4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI
Indir 343.73 Kb.
Title4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI
Page5/7
Date conversion16.07.2013
Size343.73 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.baharyayinevi.com.tr/planlar2/doc/ilkogretim/4-sinif/01-sosyal-bilgiler.doc
1   2   3   4   5   6   7AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR VE BECERİLER


ETKİNLİK ÖRNEKLERİKİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

ARAÇ GEREÇLERDİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

22. HAFTA

3

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Kazanımlar:

4. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır.

Beceriler:

 Bilgi Teknolojilerini Kullanma

 Girişimcilik

 Türkçe’yi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma

 Gözlem- Araştırma

 Problem Çözme


2 - 3 - 4. kazanımlar için;

Zaman Tüneli

(Yaygın olarak kullanılan bazı aletlerin icat ediliş tarihi esas alınarak bir zaman şeridi oluşturulur ve bu araç ve aletlerin hayatımıza etkisi tartışılır.)

5. kazanım için;

İşte Geldim

(Çeşitli teknolojik ürünlerin tanıtımı ile ilgili afiş tasarlanır.)

5. kazanım için;

Geleceğin Dünyası

(Gelecekteki teknoloji ile ilgili proje çalışması yapılır.)

6. kazanım için;

Önemli Telefon Numaraları

(Acil servis numaralarının doğru ve etkili kullanımına dair drama etkinliği yapılır.)

6. kazanım için;

Teknolojiyi Doğru Kullanıyoruz

(Teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili “altı şapka” düşünme yöntemine dayalı bir etkinlik yapılır.)

3 - 4 - 5. kazanımlar için;

Telgrafın Telleri

(Millî Mücadele’de telgrafın rolü ile ilgili görsel ve yazılı materyaller incelenir.)

6. kazanım için;

Teknolojiyi Doğru Kullanıyoruz

(Teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili küçük grup oluşturma yöntemine dayalı bir etkinlik yapılır.)


Doğrudan verilecek beceri: Karşılaştırma yapma


Doğrudan verilecek değer: Bilimsellik


Araç gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 Yazım kılavuzu

 Kazanımla ilgili CD, VCD’ler

 Sözlük

 Ansiklopediler
“1. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi

1.1. Elektrikle çalışan araçlara örnekler verir.”

“1, 3, 4, 6. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi

3.1. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verir.

3.2. Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanları karşılaştırır.

4.2. Göz sağlığı açısından ortamların uygun ve uygun olmayan şekilde aydınlatılmasını karşılaştırır.”

İnsanlığın kullandığı zaman ölçme araçları ve belirleme yöntemleri konusunda Geçmişimi Öğreniyorum ünitesi ile ilişki kurulabilir.

Üretimden Tüketime (İhtiyaçlarımız konusu ile ilişki kurulabilir.)

Yaşadığımız Yer (Teknolojik ürünleri kendisine ve doğaya zarar vermeden kullanma konusunda ilişki kurulabilir.)

Değerlendirme:

Bu ünitede, gözlem, öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular, performans değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, tutum ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılır.

MART

23. 24. HAFTA

3+3

Belirli Gün ve Haftalar:

 Yeşilay Haftası (1–7 Mart)

Kazanımlar:

5. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar.

6. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

Beceriler:

 Bilgi Teknolojilerini Kullanma

 Girişimcilik

 Türkçe’yi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma

 Gözlem- Araştırma

 Problem Çözme

SÜRE

SINIF: 4 ÜNİTE 6: HEP BİRLİKTE SOSYAL BİLGİLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR VE BECERİLER


ETKİNLİK ÖRNEKLERİKİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

ARAÇ GEREÇLERDİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MART

25. HAFTA

3

GRUPLAR, KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER

Kazanımlar:

1. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder.

Atatürkçülük:

2. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrayabilme

Beceriler:

 Eleştirel Düşünme

 Yaratıcı Düşünme

 İletişim ve Empati

 Gözlem- Araştırma

 Türkçe’yi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma

 Değişim ve Sürekliliği Algılama

 Sosyal Katılım


1 - 2. kazanımlar için;

Bir Gazete Sayfası Hazırlayalım

(Çevredeki sosyal problemlere karşı duyarlılığı arttırma, neden sonuç ilişkisini belirleme becerisini geliştirme amacına yönelik olarak, bir haberden hareketle gazete sayfası hazırlanır.)

1 - 2. kazanımlar için;

Gönüllü Çalışanlar

(Yardımseverlik ve dayanışma değerlerini vurgulayan fotoğraflar ve temsili resimler incelenir.)

2 - 3 - 5. kazanımlar için;

Nasıl Güzelleştirebiliriz?

(“Çevremizi nasıl güzelleştirebiliriz?” vb. sorularla ilgili küçük grup çalışmaları yapılır.)

4 - 5. kazanımlar için;

İlk Adımı Atanlar

(Toplumsal duyarlılığı sağlama ve katılımcı birey olmayı cesaretlendirme amacıyla, birçok kişinin yaşamını etkilemiş, önemli başarılar elde etmiş insanlar ile ilgili araştırma yapılır.)

