Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika'nın batısında, Gine Körfezi sınırları içerisinde yer almaktadır. Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo ile
Indir 0.63 Mb.
TitleGana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika'nın batısında, Gine Körfezi sınırları içerisinde yer almaktadır. Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo ile
Page1/7
Date conversion04.12.2012
Size0.63 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.counsellors.gov.tr/upload/AKR/Yıllık Rapor.rtf
  1   2   3   4   5   6   7 1. GANA CUMHURİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİLERGana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika'nın batısında, Gine Körfezi sınırları içerisinde yer almaktadır. Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo ile komşuluğu vardır. Güneyden bütünüyle Atlantik Okyanusu'na sahili mevcuttur.
Bayrağındaki kırmızı,üIkenin bağımsızlık mücadelesi için savaşanların kan rengini, altın sarısı, üIkenin yeraltı doğal kaynaklarını, yeşil,ülkenin tropikal yeşilini ve zenginliğini tanımlar. Ortada bulunan siyah yıldız ise Afrika'nın özgürlüğü anlamına gelir.


"Gana" kelime olarak "Savaşçı Kral" anlamına gelir.

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2010) • Nüfusu : 24.781.073 (2011 Temmuz CIA tahmini)

 • Yüzölçümü : 238.533 kilometre karedir

 • Dil : İngilizce ve yerel diller

 • Din : Hristiyan ( %68,8) Müslüman (%15,9)

 • Para Birimi : Cedis 1$­­= 1.70 cedis

 • Kişi Başına GSYiH : 2.636 ABD Doları

 • GSYİH-Dünya Sıralaması : 32,3 milyar dolar / 86. Ekonomi

 • GSYİH Büyüme Hızı : % 7,7

 • İhracat - Dünya Sıralaması : 7,8 miyar dolar / 98. İhracatçı

 • İthalat - Dünya Sıralaması : 10.9 milyar dolar /89. İthalatçı

 • Enflasyon Oranı : % 10,7

 • İşsizlik Oranı : % 11 (2000)

 • Dünya Bankası İş Yapma

Kolaylığı Sıralaması : 67


(Kaynak: Economist Intelligence Unit; CIA Factbook, WB)


1. netim Şekli: Bağımsızlığın kazanılmasını takiben ülke Cumhuriyet Rejimi ile yönetilmeye başlamıştır. Değişik dönemlerde ordu tarafından yapılan darbelere rağmen, son yirmi yıl içerisinde düzenli işleyen bir demokratik sistem mevcuttur. Başkanlik Sistemi uygulanmakta olup halen iktidarda sosyalist hukumet görev yapmaktadır. Uygulamalar açısından liberal politikalara açıktır. Gelecek seçimler 2012 Aralık ayı içerisinde yapılacaktır.2. litim Sistemi: Gana'da örgün öğretim 6 yaşında başlar. Toplumun yaklaşık % 65'i okur yazardır. Mecburi eğitim ilköğretim seviyesinde 9 yıldır. Geçen on yıf içerisinde ülke kaynaklarının yaklaşık %30'u eğitim için ayrılmıştır. İlk açılan üniversite 1948 yılında kurulan Gana Üniversitesi'dir. Yıllık. yaklaşık 30.000 öğrenci eğitim görmektedir.

3. İklim: Ekvator kuşağının 2 derece kuzeyinde yer alan Gana'da 365 gün tropikal iklim mevcuttur. Genel olarak kuru ve yağışlı sezon olmak üzere iki mevsim döneminden söz edilir. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yoğun yağışlara maruz kalır. Yılın diğer günlerinde tipik tropikal iklim söz konusudur.

4. ltür ve Sosyal Yaşam: Gana, Afrika'nın başka herhangi bir yerinde rastlanamayacak ölçüde barışçıl ve huzurlu bir ülkedir.

Suç oranı son derece düşüktür. Sosyal yaşam olanakları gelişmiş ekonomilere oranla kısıtlı olmakla beraber ülke ve toplum her türlü yeniliğe açıktır. Bireysel özgürlükler bakımından tam anlamıyla toleranslı bir yaşam şekli mevcuttur. Spor ve özellikle futbol ülkenin tamamında en önemli bağlayıcı unsurdur.

