“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca
Indir 41.91 Kb.
Title“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca
Date conversion24.12.2012
Size41.91 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yzgrafik.ege.edu.tr/~aybars/ysa/02_3_GAME_PLAYING/rapor.doc
YAPAY ZEKA NEDİR?

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz.Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca tanımlarsak, bilgisayarların öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğine sahip olmasıdır diyebiliriz.Yani bizdeki zekanın yapay hali.”Yapay Zeka” kuramı ilk kez bilgisayar bilimlerinde ortaya konulmuştur.Bunu derken şunu kastediyorum: öncelikle Y.Z., “yapay zeka” kuramı olarak ilk kez bilgisayar bilimlerinde ortaya çıktı.Fi tarihinde birileri Y.Z. fonksiyonunu gerçekleştirecek bir oluşumu düşünmüş ve hayal etmiş olabilir 1 .Y.Z.'nın küçük bir işlevini gerçekleştirmiş olabilir.Ama bu “yapay zeka” kavramının o zamanlarda ortaya çıktığını göstermez.

Yapay Zeka kuramını her bilim adamı kendi araştırmaları neticesinde farklı bir kefeye koyabilmektedirler.Y.Z. için somut bir kılıf biçilemezken,Y.Z. kendini aşmaya çalışan bir alan haline gelmiştir.Bu alan, öyle ki, bilgisayar bilimi doğduktan çok uzun süre geçmediği halde kendine çok ilgi toplayan ve geliştirilmesi için çok çaba sarf edilen bir alan olmuştur.Y.Z.' ye uygun bir kılıf biçilememesinin nedeni üretildiği zekanın da somut bir kefeye konulamamasındandır.”Peki niye bilim adamları, bu tam olarak saptanamayan ve anlaşılamayan insan zekasını bilgisayarlarda simule etmek istiyorlar? “ sorusunun cevabı, bu bilim adamlarının bilgisayarın gerçekleştirmiş olduğu işlevin insanın gerçekleştirmiş olduğu işlev ile paralel veya aynı olduğunu zannetmelerindendir.Bunu açmak gerekirse;bu bilim adamları insanı bilgisayar gibi hesap yapıp bu hesaba göre hareket eden bir makine olarak görmektedirler.Kısacası bir “bilgi işleme sistemi” 2 olarak gördükleri insanı bilgisayarlara uyarlayabileceklerini düşünmüşlerdir.Bu düşüncenin yanlış olup olmadığı konusuna biraz değinmek istiyorum.öncelikle insan zekası tek bir nicelik ile ölçülemez.Eğer gerçekten zekayı öğrenme,anlama ve düşünme yeteneğinden ibaret diyorsak ki öyle diyoruz,o zaman insan zekası gruplandırılabilir diyebiliriz.Bu gruplandırma safhaları olarak size, ilgi ve kimilerinde doğuştan (kalıtımsal),kimilerinde sonradan kazanılan yetenek ve kabiliyet alanlarını örnek gösterebilirim.Her kişinin matematik zekası ile sosyal veya kültürel zekası bir olmaz.Aslında bunu iki kısımla sınırlandıramayız ama burada başlangıçta sayısal ve sözel olarak ikiye ayırmayı uygun görüyorum.Zaten bunu ilerde genişleteceğim.

Her insanın sayısal ve sözel alanlara ilgisi,bu alanlardaki beceri ve kapasitesi farklıdır.Eğer aynı olsaydı ya herkes üstün zeki bir Einstein ya da herkes geri zekalı bir Bus -s-s-h olurdu.Sonuçta bizim yaradılıştan gelen ve sonradan çevre etkisiyle kazandığımız;belki doğuştan olup ama keşfedemediğimiz,ya da kullanmayıp körelttiğimiz;veya sonradan geliştirerek elde ettiğimiz bir özel yeteneğe sahip olabiliriz.Bu yetenek içerisinde tabi ki zekamız en büyük etki alanı.Zeka bir yetenektir,diğer yeteneklerin de kazanılmasında büyük rol oynayan bir yetenek.Dolayısıyla bir zincir gibi düşünebiliriz.Zincirin en büyük halkasını zeka oluşturmaktadır.

