ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI
Indir 34.82 Kb.
TitleZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI
Date conversion24.12.2012
Size34.82 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.orhanelidh.gov.tr/menu/hks-kalite-yonetimi/kalite-dosyalari/kys-talimatlar/acil-serviT.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ


DOK.NO: TA/122

YAY.TAR.: 24/10/2011

REV.TAR..

REV.NO:

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI

1. AMAÇ

Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla gelen hastaların doğru ve hızlı bir şekilde kabulün ve tedavisinin sağlanması.


2. KAPSAM

Acil servise başvuran zehirlenme vakalarının karşılanması, müdahalesi ve takibi sırasında yapılacak olan bütün uygulamaları kapsar.


3. SORUMLULAR

3.1 – Acil Servis Doktorları

3.2 – Acil Servis Hemşire ve Sağlık Memurları


4. TANIMLAR

4.1- İntoksikasyon (zehirlenme): Herhangi bir şekilde vücuda girince ölüm tehlikesi yaratan veya ölüme yol açan her türlü maddeye zehir(toksin); bu maddelerin organizmaya etkisine ise zehirlenme (İntoksikasyon) denir.


4.2 -Dekontaminasyon: Yiyecek, giysi, iş ortamı, laboratuar ortamı veya doğal çevrede bulunan toksik bir maddenin, nötralizasyon ve eliminasyon gibi değişik yöntemlerle zararsız duruma getirilmesi, bulaşın temizlenmesi veya azaltılması işlemi.


4.3 -Antidot: Zehirlenme durumlarında zehir etkisi oluşturan maddeye karşı kimyasal antagonizma oluşturarak onu inhibe eden madde.


5. UYGULAMA

5.1 – Zehirlenen hastaya yaklaşımda “zehiri değil hastayı tedavi et” ilkesi temeli oluşturmakla; tedavi sırasında hastaya zarar verilmemesi büyük önem taşımaktadır.


5.2 – Triaj uygulaması sonrasında zehirlenme olduğu tespit edilen hastalar aciliyetine göre belirlenen alana yönlendirilir.


5.3 – Hastanın solunumu, bilinci ve dolaşımı değerlendirilir. Hastanın durumu ciddiyet arzediyorsa temel yaşam desteği sağlanır.


5.4 – Fiziki muayene sırasında ayrıntılı bir anamnez alınır.


Anamnez alınırken aşağıdakiler sorgulanır;


 • Ne almış?(mümkünse etkenin örneği istenir)

 • Ne kadar?(en kötü olasılık dikkate alınır)

 • Ne zaman?(gastrointestinal dekontaminasyon için önemli)

 • Hangi yoldan?

 • Neden?(kaza mı? Adli olay mı?)

 • Tıbbi özgeçmişi

 • Son yediği yiyecekler


5.5 – Akut zehirlenmelerde öncelikli vital fonksiyonlar stabilize edilirken, zehrin emiliminin geciktirilmesi ve vücuttan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Hastanın vital bulguları olayın ciddiyetini saptamaya ve bazen olası zehirlenme nedenlerine ışık tutabilir. Vücut ısısı en sık gözden kaçan bulgu almaktadır, özellikle hipotermi dikkat gerektirir. Vital bulgularda değişiklikler yapan bazı önemli nedenler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.VİTAL BULGULARDA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAN BAZI ETKENLER

KLİNİK BULGU

ETKEN

Bradikardi

Alfa-mimetikler

Beta blokerler

Kalsiyum kanal blokerleri

Opioid analjezikler

Taşikardi

Amfetamin

Antikolinerjikler(siklik
antidepresanlar, fenotiazinler)

Demir

Etilalkol

Teofilin

Bradikardi/taşikardi

Dijital glikozidleri

Organik fosforlu/karbamatlı
insektisitler

Klonidin

Solunum sayısı ve derinliğinde
azalma


Barbitüratlar, Benzodiazepinler

Botulismus

Etilalkol

Opioid analjezikler
Solunum sayısı ve derinliğinde
artma


Etilen glikol, Metanol

Sempatomimetikler

Salisilatlar

Teofilin

Solunum sayısı ve derinliğinde
artma/azalma


Organik fosforlu/karbamatlı
insektisitler

Hipertermi

Amfetaminler

Antikolinerjikler

Salisilatlar

Siklik antidepresanlar

Teofilin

Tiroksin

Hipotermi

Barbitüratlar

Etilalkol

Benzodiazepinler

İnüslin

Opioid analjezikler

Oral Hipoglisemik ilaçlar

Hipertermi/hipotermi

Fenotiazinler

Sedatif-hipnotik ilaç yoksunluğu


5.6 – Hekim hastayı değerlendirdikten sonra gerek görürse Ulusal Zehir Danışma Merkezini 800 arayarak tetkik ve tedavi ile ilgili bilgi alır


5.7 – Hastanın damar yolu açılır, endikeyse gastrik lavaj ve katartik ajanlar uygulanır. 6 aydan küçük olanlar, komada olan veya konvülziyon geçiren hastalar, öğürme refleksi kaybolanlar, koroviz maddeler ve hidrokarbonlarla zehirlenenlerve pıhtılaşma bozukluğu olanlar kusturulmamalıdır. Hasta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bir müddet gözlem odasına alınarak takibi yapılır.