5. Komşularla İlişkiler: Komşu ülkelerle son dönemlerde iyi ilişkiler mevcuttur. Yakın çevresindeki ağırlıklı ticereti Nijerya ile yapmaktadır ve resmi verilere göre üIke içerisinde yaşayan Nijerya vatandaşı sayısı 500.000 kişinin üzerindedir. Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, ECOWAS gibi bütün uluslararası kuruluşlara aktif üye olarak katılmaktadır. Bilindiği üizere BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan Gana vatandaşıdır. Petrol sahalarının saptanmasından sonra özelilkle Fildişi Sahili'nden gelebilecek tehditlere karşılık başta hava kuvvetleri olmak üzere savunma sistemlerine yaklaşık 9 Milyar dolar seviyesinde bir kaynak ayrılması düşünülmektedir.

6. Yerleşim: Modern şehircilik anlayışı Başkent Akra, Kumasi ve Takoradi gibi aşlıca büyük şehirlede giderek etkisini göstermektedir. Kentsel dönüşüm projeleri artmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde Az gelişmiş toplum" özellikleri belirgin olarak etkisini göstermektedir.Merkezlerden uzak bölgelerde yaşam koşulları son derece ağırdır.


Toplam on coğrafi bölgeden oluşur. Bu bölgeler başkentleri ile şu şekilde sıralanır;Büyük Akra (Akra)

Ashanti (Kumasi)
Brong Ahafo (Sunyani)
Eastern (Koforidua)
Central (Cape Coast)
Northern (Tamale)
Upper East (Bolgatanga)
Upper West (Wa)

Volta (Ho)

Western (Sekundi - Takoradi)


Volta bölgesi aynı zamanda dünyanın en büyük suni gölü olan Volta Gölünü kapsamaktadır.


 1. GANA’NIN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
Yıllar

GSYİH

Büyüme

Kişi Başına

Enflasyon

İhracat

İthalat

(Milyar

Gelir
(Milyar

(Milyar
Dolar)

(%)

(Dolar)

Oranı (%)

Dolar)

Dolar)

2006

20,4

7,1

2,056

11,7

3,7

6,7

2007

24,7

6,5

2,205

12,7

4,1

8,0

2008

28,4

8,4

2,395

18,1

5,2

10,2

2009

25,9

4,0

2,468

19,3

5,8

8,0

2010

32,3

7,7

2,636

10,7

7,8

10,9

2011*

35,3

12,2

2,951

8,6

13,5

14,4

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU)
*EIU Tahmini Verileridir.4. GANA'NIN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLlCA ÜRÜN VE ÜLKELER (2010)


Başlıca Pazarlar

Hollanda % 15,4, Birleşik Kralllk % 9, Fransa%8,5, ABD % 7,5, Türkiye % 5,1 (8. sırada)
Başlıca Tedarikçiler

ÇHC %21,9, ABD %11 ,2, Birleşik Kralllk %6,2,
Fransa %5,6, Türkiye % 1,1 (23. sırada)
Başlıca İhraç Ürün/Ürün Grubu

Kakao

ve

ürünleri,

maden

cevherleri,

taze
meyveler, kereste ve ürünleri,Başlıca İthal Ürün/Ürün Grubu

Mineral yakıtlar, makineler, nükleer reaktörler,
elektronik ürünler,


(Kaynak: Trade Map)


Gana'ya Gerçekleştirilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar


Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY)

Giren

Çıkan

DYY (2002-2005, Yıllık ortalama)

122,6 milyon Dolar

0,2 milyon Dolar

1980-2005 yılları arası toplam DYY

2073,2 milyon Dolar

150.6 milvon Dolar

Kaynak: UNCTAD


5. SİYASİ DEĞERLENDİRME


Bir Batı Afrika Ülkesi olan Gana, 1957'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış ve böylece Sahra Altı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk üIke olmuştur. Ülkede 1980'lere kadar darbeler sürmüş, 1980'den 1991 yılına kadar siyasi partiler yasaklanmış, nihayetinde çok partili sistemi önqören bir anayasa yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra Gana, Sahra Altı Afrika'nın en sağlam demokrasilerinden birine sahip olmuştur.