Zeka için vücudumuzda adres olarak beyin gösterilir.Beyin zekanın beslenmesinde ve büyümesinde hormonsal ve biyolojik bir kaynaktır.Aynı zamanda da bir barınaktır.Zeka vücudumuzda başka hiç bir yerimizde bulunmaz,boşuna aramayın.Beyin akıl ve zekanın iletişim kurmasını da sağlar.Ben burada akıl ve zeka farkına hiç değinmeyeceğim,çünkü konu fazla dağılabilir.Ona farklı bir makalemde yer ayırabilirim.Beyin zeka gelişiminin bel kemiği dediysek bunu boşuna demedik.İnsan beyni ile görür,duyar,anlar,öğrenir,hafızasında tutar.Beyni ile hisseder,kızar,üzülür,uyur.Sonuç olarak beyin tamamıyla bir evrendir.Biz bu evrende sadece bir galaksinin,bir sistemindeki bir gezegene inip onu tanımaya çalışmaktayız.Gerçekte bu evren belki de bizim üç boyutlu evrenimizden kat-kat büyük olabilir.Zekayı besleyen beyin insanın psikolojik ve biyolojik bütün olayları yöneten ve değerlendiren bir merkez yönetim birimi olduğundan,beyin içindeki her olgudan da zeka etkilenmektedir diyebiliriz.Beynin fazla stres sonucunda yıpranması veyahut hormonların aşırı kullanımı ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan yan etkiler gibi bir sürü nedenden dolayı insan zekası gerileyebilmektedir.Bunun nedeni zekanın da kullanmış olduğu merkez yönetim biriminin gerçekleştirmeye çalıştığı görevi yerine getirememesidir.çünkü bu merkez verilen tahribat ve yapılmayan destekten ötürü fonksiyonelliğini yitirebilmektedir.Yapılan tahribata yukarıda dediğimiz gibi stres,hormonların aşırı kullanılması veya eksikliği;verilmeyen desteği de yetersiz beslenme ve yapılmayan beyin jimnastiği olarak görebiliriz.Buraya gelmemin amacı zeka beyinde tek başına işleyen bir yapıdan çok,çevre iş birimleriyle bir bütün oluşturan bir yapıya benzemektedir.Bu nedenledir ki biz bir bilgisayar da eğer zeka birimi oluşturmaya çalışıyorsak bu birimlerin hepsini bilgisayarda bulundurmalıyız.Benim asıl değinmek istediğim nokta burasıdır.

İnsan zekasının tam işleyebilmesi beş duyusundan en azından birinin olmasıyla mümkündür.Burnu ,ağzı , gözü, kulağı ve hissi olmayan bir insan üstün zeka sahibi olsa bile bu zekanın ölçümü nasıl olacaktır.Bir insan görerek,duyarak veya hissederek bir şeyi öğrenebilir veya anlayabilir.Bu beş duyudan hiç birisi olmayan insan hiç bir şey öğrenemeyeceği gibi yaşayamazda zaten.çalışan bir bedene sahip olabilir ama ruhu bomboştur.çünkü ruhun gelişimi de bizim sahip olduğumuz duyulara bağlıdır.Bilirsiniz ki bir duyusu eksik olan insanlarda muhakkak başka bir duyusunda gelişmişlik olur.Bunun nedeni de,eksik olan duyusunu bir başka duyusunun yardımıyla kapatmasıdır.Mesela görmeyen insanların 6. hissi veya duymaları çok kuvvetlidir.çünkü hayatı görerek değil duyarak veya hissederek yakalamaya çalışırlar.Bizi bu kadar etkileyen bu duyulardan hiç birisine doğuştan sahip olmayan bilgisayarlara eğer biz bu birimleri kazandırabilirsek – ki hepsini kazandırmak gerekli mi? başka bir konu- belki kendi kendine öğrenebilen,anlayabilen ve düşünebilen bir makine meydana getirebiliriz kolayca diyemiyorum.çünkü insanoğlu mükemmel bir yaratılış şaheseri ve muazzam bir sanat eseridir.Ve bunun mükemmelliğini oluşturan “zeka” gibi insan beyninin bile anlamada zorlandığı bir yapının taklit edilmesi birebir mümkün değildir.”Bilgi- işlem yapmada bilgisayar, insanı solda sıfır bırakır.” hususunda bırakmak ve kaldığım yere bir başka makalemde devam etmek istiyorum.

