TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI
Indir 30.58 Kb.
TitleTRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI
Date conversion05.12.2012
Size30.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://millizafer.k12.tr/dosya/TRİGONOMETRİ.doc
TRİGONOMETRİ

DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI


C


a b


B c A


SinüsA=SinA=

Bir dik üçgende; bir dar açının karşısındaki dik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına, bu dar açının sinüsü denir.

KosinüsA=CosA= =

Bir dik üçgende; bir dar açının komşu dik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına, bu dar açının kosinüsü denir.

TanjantA=tanA= =

Bir dik üçgende; bir dar açının karşısındaki dik kenarın uzunluğunun komşu dik kenarın uzunluğuna oranına, bu dar açının tanjantı denir.

KotanjantA=cotA==

Bir dik üçgende; bir dar açının komşu dik kenarın uzunluğunun karşı dik kenarın uzunluğuna oranına, bu dar açının kotanjantı denir.


A

s(B)+s(C) =900 c b


B a C

SinB = SinC =

CosB = CosC =


TanB = TanC =

CotB = CotC =


Yukarıdaki trigonometrik oranları karşılaştırdığımızda;

SinB = CosC = CosB = SinC =

TanB = CotC = CotB = TanC =


Tümler iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne ,birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir.


SinB = tanB

CosB= cot B

tan B . cot B = 1


Ca b


B c A


= =
=1


Trigonometrik oranlar tablosu incelendiğinde ; 0۫ ve 90۫ arasındaki bir açının sinüs ve tanjant değerleri açı büyüdükçe artar,küçüldükçe azalır.Kosinüs ve kotanjant değerleri açı büyüdükçe azalır,açı küçüldükçe artar.


A AB2 = AH2 + BH2300300


2

600 600

B 1 H 1 C


Sin 300 = Cos 300 =

Tan 300 = Cot 300 =

Sin 600 = Cos 600 =

Tan 600 = Cot 600 =


A
1

450

B 1 C

Sin 450 = ,Cos 450 =,Tan 450 = 1,Cot 450 = 1

Sin 450 =Cos 450 = Tan 450 =Cot 450 = 1


ÖRNEKLER:

 1. 0۫ < x < 90۫ ve tanx = ise sinx=?,cosx=?,cotx=?
 1. =?
 1. =?
 1. =?

 2. 0۫ < x < 90۫ olmak üzere ve ise =?

 3. =?

 4. =?
 1. 8cos60-2sin60.cot30+5tan45=?
 1. cos ( 3x – 200 ) = sin ( x + 100 ) eşitliğinde x=?
 1. cos x . tan x . =?
 1. =?
 1. olduğuna göre, Cos(+25)=?
 1. Bir dik üçgende ise(x < 900) ; cosx, tanx ve cotx değerlerini bulunuz ?
 1. Bir dik üçgende ve ise a kaçtır ? 1. ( cot x + 1 ) : ( tan x + 1 )=?
 1. 0۫ < x < 90۫ olmak üzere , sin x = 2/5 ise


4 + (cos x )=?


17)


18) = ?


19) 0۫ < x < 90۫ ve Cosx=0,6 ise Tanx=?


20) 0۫ < x < 90۫ 3Sinx=2Cosx ise Sinx=?


21) ise Tanx=?


22)
23)


24)


25)
26)


27)Add document to your blog or website

Similar:

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI iconTRİGONOMETRİ-3 TRİGONOMETRİK DENKLEMLER

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI iconTRİGONOMETRİ-2 TRİGONOMETRİK FORMÜLLER

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI iconTrigonometri,en az bir kenarı olmak üzere 3 elemanı verilen bir üçgenin diğer elemanlarını hesap ederek bulan matematik koludur. Trigonometri, topoğrafya, arazi taksimi, analitik geometri ve mekanik gibi ilimlerde çok önemli yer tutar. Trigonometri Çemberi

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI iconFonksiyonlar, Limit ve Süreklilik Kavramları, Türev ve Diferansiyel, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri, Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonların

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI iconTRİGONOMETRİ-1 TRİGONOMETRİ KAVRAMI

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI icon1 Yukarıdaki açıların çeşitleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI iconGibi trigonometrik ifadeler ile bulunur

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI icon1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. H

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI icon1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. H

TRİGONOMETRİ DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI iconH Üçgenin çizgi modeli üzerinde kenar doğruları uzatılarak bir köşedeki iç ve dış açıların bütünler olduğu bulunur. H

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page