Ülkede anayasal demokrasi vardır. Anayasa 28 Nisan 1992 tarihinde qerçekleştirilen bir referandumla onaylanarak yürürlüğe qirmiştir. Yasama organı parlamentodur, dört yılda bir yapılan seçimlerle iş başına gelir ve 230 milletvekilinden oluşur.


Devlet başkanı dört yılda bir yenilenen seçimlerle belirlenir ve en fazla iki dönem görevde kalabilir. Kabine üyeleri, devlet başkanınca atanır, şu anki kabine 2009 yılında göreve başlamıştır. 2012 yılında Gana'da Başkanlık ve Parlamento seçimleri yapılması öngörülmektedir.


Gana'nın uluslararası arenada en yakın ilişkiye sahip olduğu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallıktır. Söz konusu ülkelerde büyük bir Gana diasporasının varlığından bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti'nin kıta ile giderek artan ilişkileri neticesinde Gana'nın bahse konu ülke ile ilişkileri gelişmektedir. Afrika kıtasında ise Nijerya, Gana'nın geleneksel olarak yakın ilişkiye sahip olduğu bir ülkedir.


İki yıldır görevde olan Atta Mills yönetimi, ülkede istikrar ve sükunetin simgesi haline qelmiştir. Mills, 2010 yılında bir anayasa komisyonu oluşturarak, 1992 Anayasas'ında değişiklikler yapılabilmesini teminen girişimde bulunmuştur, Söz konusu komisyonun çalışmalarının neticesinde 2011 yılı sonuna kadar değişikliklerin parlamentoda gündeme gelmesi beklenmektedir.


Türkiye Gana Siyasi İlişkileri


Gana'nın 1957'de bağımsızlığını kazanmasını takiben aynı yıl Akra'da açılan ancak,1981'de tasarruf önlemleri uyarınca kapatılan Akra Büyükelçiliğimiz, Afrika'ya Açılım Politikamız çerçevesinde 1 Şubat 2010'da yeniden faaliyete geçirilmiştir.

Büyükelçiliğimizin Konsolosluk şubesi 9 Mart 2011 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.


Akra Büyükelçiliğimizin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.


Afrika'ya Açılım Politikamız çerçevesinde İstanbul'da 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde qerçekleçtirilen Birinci Türkiye-Afrika İşbirligi Zirvesi'ne, dönemin Dışişleri Bakanı Akwasi Osei-Adjei katılmıştır.


İki ülke ilişkilerinin ahdi yapısını güçlendirilmesi büyük önern taşımakta olup, bu yönde çalışmalar yürütülmektedir.


Türk Hava Yolları'nın 15 Temmuz 2010 tarihinde Akra seferlerini başlatmasI iki ülke ve halkları arasinda işbirliği ve temasların geliştirilmesi bakımından çok önemli bir adım oluşturmuştur. Söz konusu sefer Lagos bağlantılıdır. Ancak, 2012 yılının Ocak ayından itibaren doğrudan İstanbul-Akra uçuş seferleri başlamıştır.


Gana'da yaklasik 300 Türk vatandaşının yaşadığı tahmin edilmektedir. 2000-2010 yılları arasında 1.595 Türk vatandaşı Gana'yi, 160 Gana vatandaşı da Türkiye'yi ziyaret etmiştir.


Gana'nın ise Roma Büyükelçiliği ülkemize akreditedir. Gana'nın İstanbul Fahri Konsolosu ise ABK Enerji Elektrik Üretim A.Ş Ortaklar Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ünal Kabaca'dır. Gana Hükümeti yakın zamanda ülkemizde büyükelçilik açmak için çalışmalara başlamıştır.


