BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları
Indir 316.01 Kb.
TitleBÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları
Page2/14
Date conversion08.07.2013
Size316.01 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersindir.net/indir/kalite-guvence-sistemleri.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2.3. Kaliteyi Oluşturan Temel Unsurlar


Bir ürünün herhangi bir kalite karakteristiğinin gerçekleşmesinde pek çok faktörün göz önüne alınması gerekir. Tüketici istekleri, rekabet, satış politikaları, ürünün kullanılma amacı, fiyat, ürün dizaynı, malzeme,tezgâh, vb. gibi çok sayıda faktörün bir kalite düzeyinin önce tasarlanması ve daha sonra üretim ile birlikte gerçekleşmesi söz konusu olduğuna göre, tüm faktörleri dizayn kalitesi ve uygunluk kalitesi olmak üzere iki temel unsur toplamak mümkündür.

2. 3.1. Dizayn Kalitesi


Dizayn kalitesi,yeni veya iyileştirilen ürün veya servislerin müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere dizayn edilmelerini ve ekonomik olmamalarını güvence altına alan tüm faaliyetleri içerir. Bu, ürünün fiziksel yapısı ve performans özellikleri ile birlikte tasarlanır. Dizayn kalitesi boyut, ağırlık, hacim, dayanıklılık vb. nitelikler gibi ölçülerle belirlenir. İki ürünün aynı fonksiyonu gören kalite spesifikasyonları arasındaki fark, onların dizayn kalitesi arasındaki farkı gösterir.

Çoğunlukla üreticilerden, “kalite maliyeti çok fazla” şeklinde yakınmaları duyarız. Bu ifade daima yanlış anlaşılan bir kalite kavramına dayandırılmıştır. Aslında bu ifadeyi, “yüksek kaliteli bir ürünün dizaynı çok pahalıya malolabilir” şeklinde anlamamız gerekir. Yani kalitenin yüksek maliyeti söz konusu olduğunda referans, daima dizayn kalitesi ile ilişkilidir. Şüphesiz bu gerçek bir maliyettir.


Çoğunlukla üreticilerden, “kalite maliyeti çok fazla” şeklinde yakınmaları duyarız. Bu ifade daima yanlış anlaşılan bir kalite kavramına dayandırılmıştır. Aslında bu ifadeyi, “yüksek kaliteli bir ürünün dizaynı çok pahalıya mal olabilir” şeklinde anlamamız gerekir. Yani kalitenin yüksek maliyeti söz konusu olduğunda referans, daima dizayn kalitesi ile ilişkilidir. Şüphesiz bu gerçek bir maliyettir.10


Bir ürün için en uygun dizayn kalitesinin saptanması, kalitenin tüketici açısından değeri ile üreticiye olan maliyeti arasındaki optimum noktanın bulunması prosesidir. Şekil 2.1’deki diyagramında en uygun dizayn kalitesinin nasıl tespit edileceği görülmektedir. Kalitenin değeri eğrisi, tüketicinin kaliteye verdiği değeri, diğer bir deyişle ödemeye hazır olduğu parayı gösterir. Bu eğrinin giderek azalması, doğal tüketici davranışını sonucudur. Gerçekten başlangıçta tüketici daha kaliteli mala daha fazla para ödemeye hazırdır. Fakat kalite düzeyi, ihtiyacın üzerine çıktığında aynı isteği göstermez. Dolayısıyla onun nazarında kalitenin değeri giderek düşer. Kalite düzeyi yükseldikçe maliyetler önce yavaş daha sonra büyük bir hızla artar. Maliyet eğrisinin birden dikleşmeye başlaması , teknolojik olanakların zorlandığı anlamına gelir. Belirli bir kalite düzeyi için iki eğri arasındaki ordinat farkı, üreticinin kârını (yalnız kalite açısından) gösterir. Farklardan oluşan kâr eğrisi, B noktasında en yüksek (maksimum)olmaktadır. Dolayısıyla üretici açısından ürün için en uygun dizayn kalitesi bu noktadır.


Şekil 2.1 En uygun dizayn düzeyinin saptanması

2.3.2 Uygunluk Kalitesi


Uygunluk kalitesi, önceden belirlenen ve açık bir şekilde ortaya konan spesifikasyonları sağlayan ürünleri üretme veya servis sunma konusunu içerir. Bu,dizayn kalitesi ile belirlenen spesifikasyonlara üretim esnasında uyma derecesidir. Belirli bir uygunluk kalitesinin gerçekleştirilmesinde çeşitli maliyetlerin dengelenmesine çalışılır .


Şekil 2.2 Uygunluk kalitesini etkileyen maliyet unsurları ve optimum uygunluk derecesinin saptanması

Uygunluk kalitesinin ölçüsü,bozuk mal yüzdesi olabilir. Kalite kontrolün etkinliği arttıkça, yani tasarlanan kalite spesifikasyonlarına uyan parça yüzdesi yükseldikçe, bozuk ürünlerin ortaya çıkardığı malzeme ve işçilik kayıpları ile tamir masrafları ve müşteri şikayetleri hızla azalır. Buna karşılık ölçme, değerleme ve koruma faaliyetlerinin yoğunluğu arttığından, bunların maliyetleri giderek yükselir. Koruma maliyeti, bozuk ürünün üretimine engel olmak amacıyla önceden alınan önlemler için yapılan harcamalardan oluşur. İşçi eğitimi, dizayn kontrolü gibi masraflar, koruma maliyeti niteliğindedir. Şekil 2.2.’deki grafikten görüleceği gibi,kontrolün etkinliği arttıkça, yani bozuk mal yüzdesi azaldıkça, farklı değişim gösteren iki maliyet eğrisi bir noktada kesişir. Bu noktanın apsisi toplam maliyetin en düşük (mini.) değer aldığı uygunluk kalitesidir. 11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Similar:

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconKalite kavramı, Kalite anlayışının gelişimi, Kaliteyi etkileyen faktörler, Kalite kontrolün işletmeye olan katkıları, Kalite kontrol teknikleri, İstatistiksel

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconGeleneksel anlamda yaklaşıldığında kalite kavramı standartlara uyum ya da fonksiyonlara uygunluk olarak ele alınmaktadır. Ancak günümüzde kalite kavramı bu

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconBÖLÜM 1 KALİTE KAVRAMI

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları icon2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? Toplam Kalite Yönetiminin kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kalite ve kalite yönetimi kavramlarının açıklanması gerekmektedir

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconKalite, kalite kontrolu, toplam kalite kontrolu, kalite sistemlerinin tekstil sektöründe kullanımı, tekstil malzemelerinin fiziksel testleri ve bu konulardaki teknik terimlerin İngilizce açıklanması

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconToplam kalite yönetimi, kalite, T. S. E. kalite tanımı, tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, toplam kalite yönetiminin amaçları, toplam kalite yönetimi eğitiminin

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconİKİNCİ BÖLÜM Kurullara Görevlendirilecek Personel Ve Çalışma Esasları 1- Kalite Kurulu (Birim Kalite Kurulu)

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconKalite Kavramı KALİTE

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconAMAÇ : “KALİTE” VE “TOPLAM KALİTE” KAVRAMLARINI ELE ALMAK, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEK, NASIL UYGULANABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMAK

BÖLÜM KALİTE KAVRAMI Kalite Tanımları iconMetroloji; bir Ülke'de ölçme, standardlaşma, kontrol ve kalite sisteminin altyapısını oluşturarak, kalite güvenliği için, ürün özelliklerinin belirlenmesine ve kalite kontrolüne ilişkin kapsamlı bir sistem oluşmasını sağlar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page