2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
Indir 11.27 Kb.
Title2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
Date conversion16.07.2013
Size11.27 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://tarihogretmeni.org/dokuman/gunluk_plan/tarih_2/eski/Yavuz.doc

Dersin Adı

Tarih 10

Sınıf

10

Ünite

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)

Konu

4. Konu: 1. Selim (YAVUZ) Dönemi (1512- 1520)

1. Osmanlı – Safevi İlişkileri

2. Osmanlı – Memluk İlişkileri
SüreKazanımlar

8. I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.


Etkinlikler-Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılacak.

-Yavuz döneminde sadece doğuya sefer düzenlenmesinin sebepleri neler olabilir?

-Safevi devleti hakkında kısa bilgi verilecek

-Osmanlı – Safevi ilişkilerine değinilecek. Şah Kulu isyanına değinilecek ve Çaldıran Savaşının sebepleri ve sonuçları öğrencilerin katılımıyla açıklanacak


-Osmanlı – Memlük ilişkileri Kuruluştan Yavuz dönemine kadar açıklanacak

-Öğrencilerin katılımıyla Mısır seferlerinin sebepleri ve sonuçları açıklanacak.

-Halifeliğin Osmanlı Devletine geçişinin önemi nedir?

-Bu dönemin siyasi durumunu gösteren harita çalışması yapılacak

Değerlendirme

1-Çaldıran savaşının sebep ve sonuçları nelerdir?

2-Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulmasının sebepleri nelerdir?

3-Mısır seferlerinin sonuçları nelerdir?

4- Yavuzun doğu politikasının amacını açıklayınız.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4-Tekrarlama 5-.Yapılan işi Yorumlama 6-sunum gösterisi 7- harita okuma

ARAÇ VE GEREÇLER

Ders Kitabı, Harita, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri, Tarih şeridi, atlaslar, bilgisayar ve

projeksiyon cihazı, , konuyla ilgili yayın, CD ler.
DERS PLANI


Suzan Tuna

Tarih Öğretmeni

Add document to your blog or website

Similar:

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconII. ÜNİTE (DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ)

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon1. KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300-1453)

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconOsmanlı Devleti’nde milliyet-çilik isyanları başladı. Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi. Türkçülük denen fikir akımı gelişti. Osmanlı Devleti’nde demokrasi hareketleri ve meşruti yönetime geçiş çalışmaları başladı

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon1. Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durumun Osmanlı devleti için

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconKonu: XIX. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Osmanlı Devleti

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page