2 - 3 - 5. kazanımlar için;

Bir Sorunumuzu Çözelim

(Proje ya da grup çalışması ile yaşanılan çevreden, örnek sosyal bir sorun belirlenerek çözüm aşamaları ve öneriler sunulur.)

2 - 5. kazanımlar için;

İki Elin Sesi

(Öğrenci tarafından seçilen veya tasarlanan bir grup, kuruluş veya sosyal örgüte yeni üyeler kazandırmak için kısa bir metin hazırlanır ve sınıfta sunulur.)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık:

1,2,3–39. Sivil toplum kavramının önemini kavrar.

40. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının yasal olduğunu bilir.

41. Yakın çevresindeki sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin farkında olur.

Kariyer Bilinci Geliştirme:

1,2,3 – 15. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptığı işleri açıklar.

16. Başkalarına hizmet etmeyi içeren hizmetleri tanır.

Sağlık Kültürü:

2–34. Sağlık alanında çalışan kurum ve kişileri tanır.

35. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.

Uyarı: Öğrencinin yakın çevresinde olan eğitim, sağlık ve yardım kuruluşları ele alınacaktır.

Doğrudan verilecek beceri: Sebep-sonuç ilişkisini belirleme.

Doğrudan verilecek değer: Yardımseverlik

Araç gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 Kazanımla ilgili CD, VCD’ler

 Sözlük

 Ansiklopediler

Atatürkçülük:

Atatürk’ün Türk toplumunda aileye ve aile bireyleri arasındaki daya­nışmaya önem verdiği vurgulanacaktır.


Değerlendirme:

Bu ünitede, gözlem, öz değerlendirme formu, proje, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) kullanılarak değerlendirme yapılır.

MART

26. HAFTA

3

Kazanımlar:

2. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.

Atatürkçülük:

2. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrayabilme

Beceriler:

 Eleştirel Düşünme

 Yaratıcı Düşünme

 Gözlem- Araştırma

 Türkçe’yi Doğru, Güzel ve Etkili KullanmaAY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR VE BECERİLER


ETKİNLİK ÖRNEKLERİKİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

ARAÇ GEREÇLERDİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

NİSAN

27. – 28. HAFTA

3 + 3

GRUPLAR, KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER

Belirli Gün ve Haftalar:

 Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta)

 Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

Kazanımlar:

3. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.

Atatürkçülük:

2. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrayabilme

Beceriler:

 Sosyal Katılım


2 - 3 - 5. kazanımlar için;

Nasıl Güzelleştirebiliriz?

(“Çevremizi nasıl güzelleştirebiliriz?” vb. sorularla ilgili küçük grup çalışmaları yapılır.)


4 - 5. kazanımlar için;

İlk Adımı Atanlar

(Toplumsal duyarlılığı sağlama ve katılımcı birey olmayı cesaretlendirme amacıyla, birçok kişinin yaşamını etkilemiş, önemli başarılar elde etmiş insanlar ile ilgili araştırma yapılır.)


2 - 3 - 5. kazanımlar için;

Bir Sorunumuzu Çözelim

(Proje ya da grup çalışması ile yaşanılan çevreden, örnek sosyal bir sorun belirlenerek çözüm aşamaları ve öneriler sunulur.)


2 - 5. kazanımlar için;

İki Elin Sesi

(Öğrenci tarafından seçilen veya tasarlanan bir grup, kuruluş veya sosyal örgüte yeni üyeler kazandırmak için kısa bir metin hazırlanır ve sınıfta sunulur.)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık:

1,2,3–39. Sivil toplum kavramının önemini kavrar.

40. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının yasal olduğunu bilir.

41. Yakın çevresindeki sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin farkında olur.


Kariyer Bilinci Geliştirme:

1,2,3 – 15. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptığı işleri açıklar.

16. Başkalarına hizmet etmeyi içeren hizmetleri tanır.


Rehberlik ve Psikolojik Danışma:

4-6. Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur.


Araç gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 Yazım kılavuzu

 Kazanımla ilgili CD, VCD’ler

 Sözlük

 AnsiklopedilerAtatürkçülük:

Atatürk’ün Türk toplumunda aileye ve aile bireyleri arasındaki daya­nışmaya önem verdiği vurgulanacaktır.


Değerlendirme:

Bu ünitede, gözlem, öz değerlendirme formu, proje, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) kullanılarak değerlendirme yapılır.

NİSAN

29. HAFTA

3

Kazanımlar:

4. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.

5. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir.

Atatürkçülük:

2. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrayabilme

Beceriler:

 Eleştirel Düşünme

 Yaratıcı Düşünme

 İletişim ve Empati

 Gözlem- Araştırma

 Türkçe’yi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma

 Değişim ve Sürekliliği Algılama

 Sosyal Katılım
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI icon8. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SBS KURSU YILLIK PLANI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINIF YILLIK PLANI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINIF YILLIK PLANI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI iconÖZEL KALE İLKÖĞRETİM OKULU 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK PLANI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI iconSınıf V 2002 – 2003 DERS YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK ŞEMASI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI iconTEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI iconTEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI icon2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK PLAN TASLAĞI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI iconFATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 4-A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK DERS PLANI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page