TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ
Indir 278.9 Kb.
TitleTEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ
Page1/5
Date conversion17.07.2013
Size278.9 Kb.
TypeDers bilgi formu
Sourcehttp://www.kirklareli.edu.tr/download/files/76702795/tekstil-mamullerine-apre-i.doc
  1   2   3   4   5


DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ

BÖLÜM

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ

PROGRAM

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

DÖNEMİ
DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders
x
ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

4

(14+8+10+12+12)

=56

94

(30+30+30+30+30)

=150

KREDİ

Ders Kredisi

AKTS Kredisi

(1kredi=25-30 saat)

(1modül=1 kredi)
5

DERSİN AMACI

Bu ders ile tekstil mamullerine mekanik ve kimyasal apreleme, selüloz esaslı tekstil mamullerine mekanik ve kimyasal apreleme yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

 1. Tekstil mamullerine mekanik apreleme yapmak

 2. Tekstil mamullerine kimyasal apreleme yapmak

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI

(MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1

Şardonlama

2

Şardonlama

Makaslama

3

Makaslama

Tumbler

4

Tumbler

Fırçalama

5

Fırçalama

Zımparalama

6

Zımparalama

Sert Tutum apresi

7

Sert Tutum apresi

8

Yumuşatma apresi

9

Su itici apre

10

Kir itici apre

11

Yağ itici apre

12

Güç Tutuşurluk apresi

13

Su geçirmez apre

14

Buruşmazlık apresi

15
16
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri

Laboratuar ortamı
Tekstil terbiye işletmeleri ve laboratuarları, apre işletmeleri

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Not/açıklama/öneri:

Yöntem

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara Sınavlar

x

20

ÖdevlerProjelerDönem ÖdeviLaboratuvarDiğerDönem Sonu Sınavı
ÖĞRETİM ELEMANI

Bu ders,Tekstil Teknolojisi/Terbiye Teknolojisi alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanları tarafından verilmelidir.

KAYNAKLAR
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği diğer alan öğretmenleri, üniversiteler,sosyal ortaklar,sivil toplum kuruluşları,tekstil terbiye işletmeleri ve laboratuarları,apre işletmeleri, özel,kamu kurum ve kuruluşlarıdırMODÜL BİLGİ FORMU


MODÜL : TEKSTİL MAMÜLLERİNE MEKANİK APRELEME -1


MODÜLÜN KODU :


BÖLÜM : TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ


PROGRAM : TEKSTİL TEKNOLOJİSİ


DERS : TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ


SÜRE : 30/14


KREDİ :


ÖN KOŞUL :


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, bireysel veya grup araştırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır


EĞİTİM ÖĞRETİM

ORTAMI : İşletme ve laboratuvar ortamı sağlanmalıdır.

İş emri kartı, işaret boyası, analiz aletleri, şardonlama makinesi, kumaş hazır bulundurulmalıdır.


MODÜLÜN AMACI: Öğrenci; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tekstil mamüllerine mekanik apreleme yapabilecektir.


ÖĞRENME HEDEFLERİ :

 1. Tekniğine uygun olarak şardonlama yapabilecektir.

 2. Tekniğine uygun olarak makaslama işlemini yapabilecektir.

 3. Tekniğine uygun olarak tumbler yapabilecektir.


İÇERİK :


A- Şardonlama

 1. Şardonlama işlemi

 2. Şardonlama makineleri

 3. Şardonlamayı etkileyen faktörler

 4. Düzgün olmayan şardonlamanın nedenleri


B- Makaslama

 1. Makaslama işlemi

 2. Makaslama makineleri

 3. Makaslamayı etkileyen faktörler

 4. Düzgün olmayan makaslamanın nedenleriC- Tumbler

 1. Tumbler makinesinin kullanım amaçları

 2. Tumbler makinesinin çalışma yöntemi

 3. Kurutma işlemini etkileyen faktörler

 4. Düzgün olmayan tuşe ve efektin nedenleri


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :

 1. ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım ölçütlerine göre ölçülecektir:

 1. Şardonlama (Tüylendirme)işlemi ve amacını açıklar.

 2. Şardonlama makinesinin bölümlerini açıklar.

 3. Şardonlama makinesinde düzgün olmayan şardonlama ve hataların nedenlerini açıklar.

  1. Makineden kaynaklanan hataları açıklar.

  2. Kumaştan kaynaklanan hataları açıklar.

  3. İşletme ortamından kaynaklanan hataları açıklar.

 1. Hatayı önleme olanaklarını açıklar.

 2. Şardonlama makinesinin silindirlerini ve silindirlerin üzerindeki metalik kancalarını kontrol eder.

