BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU
Indir 8.21 Mb.
TitleBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU
Page7/112
Date conversion24.12.2012
Size8.21 Mb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.canakkaleram.gov.tr/download/ozel_egitim/Canakkale_RAM_BEP_Uygulama_Kilavuzu.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   112

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : YAZMAKISA DÖNEMLİ AMAÇ 44: Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Adını, soyadını yazar.2. Öğretmenin adını, soyadını yazar.3. Sınıf arkadaşlarının adını yazar.4. Aile bireylerinin adını, soyadını yazar.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 45: İzlediğini, dinlediğini, okuduğunu, duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi geliştirir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Gördüğü nesnenin özelliklerini üç beş tümceyle yazar.2. Görülen,yaşanan bir olayı üç beş tümceyle yazar.3. Üç beş sözcüklü soruların yanıtını yazar.4. Birden fazla eylem içeren resim kartına bakarak gördüklerini yazar.5. Söylediği tekerlemeleri yazar.6. Kutlama kartı yazar.7. Geçmiş olsun yazıları yazar.8. Davet yazıları yazar.9. Okuduğu metin ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazar.10. Radyo, TV, gazeteden dinlediği veya okuduğu bir haberi yazar.11. İzlediği filmin, tiyatro oyununun konusunu üç beş tümceyle yazar.12. İzlediği film, tiyatro oyunu ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazar.13. Baktığı konulu resimle ilgili kısa öykü yazar.14. Baktığı bir nesne /nesne resmiyle ilgili kısa öykü yazar.15. Bir olayı hatırlatan bir simgeye bakarak, (yeşilay haftasında sigara paketi, içki şişesi vb.) olayla ilgili öykü yazar.16. Yarım bırakılan bir öyküyü üç beş tümceyle yazarak tamamlar.17. Verilen ve birbirine anlam olarak yakın üç beş sözcüğü kullanarak oluşturduğu tümcelerle öykü yazar.18. Söylediği şiirleri,şarkıları yazar.19. Mektup yazar.20. Form doldurur.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 46: Dinlediği ya da okuduğu masalı, öyküyü kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Masal ve öyküdeki kahramanları söyler/yazar.2. Masal ve öykünün geçtiği yeri söyler/yazar.3. Masal ve öykünün geçtiği zamanı söyler/yazar.4. Masal ve öyküdeki olayları dizisini bozmadan anlatır.5. Masal ve öykünün sonucunu söyler/yazar.6. Masal ve öyküdeki aykırılıkları söyler/yazar.7. Masal ve öyküye yeni bir başlık söyler/yazar.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 47: Dinlediği ya da okuduğu bir metni kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Okuduğu ya da dinlediği bir metni resimlerle eşleştirir.2. Okuduğu ya da dinlediği bir metnin konusunu söyler.3. Okuduğu ya da dinlediği bir metnin konusunu yazar.4. Metinle ilgili soruları yanıtlar.5. Metne uygun yeni bir başlık söyler.6. Metne uygun yeni bir başlık yazar.7. Okuduğu ya da dinlediği bir metnin ana düşüncesini söyler.8. Okuduğu ya da dinlediği bir metnin ana düşüncesini yazar.UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : DİL BİLGİSİKISA DÖNEMLİ AMAÇ 48: Abecemizdeki harfleri kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Karışık verilen sözcüklerden ünlüyle başlayan sözcükleri işaretler.2. Karışık verilen sözcüklerden ünlüyle başlayan sözcükleri yazar.3. Karışık verilen sözcüklerden ünsüzle başlayan sözcükleri işaretler.4. Karışık verilen sözcüklerden ünsüzle başlayan sözcükleri yazar.5. Karışık verilen sözcükleri ilk harflerine bakarak abece sırasına göre sıralar.6. Karışık verilen sözcükleri ilk harflerine bakarak abece sırasına göre yazar.7. Eksik olarak verilen sözcüklerin eksik olan harfini yazar.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 49: Sözcükleri yapısına ve anlamına göre tanır.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Verilen sözcükler arasından bitişik/ayrı yazılan birleşik sözcükleri gösterir.2. Birleşik sözcük gösterildiğinde birleşik sözcük olduğunu söyler.3. Verilen sözcükler arasından karşıt anlamlı sözcükleri gösterir.4. Karşıt anlamlı sözcük gösterildiğinde karşıt anlamlı sözcük olduğunu söyler.5. Verilen sözcükler arasından eş anlamlı sözcükleri gösterir.6. Eş anlamlı sözcükler gösterildiğinde eş anlamlı sözcük olduğunu söyler.7. Verilen sözcükler arasından eş sesli sözcükleri gösterir.8. Eş sesli sözcükler gösterildiğinde eş sesli sözcük olduğunu söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 50: Sözcükleri yapısına ve anlamına göre kullanır.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Birleşik sözcüklerle tümce yazar.2. Karşıt anlamlı sözcüklerle iki farklı tümce yazar.3. Eş anlamlı sözcüklerle iki farklı tümce yazar.4. Eş sesli bir sözcüğü, anlamı değişik iki tümce ile yazar.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 51: Tümcenin yapısını oluşturan ögelerin anlamını bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Bir tümcede yapılan işi/hareketi gösteren sözcüğe yüklem denildiğini söyler.2. Bir tümcede işi/hareketi yapanı gösteren sözcüğe özne denildiğini söyler.3. Bir tümcede işin/hareketin “ne zaman, nasıl, nerede” yapıldığını gösteren sözcüğe tümleç denildiğini söyler.4. Sözcüklerin “özne, tümleç, yüklem” şeklinde sıralanmasıyla kurallı tümce oluştuğunu söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 52: Tümcenin yapısını tanır.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Verilen üç sözcüklü bir tümcede yapılan işi/hareketi gösteren sözcüğü gösterir.2. Yapılan işi/hareketi anlatan sözcük gösterildiğinde yüklem olduğunu söyler.3. Verilen üç sözcüklü bir tümcede işi/hareketi yapanı gösteren sözcüğü gösterir.4. İşi/hareketi yapanı anlatan sözcük gösterildiğinde özne olduğunu söyler.5. Verilen üç sözcüklü bir tümcede işin/hareketin nasıl, ne zaman veya nerede yapıldığını gösteren sözcüğü gösterir.6. İşin/hareketin nasıl, ne zaman veya nerede yapıldığını anlatan sözcük gösterildiğinde tümleç olduğunu söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 53: Tümcenin yapısını kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Verilen sözcüklerden kurallı tümce söyler/yazar.2. Verilen bir tümcenin özne, tümleç ve yüklemini gösterir.