BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Indir 1.4 Mb.
TitleBELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Page1/18
Date conversion17.07.2013
Size1.4 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.musavirlikler.gov.tr/upload/B/YILLIK RAPOR 2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


T.C.

BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

BELÇİKA'NIN GENEL

EKONOMİK DURUMU

VE

TÜRKİYE İLE

EKONOMİK-TİCARİ

İLİŞKİLERİ

2010-2011
ARALIK 2011

İÇİNDEKİLER SAYFA NO

BÖLÜM I


1.

GİRİŞ

3

2.

SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
2.1.

Ülke Kimliği

4

2.2.

Sosyal Göstergeler

5

2.3.

Ekonomik Göstergeler

6

3.

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
3.1.

Tarihçe

7

3.2

Siyasi ve İdari Durum

7

3.3

Coğrafi Bilgiler ve Nüfus

13

4.

GENEL EKONOMİK DURUM
4.1.

Genel Durum

21

4.2

Tarım

25

4.3.

Sanayi

26

4.4.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon

26

4.5.

Ticaret

28

4.6.

Hizmetler (Bankacılık, Turizm, Sigortacılık, Diğer Hizmetler)

28

4.7.

Enerji

30

4.8.

Doğal Kaynaklar ve Madencilik

33

4.9.

Para ve Sermaye Piyasaları

33

5.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
5.1.

Genel Durum

33

5.2.

Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri

34

5.3.

Yıl İçinde Alınan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar

35

5.4.

Dış Ticaret

36

5.5.

Dış Ticaret İstatistikleri

39


BÖLÜM II

1.

TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
1.1.

Ekonomik İlişkilerin Genel durumu

46

1.2.

Ticari İlişkilerin Genel Durumu

52

1.3.

Dış ticaret İstatistikleri

53

1.4.

Yıl İçinde Açılan Fuarlar

60

1.5.

Bellibaşlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar

60

2.

SORUNLAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER
2.1.

Sorunlar

68

2.2.

Görüş ve Öneriler

68


EKLER

Ek.1

BELÇİKA’NIN ÖNDE GELEN FİRMALARI LİSTESİ

70


KAYNAKÇA 74


METİN İÇİNDEKİ TABLOLAR LİSTESİ


TABLO NO
SAYFA

1

Temsilciler Kamarası için Siyasi Partilerin Oy Oranı

12

2

Senato için Siyasi Partilerin Oy Oranı

12

3

Bölgelere Göre Nüfus

14

4

Bölgelere Göre Nüfus Dağılımı

14

5

Bölgelerin Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunlukları

15

6

Çalışan Nüfus

15

7

Yurtiçi İstihdamın Sektörel Dağılımı

15

8

Makroekonomik Değerler

23

9

Harcamalar Bazında GSYİH

24

10

Tarım Üretimi

25

11

Belçika Konaklama Bina Sayısı ve Yatak Kapasitesi

30

12

Gecelik Konaklama Sayısı

30

13

Katı Yakıtlar Ülke Bilançosu

31

14

Petrol Ürünleri Ülke Bilançosu

31

15

Doğalgaz Ülke Bilançosu

31

16

Elektrik Ülke Bilançosu

31

17

Belçika 2010 Yılı Ödemeler Dengesi

34

18

Belçika 2010 Yılı Toplam Dış Ticareti

36

19

Dış Ticaret Değerleri

39

20

Belçika’nın AB Ülkeleri ile Dış Ticareti

40

21

Belçika’nın AB Dışı Ülkeler ile Dış Ticareti

41

22

Belçika’nın İhracatında ilk 20 Ülke

43

23

Belçika’nın İthalatında ilk 20 Ülke

43

24

Belçika İhracatının Sektörel Dağılımı

44

25

Belçika İthalatının Sektörel Dağılımı

45

26

Doğrudan Yatırımlar

47

27

Ülkemizdeki Kişilerin Doğrudan Yatırımları

48

28

Önemli Satın Alma ve Birleşmeler

49

29

Türkiye'de Faaliet Gösteren Belçika Menşeili Şirket Sayısı

49

30

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Belçika Sermayeli Şirketlerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı

50

31

Belçika-Türkiye Dış Ticareti

52

32

Belçika-Türkiye Ticari ve Ekonomik Anlaşmaları

53

33

Belçika-Türkiye Dış Ticaret Durumu

53

34

Belçika’nın Türkiye’ye İhracataında Başlıca Maddeler

54

35

Belçika'nın Türkiye'den İthalatında Başlıca Maddeler

54

36

Maddeler İtibariyle Belçika-Türkiye Dış Ticareti

55

Ek. 1

Belçika'nın Önde Gelen Firma Listesi

70BÖLÜM I
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Add document to your blog or website

Similar:

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Reklâm ve tanıtım konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Reklam ve tanıtım konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Doğrudan Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconİL HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconİL HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconHazırlanmıştır. Raporun amacı, Etiyopya hakkında genel bilgiler sunmak, Etiyopya ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında bilgi

BELÇİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER iconHazırlanmıştır. Raporun amacı, Etiyopya hakkında genel bilgiler sunmak, Etiyopya ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında bilgi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page