Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri
Indir 79.96 Kb.
TitleDünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri
Date conversion06.07.2013
Size79.96 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/743/file/DEMOKRATKLSME HAREKETLR.doc
Ders Planı - AKTS Kredileri:

2. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders

Z/S

T+U Saat

Kredi

AKTS
Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri

Zorunlu

3+0

3

5

AKTS Kredisi Toplam

5
DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

Z/S

T+U Saat

Kredi

AKTS

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri
Güz

Zorunlu

3+0

3

5


Ön Koşul

Yok

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ahmet KARADAĞ

Dersin Yardımcıları

-

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencileri demokratikleşme kavramı ile dünyadaki ve Türkiye’deki demokratikleşme sürecine ilişkin bilgilendirmektir.


Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Demokratikleşme kavramının anlaşılması,

2. Demokratikleşmenin tarihinin anlaşılması,

3. Dünyadaki demokratikleşme sürecinin aşamalarının anlaşılması,

4. Dünyadaki demokratikleşme hareketlerinin ortak özellikleri ile

farklılıklarının analiz edilmesi,

5. Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin analizi ve dünyadaki

örneklerle karşılaştırılması.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde, demokratikleşme kavramı, demokratikleşme sürecinin özellikleri, dünyada ve Türkiye’de demokratikleşme sürecinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi yer almaktadır.

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık / Kaynaklar

1

Demokratikleşme kavramı

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

2

Demokratik hükümete geçiş süreci

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

3

Demokrasinin yerleşikleşmesi

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

4

Demokratikleşme dalgaları

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

5

Demokratikleşme dalgalarının açıklanması

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

6

Demokratikleşme süreçleri

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

7

Demokratikleşme süreçlerinin özellikleri

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

8

Ters dalgalar, nedenleri ve özellikleri

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

9

Pretöryen yönetimler

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

10

Üçüncü demokrasi dalgasının devamı olarak sosyalist Avrupa ve Müslüman Orta doğuda demokratikleşme

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

11

Türkiye’de demokratikleşme hareketleri

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

12

Türkiye’de demokratik hükümete geçiş

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

13

Türkiye’de demokrasinin konsolidasyonu ve sürecin önündeki yapısal engeller

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.

14

Dünyadaki demokratikleşme süreci ile Türkiye’deki demokratikleşme sürecinin karşılaştırmalı analizi: benzerlikler ve farklılıklar.

Kaynaklar bölümünde belirtilen kaynakların ilgili bölümleri.
KAYNAKLAR

Ders Notu

Huntington, Samuel P. (1993) Üçüncü Dalga: Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.

Diğer Kaynaklar

Özbudun, Ergun (2003) Çağdaş Türk Politikası, İstanbul: Doğan Kitap.
MATERYAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

-

-

Toplam

40

Yıliçinin Başarıya Oranı
40

Finalin Başarıya Oranı
60

Toplam

100
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

No

Program Yeterlilikleri

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası ilişkiler alanında yetkin olabilmek. Bu yetkinliği, uluslararası ilişkiler teorileri, siyaset bilimi, siyasi tarih, uluslararası hukuk ve ülkenin iç dinamikleri ile temellendirmek. Bu bağlamda hem Türkiye’nin anayasal, siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmelerine hem de Kafkaslar, Orta Asya, Afrika gibi belli bölgelere ilişkin ulusal ve uluslararası bilgi ve donanım kazanmak.

X

2

Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma, akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olma.

X

3

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu, Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma.


X
4

Devletler Genel Hukuku ve Devletler Özel Hukuku mevzuatına hâkim, mevzuat değişikliklerini takip etme, mevzuatı yorumlayabilme ve uygulamaya aktarabilme, uluslararası siyasi ve ekonomik kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını, işleyişlerini ve işlevlerini anlama ve güncel uluslararası siyasal, ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme.X5

Uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma.X6

Başta diğer sosyal bilim dalları olmak üzere, Uluslararası İlişkilerin gerekli kıldığı disiplinlere mensup takımlarla çalışma yetisi kazanmak.
X


7

Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde kullanabilme.
X


8

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme.

X

9

Türkçeyi, yazılı ve sözlü iletişimi iyi kullanabilme, kendini doğru şekilde ifade edebilme, empati yeteneğine sahip olma.

X

10

Diplomatik konuşma ve yazışma kurallarına ilişkin bilgi sahip olma.

X

11

Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma.
X

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir : 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ödevler

-

-

-

Sunum / Seminer Hazırlama

-

-

-

Arasınavlar

1

10

10

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

20

20

Toplam İş Yükü

142

Toplam İş Yükü / 30 (s)

4.73

Dersin AKTS Kredisi

5

Add document to your blog or website

Similar:

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri icon1919-1939 YILLARI ARASINDA SİYASİ PARTİLER BAZINDA DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri iconTÜRKİYE’NİN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri icon27-30 Mart 2008 Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Bildiri Kitabı

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri icon1- Türkiye’de Kürtlere demokrasi tanınmamıştır. Bu nedenle Kürt sorunu bir demokratikleşme sorunudur. 2

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri iconCUMHURİYET TÜRKİYE’SİNDE NÜFUS VE GÖÇ HAREKETLERİ

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri iconTÜRKİYE’DE BATILILAŞMA HAREKETLERİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri iconTürkiye işçi sınıfının öncü siyasal örgütü olan Türkiye Komünist Partisi, dünyada sosyalizm çağını başlatan 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin doğrudan etkisi altında

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri iconAlmanya Kassel'de yaşıyor. Türkiye ve dünyada çok sayıda kişisel sergi açtı, grup sergilerine, bienal ve trienallere katıldı örneğin: Türkiye, Almanya, ABD

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri iconI- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DURUM

Dünyada ve Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri iconTürkiye'de ve Dünyada Tarımsal Biyoteknolojisi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page