ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN
Indir 20.05 Kb.
TitleADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN
Date conversion07.07.2013
Size20.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.angelfire.com/ok/yolcu/web/AhmetAygol.doc
ADI:


TEKNOLOJİK ALETLERİN

İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ


HAZIRLAYAN: AHMET AYGÖL


DANIŞMAN: AHMET KARAKIŞ


YER VE ZAMAN: İSTANBUL 2006


GİRİŞ:

Teknoloji,günden güne keşfedilen ve insan yaşamını kolaylaştıran gelişmelerdir.Bu gelişmeler sayesinde insan yaşamı gittikçe kolaylaşmıştır.İnsanlar yapacakları bir işi teknolojideki araçlar sayesinde çok kısa bir sürede yapmaktadırlar.

İnsanlar,teknolojinin bulunmadığı,gelişmediği dönemlerde,yaşamlarını çok zor şartlar altında geçiriyorlardı.Yapacakları bir işlevi gerçekleştirebilmek için çok uğraşıyorlardı.Örneğin;eski zamanlarda bilginin kalıcılığını sağlamak veya bazı ürünleri elde etmek çok zordu.Bunları elde etmek için araştırma yapmaları,nasıl yapılacağını öğrenmeleri gerekiyordu.bunun için zaman çok fazla harcanıyordu.Ayrıca yaşam şartları da elverişsizdi.ve bu da sağlık sorunlarını doğuruyordu.Zaman ilerledikçe insanlar bu sorunları gidermeye başladı.Yeni yeni teknolojik aletler üretilmeye başlandı.Bu aletler üretildikten sonra insan yaşamında olumlu bir etki oluştu.Örneğin;bilgisayarın icat edilmesiyle bilgilerin saklanması ve kalıcılığı sağlandı.Fakat bu önceki dönemlerde yapılamıyordu.Veya da evlerdeki çeşitli makineler de yaşamı kolaylaştırmaya başladı.Eğer bu aletler yaşamımızda olmasaydı,çok zor bir hayatı yaşıyor olacaktık.

Yaşamın zorluğu nedeniyle veya yaşamın kolaylaşması için teknoloji bir ihtiyaçtır.Gereksinimdir.Teknolojisiz yaşamda insanlar çok zorlanırlar ve teknolojiye ihtiyaç duyarlar.

PROBLEM:Teknolojik aletlerin insan yaşamına girmesiyle,insanların yaşamında nasıl bir değişiklik olur?

HİPOTEZ:Teknolojik aletlerin insan yaşamına girmesiyle,insan yaşamı kolaylaşmıştır.

TERİMLER: TEKNOLOJİ:Gelişen bir bilim dalı.

BİLGİSAYAR:Bilgilerin kalıcılığını sağlayan teknolojik bir alet.

EVREN:Coşkun kurumları Lise 1 öğrencileri.

NUMUNE:Kasım oğlu Fen Lisesi Lise 1 öğrencileri.

KAYNAK TARAMASI(ALINTILAR):1)”SEQEL-ARABA:General motor firması üretmiştir.Yakıt hücreleri kullanarak çalışıyor.Bir depo yakıtla,480 km den fazla gidiyor.Bu gibi araçlar sayesinde insan yaşamında çok olumlu bir etki doğuyor ve insanlar yaşamlarındaki zorlukları gün geçtikçe çözüyorlar.

2)”M-400 SKY CAR:Bir daha trafikte beklememize gerek kalmayacak.Uçan arabalar,sürücülerin ana yoldan havalanmasına ve saatte 560 km hız yapmasına yarayabilecek.Bunun sonucunda yine insan yaşamının kolaylaştığını ve zorlukların aşıldığı görülüyor.

3) İnsanlar günden güne yaptıkları araştırmalarla yaşamlarını kolaylaştırıyorlar. Her araştırma sonucunda yeni bir gelişme buluyorlar ve böylece ilerleme kat ediyorlar.fakat belli bir yerde buldukları yeni şeylerin kendilerine yeteceğini düşünerek araştırmalarını bitiriyorlar.Çoğu kez,bilgisayarın,robotların,uzay gemilerinin ve daha birçok yeniliğin insanların beklentilerini fazlasıyla aşan büyük teknolojik ilerlemeleri olası kılacağı iddia edilir.”.

