DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Indir 348.91 Kb.
TitleDANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Page1/4
Date conversion10.07.2013
Size348.91 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kto.org.tr/d/file/danimarka-ulke-raporu---2006.doc
  1   2   3   4DANİMARKA
ÜLKE RAPORU


KONYA TİCARET ODASI


DANİMARKA ÜLKE RAPORU


Etüd - Araştırma Servisi

Kasım 2006


1
DANİMARKA
ÜLKE RAPORU

İÇİNDEKİLER


GİRİŞ... ...3


BÖLÜM I

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER


1.1. Ülke Kimliği... .3

1.2. Siyasi ve İdari Durum ... .4


BÖLÜM II

GENEL EKONOMİK DURUM


2.1. Temel Ekonomik Göstergeler ... .6

2.2. Ekonomideki Belli Başlı Sektörler... ...7

2.2.1. Tarım ... ..8

2.2.2. Sanayi ... .8

2.2.3. Ulaştırma ve Telekonünikasyon ... ...9

2.2.4. Hizmetler (Bankacılık, Turizm) ... .10

2.2.5. Enerji ... ...10

2.3.Dış Ticaret ... ..10

2.3.1. Danimarka’nın Dış Ticaret Dengesi ... .11

2.3.2. Danimarka’nın Yıllar İtibariyle Ülkelere Göre İthalatı ve İhracatı ... ..12

2.3.3. Ülke Toplulukları veya Ekonomik Topluluklara Göre Dış Ticaret... ..12

2.3.4. Mal Grupları İtibariyle Dış Ticaret... ...13


BÖLÜM III

TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ


3.1. Ekonomik İlişkilerin Genel durumu... ..14

3.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu ... ..15

3.3. Dış Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre, Dolar bazlı)... .16

3.4. İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller ... ...17

3.5. İki Ülke Arasındaki Yatırım İlişkileri ... ..17

3.6. Pazar ile İlgili Bilgiler ... ..18

3.7. Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar ... ...20

3.8. Sorunlar, Görüş ve Öneriler ... ..21


KAYNAKÇA ... ...23


2
DANİMARKA
ÜLKE RAPORU


GİRİŞ


Bu raporda Danimarka'da ekonomi, ticaret, sanayi, tarım, hizmetler, enerji gibi alanlarda meydana gelen iç ve dış gelişmeler hakkında bilgi ve değerlendirmelere yer verilmekte, Danimarka ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan son gelişmeler, bu bağlamda ikili ticaret hacmi, yapılan ekonomik ve ticari içerikli ziyaretler, yatırım alanındaki faaliyetler ve yeni işbirliği olanakları ele alınmaktadır.


BÖLÜM I

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER


1.1. ÜLKE KİMLİĞİ


Ülkenin Adı: Danimarka Krallığı

Yönetim Şekli: Parlamenter Monarşi
Başkent: Kopenhag

Resmi Dili: Danca, Faroece
Yüzölçümü: 43,094 km2
Nüfus: 5,411,405

Nüfus artışı: %0,33 (2000 tahmini)

Önemli Kentler ve Limanlar: Kopenhag, Aarhus, Aalborg, Odense (kentler)
Kopenhag, Aarhus, Esbjerg (limanlar)

Para Birimi /Paritesi: Danimarka Kronu
1 USD=5.99 DKK

Etnik Gruplar: İskandinav, Alman, Türk, Somali, İranlı Din: Hıristiyan

Uluslararası Telefon Kodu: 45

Resmi Tatil Günleri:

Yeni Yıl 1 Ocak

Dini Tatil 13 Nisan

Dini Tatil 14 Nisan

Dini Tatil 17 Nisan

Dini Tatil 12 Mayıs

Resmi Tatil 25 Mayıs

Dini ve Resmi Tatil 5 Haziran

Noel 24-26 Aralık


3
DANİMARKA
ÜLKE RAPORU


1.2. SİYASİ VE İDARİ DURUM

Yasaları, Hükümet ve Millet Meclisi yapar. Hükümet ve kamu idaresi yasaları uygular. Sözgelimi yurttaşların kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda, ya da yurttaşlarla özel şirketler arasındaki anlaşmazlıklarda, veya yurttaşlar ile devlet makamları arasındaki anlaşmazlıklarda, yargılama ve ceza verme yetkisi mahkemelerindir. Mahkemeler, Şehir Mahkemeleri, Adliyeler ve Yargıtay’dan oluşmaktadır.