Kısa Kronolojik Tarihçe

1943 McCulloch & Pitts: Beynin Boolean devre modeli

1950 Turing’in “Bilgi işleyen makineler ve zeka”

1956 Dartmaouth Görüşmesi: “Yapay zeka” ismi ortaya atıldı.

1952 1969 IBM satranç oynayabilen ilk programı yazdı. YZ konusundaki ilk uluslar arası konferans düzenlendi.

1950 lerİlk YZ programları, Samuel’in konrol edici programı, Newell ve Simon’ın mantık teoristi, Gelernter’ın geometri motoru.

1965 Robinson’un mantıklı düşünme için geliştirdiği tam bir algoritma

1966 73YZ hesapsal karmaşayla karşılaşır. Sinir ağları araştırmaları hemen hemen kaybolur

1969 79 Bilgiye dayalı sistemlerin ilk gelişme adımları

1980 YZ Endüstri haline gelir

1986 Yapay sinir ağları tekrar popüler olur.

1987 YZ bilim haline gelir.

1995 Zeki ajanlar(terimsel kullanımdır) ortaya çıkar.

1997 Deep Blue Kasparov’u yendi.

1998 İnternetin yaygınlaşması ile YZ tabanlı birçok program geniş kitlelere ulaştı.

2000 05 Robot oyuncaklar piyasaya sürüldü. Halen birçok elektronik cihazda YZ

uygulamaları kullanılmaktadır.


Geçmişten günümüze gelen birikimle YZ hakkında şu tanımlamalar yapılmıştır:

“Yapay zeka insan tarafından yapıldığında zeki olarak adlandırılan davranışların makine tarafından yapılmasıdır.”

“İnsan aklının nasıl çalıştığını göstermeye çalışan bir kuram”

“Yapay zekanın amacı insan zekasını bilgisayar aracılığıyla taklit etmektir.”

“Yapay zeka makineleri kontrol eden bilgisayar programları oluşturarak zekanın yapısını anlamaya çalışır.” Bu bağlamda yapay zeka birçok alt disiplinlere ayrılabilir: görüntü, dil, planlama disiplinleri gibi.

“Yapay zeka zeki makineler, özellikle zeki bilgisayar programları yapma mühendisliği yada bilimidir.”

“Düşünme, anlama, faaliyete geçirmeyi sağlayacak bilgiişleme çalışmasıdır.”

“Yapay zeka bağımsız makineler bu makineler insan olmaksızın kompleks işler yapabilir inşa etmek için araştırma yapan bilişsel bilim dalıdır. Bu hedef makinelerin düşünmesini ve anlamasını gerektirir. Bu konuda akıl almaz ilerlemeler sağlanmışsa da hedefe bakıldığında hayal gibi gözükmektedir.”

Yapay Zeka Teknikleri(Uygulamaları)

Aşağıdaki gibi bir listeleme yapılabilir:

a) Bilgi tabanlı uzman sistem yaklaşımı

b) Yapay sinir ağları yaklaşımı

c) Bulanık mantık yaklaşımı

d) Geleneksel olmayan optimizasyon teknikleri

i) Genetik algoritma

ii) Tavlama benzetimi (Simulated annealing)

iii) Tabu arama

iv) Hyprid algoritmalar

e) Nesne tabanlı (Objectoriented) programlama

f) Coğrafi bilgi sistemleri(GIS)

g) Karar destek sistemlerinin gelişimi

h) Yumuşak programlama (Soft computing )


Uzman Sistemler

Yapay zeka ile farkından bahsedilirse, yapay zeka programının amacı herhangi bir insanın çözebileceği problemi çözmektir. Uzman sistem ise uzman bir insanın çözebileceği problemleri çözer. Geliştirilen ilk uzamın MYCIN kabul edilmektedir. 1970’de Stanford Üniversitesi’nde bir grup hekim tarafından geliştirilmiştir. Bakteriyolojik ve menenjetik hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik tasarlanmıştır.


Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağları, adından da anlaşılacağı gibi, beynin çok basit bir nöron modelinin

benzetimidir. Bu şekilde elde edilen ağ ile öğrenme olayı gerçeklenir. Yapay sinir ağlarının kullanım alanları: Kontrol ve sistem tanımlama, görüntü ve ses tanıma,tahmin ve kestirim, arıza analizi, tıp, haberleşme, trafik, üretim yönetimi olarak sayılabilir.


Bulanık Mantık

1965 yılında California Berkeley Üniversitesinden Prof. Dr. Lütfi A. Zade’in ilk

makalelerini yayınlamasıyla duyuldu. 01 ikili mantık yerine çok değerli, ara değerleri de alabilen uygulayabilen düşünceler ve uygulamalardan bahseder bulanık mantık. Doğru, yanlış yerine biraz doğru biraz yanlış şeklinde açılımlar sergiler. Siyah, beyaz değil de gri tonlarla çalışmaktan söz eder. Bulanık mantık küme teorisinde üyelik derecesi kavramını geliştirmiştir. Örneğin gençler kümesine 25 yaşındaki bir insan %100 üye iken, 60 yaşındaki bir insan %30 üyedir şeklinde ifadeleri vardır. Böylesine bir açılım subjektif verilere dayansa da kazandırdığı esneklik ve gerçek hayat olaylarına daha iyi çözüm önerebilme itibariyle çok taraftar toplamıştır. Netlik isteyen batı bulanık mantığa ilk etapta karşı çıktığın da, doğu dünyası özellikle Japonya

bu fikri benimseyip üzerine araştırma laboratuvarları açmıştır. Günümüzde de bulanık

mantıkla çalışan ev aletleri, arabaların çeşitli kısımları ve elektronik cihazlar retilmektedir.


Genetik Algoritmalar

“Genetik algoritma nedir?” sorusunun cevabını vermeden önce algoritmanın kısa bir tarifini yapalım: Bir problemi çözmek için tekrar edilen tarifler kümesidir. Prosedür olarak da düşünülebilir. Genetik algoritmalar ise canlı sistemlere benzer bir şekilde öğrenen yazılım programlardır. Kısaca bilgisayarda gelişimi tetikleyen prosesi takip eden bir araştırma metodudur. Yaptığımız listelemedeki birkaç tekniği atlayarak, yumuşak(soft) programlamaya geçiyoruz


Yapay Zeka Uygulama Alanları

Topluluklar inşa etmek için; tercihlere(kitap, müzik zevkleri) göre kişileri gruplamak. Araştırma, analiz ve haber işlerinde; bilgi aşırı yükünü azaltır. Araştırma zamanını azaltır. Bilgisayar oyunlarında; “Yaratıklar” isimli program, “Sims” oyunu. Gerçek hayatın kopyası oluşturulmaya çalışılmış bu oyunda. Genetik algoritmalar kullanılmış. Askeri alanlarda; otomatik hedef tanıma, insansız askeri araçlar.

Konuşma ve dil; işitsel ve görsel bilgisayar dilleri ve uygulamaları. Üretimde; planlama, tasarım, problemlerin sınıflandırılması, bakım gibi konularda kullanılmaktadır. Bilgisayar vizyonu, uzman sistemler ve sezgiseller gibi alanlarda uygulamaları mevcuttur.


Yapay Zeka Yazılımları

Yapay zeka kapsamında birçok yazılım yapılmıştır. Birkaçı:

® Evolver (Excel ortamında)

® Genetic Algorithm User Interface (Adaptive Software www.gaui.com)

® XperRule GenAsys


Genel Bir Değerlendirme, Kaygılar Ve Yapay Zekanın Geleceği

Yapay zekanın insan beyninin düşünme, tepki verme ve etkileşim gibi özelliklerine benzetilip benzetilemeyeceği halen tartışılıyorsa da, günümüz yazılım ve donanımlarının giderek insan anlayışına daha da yakınlaştığı söylenebilir. Bilgisayar teknolojisi alanındaki gelişmeler şu andaki hızıyla ilerlemeye devam ederse, tüm dünya üzerindeki insanların işlem gücüne sahip bir bilgisayarın 2021 yılında üretileceğini düşünenler var. Kendisinden daha üstün bir varlığın ortaya çıkma endişesi yapay zeka ile tetiklenebiliyor. Bu meyanda akıl ve zeka kavramları karıştırılmamalıdır. Bizim yerimize yemek yapan sistemler, alışverişimizi yapan, araştırmalarımızı yapıp bize sadece düşünüp karar verme işini bırakan tasarımlar fikri hoşumuza gidecektir. Sonuç olarak yapay zekanın insanlık adına ve şahıs özeline büyük faydası olacağı açıktır. Zaman geçtikçe insanın değeri düşünme, akletme, anlama, yeni fikirler üretme yoğunluklu konularda anlaşılacaktır ve yoğunlaşacaktır. Sanki bütün teknolojik gelişmeler insanı kral tahtına oturtmak meylindedir. Ayrıca Pedagog Ali Çankırılı’nın dediği gibi “Bilgisayar, efendisinin verdiği emirlere uyan; IQ’su yüksek, EQ’su düşük bir köledir.”


