1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2
Indir 59.86 Kb.
Title1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2
Date conversion08.07.2013
Size59.86 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.firat.edu.tr/webportal/Disaridan/_TEMP/20110521123030686.doc
İSB 214 GENEL BEŞERİ ve EKONOMİK COĞRAFYA

Bölüm

İlköğretim Bölümü

Öğretim Yılı

2010-2011

Tarih

20.02. 2011

Ders Kodu

İSB 214

Ders Adı

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Dönem/ Yıl

Bahar/2. Sınıf

AKTS Kredisi

6

Ders Dili

Türkçe

Durumu

Zorunlu

Ön Şartlar

Yok

Kredi

Teori

Uygulama

Laboratuar

Sunum

Proje/ Alan Çalışması

4

4

Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUŞ
Ders İçeriği

Nüfus, yerleşme, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. Tarım coğrafyası, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi coğrafyası, dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.
Ders Planı

Hafta

Konular

1

Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları

2

Nüfus Coğrafyası, Dünya nüfusu, Demografik özellikler

3

Dünya Nüfus Artışı ve Görüşler, Göç Hareketleri

4

Yerleşme Coğrafyası, Yerleşme teriminin tanımı ve içeriği Yerleşmeyi etkileyen Faktörler, Yerleşme tipleri

5

Kırsal Yerleşmelerin sınıflandırılması ve başlıca mesken şekilleri

6

Kent yerleşmeleri ve kentleşme

7

Ekonomik Coğrafyanın tanımı ve konusu, Tarım: Tarımı etkileyen faktörler, Tarım tipleri, Ana tarım ürünleri

8

Hayvancılık, Balıkçılık ve Deniz Ürünleri, Ormancılık

9

Enerji Kaynakları: Tükenebilir Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

10

Ara Sınav

11

Sanayi, Sanayi Hammaddeleri ve Önemi, Sanayi: Sanayi faaliyetlerini etkileyen faktörler, Belli başlı sanayi tipleri

12

Ulaşım, Ticaret

13

Turizm ve Rekreasyon

14

Mazeret Sınavı Haftası
Ders Kitapları ve/veya Kaynakları

1. Tümertekin, E., Özgüç, N., 2006, Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan,

2. Doğanay H., Özdemir, Ü., Şahin, İ.F., 2010, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya.

3. Atalay, İ., 2005, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya.

4. Tanoğlu,A.,1969, Beşeri Nüfus ve Yerleşme 2. Baskı İstanbul

Yardımcı Kitaplar

  1. Tümertekin, E., (1990), Çağdaş Coğrafi Düşüncenin Oluşumu ve Paul de la Blache,

  2. Tümertekin, E., Özgüç, N., 1995, Ekonomik Coğrafya.

  3. Göney, S., 1986, Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı, İstanbul Üniv.116 Edebiyat Fak Yayın No:2732, İstanbul
Değerlendirme

Ölçütleri

Adet

Adet

Yüzde(%)

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

Dönem Ödevi

-

-

Laboratuar

-

-

Diğer

-

-

Dönem Sonu Sınavı

1

60
İçerik Ağırlıkları Yüzdesi(%)

Matematik ve Temel Bilimler

-

Mühendislik Bilgileri

-

Mühendislik Tasarımı

-

Sosyal Bilimler

100
Ders Çıktıları (Kazanımlar)

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularının kavratılması ve pekiştirilmesi.

Sosyal Bilimler içerisinde insanın çevre kadar önemli olduğunu, büyük ölçüde doğal şartları değiştirebildiği ve varlığını devam ettirebilmek için ekonomik olarak mekandan nasıl yararlandığı bilincinin öğrencilere kazandırılması.


Ders Hedefleri1. Genel beşeri ve ekonomik coğrafyayla ilgili genel kavramları öğrenecektir.

2. Dünya üzerinde nüfusun yoğun olduğu yerler ile büyük şehir yerleşmelerinin kuruluş sebeplerinin karşılaştırmasını yapabilecektir

3. Dünyadaki yoğun nüfuslu yerler ile ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilecektir

4. Dünya tarım bölgelerinin uygun iklim, tarımsal faaliyetlerle ilişkisini kavrayacaktır.

5. Dünya sanayi faaliyetleri ile tarımsal alanlarla ilişkisini analiz edebilecektir.

6. Dünya ticaret bölgeleri ile sanayi arasındaki ilişkileri analiz edebilecektir.

Dersin İşlenişi

İşlenen konuların sunularla desteklenerek bilgilerin anlatılması
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

1

2

3

1

Yardımcı bilimlerin bilgilerinin Sosyal Bilimlerde kullanılabilme becerisi.
x
2

Konular arası bağlantıları kurma ve analiz etme becerisi.x

3

Coğrafi ilişkiler kurabilme becerisix

4

Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.
x
5

Sosyal Bilimde problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.x

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
x
7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
x
8

Coğrafi olayların, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli eğitim.x

9

Öğrenmenin sürekliliğinin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi.x

10

Çağın sorunları çağdaş konular hakkında bilgi.x

11

Sosyal Bilimlerde uygulamalar için gerekli teknikleri, teknolojileri ve modern araçları kullanma becerisi.x

12

Coğrafi problemlerin çözümlenmesinde çevre ve insan üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslar arası etkilere duyarlılık.
x
13

Öz güveni yüksek ve kendi kendine öğrenme becerisi.
x
Dersin Katkısı:1: Hiç 2: Kısmi 3: Tümüyle


Düzenleyen Kişi (ler): Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUŞ

Hazırlanma Tarihi: 20.02. 2011


Add document to your blog or website

Similar:

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 icon1-COĞRAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLERİ

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconCoğrafyanın Yardımcı Alanları

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconCOĞRAFYANIN KONUSU ve BÖLÜMLERİ

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconDaha önce de değinildiği gibi, yakın yıllarda beşeri coğrafyadaki incelemelerde önemli değişimler olmuştur. Her ne kadar bilim dalının ana konusu çokfazla

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconFİZİKİ COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 icon1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir?

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconOSMANLI DEVLETİ’NİN DOĞUŞU, YÜKSELMESİ VE GERİLEMESİNDE COĞRAFYANIN ÖNEMİ

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconDoğal Unsurlar Türkiye'de coğrafyanın gelişmesinde Atatürk İnkılaplarının sağladığı ortamın öneminin vurgulanması

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconCem Kaynar… Tedavisi ertelenen bir neslin son çocuklarından… Tarihin ayaklarına, coğrafyanın dizlerine dolandığı bir kuşağın son tanıklarından… Bir söz

1 Beşeri Coğrafyanın tanımı ve konusu, Beşeri Coğrafyanın Bilim alanları 2 iconCOĞ 218 BEŞERİ COĞRAFYA UYGULAMALARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page