1.2.1. Yasama

Ulusal parlamento “Folketinget”, Millet Meclisi, değişik politik partilere mensup 179 üyeden oluşmaktadır. Milletvekilleri dört yıl için seçilirler. Millet Meclisi’nin 2 üyesi Gronland’dan, 2 üyesi de Faroe adalarından seçilmektedir. Halk idaresinin en önemli belirleyicisi, saydam ve anlaşılır olmasıdır. Bundan ötürü Millet Meclisi’ndeki görüşmeler kamuya acıktır. Politik sistem, seçmenler tarafından eş zamanlı olarak, basın aracılığı ile denetlenir ve eleştirilir.


1.2.2. Yürütme

Hükümet bir veya bir kaç partiye mensup bakanlardan oluşur ve başbakan tarafından
yönetilir. Millet Meclisi’nde bulunan bir çoğunluk, hükümete güvensizlik duyuyorsa, bu
durumda hükümet istifa etmek veya bir parlamento secimi ilan etmek zorundadır. Bakanlar
Başbakan tarafından belirlenir. Bakanlar, belediyeler ve eyalet belediyeleri ile birlikte yürütme
gücünün bir parçasıdır. Hükümetin ve bakanlıkların en önemli görevi, yasaları hazırlamak ve
düzenlemektir.

Halihazırda yürütme görevi, Başbakan Anders Fogh Rasmussen başkanlığında, Danimarka Halkın Partisinin desteklediği Liberal Parti ve Muhafazakar Parti koalisyon hükümeti tarafından sürdürülmektedir.


1.2.3. Yargı

Yargı bağımsızdır. Danimarka’da bir adet Yargıtay, iki adet Adliye ve 82 adet Şehir

Mahkemesi bulunmaktadır. Ayrıca belirli dava alanları için özel mahkemeler de vardır.


4
DANİMARKA
ÜLKE RAPORU

BÖLÜM II

GENEL EKONOMİK DURUM

Danimarka ekonomisi, yüksek büyüme hızı (%3,1), kaydedilen istihdam artışı, oldukça düşük seyreden enflasyonu, fazla veren bütçesi ve cari işlemler dengesi ile oldukça olumlu bir görünüm sergilemektedir.

Economist Intelligence Unit tarafından 2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre

Danimarka, özellikle devlet ve özel sektörün ekonomideki yeri, piyasaların esnekliği ve verimliliği hususları göz önünde bulundurarak iş yapmak için en iyi ülke olarak nitelenmiştir.
2001-2003 döneminde ortalama %0.75 olarak kaydedilen büyüme oranının, 2004-2006
döneminde ortalama %2.25 olması beklenmektedir. Büyüme hızındaki bu artış temel olarak 2004 yılında vergilerin azaltılması, faiz oranlarının düşük seyretmesi ve ev fiyatlarının büyük oranda artması sonucunda özel sektör tüketim harcamalarında meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Tüketicilerin ekonominin olumlu seyrine yönelik inançları özel tüketimin büyüme hızına katkı yapmasını sürdürmesini sağlamaktadır.

İhracat ve yatırımlarda meydana gelen artış ekonomik büyümeye katkıda bulunan diğer önemli iki unsurdur. 2006 yılında bu iki unsurun özel tüketim harcamalarına oranla büyümeye daha büyük katkı yapması beklenmektedir.

Faiz oranları oldukça düşük düzeyde seyretmekte, bu durum bir yandan yatırımlarda artışa neden olmakta diğer taraftan da, ev kredilerine olan talebin artması sonucunda ev fiyatlarının yükselmesine sebebiyet vermektedir. Böylelikle faiz hadlerinin düşük seyretmesi yatırımların artmasına yol açmakta ve dolayısıyla gerçekleştirilen makine ve bina inşaatları harcamaları çerçevesinde ekonomik büyümeye dolaylı yoldan katkıda bulunmaktadır.

