1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde
Indir 12.64 Kb.
Title1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde
Date conversion24.12.2012
Size12.64 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.fendershanesi.net/indir/1bf02766d0341d577e506219dd389761.doc
1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Yazının icadı

B) Kağıdın icadı

C) Matbaanın icadı

D) Tekerleğin icadı

2. I. Mağara resimleri.

II. Sesleri gösteren işaretler.

III. Sembol ve işaretler.

Yukarıda yazının icadına kadar gerçekleşen aşamalar verilmiştir. Bu gelişmelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I.II.III.

B)III.II.I.

C)II.III.I

D) I.III.II.

3. Yazının icadına çeşitli medeniyetler katkı yapmıştır. Tarihte yazıyı bulan ve kullanan ilk medeniyet aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?

A) Mısırlılar

B) Sümerler

C) Çinliler

D) Hititler

4. Tarihin başlangıcı kabul edilen buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matbaanın icadı

B) Kağıdın icadı

C) Yazının icadı

D) Tekerleğin icadı

5. Yazının icadına zemin hazırlayan hangisidir?

A) İletişim

B) Tarih

C) Savaşlar

D) Avlanma

6. Mağara duvarlarına çizilen resimler zamanla sembollere dönüştü. Bu semboller taş ve kil tabletlere kazınıyordu. Bu gelişmeye ne ad verilir?

A) Kil yazısı

B) Çivi yazısı

C) Kabartma yazı

D) Resim yazısı

7. “İlk insanlar yazıyı kil tabletler ve taşlara yazıyorlardı.” Bunun temel nedeni nedir?

A) Kullanımı daha kolaydır

B) Taşıması daha kolaydır

C) Kağıt bulunmamıştır

D) Matbaa bulunmamıştır.

8. “Tarih yazının icadı ile başlar.” Yazının icadından önceki zamanlara ne ad verilir?

A)Taş devri.

B) Maden devri

C) Tarih çağları

D) Tarihten önceki çağlar

9. Aşağıdaki icatlardan hangisi bilgi birikimi sağlayarak bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır?

A) Yazının icadı

B) Kağıdın icadı

C) Matbaanın icadı

D) Tekerleğin icadı

10. Kağıdı kimler icat etmiştir?

A) Sümerler

B) Çinliler

C) Mısırlılar

D) Hititler

11. Yazı ne zaman icat edilmiştir?

A) MÖ 4000

B) MS 4000

C) MÖ 1296

D) MS 1296

12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Papirüs - bitki

B) Parşömen - deri

C) selülozik kağıt-deri

D) İpek – ipek kağıt

13. Hangi icat bilgi birikimine ve bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır?

A) Yazının icadı

B) Kağıdın icadı

C) Matbaanın icadı

D) Tekerleğin icadı

14. Anadolu’da geliştirildiği düşünülen kağıt çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selülozik kağıt

B) İpek kağıt

C) Papirüs

D) Parşömen

15. İpek kağıt kimler tarafından icat edilmiştir?

A) Çinliler

B) Mısırlılar

C) Sümerler

D) Hititler

16. Kağıdın seri üretimi ve bilgi birikimlerinin geniş kitlelere ulaştırılması ihtiyacı hangi teknolojik ürünün gelişmesine neden olmuştur?

A) Tekerlek

B) Uçak

C) Araba

D) Matbaa

17. Matbaa Alman bilim adamı Johannes Gutenberg tarafından bulunmuştur. Matbaanın ülkemize gelemesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim Müteferrika

B) Jen Gutenberk

C) Hazrafen Ahmet Çelebi

D) Evliya Çelebi

18. Günümüzde kullanılan kağıdın hammaddesi nedir?

A) Deri

B)İpek

C) Bitki yaprağı

D) Ağaç

19. Parşömen neden yapılmaktaydı?

A) Ağaç

B) Papirüs

C) Deri

D) İpek

20. I. Ağaç kesimi,

II. Kağıt hamuru

III. Tomrukların talaşa dönüşmesi

IV. Kağıt tabakları

V. Kağıt bobinleri

Yukarıdakilerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-III-II-V-IV

B) I-II-III-IV-V

C) I-III-IV-II-V

D) I-III-II-IV-V

Add document to your blog or website

Similar:

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde iconBir anlamda bilgi paylaşımı süreci olan iletişim, insanların kendilerini ifade edebilme ve dinletme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar. İnsanın kendini daha

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde iconBir anlamda bilgi paylaşımı süreci olan iletişim, insanların kendilerini ifade edebilme ve dinletme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar. İnsanın kendini daha

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde iconBir çok mağara resimleri, hedef oyunları oynayan insanları resmeder. Tarih öncesi yazıtlarda ise insanların birbirlerine top attıkları bazı oyunlardan söz

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde iconTarih öncesi çağlardan beri insanlar resme ilgi duymuş. Yontmataş dönemi duvar resimleri bunun en güzel örneği. Mağara insanlarından yüzlerce yıl sonra, Eski

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde iconİnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde icon“İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulmalar ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine (dünyada) tattırmaktadır ki vazgeçsinler.”(1)

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde icon4- 10 342 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisinde

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde icon101-Aşağıdakilerden hangisinde istek kipi kullanılmamıştır?

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde icon2. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde icon11. Aşağıdakilerden hangisinde “ TSE “ nin anlamı ve görevi bir arada verilmiştir?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page