılık gösterir.

- Ayrıntı gücü bakımından farklılık gösterir.

- Harita alanları bakımından farklılık gösterir.


13) İskenderun - Adana arası;

I. Haritada 5 cm

II. Haritada 20 cm ile gösterilmişse hangi haritanın

- Ayrıntı gücü fazladır? ……………………..

- küçültme oranı fazladır? ………………….

- ölçeği daha büyüktür? …………………….

- harita alanı daha büyüktür? ………………


14) 1/2.400.000 ölçeğinin çizgi ölçeği karşılığı nedir?

Cevap:


15) 1/400.000 ölçeğinin çizgi ölçek karşılığı nedir?
Cevap:
16) ölçeğinin kesir ölçek karşılığı nedir?

Cevap: 1/…………………………
17) ölçeğinin kesir ölçek karşılığı nedir?

Cevap: 1/…………………………
18) ……………………….ölçeğinin kesir ölçek karşılı 1/200.000 ise toplam harita uzunluğu kaç cm?

Cevap: …………………………


19) 1/300.000 ölçekli haritada 7 cm’lik bir uzunluk kaç km dir?


Cevap:……………………….


20) 1/150.000 ölçekli bir haritada 4 cm’lik bir uzunluk 1/50.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?


Cevap: ……………………….


21) 1/400.000 ölçekli bir haritada 2 cm2 yer kaplayan bir göl 1/100.000 ölçekli haritada kaç cm2 yer tutar?


Cevap: ………………………..


22) 1/500.000 ölçekli haritada 12 cm2 ile gösterilen bir yer; ikinci bir haritada 3 cm2 ile gösterilmiştir.

  • Buna göre;
- Harita alanı küçülmüştür.

- Ayrıntı artmıştır.

- Ölçek 1 kat küçülmüştür.

- Ölçek 1/200.000 olmuştur.


23) 1/900.000 ölçekli haritada 15 cm’lik uzunluk; ikinci haritada 5 cm ile gösterilmişse bu haritanın ölçeği nedir? …………………………


24) Bir bölgenin haritası çizilirken harita ölçeğinin büyük ya da küçük olarak belirlenmesinde;

- kullanılacak kağıdın büyüklüğü etkilidir.

- çizim yapılacak bölgenin genişliği etkilidir.

- haritanın coğrafi koordinatları etkilidir.

- bölgenin yerşekilleri etkilidir.

25) Topografya haritalarında birbirini çevreleyen komşu eğrilerin yükseltisi aynıdır.


26) Bir dağın zirvesine çıkan üç yolun eğimi şöyledir.

I. yol %40

II. yol %20

III. yol %5

Bu yollardan uzunluğu en fazla olan hangisidir? ….. …………….


27) Aşağıda bazı merkezler arası kuşuçuşu ve gerçek uzunluklar verilmiştir.

Merkez Kuşuçuşu uzaklık gerçek uzaklık

A - B 30 km 35 km

K - L 15 km 30 km

M - N 30 km 50 km


Hangi iki merkez arasında yer şekilleri daha engebelidir?

Cevap:

Hangi iki merkez arası yer şekilleri daha sadededir?

Cevap:


28) Bir Türkiye haritasında Çukurova yeşil, Konya ovası sarı, Malazgirt ovası kahverengiyle gösterilmiştir. Bunun nedeni nedir? …………………………..

Bu ovalardan yükseltisi en fazla olan hangisidir? ………………………………….


29) Türkiye fiziki haritasında yeşil renk en çok hangi bölgede kullanılır? …………………………..

Kahverengi en çok hangi bölgemizde kullanılır? ……………………………………


30)
Yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemiyle çizilseydi hangi renk daha çok kullanılırdı?


Cevap: ……………………………………..


31) Tarama yöntemi ile çizilen haritalarda eğrilerin kısa, kalın ve sık geçmesinin nedeni nedir? ……….. ……………………………….


32) 1/2000.000 ölçekle çizilmiş bir haritanın ölçeği 1/500.000 olarak değiştirilirse;
- Harita alanı büyür.

- Ayrıntı gücü azalır.

33) Bir bölgenin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın fazla olmasının nedeni nedir? ………………………………………………………………


34) Bir haritanın ayrıntı gücünün az ya da fazla olması haritanın hangi özelliğine bağlıdır? …………. …………..


35) Yeryüzünü en ayrıntılı gösteren (Büyük Ölçekli ) haritalar hangi haritalardır? ……………………………


36) Bir yerin haritası çizilirken öncelikle haritanın hangi özelliği belirlenmelidir? …………………………


37) İzohipsler arası yükselti farkı haritanın hangi özelliğine bağlıdır? ……………………………………..

38)
Yukarıdaki haritadan hangisinin ölçeği daha büyük ayrıntı gücü daha fazladır?

Cevap: ………………………..


39) Bir Topografya haritasında izohipsler arası yükselti farkı her yerde aynıdır.


40) Topografya haritasında yükselti eğrileri ( izohips ) arasındaki mesafe her yerde aynı olamaz.