Bununla beraber, işgücü piyasasında mevcut esnek yapı ve ekonominin genelinde yaşanan büyüme işsizlik oranında büyük azalma yaratmış ve işsizlik halihazırda 2006 yılı Mart ayı itibariyle %4,8 seviyesine düşmüştür.

Enerji fiyatlarında yaşanan artışa rağmen, enflasyon düşük seviyelerde seyretmeye devam etmiş, 2006 yılı Mart ayı itibariyle %2’nin altına düşmüştür. Enflasyon oranında artışa neden olabilecek unsur yakın dönemde ücret artış taleplerinin yaratabileceği baskı olarak nitelenmektedir.

Danimarka ekonomi politikasını istikrar temelinde sürdürmekte ve bu çerçevede GSYİH’nın
%1,5-2,5’u düzeyinde yıllık bütçe fazlası vermeyi hedeflemektedir. Danimarka halihazırda
kamu finansmanı açısından Maastricht Anlaşmasında yer alan kriteri karşılamakta, olumlu
kamu finansmanı göstergeleri bağımsız olarak Danimarka Ulusal Bankası tarafından yürütülen
para politikalarını da desteklemektedir. Danimarka para birimi olan Danimarka Kronunu %2.25
oranında dalgalanma marjı çerçevesinde Euroya bağlamıştır. (1 Euro= 7.46038 DKK) Bu

çerçevede Danimarka Ulusal Bankası Avrupa Merkez Bankası’nın politikalarını benimsemek durumundadır.


5
DANİMARKA
ÜLKE RAPORU

Kamu bütçesi, 2004 yılında GSYIH`nin %2,7`si, 2005 yılında ise %5`i oranında fazla vermiştir. Bu olumlu gelişmenin temel kaynağı petrol ve doğal gazdan sağlanan gelirler ile ekonomik büyüme sonucu artan ekonomik faaliyetlerden elde edilen vergi gelirleridir. Kamu borçları ise 2005 yılı itibariyle GSYIH`nin %40,4`ne denk gelmektedir. Bu oran AB ülkeleri içinde en düşük borç/GSYIH oranlarından biri olup 2010 yılı itibariyle söz konusu oranın %26`ya düşürülmesi hedeflenmektedir.

Danimarka ekonomisinde önümüzdeki dönem problem yaratabilecek konular, işgücü piyasasında, ücret artış taleplerinden kaynaklanabilecek sorunlar, özellikle ihracat pazarlarını etkilemesi açısından petrol fiyatlarında meydana gelen artışlar, faiz oranlarına aşırı duyarlı olması itibariyle gayrimenkul piyasasından ortaya çıkabilecek gelişmeler, yaşlanan nüfusun bütçe üzerinde oluşturacağı baskıdan kaynaklanan uzun dönemli sorunlar olarak değerlendirilmektedir.


2.1. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER


2003 2004 2005

GSMH (yerel para birimi) (milyon DKK) 1.399.984 1.462.618 1.554.223

GSMH (milyar $, piyasa fiyatları) 233 244 259

GSMH (SAGP göre) (milyar dolar) 167,2 174,4 188,1

Reel GSMH Artış Oranı (%) 0,7 1,9 3,1

Kişi Başına (GSMH-MG)($) 43.500 45.334 46.557

Enflasyon Oranı

Toptan Eşya Fiyat İndeksindeki Yıllık Artış (%) - - -

Tüketici Fiyat İndeksindeki Yıllık Artışı (%) 2,1 1,2 1,8

İşgücü (faal nüfus) 2.772.084 2.776.296 2.759.392

İşsizlik oranı (%) 6,2 6,4 5,7

Yurt Dışında Çalışan İşçi Sayısı - - -

GSMH - Sektörel Büyüme Hızları (%)

Tarım-Balıkçılık - - 5,2

Ulaştırma-Haberleşme - - 5

İnşaat - - 1,2

Enerji - - 1,4

Hizmetler (otel, lokanta, perakende sektörü) - - 0,2

Sabit Sermaye Yatırımları (Mahalli Para) (milyon DKK) 272.996 289.598 320.169

Kamu 25.199 23.401 29.530

Özel 247.797 266.196 290.639

Dış Ticaret (milyar $)