 3. Kumaş geçiş hızını ayarlar.

 4. Makaslama makinesinin alt bıçak ve üst bıçak keskinliğini kontrol eder.

 5. Makaslama makinesinin alt bıçak ve üst bıçağı arasındaki mesafeyi ayarlar.

 6. Kumaşı makineye yerleştirir.

 7. Kumaş ile bıçaklar arasındaki mesafeyi ayarlar.

 8. Makaslama işleminin amacını açıklar.

 9. Makaslama makinelerini açıklar.

 10. Makaslama işlemini etkileyen faktörleri açıklar.

 11. Düzgün olmayan makaslamanın nedenlerini açıklar.

 12. Tumbler makinesinin kabin sıcaklığını kumaş cinsine göre ayarlar.

 13. Tumbler makinesinde istenen tuşe ve efekte göre ayarlamaları yapar.

 14. Tumbler makinesinin kullanım amaçlarını açıklar.

 15. Tumbler makinesinin çalışma yöntemini açıklar.

 16. Kurutma işlemini etkileyen faktörlerini açıklar.

 17. Düzgün olmayan tuşe ve efektin nedenlerini açıklar.
 1. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlarla ölçülecektir. Değerlendirmenin %40’ını bu sınavlar oluşturur.

 1. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri;proje ödevleri ve kontrol listesi ölçme araçları kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, proje ödevinin yapılması sırasında hazırlanan kontrol listesine göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %60’ını bu sınavlar oluşturur.

AÇIKLAMALAR :İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI : TERBİYE TEKNOLOJİSİ

İŞ :TEKSTİL MAMÜLLERİNE APRE YAPMAK

İŞLEM NO : 1

İŞLEMİN ADI : ŞARDONLAMA YAPMAK

YETERLİK : TEKSTİL MAMÜLLERİNE MEKANİK APRELEME YAPMAK -1

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) : İşletme ortamı, selülozik kumaş , metalik kancalı şardon makinesi

STANDART : Tekniğine Uygun Olarak Şardonlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Şardonlanacak kumaşlar için apre dairesinde şardonlama işlemini iş emri kartına yazmak

 2. Şardonlama makinesinin silindirlerini ve silindirlerin üzerindeki metalik kancalarını kontrol etmek

 3. Kumaşları şardon makinesine yerleştirmek

 4. Kumaş geçiş hızını ayarlamak

 5. Makineyi çalıştırmak

 6. Kumaşı makineden geçirerek yüzeyini tüylendirmek

A- Şardonlama

 1. Şardonlama (Tüylendirme)işlemi ve amacı

 2. Şardonlama makinesinin bölümleri

 3. Şardonlama makinesinde düzgün olmayan şardonlama ve hataların nedenleri

  1. Makineden kaynaklanan hatalar

  2. Kumaştan kaynaklanan hatalar

  3. İşletme ortamından kaynaklanan hatalar

4.Hatayı önleme olanakları


 1. Şardonlama (Tüylendirme)işlemi yapmak

 2. Şardonlama makinesini çalıştırmak

 3. Tespit edilen hataları iş emri kartına işleme
 1. Dikkatli olmak

 2. Temiz ve düzenli çalışmak

 3. İşletmeye ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

 4. Şardonlama makinesinin silindirlerini ve silindirlerin üzerindeki metalik kancalarını dikkatli kontrol etmek

SÜRE: Yapılış Süresi: 2 saat Öğrenme süresi: 6 saat

NOT
  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website

Similar:

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ iconBOYA APRE FABRİKA ORGANİZASYONU 01810 – 02810 – 03810

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ iconBOYA APRE FABRİKA ORGANİZASYONU 01710 – 02710 – 03710

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ icon12. inci Uluslar arası Nonwoven ve Teknik Tekstil Tekstil makineları Fuarı

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ icon1) TEKSTİL İHRACATÇILARIMIZIN DİKKATİNE! “GÜNCEL GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ (GGÇTT)” SEMİNERİ DÜZENLENİYOR

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ iconSEKTÖR TEKSTİL BÖLÜM TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ icon1. Bu Fasıl, sadece, şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerine uygulanır. 69. 04 ilâ 69. 14 pozisyonları sadece 69. 01 ilâ 69. 03 pozisyonlarında

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ iconTekstil desenlerine ait ilk gerçek buluntular Neolitik dönemde görülmüştür. “Efsaneler ilk tekstil boyama örneklerinin Hindistan’da 1500 B. C. ait olduğunu

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ iconKök Boya Pamuk ve yün mamullerine renk vermek için bitki ve böceklerden elde edilen tabii boya. Bu boyalar halk arasında "kök boya" olarak bilinir. On dokuzuncu

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ icon* AKIN TEKSTİL / İSTANBUL Biyolojik Arıtma Atıksu Miktarı : 2000 m3 / gün Arıtılan Parametreler : AKM, BOI, KOI, pH AKIN TEKSTİL A.Ş. / LÜLEBURGAZ

TEKSTİL MAMULLERİNE APRE İŞLEMLERİ iconDERSİN AMACI VE HEDEFİ: Tekstil kimyası, tekstil mühendisliğinin temel dersidir. Bu derste liflerin kimyasal yapıları ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır. DERS PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page