Tic-Tac-Toe oyununda Minmax game tree

Minmax Game Tree


  • Genelde iki kişilik oyunlarda Minmax game tree kullanılır. Her bir durumda bir puan hesaplaması oluyor. Max puanı yükseltmeye çalışırken, Min puanı azaltmaya çalışıyor. Belirli bir konumda oynanabilecek tüm hamleleri sonuna kadar gitmek çok zor olduğundan bu ağacın derinliğine inilir. Ne kadar derine inilirse daha iyi sonuç elde edilir.


Minmax Game Tree teknikleri

  • Alpha-Beta Tree pruning algoritması sayesinde node dolaşma sayısı kareköküne indirgeniliyor. Normalde 400 node dolaşılacaksa, bu algoritma sayesinde 20 node dolaşıyor.

  • Transposition table algoritması hesaplanan sonuçları küçük ve hızlı tabloda tutuyor. Eğer aynı durum tekrarlanırsa bir daha hesap yapılmadan tablodan sonuç alınır.OYUNLARDA YZ

Satranç ’da YZ

Satranç-da belirli konumlarda oynanabilecek hamle sayısı çok büyük rakamlara çıktığı zaman bilgisayar verilen süre içerisinde hesaplayamayacak duruma gelir veya eşit durumlarda ne oynayacağını karar verememesi bir problemdir. Bunu çözmek için YZ algoritmaları kullanılır.

Satranç ’da YZ için kullanılan metodlar

-Neural networks
-Genetic algorithms
-Collaborative computing
-Minmax game tree

Go oyununda YZ

Yapay zeka, bilgisayar alanında çalışanların son yıllarda en çok uğraştığı konu... Amaç çok basit bir sistemle, çok verimli bir şekilde çalışan insan beyninin faliyetlerini suni olarak taklit etmek. Bu konuda araştırmaları iki ayrı gruba ayırmak mümkün. Bunlardan birincisi dijital bilgisayar teknolojisi kullanarak, deneme yanılma algoritmalarını temel alıyor. İkincisi ise başlangıç noktası olarak insan beyninin fizyolojik yapısını esas alıyor ve insan beyninin işleyiş prensiplerini analog sistemler kurarak geliştirmeye çalışıyor. Her iki yaklaşımında ortak noktası, insanda ve diğer hayvanlarda  doğal olarak bulunan  zeka yı yapay olarak yaratmak. Zeka sayesinde biz insanlar çok kompleks problemleri çözüp hayatımızı yönlendirirken daha ilkel canlılar da basit problemleri sonuçlandırabiliyor. Kısaca, potensiyeli ne olursa olsun, zeka hayatın bir parçası.

