ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Indir 0.53 Mb.
TitleABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Page4/8
Date conversion08.07.2013
Size0.53 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.strateji.ibu.edu.tr/2006_faal_rap.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

2- Örgüt YapısıTeşkilat şemamız ekte sunulmuştur. (Ek:1)


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemiz bilişim-iletişim gereksinimleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olup, bu alanda tek bir sistem bulunmamakla birlikte, tüm birimlerimize hizmet veren güçlü bir internet altyapısına ve teknolojik donanıma sahiptir. Akademik ve idari personel ile öğrenciler, eğitim-öğretim ve araştırmaları için gerekli bilgi kaynakları, mevzuat (resmi gazete vb.) ve duyurulara rahatlıkla ulaşabilmekte ve günübirlik takip edebilmektedir.

Eğitim-Öğretim ve araştırma kurumu olan üniversitemize bilişim sistemlerinin katkısı çok büyük olup, dünyayı masalarımıza taşımakta, kırtasiyeyi azaltmakta ve süreden tasarruf yapmamızı sağlamaktadır.

3.1-Yazılımlar

Üniversitemizde e-devlet kapsamında kurulan web sayfası (www.ibu.edu.tr) bilişim faaliyetlerinin ana kaynağıdır. Bu sitede; • Abant İzzet Baysal Üniversitesinin genel tanıtımı,

 • Yönetim ve birimlerimizin faaliyetleri,

 • Yönetim Kurulu ve senato kararları,

 • Üniversitede yapılacak etkinliklerin duyurulması,

 • Öğrenci bilgi sistemi, webmail servisi, topluluklar,

 • Faydalı bilgiler (üniversitenin Sesi Gazetesi, telefon rehberi, yemek listesi, ihale ilanları, şartname örnekleri, başvurular vb.)

mevcuttur.

Yine e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemlerden de faydalanılmaktadır.(say2000i, e-bütçe, kik, on line emekli kesenekleri, resmi gazete, dpt vb.)

Ayrıca; Üniversitenin ihtiyacı olan özel yazılımlar da piyasadan satınalma yöntemiyle temin edilip hizmette kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları,


 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız için Allplan ve Cinema 4D yazılımları,

 • Hukuk Müşavirliğimiz için profesyonel icra takip programı,

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız için öğrenci ders kayıtları ve bilgileri otomasyon programı,

 • İdari ve Mail İşler Daire Başkanlığımız için ayniyat programı,

 • Personel Daire Başkanlığımızca kullanılan maaş ve özlük programı,

 • Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından alınan ve üniversiteye hizmet veren veri tabanları

olarak sıralanabilir.


3.2- Bilgisayarlar


Bilgisayarlar ve Sunucular : 1.157 Adet

Bilgisayar ve Çevre Birimleri : 469 Adet

Teksir ve Çoğaltma Makineleri : 53 Adet

Haberleşme Cihazları : 534 Adet

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları : 362 Adet


3.3- Kütüphane Kaynakları

ANKOS’a (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üye olan Üniversite Kütüphanemiz; merkez kütüphane ve şube kütüphanelerinden oluşmaktadır. Koleksiyonu 51.000 kitabın yanı sıra 3.795 adet ciltli süreli yayın, 192 adet aboneliği devam eden süreli yayın, 139 adet bağış olarak gelen süreli yayın, 486 adet yüksek lisans-doktora tezi, 9 adet ulusal gazete ve yerel gazeteler ile 263 adet görsel-işitsel materyalden oluşmaktadır .


Basılı Kitap 51.000

Tez 486

Ciltli Dergi 3.795

Aboneliği Devam Eden Dergi (Basılı) 192

E-Dergi 13.828

Tam Metin Veri Tabanı 33

Bibliyografik Veri Tabanı 5

CD-ROM 304

Video Kaset

Disket 82

E-Kitap 32.300

Kaset 5


Kütüphane koleksiyonunda yer alan kaynaklar AACR2 (Anglo American Cataloging Rules 2) kataloglama kurallarına göre kataloglanıp, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre sınıflandırılarak MARC formatında BLISS Kütüphane Otomasyon Sistemine aktarılmaktadır.


ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI


 1. LWW Journals

 2. Ebrary Academic Complete

 3. OCLC Cat Me

 4. Blackwell / Synergy

 5. Global Boks In Print

 6. EBSCOHOST

    • Biomedical Referance Collection Comprehensive

    • Academic Search Premier

    • Agricola

 7. ELSEVIER Science Direct

 8. Wiley InterScience

 9. Taylor and Francis


DENEME VERİ TABANLARI


 1. Global Infectious Disease and Epidemiology Network (GIDEON)

 2. HEALTH LIBRARY

 3. Institute of Physics

 4. THE NATIONAL REVIEW

 5. Ovid LWW Online Tıp Kitapları


ÜCRETSİZ VERİ TABANLARI


1. TUBİTAK-ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları

2. www.gundemturkiye.org

3. Cumhuriyet Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu Elektronik Dergi

4. www.boren.gov.tr

5. www.muzikbilim.com 

6. Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi

7. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi

8. 'Healthy People Library Project' kapsamında 'The Science Inside' serisi

9. Fizik ve Matematik birimlerini birbirine çeviren www.asknumbers.com


Tüm bu veritabanlarının erişim adresleri kütüphanemiz internet sayfasında bulunmaktadır.


3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar *

Bilgisayarlar ve Sunucular

1157

Bilgisayar Çevre Birimleri (Yazıcı - Tarayıcı)

469

Teksir ve Çoğaltma Makineleri (Fotokopi Makinası)

53

Haberleşme Cihazları (Telefon - Faks)

534

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları (projeksiyon tepegöz slayt mak.)

362

TV

33

Uydu

6

Klima

1

Mikroskop

109

Buzdolabı

16

Bulaşık ve Çamaşır Makinesi

4

Çelik Kasa

15

Optik Okuyucu

2

* Detaylı tablo ekte sunulmuştur.(Ek 4)
1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconT. C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconT. C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconT. C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconT. C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconT. C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconT. C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ iconT. C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page