İhracat 72,5 75,4 84,5

İthalat 61,9 66,7 75,4

Denge 10,6 8,7 9,1

Dünya Ticareti İçindeki Payı (%) 1,48 1,56 1,62

Türkiye ile Ticaret (milyon $)

İhracat 334 312 402

İthalat 561 654 781

Denge -227 -342 -379

Ülke Toplamı İçinde Türkiye’nin Payı (%)

İhracat 0.46% 0.41% 0.48%

İthalat 0.91% 0.98% 1.04%

Cari İşlemler Dengesi (milyar $) 7,6 5,6 7,4

Borç Stokları

İç Borç Stoku (milyar$) 104,2 104,1 94


6
DANİMARKA
ÜLKE RAPORU


ş Borç Stoku (milyar $) 28 14 -6

Orta ve Uzun Vadeli - - -

Kısa Vadeli - - -

Sabit Yabancı Sermaye Yatırımları (milyar $) 5,3 7,3 7,3

Emisyon Hacmi (mahalli para)(M1) (milyar kron) 469.2 536.6 643.5

Seçilmiş Oranlar (%)

İhracat/İthalat 117 113 112

İhracat/GSMH 31 31 33

İthalat/GSMH 27 27 33

Cari İşlem Dengesi/GSMH 2.3% 3.0% 2.8%

Dış Borç/GSMH 12 6 -2

İç Borç/GSMH 44,4 42,6 36,2

Enerji

Petrol rezervi 268 milyon m3 (1 Ocak 2005 itibariyle)

Petrol Üretimi (1000 m3) 21.327 22.612 21.886

Petrol ihracatı (1000 ton) - 14.940 -

Doğalgaz rezervi 132 milyar Nm3 (1 Ocak 2005 itibariyle)

Doğalgaz üretimi (milyon Nm3) 7.786 9.207 10.093

Doğalgaz ihracatı (milyon Nm3) - 4.128 -


2.2. EKONOMİDEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLER

Tüm sanayileşmiş ve teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Danimarka ekonomisi
de hizmet sektörünün öne çıktığı bir yapı arz etmektedir. 1990lı yıllarda gelişen hizmet

sektöründe en önemli faaliyet alanları bankacılık ve finans ile bilgi ve haberleşme teknolojileri
olup önümüzdeki yıllarda da anılan sektörlerin ekonominin lokomotifi olma konumunu
sürdürmeleri beklenmektedir. Halihazırda ülke nüfusunun yarısı hizmet sektöründe istihdam
edilmektedir. Ancak tarım ve sanayi alanları da önemini korumaya devam etmektedir. 1930lara
kadar sahip olduğu büyük tarım alanları ve sınırlı kaynakları ile bir tarım ekonomisi görüntüsü
sergileyen Danimarka’da hayvan hastalıklarının kontrolü konusunda varolan kararlılık ve
gelişmiş hayvancılık teknolojilerinin uygulamaya konulması, 19 uncu yüzyılda hayvancılığa
dayalı bir sanayinin kurulması sonucunu doğurmuştur. Bugün bile et ve süt ürünleri ihracatta
önemli ürünler olmayı sürdürmektedir. Tarım ürünlerinin GSYİH içindeki payı %2,1 olmasına
karşın ihracattaki payı %9,7’dir.

Sanayileşme 1960larda hız kazanmış, 1970lerde Kuzey Deniz’indeki petrol ve doğal gaz
rezervlerinin işletilmeye başlamasıyla birlikte sanayi ürünleri ihracattaki en önemli sektör
konumunu almıştır. Sanayileşmenin ilk döneminde gıda, özellikle balık işleme ile bu ürünlerin
işlenmesinde kullanılan makinelerin üretimi ana sektörler olmuş, son yıllarda ise eczacılık
ürünleri(özellikle ensülin), rüzgar türbinleri alanında Danimarka, dünyadaki en önemli üretici
konumuna gelmiştir. Biyoteknoloji, bilgi teknolojileri ve yazılım, gıda ve içecekler, çevrenin
korunmasına ve enerji tasarrufuna yönelik sektörler de gelişme görülen sanayi alanlarıdır.