2010 Yılı Şubat ayında Gana Dışişleri Bakanı, Akra Büyükelçimiz ile bir görüşme gerçekleştirmiş olup, ülkemiz ile özellikle enerji, petro-kimya ve mesleki eğitim alanlarında işbirliği yaprnayı arzu ettiklerini bildirmiştir. Görüşme sırasında Bakan, 2009 yılında bulunan ve üretimine kısa süre içinde başlanacak olan "off-shore" petrol ve gaz bağlamında qeniş deneyim sahibi olan ülkemizden uzman/teknisyen eğitimi talebinde bulunrnuştur. Bu çerçevede, TPAO, Gana Ulusal Petrol Şirketi'ne mensup iki Ganalı petrol rnühendisi için Nisan 2011 'de Adıyarnan'da 1 aylik kuyu açrna kursu düzenlemiştir.


Curnhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL, Mart 2011'de Gana'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş olup, söz konusu ziyaret kapsamında TUSKON tarafından bir İş Forumu düzenlenrniş ve anılan Forum'a 550 Ganalı iş adamı katılmıştır.


6. EKONOMİK DEĞERLENDİRME


Gana ekonomisinin % 34'ünü tarım, % 24'ünü sanayi ve % 42'sini hizmetler sektörü teşkil etmektedir. Başlıca sanayi dalları gıda işlemeciliği, içecekler, tekstil, deri, kimyasallar, metal işlemeciliğ, çimento ve başlıca tarım ürünleri hububat, baklagiller, kahve, yağlı tohumlar, pamuk, şeker kamışı, patates, kesme çiçek, küçük-büyükbaş hayvancılık,balıkcılıktır.


Gana Cumhuriyeti, ekonomisinin temeli tarım ve madencilik gelirlerine dayanan bir Batı Afrika ülkesidir, Tarım sektörü, GSYİH'nın %30'undan fazlasını oluşturmakta ve toplam iş gücünün yaklaşık %60'ını istihdam etmektedir. En önemli tarımsal ürün kakaodur. Ülke, Fildişi Sahili'nden sonra Afrika'nın ikinci büyük kakao ihracatçısı konumundadır. Kakao ihracatı, 2009 yılında altın ihracatından sonra Gana ihracat gelirlerinin en önemli kaynağı olmuştur, 2009 yılı sonu itibariyle, kakao ve kakao ürünleri ihracatı Gana'nın toplam ihracatının % 30'unu oluşturmuştur. Ayrıca, Ananas, Cashew ve Palm Yağı da önemli bir yer tutmaktadır tarım üretimi içinde. Gana Afrika’nın en büyük Cashew fıstık üreticilerinden biridir. Ananas ve Palm Yağı gibi ürünlerde de kayda değer miktarlarda artış sağlamakatadır.


Orman ürünleri ve balıkçılık diğer önemli tarımsal sektörlerdir. Ormanların tamamı ticari ormancılığa uygun değildir. Ülkenin batısındaki ormanlardan elde edilen ürünler ticaret icin kullanılmaktadır.


Tarım sektörünün yanı sıra madencilik sektörü ülke ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Altın, ülkenin en önemli ihracat gelir kaynağı ve madencilik sektörünün en önemli cevheridir. Üretim kapasitesi olarak Batı Afrika içerisinde birinci sıradadır. Üretim ve ihracata devlet kontrolünde yürütülmektedir. Altın ve diğer mineraller 2009 yılında ihracatın yaklaşık yarısını oluşturmuştur. Bunun içinde altının payı yaklaşık %95'tir. Ülkenin altın rezervleri Ashanti bölgesinde ve Batı ile Orta bölgelerde bulunmaktadir. Elmas miktar olarak fazla bir özellik taşımamakla beraber genellikle küçük karatlı elmas üretimi devlet kontrolündedir. Bunun yanında dünyanın en büyük boksit yataklarından birine sahip olmakla beraber aluminium üretimi için enerji kaynaklarında yaşanan sorunlar nedeniyle bu maddened yeterince faydalanılamamaktadır.