Oyunlar da aynı şekilde hayatın bir parçası, dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan her medeniyetin kendine özgü oyunları var. Bu oyunlar hem o kültür hakkında bize fikir veriyor, hemde hoşça vakit geçirmemizi sağlıyor. Oyunlar aynı zamanda doğal veya yapay zekayla ilgili kuruluşlarında odak noktası. Çünkü, içinde şans faktörü bulunmayan bir oyun iki zeka kaynağının karşılaştırılması için çok uygun bir ortam. Bu iki kaynak farklı iki insan, bir hayvan vs. olabileceği gibi, iki ayrı bilgisayar programı veya bir bilgisayar ve bir insan olabilir. Zekayla uğraşan çevreler her ne kadar kuralları basit, yeni icat edilmiş oyunları tercih etseler de yapay zekayla uğraşanlar için bir satranç oyunu veya Go her zaman en çekici konulardır. Basit kurallı yeni piyasaya çıkan bir oyun, o oyunu aynı anda öğrenen iki insanın karşılaşması için ideal bir ortam sağlar. Fazla geçmişi olmayan oyunlarda açılış kalıpları, belirli stratejiler ve kestirme zaferler henüz bilinmediğinden önemli faktör zekadır. Oysa, Go veya satranç oynamak, önce yüzyıllar boyu geliştirilen teknikleri öğrenmeyi ve stratejileri çalışmayı gerektirir. Ancak, o aşama geride bırakıldığında, kişilerin farklı yetenekleri oyunda belirleyici bir faktör haline gelecektir. Günümüzde oldukça iyi satranç programları yazılmasına rağmen Go konusundaki çalışmalar çok başarılı değil. Bunun ana sebebi Go oyunundaki belirsizlik... satrançta belirli bir hedef olmasına rağmen Go’daki amaç alan çevrelemektir. Alan çevrelendiği ana kadar soyut bir kavramdır. Hem oyuna yeni başlayanların, hem de bilgisayarların bu tür soyutlukları anlamaları güçtür. Bununla birlikte go oyunundaki farklı oyun olasılıkları da ( ? ) 361! ‘e yakın bir sayı olup yaklaşık galaksimizdeki atomların sayısının dört katı olarak verilebilir.

Bu denli büyük bir hesap-lama derinliği günümüz bilgisayar-larını haliyle zorlamaktadır. Tabii bütün bunlar işin mekanik yanı. Herşeyin ötesinde insan bir ruh taşır ve Go oynarken ruhu Go tahtasına yansır. Biz go oyuncuları çoğu kez bir hamleye hislerimizle veya deneyimlerimizle karar veririz. Hata yaparız veya doğru oynarız ama oyunumuzda bir ruh vardır. Ustalaşan insan hatalarını azaltmış, ruhunu arındırmış insandır.

Bilgisayar ise hata yapmaz, ama sadece bildiği kadarını yapabilir. Karar vermek için bütün olasılıkları hesaplaması gerekir, en ince ayrıntıları düşünmek zorundadır. İşte en büyük hata da budur: olup bitenler hakkında genel bir fikre sahip olmadan detayları düşünmek! Detaylarda kaybolmak...

    İşte günümüz bilgisayarları ancak 100 kat hızlansalar 1 DAN oyuncu seviyesinde Go oynayabilir. Oysa çok daha yavaş çalışan insan beyni, sadece gerekli gördüğü ihtimalleri incelediğinden daha iyi bir Go oyuncusu oluyor. Gelecekte, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler bilgisayarların doğru düzgün Go oynamalarını ve büyük ustaları yenmelerini sağlayacak. Ama birşey hiç değiş-meyecek bir bilgisayarın oynadığı oyun kuru ve kısır, bir ustanın oyunu ise sade, doğal ve ruh dolu olacak....

Add document to your blog or website

Similar:

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconYapay Zeka; kısaca tanımlarsak, bilgisayarların öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğine sahip olmasıdır diyebiliriz. Yani bizdeki zekanın yapay hali.”Yapay Zeka”

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconYAPAY ZEKA NEDİR ?

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconYapay Zeka Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Web Sayfalarının Sınıflandırılması

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconYAPAY ZEKÂ NEDİR ? NELER YAPABİLİR ?

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconNsana sunulan en kapsayıcı zekâ, ruhsal zekâdır.(SQ);sonra duygusal zekâ(EQ) ve ardından zihinsel zekâ (IQ) gelir

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca icon1. YAPAY ZEKA

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconYapay Zeka 2012/1

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconBİLGİSAYAR DESTEKLİ BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİNDE YAPAY ZEKÂ İLE ÖĞRENME ORTAMI SUNMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ*

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconYapay Zeka ve Mantık Programlama

“Yapay Zeka nedir ?” sorusunun cevabını ancak zekanın ne olduğunu tanımlayabilirsek verebiliriz. Zeka; öğrenme, anlama ve düşünme yeteneğidir. Yapay Zeka; kısaca iconDALGAKIRANLARIN YAPAY ZEKA TEKNİKLERİYLE TASARIMI”

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page