ARAŞTIRMA TEKNİĞİ VE KONU:Araştırma tekniğim gözlemdir.İnsanların sahip olduğu teknolojik aletleri veya ne kadar sahip olduklarını gözlemleyeceğim ve olumlu veya olumsuz etkilerini araştıracağım.Örneğin;bir birey teknolojik aletlerden çoğuna sahipse bu insanın derslerinin ve yaşamının nasıl devam ettiğini gözleyeceğim.

ÖRNEK SORULAR:1)Bilgisayar,araba,televizyon,buzdolabı,fırın,bulaşık makinesi gibi aletlerden kaçına sahipsiniz?

A)bu teknolojik aletlerden 2 tanesine sahibim.(1 puan)

B)” “ “ 3 “ “ .(2 puan)

C)” “ “ 4 “ “ .(3 puan)

D)” “ “ 5 “ “ .(4 puan)

E)” “ “ 6 “ “ .(5 puan)

2)Bu teknolojik aletlerin hangilerine sahipsiniz?

A) Fırın,bulaşık makinesi ve televizyona sahibim.(1 puan)

B) Bilgisayar,televizyon ve buzdolabına sahibim (2 puan) C)Fırın, televizyon ve arabaya sahibim. (3 puan)

D)Bulaşık makinesi,bilgisayar ve buzdolabı. (4 puan) E)Bilgisayar,araba ve fırına sahibim. (5 puan)

3)Bu teknolojik aletlerle kaç saat uğraşıyorsunuz ?

A)1 saat (5 puan)

B)2 saat (4 puan)

C)3 saat (3 puan)

D)4 saat (2 puan)

E)5 saat (1 puan)

SINIRLILIK:Projemin sınırlılığı teknolojik aletlere sahip olan bireylerdir.

SONUÇLARIN ANALİZİ:Anketten sonra teknolojik aletlerin insanlara sağladığı faydaları ve zararları gözlemleyeceğim.Daha sonra bireylerin kullanım saatlerine göre nasıl yaşadıklarını ve yaşamlarını nasıl devam ettirdiklerini öğreneceğim.

BÜTÇE VE ZAMAN:Kullanılan malzemeler ve fiyatları ve harcanan zaman:

1)Bir adet 0,7 uçlu kalem - 2.5 YTL

2)15 adet A-4 kağıdı - 1 YTL

3)Bir adet daksil - 2 YTL

4)Bir adet zımba - 2 YTL

5)Ulaşım - 5 YTL

6)Fotokopi - 2.5 YTL

7)İnternet - 5 YTL

- Bunlar için harcanan zaman 14 saattir.

KAYNAKLAR:1)Bilim ve Teknik dergisinin 453.sayısının 34. sayfasıdır. 2)Bilim ve Teknik dergisinin 450. sayısının 90.sayfasıdır . 3) www.biltek.tubitak.gov.tr internet sitesinin popüler bilim kitapları bölümüdür.Add document to your blog or website

Similar:

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconAfet; insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratarak veya durdurarak olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconErgonomi, İnsan özelliklerini dikkate alarak çalışma ortamı değişkenlerinin etkisi ile oluşan reaksiyonlara göre insan-makina-ortam uyuşumunun temel kuramlarını

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconHazırlayan Tezin Türkçe Adı Tez İngilizce Adı Yılı

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconHazırlayan: Feray Salman, İnsan Hakları Ortak Platformu

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconArı Maya Yayına Hazırlayan:Öykü Zerren İnsan Sesi Türkçe

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconMANYETİK ALANIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconTezi Hazırlayan Tezin (Türkçe) Adı Tezin (İngilizce ) Adı Yılı

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconİnsan etkisi ile oluşmuş, mollic epipedona benzer

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconHazırlayan Tez Adı (Türkçe) Tez Adı(İngilizce) Tarih

ADI: TEKNOLOJİK ALETLERİN İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ HAZIRLAYAN iconHazırlayan Tez Adı (Türkçe) Tez Adı(İngilizce) Tarih

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page