Ülke, dünyanın önde gelen manganez ihracatçılarından biridir. Devlet elindeki Gana Ulusal Manganez Şirketi'nin 1995 yılında özelleştirilmesinin ardından üretim artışı gözlenmiştir. Yeni yatırım programı ve yeniden yapılandırma sayesinde üretim 1996 yılında 193.096 ton iken, 2009 yılı sonu itibariyle 1 milyon tonun üzerine çıkmıştır.


Gana, zengin doğal kaynaklara sahiptir. Altın ve kakao üretimi ülkenin ticaretinde önemli yere sahiptir. 2010 yılı Aralık ayında başlayan petrol üretiminin ise ülkedeki ekonomik büyümeye daha fazla ivme kazandırması beklenmektedir. Özellikle telekomünikasyon ve inşaat sektörlerinde süren qelişme, ülke GSYiH'nin %40'ını oluşturan hizmetler sektöründeki büyümenin motoru olmuş ve ekonomik büyümeyi desteklemiştir. Önümüzdeki yıl da büyümenin sürmesi beklenmekle birlikte, yaklaşan seçimler dolayısıyla hükümet harcamalarının artması ve belirsizlik ortamıyla yabancı yatırımların azalmasının ekonomik büyümenin dikkat çeken rakamlarda gerçekleşmesi olasılığını azaltacağı öngörülmektedir.


2009 yılında Gana, makroekonomik istikrar ve özel sektörde rekabeti artırmaya, insan kaynakları gelişimini sağlamaya yönelik olarak IMF ile 3 yıllık "Sefaletin Azaltılması ve Büyümenin Tesisi" anlaşması imzalamıştır.


2008-2010 yılları arasında yüksek seyreden altın ve kakao fiyatları ekonomik büyümenin sürmesine yardımcı olmuştur, 2010 yılında Devlet Başkanı John Atta Mills önceliklerini yüksek enflasyon, cari açık ve bütçe açığı ile mücadele olarak açıklamıştır. İhtiyatlı maliye ve para politikaları, azalan faiz oranlarının da yardımıyla enflasyonla mücadelede etkili rol oynamıştır. Özel sektör, ekonomideki bu gelişmelere olumlu tepki vermiş, ülkedeki iş ortamı gelişmiştir. Banka kredilerindeki artış ve yatırım miktarlarındaki artış, yabanci yatırımcının güvenini artırmıştır. Gana ile Çin ve Güney Kore gibi gelişmekte olan ekonomiler arasında geliştirilen ortaklıklar da kalkınma için ek mali kaynak yaratmaktadır. Gana ekonomisinin geleceğini, Aralık 2010 itibariyle başlayan petrol üretiminden sağlanan gelirler ve çevresindeki sorunlu ülkelerde yaşanan gelişmelerin bölge istikrarına olan etkisi belirleyecektir.

  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website

Similar:

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\TÜRKİYE-BURKİNA FASO KEK I. DÖNEM AÇILIŞ

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\BİLGİ NOTU FİLDİŞİ SAHİLİ

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\Yeryüzündeki herhangi bir alanın bulunduğu yere, o alanın coğrafi konumu denir. Coğrafi konum, matematik konum ve özel konum olarak iki şekilde ifade edilir

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\ÖZET Kayseri Kenti sınırları içerisinde yer alan ve kent ile yakın bir mekânsal etkileşim içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\Çizgili sırtlan Afrika kıtasının kuzey yarısında, Asya'nın batısında (Anadolu dahil), Arap Yarımadasında ve Hindistan'da bulunuyordu. Artık nesillerinin

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mesleğimle ilgili olarak tüm Belediyelere, TEDAŞ, ve Enerji Dağıtımı ile Görevli diğer Şirketlere, Enerji ve Tabii

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\“Osmanlı İmparatorluk sınırları içerisinde yaşayan

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YAPILARDAKİ ASANSÖRLERİN

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\1. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?

Gana Cumhuriyeti, coğrefi konum olarak Afrika\1. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page