7
DANİMARKA
ÜLKE RAPORU

Doğal kaynakların kısıtlı olması ekonominin oldukça liberal bir yapı arz etmesini
gerektirmiştir. Küçük ve orta ölçekli firmaların sayısı çok fazla olmakla birlikte Carlsberg ve
Lego gibi dünya çapında tanınan firmalara da sahiptir. Danimarka firmalarının dörtte üçünün 50
kişiden az çalışanı bulunmaktadır. Küçük firmalardan oluşan bu yapının özellikle de ihracat
alanında daha verimli olabilmesini teminen hükümetin de teşvikiyle çeşitli ortaklıklar
oluşturulmaktadır.


2.2.1. Tarım

Danimarka tarım sektörü, Danimarka nüfusunun üç katı bir nüfusa yeterli olacak üretimiyle
ihracatta önemli bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Ülke topraklarının 2/3`u tarım ürünleri

üretimi için kullanılmaktadır.

20 inci yüzyılın ilk yarısında 200.000 adet olan çiftliklerin sayısı, 1950 yılı sonrasında
giderek azalmış, 2003 yılı itibariyle ortalama 53 hektarlık 48,600 çiftliğe düşmüştür. Ayrıca
kullanılan tekniklerde de büyük değişiklikler olmuş, uzmanlaşmaya gidilerek özellikle
hayvancılıkta belirli bir cinsten daha fazla üretilmeye başlanmıştır. 1973-2000 döneminde

üretimde yıllık %2,8 oranında artış yaşanmıştır. 1995 yılı sonrasında ise organik tarım yapan
çiftliklerin sayısında artış göze çarpmakta olup halihazırda toplam çiftliklerin %7,2 `sinde

organik tarım yapılmaktadır. Domuz eti, süt ve buğday tarım sektöründe önem arz eden üç temel üründür.

1980lerden başlayarak tarım ürünleri içinde en önemli ihraç ürünü olan domuz eti üretimi %50 oranında artmış, 2003 yılında da 1.9 milyon tona ulaşmıştır. Aynı dönemde süt üretimi %15 azalarak 4.6 milyon tona düşmüştür. Bunun en önemli sebebi AB tarım politikası çerçevesinde yürürlüğe konulan süt kotalarıdır.

Tarım sektöründe istihdam edilen işgücünün toplam işgücüne oranı 2003 yılı itibariyle %3

olup toplam sayısı 98.000’dir.

Balıkçılık sektörünün de tarım gibi Danimarka ekonomisinde tarihsel olarak önemli yeri
bulunmaktadır. GSYİH’ya oranı açısından değerlendirildiğinde Danimarka’daki balıkçılık
sektörü Avrupa’da İzlanda’dan sonra ikinci sıradadır. AB tarafından konulan avlanma kotaları
avlanma bölgelerindeki faaliyetlerin azalmasına ve balık çiftliklerinin kurulmasına yol açmıştır.


2.2.2. Sanayi

Danimarka sanayi üretimi büyük çeşitlilik arz etmekte, hem ihracat hem de iç tüketim için oldukça geniş bir yelpazede üretim yapılmaktadır.

Gıda isleme sanayi (domuz eti ürünleri, süt ürünleri ve bira fabrikaları), kimya sanayi (petrol, ensülin, plastik ürünleri), mekanik mühendislik sanayi (tarım makineleri, pompalar, termostatlar, rüzgar türbinleri, buzdolapları, telekomünikasyon aletleri) ve gemicilik dikkati çeken sektörlerdir. Tüm bunların yanı sıra mobilyalar, konfeksiyon ürünleri ve oyuncaklar da üretimde arz eden kalemlerdir.


8

  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Doğrudan Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Reklâm ve tanıtım konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Reklam ve tanıtım konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconİL HAKKINDA GENEL BİLGİLER

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconİL HAKKINDA GENEL BİLGİLER

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconHazırlanmıştır. Raporun amacı, Etiyopya hakkında genel bilgiler sunmak, Etiyopya ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında bilgi

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconHazırlanmıştır. Raporun amacı, Etiyopya hakkında genel bilgiler sunmak, Etiyopya ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında bilgi

DANİMARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconMORİTANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page