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 54: Ad olan sözcükleri bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Tek varlığı gösteren adlara özel ad denildiğini söyler.2. Birden fazla varlığı gösteren adlara tür adı denildiğini söyler.3. Kişi, ülke, şehir vb. adların özel adlar olduğunu söyler.4. Nesne, hayvan, bitki adlarının tür adı olduğunu söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 55: Ad olan sözcükleri kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Ad olan bir sözcük söyler.2. Verilen sözcükler arasından özel adları gösterir.3. Verilen sözcükler arasından tür adlarını gösterir.4. Verilen tümcede özel adları/tür adlarını işaretler.5. İçinde özel ad bulunan tümce söyler/yazar.6. İçinde tür adı bulunan tümce söyler/yazar.7. Verilen metindeki ad olan sözcükleri işaretler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 56: Ad olan sözcüklerin yazım kurallarını bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Özel adların ilk harflerinin büyük yazılacağını söyler.2. Özel adların sonuna gelen eklerin “ ' ” (kesme imi) ile ayrılarak yazıldığını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 57: Ön ad olan sözcükleri bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Varlıkların rengini bildiren sözcüğün ön ad olduğunu söyler.2. Varlıkların sayısını bildiren sözcüğün ön ad olduğunu söyler.3. Varlıkların durumunu bildiren sözcüğün ön ad olduğunu söyler.4. Varlıkların bulunduğu yeri bildiren sözcüğün ön ad olduğunu söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 58: Ön ad olan sözcükleri kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Verilen tümcede ön ad olan sözcüğü gösterir.2. İçinde ön ad olan bir tümce söyler/yazar.3. Verilen metindeki ön ad olan sözcükleri işaretler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 59: Adıl olan sözcükleri bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Ad olan sözcüklerin yerine kullanılan sözcüklere adıl denildiğini söyler.2. Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklere kişi adılı denildiğini söyler.3. Varlıkları işaret yoluyla gösteren sözcüklere işaret adılı denildiğini söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 60: Adıl olan sözcükleri kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Verilen tümcede adıl olan sözcüğü gösterir.2. İçinde adıl olan bir tümce söyler/yazar.3. Verilen metindeki adıl olan sözcükleri işaretler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 61: Eylem olan sözcükleri bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. İş bildiren sözcüğe eylem denildiğini söyler.2. Oluş bildiren sözcüğe eylem denildiğini söyler.3. Hareket bildiren sözcüğe eylem denildiğini söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 62: Eylem olan sözcükleri kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Verilen tümcede eylem olan sözcüğü gösterir.2. İçinde eylem olan bir tümce söyler/yazar.3. Verilen metindeki eylem olan sözcükleri işaretler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 63: Noktalama imlerini bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Tümce sonlarına nokta imleri konulacağını söyler.2. Kısaltmaların sonuna nokta imleri konulacağını söyler.3. Noktanın “” simgesiyle gösterildiğini söyler.4. Birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına virgül imi konulacağını söyler.5. Virgülün “”simgesiyle gösterildiğini söyler.6. Soru bildiren tümce ya da sözcüklerin sonuna soru imi konulacağını söyler.7. Soru iminin “?” simgesiyle gösterildiğini söyler.8. Duygu ve hayret bildiren sözcük ya da tümcenin sonuna ünlem imi konulacağını söyler.9. Ünlem iminin “!”simgesiyle gösterildiğini söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 64: Noktalama imlerini kavrar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR ı:1. Verilen bir metindeki noktaları gösterir.2. Verilen bir metindeki virgülleri gösterir.3. Verilen bir metindeki soru imlerini gösterir.4. Verilen bir metindeki ünlem imlerini gösterir.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 65: Noktalama imlerini kullanır.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR ı:1. Nokta imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine nokta imini koyar.2. Özneden sonra sıralama sözcüklerinden oluşan uzun tümcelerdeki metnin gerekli yerlerine virgül imini koyar.3. Soru imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine soru imini koyar.4. Ünlem imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine ünlem imini koyar.5. Noktalama imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine nokta, virgül, soru ve ünlem imlerini koyar.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 66: Yazım kurallarına uyar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Özel adların ilk harfini büyük harfle yazar.2. Tümcelerin ilk harfini büyük harfle yazar.3. Noktadan sonra büyük harfle başlayarak yazar.4. Unvan, devlet, kurum, şirket adlarının kısaltılmış biçimlerini yazar.5. Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerinden bölerek yazar.6. Soru bildiren eki ayrı yazar.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 67: Yazım çalışması yapar.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Söylenen sözcükleri yazar.2. Yazım hatası bulunan sözcüklerin doğrusunu yazar.3. Söylenen tümceleri yazım kurallarına uygun olarak yazar.4. Hatalı yazılan tümcelerin doğrusunu yazar.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   112

Similar:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconB EP (BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI)

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI’NDA

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( BEP)

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KILAVUZU iconBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI’NDA

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page