IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9
Indir 0.98 Mb.
TitleIV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9
Page12/47
Date conversion24.12.2012
Size0.98 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.vehbiaksit.net/FileUpload/bs4204/File/hacilmihali_harekeli.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   47

4. HACCIN SÜNNETLERİHaccın sünnetlerini iki grup altında toplamak mümkündür: Haccın müstakil sünnetleri, haccı oluşturan menâsikin kendi içindeki sünnetler.

a) Müstakil Sünnetler


1. Kudüm tavafı

2. Mekke, Arafat ve Mina'da hutbe okunması.

3. Arefe gecesi Mina'da gecelemek

4. Bayram gecesi Müzdelife'de gecelemek

5. Bayram günlerinde Mina'da kalmak.

Diğer mezheplere göre vaciptir.

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Sünnetler
Hac menâsikinin kendi içindeki sünnetler ilgili kısımlarda anlatılacaktır.

II. İ H R A MSözlükte hürmet edilmesi gereken bir yere ya da zamana girmek anlamına gelen ihram, hac ibadetiyle ilgili bir terim olarak;84 bir kimsenin, hac veya umre ya da hem hac hem umre yapmak niyeti ile, sair zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir.85 Haram kılınan şeylerin neler olduğu "İhram Yasakları" başlığı altında anlatılacaktır.

Hanefî mezhebine göre ihram, haccın geçerli olmasının şartıdır.

Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre ihram, haccın rüknüdür.86

1. İHRAMIN FARZLARIHanefi mezhebine göre ihramın iki farzı vardır: Niyet etmek ve telbiye getirmek.

a) Niyetİhrama niyet etmek, yapılmak istenen ibadetin umre veya hac, ya da hem umre hem hac olduğunun kalben belirlenmesi demektir. Bu belirlemenin dil ile de ifade edilmesi müstehaptır.

İhrama giren kimse eğer yalnız hac yapmak istiyorsa,

اللهم اني اريد الحج فيسره لي و تقبله مني

"Allah'ım! Haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur."

Eğer yalnız umre yapmak istiyorsa,

اللهم اني اريدالعمرة فيسرها لي و تقبلها مني

"Allah'ım! Haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur."

Hem hac, hem umre yapmak istiyorsa,

اللهم اني اريد الحج و العمرة فيسرهما لي و تقبلهما مني

"Allah'ım! Hac ve umre yapmak istiyorum. Onları bana kolaylaştır ve kabul buyur."

Diye niyet eder ve aşağıda anlatıldığı şekilde telbiye yapar.

b) Hacda Niyet DeğiştirmekHanefi, Şafiî ve Malikî mezheplerine göre umre mi haccı mı yoksa umre ve haccı birlikte mi yapacağına karar verip niyet ederek ihrama girdikten sonra artık bu niyeti iptal etmek veya değiştirmek caiz değildir. Niyet edilen haccı veya umreyi niyet edildiği şekliyle tamamlamak vaciptir.87

Hanbelî mezhebine göre, ifrat haccına veya kıran haccına niyet eden kimse, tavaf ve sa’y yapmadan önce niyetini feshedip haccı umreye çevirip tıraş olarak ihramdan çıkabilir. Daha sonra hac niyeti ile ihrama girerek tavaf, vakfe ve sa’y yapar, böylece temettü haccı yapmış olur.88

Hanefi, Malikî ve Şâfiî mezhepleri, و اتموا الحج و العمرة لله “Hac ve umreyi Allah için tamamlayın” anlamındaki âyeti delil getirerek haccın feshedilerek umreye dönüştürülmesini caiz görmemişler ve Hz. Peygamber’in bu konudaki uygulamasının ashaba özgü olduğunu söylemişlerdir.89

c)Telbiye


Sözlükte emre icabet etmek anlamına gelen "telbiye", bir hac terimi olarak "Lebbeyk" diye başlayan şu cümleleri söylemek demektir:

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكBuyur Allah'ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur ” Peygamberimiz (a.s.) böyle telbiye getirmiştir.90

Telbiye, Allah’ı şanına yakışır şekilde öven ve yücelten, kişinin O'na teslimiyetini ifade eden sözlerden oluşmaktadır. Telbiye dil ile söylenmelidir. Kalpten geçirilmesi yeterli değildir. يا رسول الله و ما الحج يا Ey Allah'ın Elçisi! Hac nedir? Şeklinde yöneltilen bir soruya Peygamberimiz (a.s.),قال العج والثج "Hac telbiye getirmek ve kurban kesmektir" cevabını vermiştir.91

Telbiyenin yüksek sesle getirilmesi sünnettir. Peygamberimiz (a.s.)

اتاني جبريل ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية "Cebrail bana geldi ve ashabıma tehlil ve telbiyeyi yükselse söylemelerini emretmemi bildirdi" buyurmuştur.92

Niyet ve telbiye getiren kimse ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur.93

Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre telbiye, ihramın farzı değil, sünnetidir. Dolayısıyla bir kimse hacca veya umreye niyet etse fakat telbiye getirmese ihrama girmiş sayılır.

Bir kimse; hangi çeşit hac yapacağını belirlemeden "Allah için ihrama girdim" gibi genel bir ifade kullanırsa ihrama girmiş olur.

ca) Böyle bir kimse tavafa başlamadan önce hangi çeşit hac yapacağını belirlerse niyetine göre hareket eder.

cb) Hangi çeşit hac yapacağını belirlemeden tavafa başlarsa umre yapmış olur. Tavafa başlamış olmak için en az bir şavtın tamamlanması gerekir. Henüz ilk şavtı tamamlamadan terk ederse tavafa başlamış sayılmaz.

cc) İhrama girdikten sonra tavaf yapmadan doğrudan Arafa'ta gidip vakfe yaparsa ifrad haccı yapmış olur. 94

cd) Bir kimse; hangi çeşit hac yapacağını belirlemeden "Allah için ihrama girdim" gibi genel bir ifade kullanır, sonra da hac yapmaya niyet ederse temettu haccına niyet etmiş olur.95

Şâfiî mezhebine göre hac ve umre ile ilgili menâsikten herhangi birine, meselâ tavafa başlamadan önce niyetteki belirsizliğin giderilmesi gerekir. Aksi halde hac veya umre yapılmış sayılmaz. Çünkü ibadetlerde niyet şarttır.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   47

Similar:

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 iconA- İslamın şartları b- İmanın şartları c- Namazın Şartları d- Abdestin şartları Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 iconEy îmân edenler! Oruç, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 iconKötülük ve haramlardan sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı”

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 icon“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi (günâhlardan) korunmanız için size de farz kılındı.”

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 icon“Ey iman edenler! Günahlardan korunmanız için sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günlerde oruç tutmanız farz kılındı“

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 iconEy İman edenler! Allaha karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı”. Bakara 183

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 iconİslam dini diğer farz ibadetlerde olduğu gibi helal kazancı yani meşru yollarla rızık edinmeyi farz kılmıştır. Yüce dinimiz; çoluk çocuğumuzun rızkını kazanmak

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 icon“Ey iman edenler! Sıyam sizden öncekilere farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi Umulur ki sizde takva gösterirsiniz.” (BAKARA /183)

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 iconŞARTLARI ŞARTLARI (md: 98) 3) Kişi hakkında suçu işlediğini düşündürecek emareler

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9 iconKekliğin Gagasının Kırmızı Olmasının Sebebi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page