41) İki izohips arası mesafenin her yerde aynı olmamasının nedeni nedir? ………………………………


42) İzohipslerin sık geçtiği yerler için ne söylenebilir? ……………………………


43) Deniz kıyısı yükseltisi sıfır metredir. Akarsu ve göl kıyıları sıfır metre alınmaz.

44)
Yukarıdaki haritada hangi yer şekilleri yoktur?

……………………….., ……………………………..


Yukarıdaki haritada harfler hangi yer şekillerini göstermektedir?

a ………………… d …………………………

b …………………. f …….............................

c ………………….

45)
Yukarıdaki haritada belirtilen noktaların yükselti değerlerini bulunuz?


X = …………………… z = …………………...

y = …………………… k = …………………...

m = …………………...


46) Yeryüzü en ayrıntılı gösteren haritalar planlardır.


47) Topografya haritaları ve planlar küçük ölçekli haritalardır.

48)
Haritada gösterilen noktaların yükseltilerini bulunuz?

x = ? …………………… y = ? …………………


49)
Yukarıdaki harita için;

x noktasının bulunduğu yamaçta eğim fazladır.

x ve k noktalarının yükseltisi eşittir.

— z noktasının yükseltisi tam olarak bulunamaz?

y noktasının yükseltisi 1600 m den azdır?

— Akarsuyun uzunluğu 10 km den fazladır

Akarsuyun ağız kısmında delta oluşmuştur

Deniz kıyısında gel - git etkisi güçlüdür.

50)

x


y

100

Deniz


Yukarıdaki haritada gösterilen X - Y doğrultusundaki profili çıkarınız?


Cevap:


51) Türkiye’nin iki farklı ölçekle haritası çizilmiştir.

Birinci haritanın ölçeği 1/2000000

İkinci haritanın ölçeği 1/4000000 dur.

Buna göre;

- Hangi haritanın ayrıntısı en fazladır? ………………

- Hangi harita duvarda daha geniş yer kaplar? ……..

- Hangi haritanın ölçeği daha küçüktür? ……………

52) Aynı boyutlardaki kağıtlara Marmara bölgesi ve Türkiye haritaları çizilirse;

- Hangi haritanın ölçeği daha büyük olur? ………..

- Hangi haritanın küçültme oranı en fazla olur? ………..

- Hangi haritanın ayrıntısı daha az olur? ………….

- Hangi haritada 1 cm lik bir uzunluğun gerçekteki karşılığı daha fazla olur? ……………

53) Bir dağın zirvesine çıkan üç yolun uzunluğu şöyledir

1. yol = 20 km

2. yol = 30 km

3. yol = 40 km

Buna göre bu yollardan eğimi en fazla olan hangisidir?

………………….


54) Bir haritadan eğim hesaplaması yapabilmek için haritanın hangi özelliklerinin bilinmesi gerekir?

a) ……………………………………

b) …………………………………….

COĞRAFYA HARİTA BİLGİSİ

Add document to your blog or website

Similar:

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconYeryüzünün tamamının veya bir bölümünün tam tepeden görüntüsünün, bir ölçekle düzleme aktarılmasına harita denir. Bir çizimin veya şeklin harita özelliği taşıyabilmesi öncelikle şunlara bağlıdır

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconTÜRK TURİZMİNİN BEKLENEN VE ARZU­LANAN SEVİYEYE GELEBİLMESİ İÇİN ULAŞTIRMA, KONAKLAMA VE PAZARLA­MAYI GELİŞTİRMENİN YANISIRA KENDMİZİ TANITMA KONUSUNDA ÇOK DAHA
«etkile­me dönemini» aşmadığını kabul etmemiz gerekir Türk tu­rizminin başarılı olabilmesi için ulaştırma, konaklama ve pazarlama...

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconDİKKAT! Doğada yaşan her canlı bir türe ait değildir. Bir canlının herhangi bir türe ait olabilmesi için üreyebilmesi gerekir. Katır ve kurt köpeği üreyemedikleri için bir türe ait değillerdir

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconYüce dinimiz İslam adalet, denge ve hesap dinidir. İnsanın dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için dengeli ve düzenli yaşaması gerekir. İslam dini, insan

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconÖğretmen; öğretme işini görev edinen kişiye denir. Öğretmenlik bir meslektir. Kişinin öğretmen olabilmesi için öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmesi gerekir

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconSabit diski bölümlere ayırmak için (C:\, D:\, E:\) DOS'da hangi komutun kullanması gerekir?

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? icon1. Sabit diski bölümlere ayırmak için (C:\, D:\, E:\) DOS'da hangi komutun kullanması gerekir?

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconHarita konusunda haritalı yeni bir yazı kaleme alacak ve acı gerçekleri dile getireceğiz. “Su uyur, düşman uyumaz”. Uyumamak için bu “çağrılar”a kulak vermek gerekir

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconPort güvenliğini sağlamak için öncelikle hangi protların açık olduğunu anlamak gerekir

1 Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? iconİyi bir anlatımı yakalayabilmek için anlatımın özelliklerini bilmek gerekir. Anlatım özellikleri, anlatımın nasıllığı ile ilgilidir. Karşılıklı konuşmada

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page