5.8 – Zehirlenen hasta başlangıçta her zaman hasta gibi görünmeyebilir ancak daha sonraki saatlerde her an yaşamı tehdit edecek bir komplikasyon gelişme olasılığı nedeniyle gözleme alınması gereklidir.


5.9 – Acii serviste çocuklarda görünen zehirlenmelerde aşağıdakiler önerilebilir;


 • Az miktarda ilaç içmiş, semptomatik fakat bilinci açık olan çocukta tek başına aktif kömür uygulanabilir.

 • Komada gelen çocukta gastrik lavaj ve aktif kömür uygulanabilir. (Endikasyonuna göre tekrarlanan dozda kömür uygulanabilir)

 • Az miktarda ilaç içmiş ve semptomu olmayan çocukta hiçbir yöntemin uygulanmaması ver çocuğun acil serviste en az 2 saat gözlenmesi gerekir. Semptomu olmayan fakat fazla miktarda veya toksik etki potansiyeli yüksek ilaç alımına aktif kömür verilmelidir.

 • Acil serviste ipeka şurubu kullanımı komplikasyonları nedeniyle uygulanmamaktadır.


5.10 – Gözlemde takip edilen hastanın gerek görülürse, takip ve tedavi planı 24 saati geçerse ilgili servise yatışı yapılabilir veya hastanemizde takibi uygun değilse başka bir sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.


5.11 – Zehirlenmeler adli vaka olarak kabul edilir ve buna göre işlem yapılır.


5.12 – Zehirlenme formu (Gıda Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi, Gaz Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi) iki nüsha halinde doldurularak bir nüshası bildirimine görevli Emre Arslan’a gönderilir ve diğer nüshası acil serviste arşivlenir.5.13 – Başhekimlik makamı tarafından onaylanan bildirim fişleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderir.


6. ZEHİRLENMİŞ HASTALARIN YÖNETİMİ

6.1 – Zehirlenme vakası Yönetim Talimatı doğrultusunda zehirlenmiş hastaya genel yaklaşımı ifade eden talimat ve acil durumlar için Ulusal Zehir Merkezinin genel yaklaşımı ifade eden talimat ve acil durumlar için Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) telefon numarası (114) acil servis panosuna asılır.


6.2 – Tüm zehirlenmeler için Zehir Bildirim Formu-Form 018 doldurulur. 24 saat içinde telefon teyitli fax ile Sağlık Grup Başkanlığına bildiri yapılır.


7. REFERANS DOKÜMANLAR:

 • Ulusal Zehir Danışma Merkezi Yayınları
 • FRM 018/C Zehirlenme Vaka Bildirim Formu
HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

ESMA SÖNMEZAL

ACİL SERVİS SOR. HEMŞİRESİ

GÜLCAN BAYINDIR

KY. DİREKTÖRÜ

UZ. DR. ZEKİYE YAVUZ

BAŞHEKİM

Add document to your blog or website

Similar:

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconAcil Servise Zehirlenme veya Zehirlenme Şüphesiyle Gelen Vakalara Yaklaşım Talimatı

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconSayı : B. 08 MEM 31. 00. 28-952-00/ …/…/2011 Konu : Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı UYGULAMA TALİMATI

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconE) Psiko-analitik Yaklaşım (Psikodinamik Yaklaşım- Sigmund Freud) / Psikososyal Yaklaşım (Erikson)

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconHIV bulaştırma vakalarında ceza yasalarının

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconMyom Tedavisine Genel Yaklaşım

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconYENİ YAKLAŞIM VE GLOBAL YAKLAŞIM TEMELLİ DİREKTİFLERİN UYGULANMASINA DAİR REHBER

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconGÖĞÜS HASTALIKLARINDA HASTAYA GENEL YAKLAŞIM, ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconPlanlama Birimlerinin “Stratejik Planlarını” Oluştururken İzlemesi Önerilen Genel Yaklaşım ve İlkeler

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconDörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ÖGG Görev Genel Talimatı

ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI iconPROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI GENEL GEREKÇE

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page